LESSON CLAUSES OF CONDITION

Identify the type of conditional clauses

Identify the type of conditional clauses
... a) first conditional b) second conditional c) third conditional Answers Zero conditional First conditional Second conditional First conditional Third conditional Second conditional Be first...
 • 2
 • 122
 • 0

Phrases and clauses of concession

Phrases and clauses of concession
... 17 Although I didn’t speak the language, I managed to make myself understand.(in spite of) 18 I didn’t recognise her although I’d met her twice before (despite) ... (in spite of) 25 Despite his age, Mr Brown tried to run every morning (although ) 26 He ate the chocolate even though he was on a diet (in spite of) ... 19 Although I had never seen her before, I recognized her from a photograph (in spite of) 20 He took many pictures though the sky was cloudy (despite) ...
 • 2
 • 866
 • 68

TCHON AV9 HKII PERIOD 3 ADVERB CLAUSES OF REASON

TCHON AV9 HKII PERIOD 3 ADVERB CLAUSES OF REASON
... should you to……………… the environment ? ( keep / protect / prevent / reduce) ……………… is one of the cause of flood ( Forest / Forestry / Deforestation / Forests) We …………… up our neighborhood when ... brackets in the correct forms to fill in the blanks referring to the word chart: Verb Noun Adjective Adverb Meaning Fluency Fluent Fluently Trôi chảy care Care/ carefulness/ Careful/careles carefully/ ... My teacher is………….………….that I pass the examination (PLEASE) If we …………… …………… the water, a lot of fish will die.(POLLUTION) ...
 • 3
 • 645
 • 19

Lesson plan of test 1, correction

Lesson plan of test 1, correction
... Period 19 THE CORRECTION OF TEST Writing day: 12/10/200 Objectives: Ss will be able to recognize their mistakes and correct them Language contents: The same as the period 18 ’s Correction A – ... not forty His sister is a student II Read the dialogue and fill in the missing words or phrases (1,5 ms) (Đọc hoàn thành đoạn hội thoại) Ba: Hello, Nam Nam: Hi, Ba (1) ……………………………………………………………………………….…? ... O-A-N-H, Oanh B – LANGUAGE FOCUS (2,5ms) Choose the best option (a, b, c and d) to complete each of the following sentences _a How _ are you? – I’m fine Thanks How are you, children? c We’re...
 • 4
 • 244
 • 1

Exercises of conditional sentences

Exercises of conditional sentences
... it ' 28 I'd go and see him more often if he (live) on a bus route 29 If they (ban) the sale of alcohol at football matches there might be less violence 30 I (offer) to help if I thought I'd be ... serviced regularly 36 I'd climb over the wall if there (not be) so much broken glass on t of it III Conditional sentences: type Put the verbs in brackets into the correct tenses Prepared by P M Tu ... repair the roof myself if I (have) a long ladder 14 Unless they turn that radio off I (go) mad 15 If you were made redundant what you (do)? 16 We'll have a long way to walk if we (run) out of petrol...
 • 9
 • 683
 • 26

A study of english vietnamese translation of conditional sentences

A study of english vietnamese translation of conditional sentences
... the task proposed in this thesis A study of English Vietnamese Translation of Conditional sentences , we have provided an overview of different ways regarding to the translation of English conditional ... in translating English conditional sentences to practise the translation of English conditional sentences In fact, The samples of conditional sentences were taken from bilingual this study has ... description of the translation of conditional sentences is Anh” introduced many useful ways helping Vietnamese learners of given English translate more exactly 1.5 RESEARCH QUESTIONS What are approaches...
 • 13
 • 790
 • 5

Tài liệu PHRASES AND CLAUSES OF PURPOSE pptx

Tài liệu PHRASES AND CLAUSES OF PURPOSE pptx
... as not to miss the bus He studied hard in order not to fail in the exam II Clauses of Purpose = Adverbial clauses of purpose (Mệnh đề trạng ngữ mục đích) ↑ Mệnh đề mục đích thường bắt đầu bằng: ... could” mệnh đề mục đích Ex: He hurried to the station so that he wouldn’t miss the train I Phrases of purpose (cụm từ mục đích) Nếu muốn diễn tả mục đích khẳng định, ta dùng cụm từ bắt đầu “To”, ... he wouldn’t miss the train ↑ Nếu chủ ngữ mệnh đề mệnh đề mục đích khác nhau, ta hok dùng phrase of purpose ...
 • 2
 • 806
 • 15

Tài liệu Báo cáo khoa học: S100–annexin complexes – biology of conditional association doc

Tài liệu Báo cáo khoa học: S100–annexin complexes – biology of conditional association doc
... olfactory and respiratory cilia (see below) Biology of S100–annexin complexes S100–annexin complexes S100A10–annexin A2 complex Distribution The mRNA expression of S100A10 and annexin A2 has been shown ... S100A10–annexin A2 complex (see above) Other S100–annexin complexes Although the number of reports is limited, other S10 0– annexin complexes have been reported: S100A4–annexin A2 [61], S100A6–annexin ... mechanisms of fibrinolysis Br J Haematol 129, 30 7– 321 Biology of S100–annexin complexes 42 Waisman DM (2005) Annexin A2 may not play a role as a plasminogen receptor Br J Haematol 131, 55 2– 556 43...
 • 11
 • 196
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Generalized Expectation Criteria for Semi-Supervised Learning of Conditional Random Fields" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... D, U ) = d Generalized Expectation Criteria for Conditional Random Fields k θk 2σ − λD(ˆ||˜θ ), p p Prior semi-supervised learning methods have augmented a limited amount of fully labeled data ... generalized expectation criteria for linear-chain conditional random fields, a new semi-supervised training method that makes use of labeled features rather than labeled instances Previous semi-supervised ... generalized expectation (GE) criteria GE criteria are terms in a training objective function that assign scores to values of a model expectation In particular we use a version of GE that prefers...
 • 9
 • 256
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: adverb clauses of condition pptcontoh adverb clauses of conditionpoetry either to express a wish or in clauses of condition or concessionadverbial clauses of time and condition exerciseslesson students will be able to use the past simple with wish prepositions of time and adverb clauses of resultadverb clauses of reasonphrases and clauses of resultefficient training of conditional random fieldsaccelerated training of conditional random fields with stochastic gradient methodsaccelerated training of conditional random fields with stochasticefficient training of conditional random fields hanna wallachadverebial clauses of timeaccelerated training of conditional random fields with stochastic meta descentreduced adverb clauses of reasonadverb clauses of purposePhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)MỘT SỐ BÀI THƠ VĂN CÁCH MẠNG 1945 ĐẾN 1975Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiAnalogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)TOÀN BỘ BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC 12 MỚI NHẤT.Chế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Thay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhKinh doanh quốc tế (bài giảng)Pháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)cam nghi ve mai truongGiải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trườngCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập