CHUYÊN đề ỨNG DỤNG GIS và RS TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN cây CAO SU tại QUẢNG TRỊ

tiểu luận ứng dụng gis rs trong quy hoạch phát triển cây cao su tại quảng trị

tiểu luận  ứng dụng gis và rs trong quy hoạch phát triển cây cao su tại quảng trị
... CA_ @` , b @_ , @` , b @_ , Mp +& , J JK ' A @ 1B JZ / O ' / '0' ;Q @D / W X/ ;U 'OE ' A M) @& /RS+ ' 1/T1 +'/.N+ 6E( g ) Y/ cT g 5p +& , / ` '0' MS C b) 't C ( :) L>> FD D/j6/ /-1 % ^^^ /j6/ /-1 g~3 ^ VV8 •D D/j6/ /-1 ^ >>>> F1 > F1...
 • 33
 • 191
 • 1

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp " Ứng dụng GIS trong quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị " docx

Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp
... ĐàO TạO ĐạI HọC HUế NGUYễN MINH DIễN ứNG DụNG GIS TRONG QUY HOạCH PHáT TRIểN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell.Arg) TạI HUYệN GIO LINH, TỉNH QUảNG TRị LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Chuyên ... cõy cao su v tiờu chu n ủ t tr ng cao su 2.5.1 c ủi m sinh v t h c cõy cao su 2.5.2 Tiờu chu n ủ t tr ng cao su - t thớch h p ủ tr ng cao su ph i n m vựng khớ h u phự h p ủ i v i cõy cao su ... n Gio Linh, C a Vi t v 19 xó: Vnh Tr ng, Linh Th ng, H i Thỏi, Gio Sn, Gio Bỡnh, Gio An, Gio Ho, Linh H i, Trung Giang, Trung H i, Trung Sn, Gio Phong, Gio M , Gio Chõu, Gio Thnh, Gio Mai, Gio...
 • 27
 • 297
 • 2

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước
... ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƢỚC SVTH: TRẦN THỊ THẢO Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS ... GIS Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Với mục tiêu ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, ... dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vu quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhằm góp phần khai thác hiệu tài nguyên đất đai, tránh lãng phí, đồng thời mang...
 • 77
 • 152
 • 0

Ứng dụng gis phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận

Ứng dụng gis phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
... tài: Ứng dụng GIS phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận từ làm sở để xây dựng kế hoạch đưa định mang tính khách quan cho phát triển ngành nuôi trồng ... có quy hoạch cụ thể cho phát triển thủy sản Sự phát triển ngành nuôi trồng thủy sản huyện thời gian qua chủ yếu dựa điều kiện tự nhiên, mạnh sẵn có, chưa tương xứng với tiềm vốn có; phát triển ... bao gồm: - Mô tả thay đổi sử dụng đất huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2000 – 2009 - Ứng dụng GIS đề xuất vùng phát triển nuôi tôm cho huyện Tuy Phong năm tới ♦ Kết mong đợi...
 • 41
 • 122
 • 0

Tích hợp GIS AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện chơn thành, tỉnh bình phước

Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện chơn thành, tỉnh bình phước
... su địa bàn Huyện  Mô hình đánh giá thích nghi đất đai cao su (tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) Ứng dụng mô hình tích hợp (trong nghi n cứu này) cho trường hợp huyện Chơn Thành – tỉnh Bình ... TÍCH HỢP GIS AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY CAO SU TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC Tác giả NGUYỄN ĐẮC KHA Khóa luận đệ trình để đáp ... 33 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHI P 33 3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CAO SU 35 3.3 TÍCH HỢP GIS AHP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY CAO SU 37 3.3.1 Xác...
 • 91
 • 312
 • 1

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ pdf

ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ pdf
... Ứng dụng GIS đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch 3.3 Kết đánh giá thích nghi tương lai Hình Bản đồ thích nghi đất đai cho loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng ... KHCN tỉnh Quảng Trị, Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị, 2004 [6] Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, Báo báo trạng sử dụng đất năm 2010, Quảng Trị, 2011 [7] Lê Quang Trí, Giáo trình đánh giá đất, ... với mục đích đánh giá khả thích nghi đất đai, nhằm đề xuất diện tích đất thích hợp cho việc phát triển loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo hướng...
 • 11
 • 372
 • 0

Ứng dụng phần mềm MATLAB vào quy hoạch phát triển cải tạo lưới điện trung áp huyện yên mỹ

Ứng dụng phần mềm MATLAB vào quy hoạch phát triển và cải tạo lưới điện trung áp huyện yên mỹ
... lưới điện trung áp huyện Yên Mỹ Chương 2: Phân tích đánh giá trạng lưới điện trung áp huyện Yên Chương 3: Dự báo nhu cầu, phân vùng phụ tải, quy hoạch phát triển cải tạo lưới điện trung áp huyện ... nguồn lưới điện huyện Yên Mỹ tồn cấp điện áp 35kV, 22kV, 10kV mang tính lịch sử chung lưới điện tỉnh Hưng Yên thời kỳ chuyển đổi cấp điện áp lưới trung Về lâu dài lưới điện trung Yên Mỹ cấp điện ... lập trình phần mềm Matlab Đánh giá tổn thất điện lưới điện trung áp huyện Yên Mỹ * Đánh giá tổn thất điện lộ 372 Áp dụng bước tính toán tổn thất điện ứng dụng phần mềm Matlab ta tiến hành...
 • 91
 • 317
 • 3

báo cáo chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh

báo cáo chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh
... chủng giống vi sinh lựa chọn (chủng gốc) người ta tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử lý sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh 26 Thông thường để sản xuất phân lân vi sinh từ ... đến sinh vật người Vậy làm để trả lại độ phì nhiêu cho đất?  Đó sử dụng sản phẩm phân hữu VSV đa chủng chế biến từ nguồn khác  Phân bón vi sinh dựa vào chủng vi sinh vật phân giải chất hữu ... sử dụng phương pháp lên men chìm nồi lên men sản xuất phân lân vi sinh từ nấm người ta sử dụng phương pháp lên men xốp (nhân giống MTSK cơm kitin)  Sau lên men sử dụng loại phân bón vi sinh vật...
 • 45
 • 1,243
 • 1

Ứng dụng GIS RS xây dựng bản đồ sinh thái đất tỉnh Bạc Liêu

Ứng dụng GIS và RS xây dựng bản đồ sinh thái đất tỉnh Bạc Liêu
... 2007 - liệu cho GIS để thực chức chồng lớp, thành lập nên đồ sinh thái đất tỉnh Bạc Liêu - Ứng dụng GIS để phân tích, chồng lớp lớp liệu nhằm xây dựng đồ sinh thái đất cho tỉnh Bạc Liêu; 1.4 NỘI ... việc phân loại mẫu ảnh vệ tinh ứng dụng RS; - Ứng dụng GIS phân tích liệu xây dựng đồ; - Tích hợp GIS RS để xây dựng sản phẩm cuối đồ vùng sinh thái đất cho tỉnh Bạc Liêu 1.7 - GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI ... CSDL cho GIS Độ cao đòa hình Bản đồ thổ nhưỡng Bản đồ trạng lớp phủ sử dụng đất Bản đồ thủy văn - khí hậu Bản đồ xâm nhập mặn Chồng lớp Tích hợp BẢN ĐỒ SINH THÁI ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU Sơ đồ 1: Các...
 • 106
 • 308
 • 1

Chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất vaccine

Chuyên đề ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất vaccine
... Ứng dụng vi sinh vật sản xuất vaccine Nhóm MỤC LỤC Ứng dụng vi sinh vật sản xuất vaccine I Nhóm Đặt vấn đề Thủy sản ngành có nhiều mạnh nước ta, ba ngành có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất Vi t ... phản ứng miễn dịch Vaccine điều chế từ chủng vi sinh vật phòng bệnh chủng vi sinh vật gây nên không phòng bệnh khác Ứng dụng vi sinh vật sản xuất vaccine Nhóm Vaccine chế phẩm sinh học chứa vật ... liều sử dụng theo dẫn nhà sản xuất Đây phương pháp sử dụng cho hiệu vaccine cao Tuy nhiên chi chí sử dụng thời gian sử dụng tốn Hình 4: Tiêm vaccine cho cá 15 Ứng dụng vi sinh vật sản xuất vaccine...
 • 24
 • 137
 • 0

Chuyên đề ứng dụng phép biến hình trong hệ trục oxy

Chuyên đề ứng dụng phép biến hình trong hệ trục oxy
... Chuyên đề : Ứng dụng phép biến hình hệ trục Oxy ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH TRONG HỆ TRỤC Oxy Muc lục Tên mục Mở đầu Lý chọn chuyên đề Mục đích nghiên cứu Giới hạn chuyên đề Phương pháp ... y − b) Biểu thức tọa độ là:  6 Chuyên đề : Ứng dụng phép biến hình hệ trục Oxy Giải vấn đề: Ứng dụng phép biến hình hệ trục Oxy Bài Trong mặt phẳng Oxy, cho hình bình hành ABCD với AB: x – 2y ... Thông tin phản hồi từ đồng nghiệp học sinh ứng dụng phép biến hình hệ trục Oxy mới, dễ vận dụng hiệu 3 Chuyên đề : Ứng dụng phép biến hình hệ trục Oxy NỘI DUNG Kiến thức sở: Cho trước tập hợp...
 • 13
 • 191
 • 0

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ " pptx

Báo cáo
... đồ thích nghi đất đai cho loại hình sử dụng đất trồng cao su vùng gò đồi huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Từ kết đánh giá phân hạng thích nghi cho loại hình sử dụng đất trồng cao su thấy: Các yếu ... Huệ, Cây cao su kiến thức tổng quát kỹ thuật nông nghiệp Nhà xuất trẻ, 1997 Sở KHCN tỉnh Quảng Trị, Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị, 2004 Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, 2010 Báo báo trạng sử dụng ... vùng gò đồi huyện Hải Lăng Việc xây dựng đồ thích nghi đất đai phục vụ cho việc phát triển số trồng có triển vọng huyện Hải Lăng đóng vai trò vô quan trọng nhà quản lý đất đai, đặc biệt việc quy...
 • 8
 • 463
 • 4

Ứng dụng GIS mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông tà lài

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông tà lài
... Chí Minh Khoa Môi trường & Tài nguyên Bộ môn Tài Nguyên GIS ii TÓM TẮT Tiểu luận tốt nghiệp Ứng dụng GIS hình SWAT tác động thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Lài đã thực khoảng ... ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG SỰ THAY ĐỔI THẢM PHỦ LÊN DÒNG CHẢY LƢU VỰC SÔNG TÀ LÀI Tác giả NGUYỄN THỊ LIỄU Giáo viên hướng dẫn: ... Đánh giá tác động thay đổi thảm phủ lên dong chảy lưu vực Lài Hình 4.1 Lược đồ tiến trình thực 20 4.2 lƣu lƣợng dòng chảy lƣu vực hình SWAT 4.2.1 Thu thập, xử lý liệu SWAT hình tổng...
 • 53
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bộ 250 câu hỏi tin học ôn thi công chức 2016-2017 có đáp án đầy đủĐề thi công chức mẫu trắc nghiệm Anh Văn - Kèm Đ.ánKiến thức chung thi công chức 2016-2017Ôn thi công chức năm 2016- 2017Trọn bộ câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục (full) 2016-2017Bộ đề gồn 60 đề thi tuyển công chức ngành giáo dục tiểu học có đáp án hay nhấtMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp tư nhân Thanh YênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại XuânMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy LợiMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đôngh tại Công ty Cổ phầnTOYOTA Thăng LongNâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Hưng YênMột số giải pháp nhằm nâng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Huy ThôngMột số yếu tố liên quan ung thư dương vật và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dương vậtMột số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết ápNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sở giao dịchNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Cầu GiấyNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt namNâng cao chất lượng dịch vụ Moble Bankinh tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt nam - chi nhánh Đống ĐaNâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống Đa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập