Chuong 1b ung dung cac phan doan dau mo nang

Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phân đoạn dầu mỏ

Quan hệ giữa thành phần và tính chất sử dụng của các phân đoạn dầu mỏ
... độ oxy Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II.2 Quan hệ thành phần tính chất phân đoạn dầu mỏ Trong phân đoạn dầu mỏ thành phần quan trọng: hợp chất hydrocacbon hợp chất không ... cho động phản lực ♦ Dầu đốt dân dụng (dầu hoả) 30 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II.3.1 Ảnh hưởng thành phần hoá học phân đoạn kerosen phân đoạn sử dụng làm nhiên liệu ... hoạt tính phải hoàn toàn II.2 Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phân đoạn Gas-oil Phân đoạn gasoil dầu mỏ sử dụng chủ chủ yếu làm nhiên liệu cho động diezel Khác với phân đoạn xăng, phân đoạn...
 • 54
 • 219
 • 0

CHƯƠNG II THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ

CHƯƠNG II THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ
... Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ II. 1 Thành phần hoá học phân đoạn dầu mỏ II. 1.1 Phân đoạn xăng Với khoảng nhiệt độ sôi nói trên, phân đoạn xăng bao gồm hydrocacbon ... trọng lượng phân tử nhựa cao (300-400) Nói chúng chất nhựa dầu mỏ thường tập trung chủ yếu vào phân đoạn sau gasoil, phân đoạn số lượng chúng II. 1.3 Phân đoạn dầu nhờn Phân đoạn dầu nhờn với ... Quan hệ thành phần tính chất sử dụng phan đoạn dầu mỏ Ngoài hydrocacbon, số hợp chất không thuộc họ hydrocacbon nằm phân đoạn xăng thường có hợp chất S, N2 O2 Các chất nhựa asphalten phân đoạn Trong...
 • 6
 • 114
 • 1

Quá trình khử lưu huỳnh trong các phân đoạn dầu mỏ

Quá trình khử lưu huỳnh trong các phân đoạn dầu mỏ
... ỉïng tạch loải S TS Nguyễn Thanh Sơn Q trình khử lưu huỳnh phân đoạn dầu mỏ b) Phn ỉïng tạch loải N TS Nguyễn Thanh Sơn Q trình khử lưu huỳnh phân đoạn dầu mỏ 10 c) Hydro hoạ cạc håüp cháút chỉïa ... (Thiophan) hồûc khäng no (thiophen) Trong dáưu m ngỉåìi ta cng â xạc âënh âỉåüc Sunfua cọ gäúc HC mảch thàóng C2 - C8 TS Nguyễn Thanh Sơn Q trình khử lưu huỳnh phân đoạn dầu mỏ Cạc Sunfua cọ gäúc HC thåm ... axit ch úu l axit naphtenic Trong phán âoản ny bàõt âáưu xút hiãûn cạc håüp cháút nhỉûa nhỉng cng ráút êt TS Nguyễn Thanh Sơn Q trình khử lưu huỳnh phân đoạn dầu mỏ Cạc håüp cháút ca Nitå Cạc...
 • 27
 • 491
 • 2

nghiên cứu về các thuật toán xác định ngưỡng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

nghiên cứu về các thuật toán xác định ngưỡng ứng dụng trong phân đoạn ảnh
... muốn nhận dạng đợc đối tợng trớc hết cần phải phân ảnh thành vùng khác chứa đối tợng ảnh Hiện nay, có nhiều kỹ thuật phân đoạn ảnh đợc đa Trong phm vi ỏn ca mỡnh, em tỡm hiu nghiờn cu v cỏc ... thut ly ngng v k thut dũ cnh, cựng vi nhng phng phỏp giỳp ci thin cht lng ca quỏ trỡnh phõn on Trong phm vi ỏn ca mỡnh em trung vo k thut phõn on s dng ngng K thut ny da trờn mt ý tng ht sc ... "nn nh" (background) bng cỏc giỏ tr logic "1" hoc "0" Nh vy sau phõn ngng ta thu c mt nh nh phõn Trong ú, nhng im mu trng thuc i tng v nhng im cú mu en l nn theo cụng thc( 2), ngc li theo cụng...
 • 15
 • 1,921
 • 1

Chương 2 Giá trị thời gian của tiền và ứng dụng vào phân tích đầu

Chương 2 Giá trị thời gian của tiền và ứng dụng vào phân tích đầu tư
... dung Giá trị thời ggian tiền Lãi suất Giá trị ngg lai Giá trị Giá trị ròng (NPV) Tỉ suất hoàn vốn nội (IRR) Một số hạn chế ứng dụng quy luật NPV &  IRR Ứng dụng vào phân tích đầu Giá trị thời ... không? Giá trị thời gian tiền 1. Giá 1.  “TIỀN TIỀN CÓ MỘT GIÁ TRỊ THỜI GIAN CÓ MỘT GIÁ TRỊ THỜI GIAN người nghĩ: “ ộ đồng “một đồ nhận hậ đ hô nay giá hôm iá trị h ộ đồng nhận ng lai” Giá trị ... số tiền đầu năm thứ i lãi suất g tỉ lệ tăng trưởng g là (4.6) 48 Giá trị ròng 5. Giá 5.  • Giá trị ệ ròngg ((NPV) của ) ộ dự ự án đầu giá trị dòng tiền vào trừ giá trị dòng tiền dự án đầu...
 • 61
 • 88
 • 0

Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế trình bày báo in

Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế trình bày báo in
... ích có việc ứng dụng phần mềm máy tính vào thiết kế, trình bày báo Đóng góp đề tài: Trên sở làm rõ mạnh, hạn chế phần mềm máy tính CO khả ứng dụng phần mềm máy tính thiết kế, trình bày báo đội ngũ ... khả ứng dụng phần mềm máy tính vào hoạt động nghiệp vụ báo chí sở đánh giá khách quan tính năng, hạn chế phần OB mềm khảo sát khả ứng dụng phần mềm máy tính thiết kế, trình bày báo tờ báo Lao ... soạn, hoạ sỹ thiết kế thường xun sử dụng máy tính, người sử dụng máy tính ứng dụng phần mềm máy OB tính (Xem biểu 1) Biểu Kết đánh giá mức độ sử dụng phần mềm máy tính thiết kế trình bày BTV, TKTS,...
 • 82
 • 319
 • 0

Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay

Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế, trình bày báo in ở nước ta hiện nay
... đánh giá trình bày in đẹp Báo Hà Nội chủ động thực tin học hố khâu thiết kế, trình bày Đội ngũ biên tập viên, hoạ sỹ thiết kế nỗ lực ứng dụng phần mềm máy tính thiết kế, trình bày báo Báo Hà Nội ... tham khảo, phụ lục, khố luận có kết cấu chương sau: in, vai trò ngun lý sử dụng .CO Chương 1: Các phần mềm máy tính ứng dụng thiết kế, trình bày báo Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm máy tính ... thư ký Tồ soạn thường xun ứng dụng phần mềm máy tính cơng việc biên tập, thiết kế, trình bày Kết khảo sát mức độ sử dụng phần mềm máy tính biên tập OO thiết kế, trình bày báo Lao động cho thấy:...
 • 82
 • 372
 • 0

39 Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

39 Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Trang 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ... có ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chương Ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Trang 38 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ... THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 12 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38 Bảng...
 • 143
 • 346
 • 0

Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường Chứng khoán Việt NAm

Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường Chứng khoán Việt NAm
... QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 12 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ... NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Thị trường chứng khoán Việt Nam Kể từ Việt Nam tâm xem xét thành lập phát triển thị trường chứng khoán, ... tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam Tổng quan thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam thực trạng ứng dụng thuyết đầu tài đại cho thấy đặc điểm bật thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường...
 • 70
 • 331
 • 3

Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Trang 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ... có ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chương Ứng dụng thuyết đầu tài đại thị trường chứng khoán Việt Nam Trang 38 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ... THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI 12 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 38 Bảng...
 • 143
 • 313
 • 1

Ứng dụng các phần mềm Tin học trong dạy học môn Toán ở trường THCS

Ứng dụng các phần mềm Tin học trong dạy học môn Toán ở trường THCS
... hiệu dạy học Hình học, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS 21 Ứng dụng phần mềm Tin học dạy học môn Toán trường THCS Khả dẫn dắt học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức Đối với toán, giải toán ... chương trình môn Toán trung học sở (THCS) với phần mềm Geometry SketchPad Ví dụ 1: Khi dạy “Tổng ba góc tam giác” (Hình học 7), ta 25 Ứng dụng phần mềm Tin học dạy học môn Toán trường THCS thực ... 5.5 phiên Các phần mềm khác Ứng dụng phần mềm Tin học dạy học môn Toán trường THCS        HaspDD32 ( Sử dụng cho thiết bị khóa cứng) DirectX 9.0 phiên Ms Office 97 phiên ( Sử dụng cho định...
 • 56
 • 655
 • 3

NGHIÊN NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN C-MEAN MỜ LOẠI HAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN ĐOẠN ẢNH

NGHIÊN NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN C-MEAN MỜ LOẠI HAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN ĐOẠN ẢNH
... NGHIấN CU THUT TON C-MEAN M LOI HAI V NG DNG TRONG PHN ON NH II- NHIM V V NI DUNG: ng dng thut toỏn phõn cm C-mean m loi hai vo phõn on nh + Phõn cm nh bng thut toỏn FCM, C-mean m loi hai + Hin th, ... loi hai khong Trong phn 1.2, chỳng ta ó nghiờn cu v m loi hai, õy chỳng ta s nghiờn cu mt trng hp c bit ca m loi hai m loi hai khong, chỳng c s dng rng rói vỡ khụng phc tớnh toỏn nh m loi hai ... hai chiu c chia thnh hai nhúm: kt hp v khụng kt hp Nu hm thuc hai chiu cú th c biu din thụng qua hai hm thuc mt chiu thỡ ú nú thuc nhúm kt hp Ngc li thỡ l nhúm khụng kt hp Vớ d 1.5: Hm thuc hai...
 • 96
 • 1,797
 • 8

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON VÀ CÁC LỰC CƠ HỌC docx

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON VÀ CÁC LỰC CƠ HỌC docx
... quanh, lực hướng tâm tác dụng lên xe lực ma sát nghỉ B Vận tốc vệ tinh nhân tạo không phụ thuộc khối lượng vệ tinh C Vận tốc vệ tinh lớn vệ tinh xa Trái Đất D Khi ôtô qua cầu vồng xuống lực nén ... ôtô  ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 17, 18, 19 Một viên bi sắt khối lượng 100g nối vào đầu A sợi dây có chiều dài OA= 1m Quay cho viên bi chuyển động tròn mặt phẳng thẳng ứng quanh O với vận tốc ... BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 20, 21, 22 Một máy bay biểu diễn nhào lộn vòng tròn nằm mặt phẳng có bán kính 500m với vận tốc 150m/s Khối lượng phi công 60kg Lấy g=10 m/s2 Câu 20 Lực ép phi công lên...
 • 3
 • 914
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: các phân đoạn dầu mỏ1 13 hàm lượng nước trong các phân đoạn dầu mòung dung cua cac phan loai dau moứng dụng các phản ứng hóa họcứng dụng các phần mềm trong dạy học địa líchương vi ứng dụng các định luật newton và các lực cơ học docxung dung cac phan phoi xac suat thong ke trong nong nghiepứng dụng các phần mềm tin học trong dạy học môn toán ở trường thcsứng dụng các phần tử cảm biến quang đo các đại lượng ánh sángứng dụng của phân đoạn cặn mazuttình hình ứng dụng các phần mềm máy tính trong hóa phân tích ở việt nam và trên thế giớiứng dụng các phản ứng sản xuất oxit kim loại phức tạpsử dụng các phân đoạn dịchl xác định các đặc trưng hoálý của phân đoạn dầu mỏứng dụng của phàn đoạn gasoilLí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (LV thạc sĩ)Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7 ở trường THCS Nga LĩnhSKKN tiếng anh: Development of English listening skills for students in grade 9 Chu Van An Secondary School – Nga SonTích hợp liên môn trong dạy học phần truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ngữ văn 9 ở trường THCS Nga VịnhBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngTest cơ xương khớp chẩn đoán hình ảnhGiáo trình Kiểm nghiệm thuốcNÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ DẠY BẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌCKinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCSPhương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8 ở trường THCS Nga TânBiện pháp vận dụng tích hợp liên môn trong bài “Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản” – môn công nghệ 7 cho học sinh ở Trường THCS Nga ThủyKinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Công nghệ 8 góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường THCSNghiên cứu về rào đón trong hội thoại trong phim tiếng Anh và phim tiếng ViệtVề một số thuật toán tính giá trị riêng của ma trận cỡ lớn (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémĐỀ CHUYÊN ĐHSP hà nộiDạy học nội suy đa thức trong lớp các đa thức với hệ số nguyên cho học sinh khá, giỏi THPTQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường THCS thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập