Dãy số xác định bởi các phương trình

Dãy số xác định bởi các phương trình

Dãy số xác định bởi các phương trình
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... truy hồi phương trình Hy vọng việc phân tích tình ví dụ giúp có cách nhìn tổng quát cho toán dạng Tôi bổ sung thêm số tập để bạn nghiên cứu, luyện tập thêm a) Chứng minh với n>1, phương trình ...
 • 4
 • 169
 • 0

Tài liệu Các dãy số xác định bởi dãy các phương trình docx

Tài liệu Các dãy số xác định bởi dãy các phương trình docx
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... (VMO 2002) Cho n số nguyên dương Chứng minh phương trình 1 1 + + + = có nghiệm xn > Chứng minh x −1 4x −1 n x −1 n dần đến vô cùng, xn dần đến Bình luận: Việc chứng minh phương trình có nghiệm...
 • 5
 • 216
 • 0

Dãy số xác định bởi dãy các phương trình

Dãy số xác định bởi dãy các phương trình
... Vậy c = đáp số toán Qua ví dụ trên, thấy công cụ để khảo sát dãy số cho dãy phương trình định lý giải tích (về hàm liên tục, hàm đơn điệu, định lý hội tụ dãy số đơn điệu bị chặn, định lý Lagrange) ... sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu số xn giá trị giới hạn Ở ví dụ cuối viết này, ta tiếp tục ứng dụng dụng định lý tình phức tạp Bài toán Cho n số nguyên dương > Chứng minh phương trình ... n Bài toán (VMO 2007) Cho số thực a > fn(x) = a x + x + …+x + a) Chứng minh với số nguyên dương n, phương trình fn(x) = a có nghiệm dương b) Gọi nghiệm xn, chứng minh dãy {xn} có giới hạn hữu...
 • 3
 • 145
 • 0

Gián án T.N.Dung - Ve cac day so xac dinh boi day cac PT

Gián án T.N.Dung - Ve cac day so xac dinh boi day cac PT
... xn xn+1 Từ lời giải trên, ta chứng minh lim xn = (a-1)/a Thật vậy, đặt c = (a-1)/a < 1, theo tính toán fn(c) – fn(xn) = kcn (với k = (a-1)((a-1)9 – 1) > 0) Theo định lý Lagrange fn(c) – fn(xn) ... Dễ thấy giá trị a, tồn tại, Tương tự toán 2, chứng minh xn ~ + ln(3)/n Từ có dự đoán a = Định lý Lagrange giúp đánh giá hiệu xn – xn+1 chứng minh dự đoán Lời giải Đặt Pn(x) = xn – x2 – x – Ta ... |f’(c)||xn-4| với c thuộc (xn, 4) Nhưng | f n ' (c) |= (c − 1) + (4c − 1) + > Nên từ |xn – 4| < 9/4n, suy lim xn = Trong ví dụ (và phần nhận xét toán 3) sử dụng định lý Lagrange để đánh giá hiệu...
 • 5
 • 136
 • 0

Một số vấn đề về tính ổn định và ổn định hoá các phương trình vi phân và sai phân

Một số vấn đề về tính ổn định và ổn định hoá các phương trình vi phân và sai phân
... ổn định tiệm cận Định lý đợc chứng minh 21 Chơng II Tính ổn định ổn định hoá hệ phơng trình Sai phân Trong chơng trình bày số kiến thức lý thuyết ổn định, ổn định hoá hệ phơng trình sai phân ... sau Các vấn đề luận văn trình bày 1.1 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân theo nghĩa Lyapunov: Các định nghĩa tính chất ổn định hệ tuyến tính hệ phi tuyến 1.2 Tính ổn định hệ phơng trình sai phân ... Chơng 2: Về tính ổn định ổn định hoá hệ phơng trình sai phân nội dung luận văn gồm nội dung sau: 2.1 Tính ổn định hệ sai phân theo nghĩa Lyapunov 2.2 ổn định hệ tuyến tính 2.3 Sự ổn định hệ phi...
 • 37
 • 285
 • 3

Tài liệu Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải) doc

Tài liệu Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải) doc
... −2); C (4; 0)  Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân đỉnh A Có trọng tâm G(4/3;1/3), Phương trình đường thẳng BC là: x-2y-4=0, phương trình đường thẳng BG là: 7x-4y-8=0 ... =  Bài 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật có tâm I(1/2;0) Phương trình đường thẳng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm tọa độ đỉnh A,B,C,D Biết A có hoành độ âm Giải: • Phương trình đường thẳng ... C (3; 0)  D(−1; −2)  Bài 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;2) đường thẳng d: x-2y+2=0 Tìm d hai điểm B C cho tam giác ABC vuông B AB=2BC Giải: Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với...
 • 4
 • 733
 • 19

sử dụng các phương pháp lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng

sử dụng các phương pháp lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng
... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ MƠ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LYAPUNOV ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN ... với định lý vừa trình bày có định Lyapunov tính ổn định tiệm cận không ổn định phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu nhỏ Nhờ định lý áp dụng để nghiên cứu tính ổn định chuyển động nhiều ... chương trình bày số tính chất nghiệm phương trình vi phân tuyến tính không gian Banach Chương 2: Trong chương hai trình bày số kết phương pháp Lyapunov vi c nghiên cứu tính ổn định nghiệm phương trình...
 • 59
 • 153
 • 0

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng
... Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  AB = ( a; b − ) ... a-2b+2=0 => a=2(b-1) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Page of Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  B(2; 2) b = ⇒ ... 2a + b − = Bài 4: Trong m t ph ng Oxy, cho hình ch nh t có tâm I(1/2;0) Phương trình ñư ng th ng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm t a ñ ñ nh A,B,C,D Bi t r ng A có hoành ñ âm Gi i: • Phương trình ñư...
 • 3
 • 112
 • 0

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng

Các bài toán xác định điểm nhờ phương trình đường thẳng
... Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  AB = ( a; b − ) ... a-2b+2=0 => a=2(b-1) Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Page of Bài 2: Các toán xác ñ nh ñi m nh phương trình ñư ng th ng – Khóa LTðH ñ m b o – Th y Phan Huy Kh i  B(2; 2) b = ⇒ ... 2a + b − = Bài 4: Trong m t ph ng Oxy, cho hình ch nh t có tâm I(1/2;0) Phương trình ñư ng th ng AB là: x-2y+2=0 AB=2AD Tìm t a ñ ñ nh A,B,C,D Bi t r ng A có hoành ñ âm Gi i: • Phương trình ñư...
 • 3
 • 45
 • 0

Về không gian các họ số xác định bởi hàm orlicz

Về không gian các họ số xác định bởi hàm orlicz
... tài:" Về không gian họ số xác định hàm Orlicz" Nội dung luận văn trình bày số kết biết họ số họ số bị chặn, họ số khả tổng, họ hội tụ tới không, ; xây dựng không gian họ số xác định hàm Orlicz ... chuẩn (Định lý 2.1.3) cho không gian họ số xác định hàm Orlicz đưa số tính chất chúng thể Định lý 2.1.5, Định lý 2.1.7 Đưa số tính chất lớp không gian không gian họ số xác định hàm Orlicz thể Định ... không gian dãy Orlicz 3 Chương Không gian họ số xác định hàm Orlicz Chương nghiên cứu cách xây dựng số tính chất không gian họ số xác định hàm Orlicz Các kết chương đề xuất dựa ý tưởng không gian...
 • 31
 • 57
 • 0

Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản

Về tính ổn định của các phương trình hàm cơ bản
... Chương Trình bày tính ổn định phương trình hàm chuyển tiếp phép tính số học phương trình hàm cộng tính, phương trình hàm nhân tính, hàm logarit hàm lũy thừa Chương Trình bày tính ổn định phương trình ... thấy phương trình hàm tính ổn định Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu vấn đề định chọn đề tài “VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÀM CƠ BẢN” Mục đích nghiên cứu Luận văn "Về tính ổn định ... sóng, phương trình đa thức, phương trình dạng toàn phương 3 Chương Tính ổn định phương trình hàm chuyển tiếp phép tính số học Chương trình bày tính ổn định phương trình hàm cộng tính, phương trình...
 • 26
 • 194
 • 0

Một số nghiệm soliton của các phương trình Yang-Mills và ứng dụng

Một số nghiệm soliton của các phương trình Yang-Mills và ứng dụng
... nghiệm tĩnh với đối xứng cầu phương trình Yang-Mills cổ điển với nhóm chuẩn từ nghiên cứu ứng dụng nghiệm cổ điển toán lượng tử Trong luận án chọn đề tài Một số nghiệm soliton phương trình Yang-Mills ... trình Yang-Mills ứng dụng Nhằm nghiên cứu sâu nghiệm soliton lý thuyết Yang-Mills Yang-Mills-Higgs, tìm thêm số nghiệm ứng dụng Các kết nội dung nghiên cứu nghiệm phương trình Yang-Mills so với ... số Nếu thỏa mãn yêu cầu sai số đặt cho kết cuối 2.3 Nghiệm phương trình Yang-Mills với hai nguồn điểm số topo cao Bây ta áp dụng phương pháp tính số vừa trình bày vào việc tìm nghiệm phương trình...
 • 117
 • 382
 • 0

Cơ chế tác động của estrogen Tác động của estrogen được xác định bởi các docx

Cơ chế tác động của estrogen Tác động của estrogen được xác định bởi các docx
... phẩm /chế phẩm có tác động chọn lọc theo quan, theo tỷ lệ tác động đến quan, theo thời kỳ tác động, theo thời gian tác động có ý nghĩa điều trị bệnh phụ thuộc estrogen Một tiêu chuẩn để "duyệt" chế ... qua tác động trực tiếp đến receptor Estrogen ảnh hưởng đến trình dịch mã gene không mang yếu tố đáp ứng estrogen cách tác động thông qua yếu tố dịch mã khác Estrogen receptor có khả tương tác ... protein) đóng vai trò quan trọng Các protein kết hợp /tác động đến chất khác (có cấu trúc /tác dụng) estrogen hay ngược với estrogen định hay có ảnh hưởng đến tác động chọn lọc (đã nói mục trên)...
 • 13
 • 212
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: dãy số xác định bởi phương trìnhhàm số xác định bởi các phép biến đổi đại sốcác thông số được xác định theo 2 phương trình sauphương pháp hệ số bất định trong giải phương trìnhphương pháp sử dụng hệ số bất định giải hệ phương trìnhhệ số xác định bội của mô hìnhhệ số xác định bội điều chỉnhhệ số xác định bộihệ số xác định bội là gìcách tính hệ số xác định bộiý nghĩa hệ số xác định bộihệ số xác định bội của mô hình là gìcách xác định nghiệm của phương trình lượng giácphương pháp hệ số bất định giai he phuong trinhhệ số xác định bội đã hiệu chỉnhTÌNH HÌNH THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vu PHƯƠNG ĐÔNGNghiệp Vụ Thanh Toán Qua Ngân Hàng ( Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại 2)TÀI LIỆU THAM KHẢO ý NGHĨA PHÁT HUY sức MẠNH đại ĐOÀN kết TOÀN dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN đại HÓA đối với GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG Xà hội CHỦ NGHĨA ở nước TAThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng cộng sựỨng dụng của mã turbo trong thông tin vệ tinh – nghiên cứu ứng dụng của mã turbo trong thông tin vệ tinh tai việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân CHỦ TRONG BA TÁC PHẨM ĐƯỜNG CÁCH MỆNH sửa đổi lối LÀM VIỆC DI CHÚC, ý NGHĨA THỰC TIỄN HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA Xà hội VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG đi lên CNXH ở nước TA HIỆN NAYCHUYẾN đi TRẢI NGHIỆM tại cát bà BEACH RESORT THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN bếp (01072016 05092016)Quy hoạch sử dụng đất huyện lộc bình – tỉnh lạng sơnTHỰC TRẠNG DU LỊCH văn hóa tại đền TRẦN NAM ĐỊNHSứ thần đại việt thế kỷ XVI XVIII”Biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại bưu điện tỉnh bắc giangCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần trung nguyên FRANCHISING chi nhánh hà nộiÁp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụHệ thống quản lý lịch thi đấu và kết quả giải đua công thức 1 (f1)Giúp da hết thâm sẹoHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHOÀN THIỆN CÔNG tác PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG sài sơnĐánh giá thực trạng công tác BHLĐ và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sản xuất ở công ty bia đông nam áĐẨY MẠNH CÔNG tác KHAI THÁC bảo HIỂM XE cơ GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM PETROLIMEX
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập