Đề tài vấn đề môi trường của các lò giết mổ gia súc

Báo cáo chuyên đề Tác hại của các giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo chuyên đề Tác hại của các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... việc giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát địa bàn thành phố 3.1.3 Kết : Dựa vào tài liệu, số liệu thu thập từ phương pháp trên, ta có kết trạng khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tự phát địa bàn ... đưa đề tài nghiên cứu Tác hại giết mổ gia súc, gia cầm tự phát địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Thứ 6- tiết 789- PV 337Page PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ... chẽ giết mổ gia súc gia cầm- Theo báo Bình Định) Ông Đinh Công Hùng, Phó ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn quận nội thành số sở giết mổ gia súc, gia...
 • 34
 • 249
 • 1

Đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng

Đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng
... người dân Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng Tel: 892823 Fax: 822864 21 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng PHẦN IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ... lượng môi trường nước xung quanh khu vực Dự án Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng Tel: 892823 Fax: 822864 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng ... tiện giao thông xem tác động đáng kể Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng Tel: 892823 Fax: 822864 23 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng IV.2.2...
 • 43
 • 1,592
 • 12

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng
... BÁO CÁO: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng Công ty Xuất nhập Nông sản thực phẩm Đà Nẵng thực với tư vấn Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng ... THỰC PHẨM ĐÀ NẴNG II.3 MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN: Dự án đầu tư xây dựng giết mổ gia súc tập trung thành phố Đà Nẵng hình thành nhằm mục tiêu: - Xây dựng giết mổ gia súc khép kín ... tích cán Trạm quan trắc phân tích môi trường Trung tâm Bảo vệ Môi trường Đà Nẵng thực PHẦN II MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN II.1 TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG...
 • 45
 • 721
 • 3

Tác hại của các giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác hại của các lò giết mổ gia súc, gia cầm tự phát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... tài nghiên cứu Tác hại giết mổ gia súc, gia cầm tự phát địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Nắm bắt trạng xả thải từ giết mổ tự phát, thủ công địa bàn Thứ 6- tiết ... việc giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát địa bàn thành phố 3.1.3 Kết : Dựa vào tài liệu, số liệu thu thập từ phương pháp trên, ta có kết trạng khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tự phát địa bàn ... chẽ giết mổ gia súc gia cầm- Theo báo Bình Định) Ông Đinh Công Hùng, Phó ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn quận nội thành số sở giết mổ gia súc, gia...
 • 32
 • 257
 • 0

các vấn đề về môi trường trong khu vực giết mổ gia súc và biện pháp khắc phục

các vấn đề về môi trường trong khu vực giết mổ gia súc và biện pháp khắc phục
... CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG I Nguyên nhân gây ôi nhiễm môi trường Trịnh Thị Thơm_ Lớp CH_CNTP 07_09 Tiểu luận: Xử lý môi trường xí nghi ệp giết mổ gia súc, gia cầm Các vấn đề môi trường mổ chủ ... môi trường xí nghi ệp giết mổ gia súc, gia cầm PHẦN III CÁC LÒ GIẾT MỔ Theo phụ lục sắc lệnh Bảo vệ môi trường, sở giết mổ với sản lượng từ 5000 tấn/năm trở lên phải xin giấy phép hoạt động Các ... gian dối số doanh nghiệp Do vấn đề xử lý môi trường xí nghiệp giết mổ gia súc, gia cầm đòi hỏi phải quan tâm giải mức Chính vậy, ngành môi trường xây dựng đào tạo nhiều sở lớn nước PHẦN II CÁC...
 • 36
 • 369
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot
... điểm: sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm – Viện Chăn nuôi Nguyên vật liệu: Nguồn nước sử dụng: Nước giếng khoan (đạt tiêu chuẩn sử dụng cho giết mổ chế biến) Nước thải: Lượng nước thải tính ... theo nước thải tỷ lệ 1/1000 Đề nghị Kết đây, vận dụng nguyên để thiết kế hệ thống xử nước thải cho sơ sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nhưng ... phương pháp so sánh nhân tố Nội dung nghiên cứu Xác định thành phần nước thải khugiết m : (Phân tích số đánh giá nước thải) Xác định tác động số giải pháp sinh học xử nước thải Giải pháp sử dụng...
 • 6
 • 472
 • 5

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố pot

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố pot
... Các bước Mô tả bước Tên bước Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép Kiểm dịch ... nơi giết mổ Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực quy trình giết mổ, sơ chế; quy định vệ sinh thú y trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phâm rđộng vật: + Kiểm tra vệ sinh thân thịt, phủ tạng, sản phẩm ... kiểm dich sản phẩm động vật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Giấy chứng nhận tiêm phòng quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp Yêu cầu...
 • 3
 • 316
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố ppsx

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố ppsx
... biệt xử lý theo quy định Chủ sở giết mổ nhận kết trạm kiểm dịch động vật (đội kiểm soát giết mổ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Giấy chứng nhận tiêm phòng quan quản lý ... TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Kiểm dịch viên kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật giấy chứng nhận quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp ... khu vực giết mổ riêng để xử lý theo quy định; + Vệ sinh động vật trước giết mổ Kiểm tra lại sau 12 đến 24 tùy theo loài động vật động vật chưa giết mổ; + Thịt, phủ tạng sản phẩm khác động vật không...
 • 4
 • 232
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố. pdf
... TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp ... Việc kiểm soát thực trước, trong, sau giết mổ Kiểm dịch viên kiểm tra lâm sàng phân loại động vật sau: - Động vật khỏe mạnh chuyển đến khu chờ giết mổ - Động vật gầy yếu tách riêng để chờ giết mổ ... - Động vật mắc bệnh đưa đến khu giết mổ riêng để xử lý theo quy định - Động vật phải vệ sinh trước giết mổ, kiểm tra lại sau 12 – 24 tùy theo loại gia súc Trong trình kiểm soát giết mổ phát động...
 • 4
 • 225
 • 0

Các giết mổ gia súc

Các lò giết mổ gia súc
... tính có khoảng vài chục sở giết mổ xung quanh khu dân cư Các sở giết mổ gia cầm không đề cập Quy trình Sơ đồ cho thấy quy trình giết mổ trâu bò Kỹ thuật giết mổ mổ khác khác tùy theo công ... thường nước thải mổ gia súc trước đưa đến nhà máy xử lý nước thải: (Mức độ lọc, tách mỡ cặn bẩn) Thể tích nước thải 3-8 m3/ thịt gia súc giết mổ BOD7 10-20 kg/tấn thịt gia súc giết mổ (tương ứng ... hồ sơ sổ sách Các giết mổ gia súc Ngành công nghiệp Theo phụ lục sắc lệnh Bảo vệ môi trường, sở giết mổ gia súc với sản lượng từ 5000 /năm trở lên phải xin giấy phép hoạt động Các sở có sản...
 • 10
 • 1,143
 • 22

Các giết mổ gia súc

Các lò giết mổ gia súc
... khoẻ trước giết mổ - Gây ngất : + Các gia súc chuyển từ khu vực tiếp nhận đến khu vực giết mổ , gia su1c gây ngất điện trước mổ đảm bảo không cử động, cắm O F N dao nhỏ vào não gia súc sau treo ... KHAO Đồ án xử lý nước thải giết mổ a Dây chuyền giết mổ trâu bò - Khu vực tiếp nhận : + Để giảm thiểu căng thẳng gia súc, chống suy kiệt tống vi trùng khỏi ruột, gia súc lưu lại từ 24 – 36 thường ... làm - Xé thòt rửa : M + Thân gia súc xẻ đôi cưa điện, rửa cắt xén gọn gàng trước kiểm tra chất lượng , cân giao cho chủ hàng chuyển đến khu vực chế biến b - Giết mổ heo : Trại nhốt + Heo nhốt...
 • 43
 • 1,165
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận xử lý môi trường trong xí nghiệp giết mổ gia súc gia cầmcác lò giết mổ gia súcvấn đề môi trường của các làng nghềđánh giá môi trương kinh doanh dự án lò giết mổ gia súc tập trung thành phố đà nẵnglò giết mổ gia súc tại hà nộicác vấn đề môi trường của việt nam hiện naycác vấn đề môi trường của sự gia tăng dân số thế giớicác vấn đề môi trường của nước mưacác vấn đề môi trường của nhà máy chế biến cà phêcác vấn đề môi trường của nhà máynhững vấn đề cần thảo luận về việc soạn thảo sách hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thịcác vấn đề môi trường của nhà máy nhiệt điện phả lạicác vấn đề môi trường của ngành dệt nhuộmcác vấn đề môi trường của dự án bãi chôn lấp hiệp phướcvấn đề môi trường của nước rỉ rácThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnBài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)Giáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhấtBộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢebook Giải pháp đột phángay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000Toi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN5 iBT TOEFL independent writing task practice questions
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập