21229 cloze tets series2

Cloze Reading 10

Cloze Reading 10
... women and children Besides being the first (10) …… physician and founding her own hospital, she also established the first medical school for women Test 10 In the years after the Civil War most ... choosing (4) (5) before (6) make (7) until (8) in (9) (10) which Text (1) too (2) free (3) result (4) complained (5) time (6) at (7) one (8) (9) than (10) teaching Text (1) Others (2) themselves (3) ... (1) born (2) when (3) become (4) seeking (5) that (6) earn (7) from (8) it (9) managed (10) female Text 10 (1) their (2) number (3) which (4) by (5) as (6) who (7) one (8) into ...
 • 4
 • 140
 • 5

Cloze-Texts 12

Cloze-Texts 12
... (9)……… in the mornings and think: "What strange thing will happen (10) ……… that family today?" Test 12 While travelling abroad, Ed Jackson ran short of money So he wrote to his brother, asking (1)……… ... its population than in any other country in the world Since Iceland is adjacent to one of the………. (12) important shipping routes……… (13) the United States and England,……… (14) became very important ... Blood……… (11) the stomach and the intestines is transferred into the blood vessels of the muscles (12) ……… are at work This blood helps to transfer the added oxygen to the (13)……… of the body that...
 • 4
 • 876
 • 18

Cloze-Texts

Cloze-Texts
...
 • 4
 • 454
 • 8

PRACTICE TETS ( on thi tot nghiep)

PRACTICE TETS ( on thi tot nghiep)
... arriving in London C.Arrived in London D .On arriving in London B when this house was built C who did this house belong to D when does this house belong to 86 “Mr Jong finds it strange to drive on the ... admit (thừa nhận), advise (khuyên), avoid (tránh), consider (nghó tới), delay (trì hõan), deny (phủ nhận), dislike (không thích), enjoy (thích),start, continue , finish (hòan tất), hate (ghét), ... (ghét), keep (tiếp tục), like ( say mê), mind (lưu tâm), practise (luyện tập), postpone (trì hõan), quit (bỏ), risk (liều), suggest ( ề nghò), can’t help (không thể không), can’t bear (không thể...
 • 53
 • 273
 • 0

Bài giảng bai tap tieng Anh 12- cloze test

Bài giảng bai tap tieng Anh 12- cloze test
... B business C concerns D topic 10 A concluded B terminated C ended D lasted UNIT 11 : BOOKS (Cloze test ) Read the following passage and choose the best answer for each blank Our family has got ... prescribes C describes D mentions A on B by C of D with 10 A amazing B favorite C popular D worth Cloze test Today we think of books (1) _ a volume of many sheets of paper (2) texts, illustrations, ... though C) because of D) with 8) A) sources B) means C) ways D) mean UNIT 12 : WATER SPORTS ( Cloze test ) Read the following passage and choose the best answer for each blank Water polo is a team...
 • 8
 • 3,897
 • 37

Tài liệu BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC : PHẦN CLOZE TEST doc

Tài liệu BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC : PHẦN CLOZE TEST doc
... hết Quận : in district : quận Tỉnh, thành: in Dalat city : thành phố DL Quốc gia : In Vietnam : VN Châu lục : in Asia : châu Thế giới : In the world : giới ( ON the earth ) + Thái đ : Thái độ ... nghĩa: xa Go away : khỏi Run away : bỏ chạy Take away : lấy Put away : cất OFF: Giới từ OFF thường mang ý nghĩa: tách rời turn off : tắt (đèn, máy) Go off : nổ ( súng), phai (màu) Take off : cất ... dạng: Nhìn chọn lựa em thấy từ giới từ - Cách giải quyết: Giới từ em biết cách phân nhóm nhẹ nhiều việc phải nhớ chữ Sau số nhóm thường gặp + Thời gian: Giờ : dùng AT Buổi : dùng IN Ngày : dùng...
 • 5
 • 687
 • 16

Đo và phân tích trong DRIVE TETS

Đo và phân tích trong DRIVE TETS
... Indicators) Drive Test phân tích số liệu KPIs Chương 3: Phân tích kết đo thực tế 3 Chương QUY TRÌNH DRIVE TEST TRONG MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 1.1 TẠI SAO PHẢI CHỌN DRIVE TEST Trước đưa dịch vụ vào sử ... 1.4 CÁC CÔNG CỤ CẦN THIẾT TRONG DRIVE TEST Tùy theo mục đích đo kiểm đo kiểm trạm tích hợp phát sóng đo kiểm vùng phủ, chất lượng phục vụ để trình tối ưu hóa mà người đo chuẩn bị sở liệu khác ... Performance Indicators) Drive Test phân tích số liệu KPIs - Phân tích kết đo thực tế Bên cạnh phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa lý luận mặt lý thuyết để tìm hiểu trình đo kiểm mạng di động nhằm...
 • 16
 • 78
 • 0

TETS hay cho day them

TETS hay cho day them
... Tests for the class 10D7 _ LeDinhXo The English teacher of LeVietTao high school Although Tanzania’s population is increasing and its land is in short supply, the Tanzanian ... wouldn’h have been on fire Hello! I Hung I am pupil Iam sixteen .old I am learning at Cong Hien school There 55 pupils in our class This Nam, my friend He sits .of me in the class sister...
 • 2
 • 70
 • 0

TETS-3 hay cho day them

TETS-3 hay cho day them
... written……… William Shakespeare 3.They don’t like traveling…………night 4.We often go…….school…… bike, but we some times get……school……food 5……spite…… the snow, they walked to work X_Make sentences 1.I / ... is going / decided/ was going) to read detective story when he was small 9.John phoned you yesterday, (did he/ didn’t John/ did John/ didn’t he)? 10.Lan cooks (better/ well/ the best/ good) than ... Tests for the class 10D7 _ LeDinhXo The English teacher of LeVietTao high school We didn’t visit the museum because we had no time A If we have time, we will visit the museum...
 • 2
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Trung tâm GDTX Quốc Oai, Hà Nội năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015 2016Day hoc theo chu de moi truong sinh hoc 9Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dục (tóm tắt)bài tập tiếng anh lớp 10 cơ bản có đáp ánQuyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nội (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Trại Cau, Thái Nguyên năm học 2015 2016Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)siemen r1209 s7 1200 timers countersĐề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016AWS d1 1 d1 1m 2015Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Sâm, Tiền Giang năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập