Nhóm 1 tổng hợp acrylonitril và sản xuất PAN 2

Tổng hợp Alkylbenzen sản xuất Alkylbenzen Sunfonat

Tổng hợp Alkylbenzen và sản xuất Alkylbenzen Sunfonat
... Phần 1: Tổng hợp LAB 1.1 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất LAB 1.2 Giới thiệu chung LAB 1.3 Công nghệ sản xuất LAB Phần 2: Tổng hợp LAS 2.1 Giới thiệu chung LAS 2.2 Công nghệ sản xuất LAS ... hợp chất có tầm quan trọng đáng kể thương mại Vì Linear Alkylbenzen dễ dàng phân hủy sinh học alkylbenzen có nhánh nên Linear Alkylbenzen dần thay alkylbenzen có nhánh sản xuất chất tẩy rửa sản ... Giới thiệu chung LAS 2.2 Công nghệ sản xuất LAS PHẦN 1: TỔNG HỢP LAB 1.1 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất LAB ∗ Linear Alkylbenzen sản xuất thương mại cách sử dụng trình ngưng tụ Friedel-Crafts,...
 • 39
 • 105
 • 0

Tiểu luận hóa học tổng hợp alkylbenzen sản xuất alkylbenzen sunfonat

Tiểu luận hóa học tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat
... tài tiểu luận Tổng hợp alkyl benzen sản xuất alkyl benzen sunfonat Trang Tiểu luận: Tổng hợp alkylbenzen sản xuất alkylbenzen sunfonat CHƯƠNG 1: TỔNG HỢP LAB 1.1.Giới thiệu chung LAB Linear Alkylbenzen( LAB) ... máy nhà máy hóa chất Đức Giang để sản xuất LAS phục vụ cho việc sản xuất bột giặt nước rửa chén Trang 36 Tiểu luận: Tổng hợp alkylbenzen sản xuất alkylbenzen sunfonat KẾT LUẬN Qua tiểu luận trên, ... phí sản xuất Trang 37 Tiểu luận: Tổng hợp alkylbenzen sản xuất alkylbenzen sunfonat TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên, Công nghệ tổng hợp hữu hóa dầu, Nhà xuất khoa học...
 • 38
 • 286
 • 3

Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen sản xuất alkylbenzen sunfonat

Tiểu luận Tổng hợp alkylbenzen và sản xuất alkylbenzen sunfonat
... Phần 1: Tổng hợp LAB 1.1 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất LAB 1.2 Giới thiệu chung LAB 1.3 Công nghệ sản xuất LAB Phần 2: Tổng hợp LAS 2.1 Giới thiệu chung LAS 2.2 Công nghệ sản xuất LAS ... hợp chất có tầm quan trọng đáng kể thương mại Vì Linear Alkylbenzen dễ dàng phân hủy sinh học alkylbenzen có nhánh nên Linear Alkylbenzen dần thay alkylbenzen có nhánh sản xuất chất tẩy rửa sản ... Giới thiệu chung LAS 2.2 Công nghệ sản xuất LAS PHẦN 1: TỔNG HỢP LAB 1.1 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất LAB ∗ Linear Alkylbenzen sản xuất thương mại cách sử dụng trình ngưng tụ Friedel-Crafts,...
 • 10
 • 188
 • 0

Bài thuyết trình tổng hợp cumen sản xuất bis phenol a

Bài thuyết trình tổng hợp cumen và sản xuất bis phenol a
... Mitsubishi h a chất Ltd Nguyên liệu sản xuất Bisphenol a + Sản xuất từ phenol axeton + Phenol trước chiết xuất từ nh a than đá; + Axeton sản xuất từ chưng cất muối axetat (Ca) oxy h a trực tiếp ... pha xe ô tô Các nhà sản xuất giới Thượng Hải Righton Công ty TNHH Trung Quốc Bayer Polyme Baytown, Texas Dow Chemical Freeport, Texas Sabic Innovative Plastics Burkeville, Alabama Sabic Innovative ... Công nghệ cumen sản phẩm phụ trình catalytic refoming steam cracking  Khoảng 98% lượng cumen sản xuất giới dùng làm nguyên liệu nhà máy sản xuất phenol xeton, = >sản lượng cumen phụ thuộc vào thị...
 • 31
 • 238
 • 0

Đề tài tổng hợp styren sản xuất polystyren

Đề tài tổng hợp styren và sản xuất polystyren
... ax sulfuric : IV Ứng dụng styren Sản xuất polystyren (PS)  Sản xuất cao su styren- butadien (SBR)  Sản xuất số loại nhựa (ABS )acrylonitrile-butadien styren; nhựa styren acrylonitrile (SAN)… ... xuất trùng hợp nguy hiểm styren luôn giữ lạnh chất ức chế phù hợp, mức độ oxy củng trì Phần II: Các phương pháp tổng hợp Styren I.Các phương pháp tổng hợp Styren  -  Các phương pháp tổng hợp ... bị chưng cất Phần III: Các phương pháp sản xuất PolyStyren I.TỔNG QUAN VỀ POLYSTYREN - Polystyren (PS) thuộc nhóm nhựa nhiệt dẻo bao gồm PE, PP, PVC - Polystyren lần tìm thấy qua dấu vết nhựa hổ...
 • 47
 • 181
 • 0

Tiểu luận tổng hợp styren sản xuất polystyren

Tiểu luận tổng hợp styren và sản xuất polystyren
... triển Chương 2: Công nghệ sản xuất polystyren II Các phương pháp sản xuất Polystyren II.1 Lý thuyết trùng hợp Styren Trong sản xuất, Styren trùng hợp theo chế trùng hợp gốc thu polyme có cấu tạo ... II: Phương pháp tổng hợp Styren I CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT STYREN Các phương pháp sản xuất styren: - Phương pháp dehydro hóa trực tiếp etylbenzen Đồng sản xuất propylene oxyt styrene Từ phân ... DỤNG CỦA STYREN Styren cung cấp vật liệu tốt thu gom tái chế được, styren ứng dụng rộng rãi ngành sản xuất nhựa cao su tổng hợp ngành công nghiệp Nó sử dụng sản xuất polystyren (PS); cao su styren- butadien...
 • 46
 • 473
 • 2

Tổng hợp Styren sản xuất PolyStyren

Tổng hợp Styren và sản xuất PolyStyren
... triển Chương 2: Công nghệ sản xuất polystyren II Các phương pháp sản xuất Polystyren II.1 Lý thuyết trùng hợp Styren Trong sản xuất, Styren trùng hợp theo chế trùng hợp gốc thu polyme có cấu tạo ... II: Phương pháp tổng hợp Styren I CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT STYREN Các phương pháp sản xuất styren: − Phương pháp dehydro hóa trực tiếp etylbenzen − Đồng sản xuất propylene oxyt styrene − Từ phân ... DỤNG CỦA STYREN Styren cung cấp vật liệu tốt thu gom tái chế được, styren ứng dụng rộng rãi ngành sản xuất nhựa cao su tổng hợp ngành công nghiệp Nó sử dụng sản xuất polystyren (PS); cao su styren- butadien...
 • 47
 • 109
 • 0

Slide đề tài Tổng hợp styren sản xuất polystyren

Slide đề tài Tổng hợp styren và sản xuất polystyren
... ax sulfuric : IV Ứng dụng styren Sản xuất polystyren (PS)  Sản xuất cao su styren- butadien (SBR)  Sản xuất số loại nhựa (ABS )acrylonitrile-butadien styren; nhựa styren acrylonitrile (SAN)… ... xuất trùng hợp nguy hiểm styren luôn giữ lạnh chất ức chế phù hợp, mức độ oxy củng trì Phần II: Các phương pháp tổng hợp Styren I.Các phương pháp tổng hợp Styren  -  Các phương pháp tổng hợp ... bị chưng cất Phần III: Các phương pháp sản xuất PolyStyren I.TỔNG QUAN VỀ POLYSTYREN - Polystyren (PS) thuộc nhóm nhựa nhiệt dẻo bao gồm PE, PP, PVC - Polystyren lần tìm thấy qua dấu vết nhựa hổ...
 • 47
 • 279
 • 0

Tiểu luận Tổng hợp styren sản xuất polystyren

Tiểu luận Tổng hợp styren và sản xuất polystyren
... triển Chương 2: Công nghệ sản xuất polystyren II Các phương pháp sản xuất Polystyren II.1 Lý thuyết trùng hợp Styren Trong sản xuất, Styren trùng hợp theo chế trùng hợp gốc thu polyme có cấu tạo ... II: Phương pháp tổng hợp Styren I CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT STYREN Các phương pháp sản xuất styren: - Phương pháp dehydro hóa trực tiếp etylbenzen Đồng sản xuất propylene oxyt styrene Từ phân ... DỤNG CỦA STYREN Styren cung cấp vật liệu tốt thu gom tái chế được, styren ứng dụng rộng rãi ngành sản xuất nhựa cao su tổng hợp ngành công nghiệp Nó sử dụng sản xuất polystyren (PS); cao su styren- butadien...
 • 46
 • 226
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh

Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh
... cần tính chi phí sản phẩm dở dang tổng chi phí sản xuất tập hợp kỳ đồng thời tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Z=C Giá thành đơn vị: z = Z/Q Trong đó: Z: Tổng giá thành Dđk: Chi phí sản xuất dở ... đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý Công ty máy kế toán Công ty Xuất nhập thuỷ sản Nam Tĩnh đợc tổ chức nh sau: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng kế toán TSCĐ tổng hợp Kế toán TGNH ... thành sản phẩm Quản lý giá thành gắn với quản lý chi phí sản xuất II Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1...
 • 90
 • 352
 • 0

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất bao bì hàng xuất khẩu.doc

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.doc
... kinh doanh sản xuất, xuất bao lâm sản sản phẩm khác công ty sản xuất, nhập vật t; nguyên liệu máy móc thiết bị hàng tiêu dùng, gia công hợp tác đầu t liên doanh để sản xuất bao hàng xuất khẩu, ... Tổng số công nhân sản xuất Công ty gần nh ổn định phận kế toán Công ty áp dụng chế độ trả lơng vào cuối tháng Tình hình thực nghĩa vụ Công ty ngân sách nhà nớc: Công ty sản xuất bao hàng xuất ... lơng công ty vợt năm 1999 95% công ty vừa tăng thêm lợng ngời lao động 18% tổng doanh thu công ty vợt năm 1999 300% 6) Kết hoạt động sản xuất công ty sản xuất bao vf hàng xuất năm 2000: - Tổng...
 • 30
 • 257
 • 2

Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Thương mại Thành Phong

Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và Thương mại Thành Phong
... độc quyền sản xuất kinh doanh loại hàng nà, doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm thiết bị văn phòng y tế Đến công ty tự sản xuất hợp tác sản xuất đợc 20 loại sản phẩm khác với mâu mã phong phú ... Tình hình tài kêt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thành Phong Trong thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đạt đợc kết đáng kể Kết sản xuất kinh doanh Công ty nhng năm gần ... hàng Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tổ chức sản xuất tập trung thực việc sản xuất theo day chuyền quản lí theo định mức gắn với chấy lợng sản phẩm Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp...
 • 36
 • 1,665
 • 5

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất bao bì hàng xuất khẩu

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
... doanh sản xuất, xuất bao lâm sản sản phẩm khác công ty sản xuất, nhập vật t; nguyên liệu máy móc thiết bị hàng tiêu dùng, gia công hợp tác đầu t liên doanh để sản xuất bao hàng xuất khẩu, ... Tổng số công nhân sản xuất Công ty gần nh ổn định phận kế toán Công ty áp dụng chế độ trả lơng vào cuối tháng Tình hình thực nghĩa vụ Công ty ngân sách nhà nớc: Công ty sản xuất bao hàng xuất ... lơng công ty vợt năm 1999 95% công ty vừa tăng thêm lợng ngời lao động 18% tổng doanh thu công ty vợt năm 1999 300% 6) Kết hoạt động sản xuất công ty sản xuất bao vf hàng xuất năm 2000: - Tổng...
 • 30
 • 212
 • 0

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Hà Tây

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Hà Tây
... vật liệu công tác nhập xuất vật liệu, công ty sản xuất vật liệu xây dựng Tây áp dụng đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá thực tế 2.1 Đối với vật liệu nhập kho Nguyên vật liệu công ty ... trờng hợp đơn vị áp dụng phơng pháp nhập trớc xuất trớc 13 Đối với công ty sản xuất vật liệu xây dựng Tây đặc điểm hoạt động lĩnh vực xây dựng (sản xuất vật liệu xây dựng xây dựng) nên công ty ... nhiệm vụ công ty sản xuất vật xây dựng xây dựng công trình Công ty sản xuất vật liệu xây dựng tây phấn đấu vơn lên chiếm lĩnh đợc thị truờng , khẳng định đợc đem lại hiệu sản xuất xây dựng Với...
 • 32
 • 350
 • 4

Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty XNK thuỷ sản nam Hà Tĩnh

Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty XNK thuỷ sản nam Hà Tĩnh
... cần tính chi phí sản phẩm dở dang tổng chi phí sản xuất tập hợp kỳ đồng thời tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Z=C Giá thành đơn vị: z = Z/Q Trong đó: Z: Tổng giá thành Dđk: Chi phí sản xuất dở ... thành sản phẩm Quản lý giá thành gắn với quản lý chi phí sản xuất II Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 ... đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý Công ty máy kế toán Công ty Xuất nhập thuỷ sản Nam Tĩnh đợc tổ chức nh sau: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng kế toán TSCĐ tổng hợp Kế toán TGNH...
 • 91
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: có chức năng tổng hợp amôniắc và sản xuất co2 từ khí thiên nhiên và hơi nước sau khi tổng hợp amôniắc và co2 sẽ được chuyển sang phân xưởng urêkế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmtổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dangtrình tự kế toán và tổng hợp chi phí sản xuấttổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắptổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳQUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi và kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh răng miệng ở sinh viên điều dưỡng năm thứ nhất và thứ 3 trường cao đẳng y tế hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu chỉ số non – HDL cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi có yếu tố nguy cơ tim mạchNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOCambridge practice tests for IELTS 6CÂU hỏi TRÊN báo TIỀN PHONG (KHẢO sát từ THÁNG 1 năm 2013 đến THÁNG 12 năm 2014)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập