21535 5 singalong songs in present continuous

Tenses in Enlish Simple tense or present continuous tense 1 hurry up ! the bus (come ) pot

Tenses in Enlish Simple tense or present continuous tense 1 hurry up ! the bus (come ) pot
... year 13 Violets ( bloom ) in Spring 14 We ( not live ) in England for two years now 15 I never ( forget ) what you just ( tell ) me 16 They ( prepare ) the Christmas dinner at the moment 17 ... (stay /) in Cairo , I ( ride ) to the Pyramids on a camel that my friend ( borrow ) the day before 18 George ( work ) at the university so far 19 When he ( live ) in Manchester , He ( work ) in ... because I ( work ) all day yesterday 10 .When the students ( hear ) the bell , they ( get )up and (leave ) Simple past or past perfect ? 1. He ( forget ) what I ( tell ) him I( remind )him many times...
 • 7
 • 419
 • 3

PRESENT CONTINUOUS TENSE (new update)

PRESENT CONTINUOUS TENSE (new update)
... Shall I answer it? ~ I (come) in a minute I just (wash) my hands 15 She (not, listen) to music at present 16 Why you (make) a cake? Someone (come) to tea? 17 Where is Tom? He (lie) under the car...
 • 3
 • 291
 • 7

bài tập simple present - present continuous

bài tập simple present - present continuous
... he………….………(stay) with his aunt, who ……………… ……(live) in town 32 James……………… …… (usually wear) jeans and t-shirts, but while he …………… ……… (work) for the bank now, he………… ………….(wear) a suit and a tie II...
 • 2
 • 4,333
 • 102

present simple ỏ present continuous

present simple ỏ present continuous
... 2.Make the sentences from the words in brackets Put the verbs into the correct form, past simple or past continuous a.I / fall / asleep / when I / watch / television I………………………………………………………………………………………………………………… ... the bus We…………………………………………………………………………………………… Put the vers into the correct form, past continuous or past simple George………………………………………(fall) off the ladder while he……………………………………………( paint) the ... She……………………………( not/ be ) interested in the book because she………………………………( not / understand ) it PAST CONTINUOUS A group of people were staying in a hotel One evening the fire alarm rang Use the words...
 • 3
 • 645
 • 49

Formation of Aerobic Granular Sludge in a Continuous-Flow Reactor – Control Strategy for the Selection of Well-Settling Granular Sludge

Formation of Aerobic Granular Sludge in a Continuous-Flow Reactor – Control Strategy for the Selection of Well-Settling Granular Sludge
... Formation of Aerobic Granular Sludge Two AUFB reactors were used for the formation of aerobic granular sludge Air was introduced from the bottom of the reactor, and aeration rate was gradually increased ... in a continuous-flow reactor Both surface loading and aeration rates affect the selection of well-settling sludge and the formation of aerobic granular sludge By setting and controlling adequate ... decided the control strategy for the selection of well-settling sludge Then, we applied the strategy to the formation of aerobic granular sludge in a continuous experiment In addition, the effect of...
 • 8
 • 176
 • 0

GA ĐỊA lớp 5 chỉ việc in

GA ĐỊA lớp 5 chỉ việc in
... Hoạt động 5: Làm việc lớp - GV treo đồ: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam đồ khoáng sản - GV gọi cặp HS lên bảng GV đa với cặp yêu cầu + Chỉ đồ dãy núi Hoàng Liên Sơn + Chỉ đồ đồng bắc + Chỉ đồ nơi ... Học sinh kể tên sân bay quốc tế nớc ta? Hoạt động 2: Giới thiệu : Trực tiếp Hoạt động : Làm việc lớp 28 Cho học sinh nhắc lại địa lí mà em học học kì I vừa qua Giáo viên làm câu hỏi cho học sinh ... châu Phi Hoạt động 3: Làm việc lớp (8p) - HS đọc SGK cho biết châu Phi có dân số đứng thứ giới? Hoạt động kinh tế Hoạt động 4: làm việc lớp (14p) - GV nêu câu hỏi: + Kinh tế châu Phi có đặc điểm...
 • 36
 • 154
 • 0

GA HĐTT lớp 5 chỉ việc in

GA HĐTT lớp 5 chỉ việc in
... hi sinh đất nớc - Biết ơn bà mẹ Việt Nam anh hùng - Kiểm điểm hoạt động lớp tuần 17 Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt III.Hoạt động dạy học : 1- Sinh hoạt lớp: 10 - Lớp trởng điều khiển lớp sinh hoạt, ... sinh thảo luận việc mà giáo viên đa - Học sinh thảo luận nhóm - Gọi học sinh trình bày câu hỏi thảo luận - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt ý 3.Học sinh nêu gơng tốt làm miệng Trong lớp Ngoài lớp ... sinh thảo luận việc mà giáo viên đa - Học sinh thảo luận nhóm - Gọi học sinh trình bày câu hỏi thảo luận - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt ý 3.Học sinh nêu gơng tốt làm miệng Trong lớp Ngoài lớp...
 • 47
 • 414
 • 3

Simple present and present continuous

Simple present and present continuous
... lift weights 09/16/13 go for a walk Nguyễn Trọng Long_Vạn Ninh_ Gia Bình_ Bắc Ninh We use the present simple for things that happens sometimes or all the time In this tense we need to add to the ... Nguyễn Trọng Long_Vạn N 09/16/13 Nguyễn Trọng Long_Vạn N Answer these questions and then practice with a classmate and take his/her notes Answers •What you in your free time? _ • Do you ... you go to the movies? _ 09/16/13 Nguyễn Trọng Long_Vạn Ninh_ Gia Bình_ Bắc Ninh The Present Continuous is used to express the actions we are doing in this moment or what is happening right...
 • 17
 • 361
 • 12

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS
... complaining that her bicylae is old III/ CLUES (DẤU HIỆU): Now = right now = at the present = at the moment = at the present time (bây giờ); từ kèm với dấu chấm cảm {look! (xem); listen! (lắng nghe); ... 1/ Một hành động tiếp diễn lúc nói kem với trạng từ thời gian: right now, at the moment, at the present, … Ex: I am working now 2/ Một việc tiếp diễn khoảng thời gian tại, thường với từ: this week,...
 • 3
 • 126
 • 0

Giáo án lớp 3 Tuan 5 chỉ việc in

Giáo án lớp 3 Tuan 5 chỉ việc in
... Buổi sáng Thứ năm ngày 30 tháng năm 2010 Luyện từ câu So sánh I Mục tiêu - HS nắm đợc kiểu so sánh : so sánh - Nắm từ so sánh có ý nghĩa so sánh Biết cách thêm từ so sánh vào câu cha có từ so sánh ... chúng b-Cách tiến hành B1: Làm việc theo cặp GV yêu cầu 2hs quan sát HS quan sát tranh hình (22) chỉ: thận, ống dẫn nớc tiểu, Vài em nêu kết Giáo án lớp 3A B2: Làm việc lớp GV treo hình quan tiết ... 12 b) X : = 23 X = 12 x X= 23 x X = 72 X = 92 IV Củng cố, dặn dò 1.Củng cố: - Ôn bảng nhân 2, 3, 4, 5, Dặn dò : Ôn lại Buổi chiều I/ Mục tiêu Tập viết Ôn chữ hoa C ( ) Giáo án lớp 3A Nguyễn Văn...
 • 29
 • 178
 • 0

Giáo án lớp 4 -Tuần 5 CKTKN(chỉ in)

Giáo án lớp 4 -Tuần 5 CKTKN(chỉ in)
... ; 5A ; 5B ; 5C tham gia trồng b) Lớp 4A trồng 35 Lớp 5B trồng 40 Lớp 5C trồng 23 c) Khối lớp Năm có lớp tham gia trồng lớp : 5A ; 5B ; 5C d) Có lớp trồng 30 lớp : 4A ; 5A ; 5B e) Lớp 5A trồng ... 14 Bài 1: Trả lời câu hỏi(Làm theo nhóm đôi) - Hs quan sát biểu đồ sách thực làm vào - HS thực hỏi- đáp trước lớp câu hỏi - nhận xét - Gv theo dõi, chốt ý trả lời a) Các lớp : 4A ; 4B ; 5A ... 1.Bài cũ :5 - Học sinh lên bảng chữa tập nhà 4/ 26 SGK -GVnhận xét –ghi điểm 2.Bài mới: a.Cung cấp kiến thức mới. 15 - Đọc thầm toán quan sát hình vẽ ,tóm tắt nội dung toán nêu cách giải toán - Nêu...
 • 21
 • 453
 • 1

GA LOP 5 T8 (CKTKN- in ngay)

GA LOP 5 T8 (CKTKN- in ngay)
... PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I Mục tiêu: Sau học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A - Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A II Đồ dùng ... ĐỘNG DẠY- HỌC Tg Hoạt động thầy Hoạt động trò 20 ‘ 5 5 A-Hướng dẫn lớp sinh hoạt : -GV nhận xét chung :Nêu lên mặt đạt điểm hạn chế.Từ rút kinh nghiệm mặt chưa đạt tuyên dương HS có nhiều tiến ... BT Tiếng Việt 5, tập III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: T Hoạt động thầy Hoạt động trò G 3’ Kiểm tra cũ: -2 HS đọc đoạn văn viết - Kiểm tra HS đọc đoạn văn viết tiết tiết 15 15 - GV nhận xét...
 • 18
 • 97
 • 0

IIS Web Server - Part 5 - URL Rewrite in IIS7 with URL Rewrite Module

IIS Web Server - Part 5 - URL Rewrite in IIS7 with URL Rewrite Module
... url= "^blog/([_ 0-9 a-z-]+)/([ 0-9 ]+)" /> ...
 • 9
 • 315
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐỀ TÀI QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PH ẢĐề tài Quản lý việc gia công đồ nội thất trong công ty
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập