Hướng dẫn cách thở và rặn đẻ giúp mẹ không đau trong cuộc chuyển dạ

Dạy mẹ thở rặn đẻ đúng cách khi sinh nở

Dạy mẹ thở và rặn đẻ đúng cách khi sinh nở
... trung vào thở: Khi bắt đầu cảm nhận đau, nghĩa bắt đầu co, có co xuất thai phụ nên tập trung vào thở để tập thở nhanh dần Hít vào mũi thở miệng Cơn đau tăng thở nhanh nông hơn, tần suất nhịp thở ... lượng bị thở nhanh, nông co tích trữ lượng cho lần thở đau kế tiếp…, nên thư giãn toàn thân tốt Khi bác sĩ cho phép rặn, thai phụ nên tập rặn cách có hiệu đẩy thai khỏi bụng mẹ ống sinh dục Rặn không ... người mẹ em bé bị ngạt chưa kịp sinh Cách rặn hướng dẫn sau: Khi cảm nhận co tử cung: Bụng gò cứng dần xuất đau: Thai phụ nên hít vào thở thật sâu Sau nín thở, miệng ngậm chặt, hai tay nắm chặt vào...
 • 2
 • 108
 • 1

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
... trường hợp hủy bỏ hợp đồng Lúc này, hợp đồng chấm dứt hiệu lực pháp luật III.VẤN ĐỀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 3.1 Khái niệm huỷ bỏ hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm thoả thuận bên mua bảo hiểm doanh ... kí kết hợp đồng BHNT phù hợp với nhu cầu mong muốn 2.3 Tính chất hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang đầy đủ tính chất hợp đồng bảo hiểm nói chung Họp đồng BHNT hợp đồng ... viện phẫu thuật - Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo… II HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1 Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực chất hợp đồng kinh tế Là cam kết hai bên mà bên nhận bảo hiểm có trách nhiệm...
 • 33
 • 294
 • 0

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CHỦ YẾU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY LÀ GÌ? LÀ GIẢNG VIÊN, ANH/CHỊ CÓ CÁCH TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ GIÚP SINH VIÊN PHÁT HUY THUẬN LỢI, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN NHẰM HỌC TẬP TỐT

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHỦ YẾU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY LÀ GÌ? LÀ GIẢNG VIÊN, ANH/CHỊ CÓ CÁCH TÁC ĐỘNG NÀO ĐỂ GIÚP SINH VIÊN PHÁT HUY THUẬN LỢI, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN NHẰM HỌC TẬP TỐT
... đại học giảng viên cao đẳng thạc sĩ giảng viên đại học Giảng viên không ngừng đào tạo nghiệp vụ phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động sáng tạo sinh viên Tác động giảng viên: Bài tập nhóm ... nghiệp vào làm • Hướng giải quyết: Bài tập nhóm môn: Tâm Lý Giáo Dục Đại Học giảng viên, nhận thức yếu tố khách quan chủ quan dẫn đến khó khăn vấn đề tìm việc sinh viên, giảng viên phải trở ... độ chuyên môn, công tác nghiệp vụ giảng dạy Hỗ trợ sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp thời gian trường để sinh viên điều kiện vừa học lý thuyết, vừa thực tập Về phát triển đội ngũ: Sinh viên...
 • 11
 • 275
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 10 potx
... 2 0/50 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/66 /100 0/50 /100 BÇNH NGỈNG ÄÚNG CHM 1 Ly tám Bàòng âai 132 160 200 200 300 3600 4150 5000 5750 100 00 2200 3000 3500 4500 5000 Mä tå täúc âäü 100 0 860 860 1100 870 ... 12,2 6,7 240 100 29,7 101 .340 16,5 7,3 290 160 45,8 156.270 x 12,2 4,75 552 200 58,8 200.625 x 18,5 7,7 634 4,7 - 5,0 - 4,7 4,7 5,0 5,0 1 0 /100 Mạy nẹn pittäng, kên 2 / 100 0/50 /100 Dảng 1 Dảng ... 70.905 59.601 79.330 100 .699 124.722 102 .920 130.487 160.943 192.676 160.047 198 .105 236.538 234.804 280.447 352.127 27.874 42.027 59.539 74.234 59.698 84.162 105 .073 128.446 109 .247 136.284 166.119...
 • 5
 • 236
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 9 pps
... 06E6175 06E6 199 06E6 199 30HKA120 30HKA140 30HKA160 24 + 54 40 x 45 x 06E6 199 06E6175 06E6 199 06EF175x2 06EF 199 x2 06EF175 06EF 199 06EF175 06EF 199 06EF 199 x2 06E2166 11 30HKA050 06EF 199 x2 Lit Lit ... Qk 202 195 193 N 39, 9 42 ,9 44,1 Qo 196 184 1 79 30HK060 Qk 2 39 230 226 N 42,4 45,8 47,1 242 228 223 Qo 301 291 288 30HK080 Qk N 59, 3 63,2 64,7 Qo 322 302 295 30HK100 Qk 392 377 371 N 69, 9 75,1 ... 95 40 43,0 55,7 12,7 57,2 72 ,9 15,7 74,5 94 ,5 20,0 108 141 33,5 144 190 45,8 172 221 48 ,9 215 282 66 ,9 283 364 79, 9 323 422 100 395 510 115 434 567 133 45 40,7 54,3 13,6 53,1 69, 9 16,8 70,1 91 ,3...
 • 5
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 8 pps
... 5.400 21.500 6,3 6.900 27.300 8, 0 8. 600 34.100 10,0 10 .80 0 42.700 12,5 13 .80 0 54.600 16,0 21.500 27.000 85 .300 107.500 25,0 31,5 88 80 100 125 200 250 25.000 95.500 28, 0 Hçnh 5-7 : Cạc chãú âäü ... 2.500 9.600 2 ,8 3.150 12.300 3,6 4.000 15.400 4,5 5.000 19.100 5,6 6.300 24.200 7,1 8. 000 30.700 9,0 10.000 38. 200 11,2 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 2.200 8. 500 2,5 2 .80 0 10.900 3,2 ... 76.400 22,4 MODEL RSX10K RSXY5K RSXY10K 12.500 47 .80 0 14,0 20.000 76.400 22,4 25.000 95.500 28, 0 13 .80 0 54.600 16,0 25.000 95.500 28, 0 RSXY8K 21.500 85 .300 25,0 27.000 107.500 31,5 Bng 5-9 giåïi...
 • 5
 • 190
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 7 pptx
... 17, 9 6,6 19,9 6 ,7 7 ,7 9,3 10,1 11 ,7 15,4 Kêch thỉåïc, mm (Räüng x Sáu x Cao) Dn lảnh Dn nọng 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 78 2x457x1850 982x457x1850 982x457x1850 1182x457x1850 ... 1.250 1.1 07 1.1 07 1.250 - Chiãưu sáu mm 480 480 520 520 520 520 75 9 75 9 75 9 - Khäúi lỉåüng kg 20 22 24 26 29 29 48,5 48,5 54,5 Thäng säú dn nọng - Chiãưu cao mm 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 1.254 ... 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 360 360 360 + Cao mm 590 590 590 590 590 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 79 5 Hãû thäúng kg 9 14 33 20 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng kg 14 14 33 20 14 16 36...
 • 5
 • 191
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 6 docx
... âiãưu ho kiãøu råìi cọ cäng sút nh tỉì 9.000 Btu/h ÷ 60 .000 Btu/h, bao gäưm ch úu cạc model sau : 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36. 000, 48.000 v 60 .000 Btu/h Tu theo tỉìng hng chãú tảo mạy m säú ... lảnh cn cọ cạc dáy âiãûn âiãưu khiãøn Tu theo hng mạy m säú lỉåüng dáy cọ khạc tỉì 3 6 såüi Kêch cåỵ dáy nàòm khong tỉì 0,75 ÷ 2,5mm2 f) Dáy âiãûn âäüng lỉûc : Dáy âiãûn âäüng lỉûc (dáy âiãûn ngưn) ... Räto • 0,27 7,7 Räto • 0,27 11 ,6 Räto • Nàm • • • • • • • • • • • • • • • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tỉåìng 9-15 Tỉåìng 16- 22 Tỉåìng 24-33 Tỉåìng 32-44...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 5 pdf
... tỉåìng mäüt khong nháút âënh khäng âỉåüc che láúp cạc cỉía láúy giọ Hçnh 5. 1 : Cáúu tảo mạy âiãưu cỉía säø 1- Dn nọng 2- Mạy nẹn 3- Mätå quảt 4- Quảt dn lảnh 5- Dn lảnh 6- Lỉåïi lc 75 7- Cỉía hụt ... cỉía säø l mạy lảnh kiãøu kên Giỉỵa khoang dn nọng v khoang dn lảnh cọ cỉía âiãưu chènh cáúp giọ tỉåi, cho phẹp âiãưu chènh lỉåüng khê tỉåi cung cáúp vo phng Khoang âạy ca v mạy dng chỉïa nỉåïc ... khê , kW - Cäng sút sỉåíi QSI v QSII ca bäü sáúy cáúp I v II (nãúu cáưn), kW 5. 2 CẠC HÃÛ THÄÚNG ÂIÃƯU HO HIÃÛN ÂẢI 5. 2.1 Hãû thäúng kiãøu củc bäü Hãû thäúng âiãưu khäng khê kiãøu củc bäü l hãû...
 • 5
 • 162
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 4 doc
... 0 ,49 15,0 0,63 -3,5 0,60 -1,0 0,57 2,0 0, 54 4,0 0,50 6,0 0,62 -3,0 0,59 0,56 2,5 0,52 5,0 0 ,49 6,0 0,61 -2,0 0,57 2,0 0, 54 3,0 0,51 5,5 0 ,47 8,0 0,60 -0,5 0,56 2,0 0,53 4, 5 0 ,49 6,0 0 ,46 8,0 4. 2.3 ... 12,0 0,62 13,0 0,57 14, 0 0,50 14, 0 0,69 11,0 0,61 11,0 0, 64 15,0 0,58 16,0 0,57 18,0 0,65 4, 0 0, 64 8,0 0,60 9,0 0,56 10,0 0,52 11,0 0, 64 5,0 0,62 8,0 0,59 10,0 0, 54 10,0 0,53 14, 0 0,66 8,0 0,63 ... 10,5 0,92 11,5 0, 94 13,0 0,89 14, 0 0,98 10,0 0,91 11,0 0,93 12,5 0, 94 14, 0 0,89 15,0 0, 94 10,5 0,93 12,0 0,93 13,5 0,95 15,0 0,89 16,0 0, 94 11,5 0, 94 13,0 0,95 14, 5 0,88 15,5 0,91 17,0 0,88 8,0...
 • 5
 • 196
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 3 pot
... õổồỡng ọỳng Q2 = G.(IV-IQ) - Nhióỷt thổỡa khọng khờ nhỏỷn phoỡng Q3 + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) 63 = 10 0% - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi ... cỏỳp gioù vaỡ õổồỡng ọỳng (Q1=Q2=0) thỗ: Q = Q3 + Q Nhổ vỏỷy : Phuỷ taới laỷnh cuớa thióỳt bở xổớ lyù khọng khờ Q khọng phaới laỡ nhióỷt thổỡa Q3 , maỡ thổỷc tóỳ coù giaù trờ lồùn hồn = 10 0% ... + Nhióỷt hióỷn : Q31 = G.(IL-IV) + Nhióỷt ỏứn Q32 = G.(IT-IL) - Nhióỷt khọng khờ tổồi nhaớ õóứ bióỳn õọứi traỷng thaùi tổỡ N(tN,N)...
 • 5
 • 179
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 2 doc
... bưng ho träün (6) OC2/C2C1 = LT2 / (L-LT2) Tỉì vë trê ca cạc âiãøm trãn âäư thë I-d ta xạc âënh âỉåüc cạc tè lãû tỉång ỉïng - Nàng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l: (4 -27 ) Qo = (L-LT2).(IC1 - IO) , kW ... sút giọ : L2 = QT QT = < L1 , kg / s I T ' − I O' I T − I O' (4-31) - Nàng sút lảnh : Q 02 = L2 ( I C − I O ' ) = QT I C − I O' < Q01 , kW (4- 32) I T − I O' Vç IO’ < IO nãn dãù dng suy Qo2 < Qo1 ... n.ρ.Vk (4 -26 ) âọ n - Täøng säú ngỉåìi phng, ngỉåìi Vk - Lỉåüng khäng khê tỉåi cáưn cung cáúp cho mäüt ngỉåìi mäüt âån vë thåìi gian, tra theo bng 2. 7 - Xạc âënh lỉu lỉåüng LT1 v LT2 càn cỉï vo...
 • 5
 • 198
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn thiết lập sơ đồ để tuần hoàn không khí trong kho phần 1 doc
... bë sáúy Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü thäøi vo * Så âäư ngun l : N LN C2 C1 LN + L T1 LT1 L 10 V T QT WT 14 11 LT2 13 LT 12 Hçnh 4.6 : Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh nhiãût âäü * Ngun l lm ... lỉåüng giọ bäø sung khäng âỉåüc nh hån 10 %.L Vç thãú LN theo cạc cäng thỉïc trãn m nh hån 10 % thç láúy LN = 0 ,1. L - Lỉu lỉåüng giọ häưi : LT = L - L N (4 -15 ) - Cäng sút lảnh ca thiãút bë xỉí l ... cỉía láúy giọ cọ van âiãưu chènh (1) vo bưng (3) träün våïi khäng khê häưi cọ lỉu lỉåüng LT1 v trảng thại T(tT,ϕT) âãø âảt mäüt trảng thại C1 no âọ Häøn håüp träün C1 s âỉåüc âỉa âãún thiãút bë xỉí...
 • 5
 • 157
 • 0

Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học ppt

Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học ppt
... …… năm - Địa bàn hoạt động: Tình trạng bệnh tật sức khỏe nay: ……………………… Con đẻ bị dị dạng, dị tật người tham gia kháng chiến: Họ tên Năm Loại ... - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 Bộ Lao động TB&XH ... tháng năm 2006 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội “Hướng dẫn hồ sơ, lập hồ sơ thực chế độ ưu đãi người có công với cách mạng MẪU SỐ 2-HH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc...
 • 5
 • 220
 • 0

Xem thêm