16 you are the course book 2 FINAL

17 you are the course book syllabus FINAL

17 you are the course book syllabus FINAL
... of You Are The Course Book Modes 1-3 55 General Principles of You Are The Course Book Method 56 29 Ways You Are The Course Book Method Beats Working with a Course Book 58 You Are The Course Book ... Modes 1-3 55 General Principles of You Are The Course Book Method 56 29 Ways You Are The Course Book Method Beats Working with a Course Book 58 You Are The Course Book Auto Mode (Blank) Stage 1: ... theyre am not / m not are not / re not is not / isnt is not / isnt is not / isnt are not / arent are not / arent Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? DO I you he she it we they...
 • 111
 • 61
 • 0

13 you are the course book

13 you are the course book
... so that they pass their exams My new way is called, You Are The Course Book The You means the students and the teacher together The course book has usurped the 23 You Are The Course Book teacher’s ... other teachers to that We didn’t just follow the course book like a slave Why can’t I that with you? Because of the course book The course book is the syllabus, you have said But the course book ... from you and the students You Are The Course Book By way of contrast, course book texts are usually not authentic texts – they have been commissioned and written specially for the book, or they are...
 • 74
 • 55
 • 0

A Study on Politeness Strategies in the Conversations of the Course Book “Topnotch 2 Nghiên cứu về chiến lược lịch sự trong các bài hội thoại của giáo trình gia

A Study on Politeness Strategies in the Conversations of the Course Book “Topnotch 2 Nghiên cứu về chiến lược lịch sự trong các bài hội thoại của giáo trình gia
... Headway, and On Your Markbased on Mcdounough and Shaw‟s (20 03) division of course book evaluation into internal and external evaluation After a thorough examination, the researchers came to the ... Data sources 25 2. 4 .2 Data types to be collected 26 2. 4.3 Procedure of data collection 26 2. 4.4 Data analysis 27 2. 5 Summary 27 CHAPTER 3: FINDINGS AND DISCUSSION 28 3.1 Introduction 28 3 .2 Findings ... main focus on natural and authentic communication, the promotion of integrated language- skills practice as well as the inclusion of topical themes in interactive conversations In order to make...
 • 75
 • 194
 • 0

A Study on Politeness Strategies in the Conversations of the Course Book “Topnotch 2” Pre-intermediate (the First Edition)

A Study on Politeness Strategies in the Conversations of the Course Book “Topnotch 2” Pre-intermediate (the First Edition)
... objectives of gaining insights into the positive and negative politeness strategies in the conversations of the course book “Top Notch 2” by Joan M Saslow and Allen Ascher -the third book in the Top ... (the first edition) - Identifying and analyzing negative politeness strategies employed in the conversations of “Top Notch 2” (the first edition) - Offering possible implications for teaching ... Communication Association Conference, New Orleans, LA 39) Thomas, J (1995) Meaning in Interaction New York: Longman 40) Tran, T P.(2011) A study of politeness strategies in the conversational activities...
 • 7
 • 210
 • 1

DIFFICULTIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION IN THE COURSE BOOK

DIFFICULTIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION IN THE COURSE BOOK
... of teaching Listening Therefore, the objective satisfies the students’ demand for learning listening 3.1.1.2 Students’ opinion on the Listening Comprehension of the course book “ Head for Business” ... the course book “ Head for Business” The first question of the interview is about teacher’s opinion on the Listening Comprehension of course book they are teaching The result shows that all the ... aimed at investigating teachers’ perception on the LC of the course book “Head for Business” Questions aims at investigating difficulties the teachers are coping with in teaching Listening Comprehension...
 • 42
 • 383
 • 3

USING AUTHENTIC MATERIALS TO SUPPLEMENT THE COURSE BOOK ON ESP PROGRAM FOR SECOND YEAR MEDICAL STUDENTS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY

USING AUTHENTIC MATERIALS TO SUPPLEMENT THE COURSE BOOK ON ESP PROGRAM FOR SECOND YEAR MEDICAL STUDENTS AT HANOI MEDICAL UNIVERSITY
... Say - Read for the second time to answer the questions - Say their answer and discuss them with the T - Use the information from the reading to vocabulary exercise 10’ - Ask Ss to work individually ... doctor and a patient to find out information for case history / doctor and doctor for diagnosis report 25 -20’ - Ask Ss to exchange their notes for corrections and write down their remarks on peer’s ... Practice Instruction: (Pair work) Work with your partner to create a conversation between a doctor and his/her patient Student A should start, using prompt questions to get information for diagnosis...
 • 17
 • 325
 • 1

A study of politeness strategies in requests in the course book ''streamline english departures and connections'' by b hartley & p viney

A study of politeness strategies in requests in the course book ''streamline english departures and connections'' by b hartley & p viney
... establishment and < /b> the < /b> maintenance of < /b> comity. Brown and < /b> Levinson (1987) emphasize politeness < /b> as strategies < /b> employed by < /b> a < /b> speaker to obtain a < /b> variety of < /b> objectives such as promoting or maintaining harmonious ... Scope of < /b> the < /b> study < /b> The < /b> study < /b> focuses on the < /b> politeness < /b> strategies < /b> in < /b> requests < /b> in < /b> the < /b> course < /b> book < /b> Streamline English < /b> Departures < /b> & Connections by < /b> B. Hartley & P. Viney We only study < /b> the < /b> politeness < /b> strategies < /b> ... theory of < /b> politeness < /b> Brown and < /b> Levinson (1987) emphasize that politeness < /b> as strategies < /b> employed by < /b> a < /b> speaker to obtain a < /b> variety of < /b> objectives such as promoting or maintaining harmonious relation...
 • 68
 • 299
 • 1

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 16 MAN AND THE ENVIROMENT Lesson 2 A2 (P166-167) doc

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 16 MAN AND THE ENVIROMENT Lesson 2 A2 (P166-167) doc
... reading:  Board drill Use the grid above for cues for the drill Example exchanges S 1: How many (paddy fields) does the Mr Hai (have)? S 2: (some) S 1: How much (rice) does the Mr Hai (produce)? S 2: ... reading:  Pre teach: On the farm: trang trại rice buffalo grow animals A buffalo: trõu A cow: bũ cỏi (to) plow: cày (to) pull a cart: kộo xe bũ on the farm (to) grow: trồng (to) produce : sản ... prediction: Students predict things MR Hai has on his farm and things he proceduces - Mr Hai has Mr Hai proceduces While reading: A2 P 166 (ignore” a dog and a cat”) Students checks their prediction...
 • 5
 • 539
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phát triển kinh tế huyện mai châu tỉnh sơn laGIÁO dục đạo đức NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG sư PHẠM TRONG bối CẢNH đổi mới GIÁO dụcNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNNHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lựcNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHXác định hàm lượng asen, nitơ tổng và clorua trong nước thải công nghiệpKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2 (Unit 456)Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1Tư tưởng nho giáo của nguyễn công trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng việt namIELTS READING 2016 BY NGOC BACH PART 2 VER 1 0CAN THIệP của CHÍNH PHủ VIệT NAM TRONG LĨNH vực NGÂN HÀNGNâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỊNH GIÁ tài sản bảo đảm là bất ĐỘNG sản tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH tây hồQuy trình kiểm kê nguồn thải của một ngành công nghiệp ở việt namGIảI PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG tín DụNG XUấT KHẩU HÀNG hóa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUốC tế VIệT NAM (VIB) – CHI NHÁNH THANH hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập