Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
... tác xây dựng văn quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật Bộ, cụ thể sau: Nội dung: 1.1 Tập huấn quy định pháp ... tác xây dựng văn quy phạm pháp luật Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 1.3 Hội thảo thực tiễn công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật quan, đơn vị kiến nghị biện pháp mang tính nghiệp vụ để công tác ... dựng văn quy phạm pháp luật, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực theo quy định pháp luật hành Phân công nhiệm vụ: - Vụ Pháp chế đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, chuẩn bị nội dung công tác tổ chức Hội...
 • 3
 • 68
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … pdf

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … pdf
... BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM (Ban hành kèm theo Quy t định số /QĐ-BCT ngày tháng năm Bộ trưởng Bộ Công Thương) I Dự án luật, Pháp lệnh TT Tên văn quy phạm pháp Đơn ... hỗ trợ kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết gửi Văn phòng Bộ để quản lý chi tiêu theo quy định Luật ngân sách Quy chế chi tiêu nội Bộ Điều Chánh Văn ... Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Thứ trưởng; - Lưu VT, PC DANH MỤC PHÂN BỔ KINH...
 • 3
 • 382
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … docx
... Điều Ban hành kèm theo Quy t định Chương trình xây dựng văn quy phạm pháp luật năm Bộ Công Thương Điều Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn quy phạm pháp luật Chương trình ... thi hành Quy t định BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Thứ trưởng; - Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương; - Lưu VT, PC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM CỦA BỘ ... THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t định số: /QĐ-BCT ngày tháng năm Bộ trưởng Bộ Công Thương) I Dự án Luật, Pháp lệnh TT Tên văn quy phạm pháp Đơn vị chủ trì Thời gian trình Ghi luật II Dự thảo Nghị định...
 • 3
 • 377
 • 2

Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do

Quyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do
... DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ (Ban hành kèm theo Quy t định số 3463/QĐ-UBND ... thay Quy t định 44/2010/QĐ-UBND 20/9/2010 ngày 10/9/2010 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động cụm công ... 22/10/2008 Về việc ban hành Quy định quản lý Được thay Quy t định 54/2010/QĐ- 29/11/2010 nhà nước hoạt động đo đạc UBND ngày 19/11/2010 UBND thành phố đồ địa bàn thành phố” Hà Nội việc ban hành quy định...
 • 12
 • 295
 • 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC
... kinh phí tổ chức hội nghị theo kế hoạch duyệt Phòng HCQT chuẩn bị: - Bố trí phòng để tổ chức Hội nghị cán bộ, hội nghị đơn vị trực thuộc hội nghị toàn quan; - Phục vụ Hội nghị cán bộ, Hội nghị toàn ... trước ngày 06/10/2007 chỉnh sửa theo kế hoạch - Chuẩn bị tài liệu cho hội nghị - Tổng hợp biên hội nghị CBVC đơn vị - Phối hợp lập dự trù kinh phí tổ chức hội nghị cấp trình thủ trưởng quan phê ... Trên kế hoạch tổ chức hội nghị CBVC Trường Đại học TDTT III Đà Nẵng Trung tâm HLTT quốc gia III năm 2007 Các đồng chí Ban lãnh Trường Trung tâm, BCH Công đoàn quan; phòng, ban, môn tổ công đoàn kế...
 • 3
 • 2,395
 • 11

Bài soạn ke hoach to chuc hoi thi ve dep doi vien

Bài soạn ke hoach to chuc hoi thi ve dep doi vien
... Mỗi đội dự thi cử 02 em (01 nam, 01 nữ) trình diễn trang phục tuyên truyền môi trường kèm theo thuyết trình sản phẩm Vòng 4: Thi ứng xử: - Mỗi đội dự thi bốc thăm câu hỏi BTC đề ... Trên kế hoạch tổ chức hội thi “Vẻ đẹp đội viên” năm học 2009 – 2010 liên đội trường THCS Liên Hà BGH nhà trường TPT Đội Võ Tá Thạch CÂU HỎI VÒNG Câu 1: Em có cảm nghó hội thi này? Nếu đạt giải cao ... Vòng 4: Thi ứng xử: - Mỗi đội dự thi bốc thăm câu hỏi BTC đề cử đại diện đội lên trả lời (Lưu ý: Bài thuyết trình đội tự viết đưa cho người dẫn chương trình đọc) IV Cơ cấu giải thưởng dự trù kinh...
 • 5
 • 763
 • 3

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong Nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong Nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011
... quy mô tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào SXKD giỏi cấp xã: Nội dung: - Báo cáo tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 20092 011 – Phướng hướng nhiệm vụ năm 201 1-2 013 - Báo ... đại đoàn kết nội nông dân, nông thôn Trên kế hoạch tổ chức Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp giai đoạn 2009 2011 Ban thường vụ Hội Nông dân xã Điện Thọ Đề nghị BCH Chi hội 13 thôn ... tiến phong trào nông dân SXKD giỏi 2009 - 2011 V Thời gian tổ chức Hội nghị: Chi hội: : - Thời gian khảo sát, bình xét, tổng hợp báo cáo danh sách hộ sản xuất giỏi cấp từ tháng đến tháng 15/ 4/ 2011...
 • 3
 • 777
 • 3

mẫu kế HOẠCH tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 20 xây dựng làng văn hoá giai đoạn 2000 2015

mẫu kế HOẠCH tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 20 xây dựng làng văn hoá giai đoạn 2000 2015
... Nội dung tổng kết: 2.1 Đánh giá kết thực phong trào xây dựng làng văn hoá: Đánh giá kết thực 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá, khẳng định thành đạt phong trào xây dựng làng văn hoá ( có ... huyện trước ngày 15 tháng năm 201 5 để tổng hợp III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá biểu dương làng văn hoá tiêu biểu cấp - Cấp huyện ... làng văn hoá tiêu biểu cấp mình; tham gia Hội nghị tổng kết cấp huyện - Kinh phí tổ chức: Hội nghị cấp sử dụng nguồn kinh phí cấp cho BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ...
 • 5
 • 416
 • 0

MẪU Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) potx

MẪU Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) potx
... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………… DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 486
 • 0

Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức thương mại thế giới liên quan đến giáo dục đại học cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức thương mại thế giới liên quan đến giáo dục đại học cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
... VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LƯẬT CỦA T ổ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI LIÊN QUAN ĐEN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: C HỘI VÀ THÁCH THỨC Đ ố i VỚI VIỆT NAM * • TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP Quốc TẾ Đ A I H O ... kể đến tổ chức phủ quan Giáo dục Quốc tế Australia (Australia), Hội đồng Anh (Vương quốc Anh), quan Giáo dục Pháp (CH Pháp) quan Hợp tác Giáo dục Đức (CHLB Đức) Bên cạnh có nhiều tổ chức ... đưa phạm vi cụ thể qua đàm phán đa phương 12 GIÁO DỤC TRỞ THÀNH MỘT DICH v ụ THƯƠNG MẠI Trong Tuyên ngôn Nhân quy n văn thức Liên hiệp quốc quan chuyên môn Tổ chức Văn hoá, Khoa học Giáo dục Liên...
 • 65
 • 168
 • 0

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật pptx

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật pptx
... uỷ, tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động quy n địa phương 1.2 Nội dung việc tổ chức hợp quy n địa phương Nội dung việc tổ chức hợp quy n địa phương phân biệt mô hình quản nhà nước địa ... phố trực thuộc trung ương Điều chỉnh thẩm quy n ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND, UBND Theo quy định hành, HĐND, UBND cấp trao thẩm quy n ban hành văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) Quá trình ... biện pháp thí điểm tập trung phân biệt mô hình quản nhà nước địa bàn đô thị nông thôn Điều chỉnh thẩm quy n ban hành văn quy phạm pháp luật quy n địa phương xu hướng cải cách hành Điều chỉnh thẩm...
 • 9
 • 169
 • 0

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010
... văn bản, dự thảo, góp ý, thẩm định ban hành văn quy phạm pháp luật; e) Đổi nội dung, hình thức phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn quy phạm pháp luật ... nghiệp vụ soạn thảo văn cho công chức trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo hướng cung cấp kỹ cần thiết hoạt động lập chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản, dự thảo, ...
 • 2
 • 385
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch tổ chức hội nghị thi đuakế hoạch tổ chức hội thảo về du lịchkế hoạch tổ chức hội nghịkế hoạch tổ chức hội nghị cbcckế hoạch tổ chức hội nghị tập huấnkế hoạch tổ chức hội nghị biểu dươngkế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết nămkế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm họckế hoạch tổ chức hội nghị sơ kếtkế hoạch tổ chức hội nghị khách hàngkế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 6 thángkế hoạch tổ chức hội nghị tổng kếtmẫu kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chứckế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chứckế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ công chức 2013THỰC TẬP KHẢO SÁT BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua daNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốnghệ thống cảm biến nhiệt độ ( đồ án hệ thống đo nhiệt độ phòng)Chapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGQUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNđề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (15)đề thi hsg tỉnh gdtx (2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập