ĐẶC điểm KINH tế xã hội VIỆT NAM

Đặc điểm kinh tế - hội Việt Nam 1 doc

Đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam 1 doc
... 3 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 3 .1 ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ * Việt Nam nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc - Năm 1/ 4/2009, dân số nước ta 85.789.573 triệu người, thứ Đông Nam Á, 13 giới ... 33,48 25, 51 1 5-5 9 50,49 54,00 58, 41 65,04 60+ 6,96 7,00 8 ,11 9,45 3 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM * Sự phân bố dân cư không đều: Mật độ dân số: 260 người/km2 (2008)  phân bố không đều: - đồng ... thị chiến 29,2% ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 3.2 ĐẶC ĐIỂM CÁC NGÀNH KINH TẾ * Nông nghiệp: Nền nông nghiệp nhiệt đới - Các trồng vật nuôi phân bố phù hợp với vùng sinh thái; - Cơ cấu mùa vụ,...
 • 9
 • 672
 • 1

Đặc điểm kinh tế - hội Việt Nam 2 potx

Đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam 2 potx
... ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Du lịch Bắc Bộ 11 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Du lịch Bắc Trung Bộ 12 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Du lịch Nam Trung Bộ 13 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ ... 3 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM * DỊCH VỤ + Giao thông vận tải ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM - Đường bộ: Ngày mở rộng đại hóa Tổng chiều dài khoảng >22 0.000 km, có 90 ... chiếm 3,0% - Ngoại thương → Nhập siêu: 12 tỉ USD (năm 20 09) ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Xuất liên tục tăng: Từ Nhập tăng mạnh: Từ 36,8 tỷ USD (năm 32, 4 tỷ USD (năm 20 05) lên 20 05) lên 68,7...
 • 14
 • 406
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đặc điểm kinh tế hội của các tộc người thiểu số ở Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đặc điểm kinh tế xã hội của các tộc người thiểu số ở Việt Nam
... dung môn học: Cung cấp cho người học vấn đề cốt lõi vấn đề dân tộc, đặc điểm kinh tế- hội dân tộc thiểu số Việt Nam Trên sở đó, nhận diện tính tương đồng dị biệt vùng miền kinh tế - hội ... Dân tộc học : Các dân tộc người Việt Nam ( tỉnh phía Bắc ) NXB KHXH, H, 1978 Viện Dân tộc học : Các dân tộc người Việt Nam tỉnh phía Nam ) NXB KHXH, H, 1984 Viện Dân tộc học : Một số vấn đề kinh ... đồng dị biệt hoạt động kinh tế ( so sánh vùng miền tộc người ) 2.5 Biến đổi kinh tế 2 Tổng 30 10 10 vấn đề đặt Chƣơng Đặc điểm hội 3.1Quá trình tộc người tác động hội 3.2 Thiết chế gia đình...
 • 4
 • 122
 • 2

Trên cơ sở quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hình thái kinh tế - hội, phân tích hình thái Kinh tế - hội Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, phân tích hình thái Kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay
... KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm hình thái kinh tế - hội Theo quan điểm Triết học Mác Lênin hình thái kinh tế - hội hội ... qua học tập lớp, kết hợp với nguồn thông tin tài liệu sách báo, internet Em chọn chuyên đề Trên sở quan điểm Triết học Mác Lênin hình thái kinh tế - hội, phân tích hình thái Kinh tế - hội ... v.v… 1.1.2 Phạm trù hình thái kinh tế - hội HVTH : Tiêu Chí Thành -3 - GVHD : TS Nguyễn Đình Tư Chuyên đề Triết học Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ...
 • 23
 • 896
 • 11

Đặc điểm kinh tế hội nam bộ thế kỷ 17 18

Đặc điểm kinh tế  xã hội nam bộ thế kỷ 17 18
... Nam 1.3 Thực trạng kinh tế - hội Nam trước kỷ XVII Chương II: Đặc điểm kinh tế - hội vùng đất Nam kỷ XVII XVIII Ở chương sâu phân tích đặc điểm kinh tế hội vùng đất Nam kỷ XVII - XVIII, ... rút đặc điểm yếu tố kinh tế - hội Nam việc làm cần thiết Bởi thiết nghĩ chọn đề tài Đặc điểm kinh tế hội vùng đất Nam từ kỷ XVII đến kỷ XVIII” việc thiết thực để tìm hiểu đặc điểm kinh tế ... phá 11 Chương Đặc điểm kinh tế -xã hội vùng đất Nam Bộ kỷ XVII XVIII 2.1 Đặc điểm kinh tế vùng đất Nam Bộ 2.1.1 Nền kinh tế nông nghiệp truyền thống mang màu sắc khẩn hoang Nền kinh tế nông nghiệp...
 • 59
 • 653
 • 7

Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế - hội việt nam giai đoạn 2011-2020

Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội việt nam giai đoạn 2011-2020
... trên, đề nghị chiến lược phát triển công nghiệp giai đoạn 201 1-2 020 cần tập trung vào điểm sau đây: Tập trung phát triển ngành công nghiệp có tiềm cạnh tranh tương lai, ngành có công nghệ thích ... thiết cho công nghiệp Việt Nam Đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp Hiện nay, phát triển nguồn nhân lực nhiều đường khác nhau, thông qua chuyển Thực tiễn phát triển kinh tế nước ta ... triển ngành công nghiệp hoá chất, điện, khí, ôtô, dệt may, đến 2010, tầm nhìn đến 2020 - http://www.moi.gov.vn Chiến lược, sách công nghiệp, 8/2002 - Viện Nghiên cứu Chiến lược, sách công nghiệp...
 • 3
 • 673
 • 2

Chiến lược phát triển kinh tế hội Việt Nam đến năm 2020

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020
... y u tác ñ ng phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n năm 2020 Chương 3, chi n lư c phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n năm 2020 5 Chương 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V CHI N LƯ C PHÁT TRI N Chương ... y u tác ñ ng phát tri n kinh t - h i Vi t Nam n n kinh t th gi i ñ n năm 2020 K t h p v i s d ng phương pháp SWOT ñ xây d ng chi n lư c phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n 2020 S d ng phương ... n lư c phát tri n Thu th p thông tin th c p M t s y u t tác ñ ng phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n năm 2020 T ng k t SWOT ð xu t chi n lư c phát tri n kinh t h i Vi t Nam ñ n 2020 K...
 • 108
 • 929
 • 8

Chiến lược phát triển kinh tế hội Việt Nam đến năm 2020.pdf

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020.pdf
... th 10 năm, 15 năm, 20 năm xa n a) Phát tri n kinh t nhanh, hi u qu , b n v ng xây d ng h i ti n b nh ng nhân lõi c a chi n lư c phát tri n kinh t - h i Chi n lư c phát tri n kinh t - h ... ng Chi n lư c phát tri n kinh t - h i bao g m hai b ph n l n phát tri n kinh t phát tri n h i ph i ñ c p ñ n an ninh qu c phòng c a ñ t nư c Phát tri n kinh t phát tri n h i yêu c u ... y u tác ñ ng phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n năm 2020 Chương 3, chi n lư c phát tri n kinh t - h i Vi t Nam ñ n năm 2020 5 Chương 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V CHI N LƯ C PHÁT TRI N Chương...
 • 108
 • 641
 • 1

Luận giải các vấn đề cơ bản và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam .doc

Luận giải các vấn đề cơ bản và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam .doc
... công nghiệp phát triển (G8) Nhật Bản nớc đứng đầu vốn đầu t thực Việt Nam, nớc lại đầu t cha lớn cha tơng xứng với tiềm Bảng ; 10 nớc vùng lãnh thổ dẫn đầu đầu t trực tếp nớc vào Việt Nam (tính ... đầu t trực tiếp nớc việt nam giai đoạn 2001-2005 1-Tình hình thu hút vốn đầu t nớc Việt Nam 1.1-Khái quát tình hình thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc Việt Nam 1.1.1-Tình hình chung đầu t trực tiếp ... Chơng I: sở lý luận đầu t trực tiếp nớc 1-Lịch sử hình thành xu hớng vận động đầu t trực tiếp nớc 1.1-Nguyên nhân hình thành phát triển đầu t trực tiếp nớc Đầu t ttực tiếp nớc (Foreign...
 • 50
 • 656
 • 2

Những đặc điểm kinh tế - hội VN trước khi hội nhập

Những đặc điểm kinh tế - xã hội VN trước khi hội nhập
... mạng lới với hệ thống vũ khí -Quy định sử dụng máy phát -Xác định kiểm tra việc ứng dụng biện pháp kĩ thuật điện tử chống điện tử -Thờng xuyên thay đổi tín hiệu -Khai thác địa hình che khuất ... điện tử thân * Các biện pháp chiến thuật -Phân bố cách hợp lý tần số công tác -Cho phơng tiện thực nhiệm vụ làm việc nhiều tần số -Thay đổi tần số làm việc -Cho phơng tiện vô tuyến điện tử làm việc ... điện, vi mạch tổng hợp mỏng manh tinh tế Cho dù có khôi phục đợc h hỏng thời hệ thống vô tuyến điện tử tai hại hệ vũ khí đại, phức tạp Đặc biệt vào thời điểm thực hành tác chiến nguy hại 1.2.2)...
 • 19
 • 516
 • 0

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế- hội việt nam trong giai đoạn đến 2009

Định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội việt nam trong giai đoạn đến 2009
... CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đại hội xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - hội 10 năm 1991-2000 với chủ đề ổn định phát triển kinh tế -xã hội ... nghiệp theo định hướng hội chủ nghĩa NỘI DUNG  Tình hình thực chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2001-2010  Những nội dung chủ yếu chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Việt Nam thời ... 1991-2000 - -Đại hội IX đề Chiến lược phát triển kinh tế - hội 10 năm đầu kỷ XXI - Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hướng hội chủ nghĩa, xây dựng tảng để đến năm 2020...
 • 32
 • 286
 • 0

Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế hội Việt Nam 2011-2020

Chiến lược phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 2011-2020
... thiết cho công nghiệp Việt Nam Đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp Hiện nay, phát triển nguồn nhân lực nhiều đường khác nhau, thông qua chuyển Thực tiễn phát triển kinh tế nước ta ... trên, đề nghị chiến lược phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2020 cần tập trung vào điểm sau đây: Tập trung phát triển ngành công nghiệp có tiềm cạnh tranh tương lai, ngành có công nghệ thích ... công nghiệp đất nước, thể tính tự chủ công nghiệp phát triển kinh tế Ngoài ra, Hàn Quốc thành lập Ủy Ban chuyên trách định việc chọn lựa công nghệ tiên tiến định giá công nghệ nhập Đây kinh nghiệm...
 • 3
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm kinh tế xã hội việt nam hiện nayđặc điểm kinh tế xã hội việt nam và trình độ công nghệ tại việt namđặc điểm kinh tế xã hội tây nam áđặc điểm kinh tế xã hội đông nam áđặc điểm kinh tế xã hội tỉnh nam địnhđặc điểm kinh tế xã hội của việt namđặc điểm kinh tế xã hội ở việt namđặc điểm kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn hiện naymot so dac diem kinh te xa hoi cua trung dong va co so day manh xuat khau hang hoa cua viet namđặc điểm kinh tế xã hội tỉnh quảng namđặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh quảng namđặc điểm kinh tế xã hội khu vực nam ámục tiêu quan điểm định hướng phát triển kinh tế xã hội việt nam đến 2010đặc điểm kinh tê xã hội của các tỉnh trên địa bàn khu vực biên giới việt trungđặc điểm kinh tế xã hội các hộ khảo sát năm 2011Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Installation method of DDF for BSS equipmentinstallation technology picture handbookOME201102 HUAWEI BTS3012 hardware structure ISSUE1 0OWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất bị nhiễm quặng ở khu vực trại cau đồng hỷ thái nguyênTính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố hồ chí minh quy hoạch đến năm 20301 teaching material for production safety of communications projects( 01 august 2006)Tiểu luận tư tưởng hồ chí MInh về văn hóaTìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh quảng ninh phục vụ khai thác phát triển du lịch5 training of power cable terminal preparation (01 august 2006)7 classification of cable labels training(01 august 2006)8 earthing specification for indoor macro station(01 august 2006)A9120 BSC installation manualTiềm năng du lịch của Bảo tàng Dân tộc học việt nam2 hardware installation of BTSThực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục sức khỏe sinh sản của học sinh THPT tại trường THPT trương định hoàng mai hà nộiThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tình trạng nhân khẩu thực tế cư trú nhưng chưa đăng ký hộ khẩu theo chức năng của cảnh sát quản lý hành chính về thông tin xã hộiThực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại khách sạn kim liên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập