Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định chức năng cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
... môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch Đầu Điều Nhiệm vụ quy n hạn Sở Kế hoạch Đầu thực nhiệm vụ, quy n hạn theo quy định pháp luật lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu nhiệm vụ, quy n hạn cụ thể sau: ... vực quy hoạch, kế hoạch đầu theo quy định pháp luật phân công ủy quy n Ủy ban nhân dân Thành phố 11 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kế hoạch đầu thuộc phạm vi quản lý ngành kế hoạch ... Thành phố giao theo quy định pháp luật Điều cấu tổ chức biên chế Lãnh đạo Sở: a) Sở Kế hoạch Đầu có Giám đốc không 03 (ba) Phó Giám đốc b) Giám đốc Sở người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm...
 • 9
 • 144
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở kế hoạch đầu Bắc Ninh

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh
... đốc sở giao Phần II : Thực trạng hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu quản lý hoạt động đầu sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc Ninh I Thực trạng hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu quản ... vụ sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc Ninh 2.1 chức sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc Ninh Sở kế hoạch đầu quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực chức quản lý nhà nước Kế hoạch Đầu ... năng, nhiệm vụ, tổ chức sở kế đầu Bắc với sở kế hoạch đầu Bắc Ninh Danh sách công chức, viên chức chia tách sở kế hoạch đầu Bắc Ninh gồm 13 người, lãnh đạo sở 02 người (đồng chí Trần...
 • 38
 • 288
 • 0

Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Quảng Bình

Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
... Thực trạng công tác quản trị văn phòng Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Bình: Chức năng, nhiệm vụ văn phòng Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Bình: Hiện Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Bình hợp phòng Tổ chức ... trọng văn phòng hoạt động quan, đơn vị nói chung Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Bình nói riêng, mạnh dạn sâu vào tìm hiểu hoạt động công tác văn phòng với đề tài: Công tác quản trị văn phòng với việc ... Kế hoạch Đầu t tỉnh Quảng Bình Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam Nếu xem xét hoạt động quản trị văn phòng tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch Đầu t từ kết luận hoạt động quản trị văn phòng quan tốt...
 • 65
 • 481
 • 1

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về cấu tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG của sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN sàn CHỨNG KHOÁN UPCOM

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT về cơ cấu tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG của sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN và sàn CHỨNG KHOÁN UPCOM
... A cấu tổ chức hoạt động Sở giao dịch chứng khoán I Tổng quan Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Khái niệm Đặc điểm Vai trò Nguyên tắc hoạt động II Pháp luật điều chỉnh tổ chức hoạt động Sở giao ... trường UpCom Ưu điểm Nhược điểm A CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN I Tổng quan Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Xét phương thức tổ chức giao dịch, thị trường chứng khoán ... kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam B cấu tổ chức hoạt động thị trường UpCom I Sự xuất thị trường UpCom II Hoạt động Thị trường Upcom III Ưu...
 • 20
 • 399
 • 1

cấu tổ chức xu hướng phát triển của sở hoạch đầu Nam Định

cơ cấu tổ chức và xu hướng phát triển của sở ké hoạch đầu tư Nam Định
... mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sở kế hoạch đầu tỉnh Nam Định đề xu hướng đổi cấu tổ chức phù hợp với phương hướng phát triển tỉnh Cụ thể: Hà Thị Thu Thủy - 22 - Kinh tế phát triển 47B ... Kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh * Chức - Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Nam Định quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh thực chức quản lý Nhà nước kế hoạch đầu phát ... lý lĩnh vực kế hoạch đầu + Là quan trình chịu trách nhiệm kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch phát triển ngành, thành phần kinh tế, khu kinh tế, + Dựa vào kế hoạch phát triển sở kế hoạch chủ trì...
 • 27
 • 228
 • 0

Quyết định trách nhiệm nhóm tự quản docx

Quyết định trách nhiệm và nhóm tự quản docx
... nhóm tự quản: Xác định nhóm tự quản Những nét đặc trưng nhóm bao gồm chia sẻ vai trò lãnh đạo, mức tự trị cao, thảo luận cởi mở để đến định có tính dân chủ, kiểm soát hoạt động nhóm, dám chịu trách ... thường đáp ứng hiệu tự trị vấn đề Các nhóm tự quản chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu cao cho Nhóm tập trung vào việc thoả mãn khách hàng Luôn giữ vững chất lượng sản phẩm Nhóm yêu cầu hỗ trợ ... hoạt đưa vào sản xuất Ngoài lợi ích kinh tế, giúp đào tạo tay nghề cho thành viên Khả phản ứng nhanh trước biến động thị trường cao Việc hỗ trợ nhóm tự quản Để làm việc có hiệu quả, nhóm tự quản...
 • 4
 • 254
 • 0

ĐỀ XUẤT mô HÌNH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG dân số kế HOẠCH hóa GIA ĐÌNH TRÊN một số KHÍA CẠNH dân tộc xã hội tạ HUYỆN võ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ XUẤT mô HÌNH NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG dân số  kế HOẠCH hóa GIA ĐÌNH TRÊN một số KHÍA CẠNH dân tộc và xã hội tạ HUYỆN võ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN
... cho ph n ngư i Dao v khía c nh văn hóa h i t i huy n B ch Thông, t nh B c C n, Lu n án ti n sĩ y h c, i h c Thái Nguyên Tr m Y t Dân Ti n, huy n Nhai, t nh Thái Nguyên, Báo cáo th ng ... - Truy n thông tác ng lâu dài - Ngư i dân thi u ki n th c, thái th c hành v DS - KHHG - Do nghèo c thù văn hóa, dân t c xu t hình nâng cao hi u qu công tác truy n thông DS - KHHG Trên s phân ... ng không nh ng tham gia ho t ng truy n thông mà tham gia giám sát ho t ng vi c th c hi n sách, pháp lu t BÀN LU N Nhai m t huy n vùng cao c a t nh Thái Nguyên, v i quy dân s 66.232 ngư i,...
 • 5
 • 196
 • 2

Thông liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV quy định về nhiệm vụ, cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
... kiểm tra tổ chức thực quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quy định lập, thẩm định, phê duyệt loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; b) Tổ chức lập, thẩm định quy chế ... luật 23 Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quy n hạn quy định từ Khoản đến Khoản từ Khoản đến Khoản 22 Điều Chương I Thông liên tịch 24 Sở Quy hoạch ... duyệt; b) Căn chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức danh mục vị trí việc làm, cấu ngạch công chức, cấu chức danh nghề nghiệp viên chức cấp có thẩm quy n phê duyệt, hàng năm Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch -...
 • 23
 • 119
 • 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU HÀ NỘI.DOC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI.DOC
... I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khái quát trình hình thành phát triển Sở Kế hoạch Đầu Nội Qúa trình xây dựng trưởng thành ngành Kế hoạch Đầu ... Sở Lãnh đạo Thành phố tặng trướng "Trí tuệ - Đổi - Phát triển" 45 năm thành lập Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu Sở Kế hoạch Đầu ... định hướng XHCN Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy Sở Kế hoạch Đầu Nội 2.1 Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu .9 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 10 2.3 Cơ cấu tổ chức 16...
 • 36
 • 435
 • 1

CHỨC NĂNG, CỦA NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU THỪA THIÊN HUẾ

CHỨC NĂNG, CỦA NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ
... tác tham mưu xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỪA THIÊN HUẾ Vị trí chức Sở Kế hoạch Đầu quan chuyên môn thuộc ... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ Kế hoạch Đầu sở hợp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Ủy ban Nhà nước Hợp tác Đầu Bộ Kế hoạch Đầu quan Chính phủ có chức tham mưu tổng hợp ... Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó phòng chuyên môn tuyên dương Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu định sau có thỏa thuận văn Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu vào chức năng, nhiệm vụ giao...
 • 32
 • 220
 • 0

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của bộ kế hoạch đầu

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của bộ kế hoạch và đầu tư
... CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CỦA BỘ KH&ĐT I Quan điểm chung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp Bộ Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tất yếu khách quan Quá trình đầy mạnh công nghiệp ... trạng chất lượng đội ngũ công chức Bộ KH&ĐT giai đoạn - Để xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp Bộ nói chung Bộ KH&ĐT nói riêng 2.3 Đối ng nghiên cứu: - Đội ngũ công chức ... Chất lượng đội ngũ công chức phụ thuộc vào chất lượng thành viên công chức đội ngũ đó, biểu mối quan hệ phối 12 hợp, ng trợ giúp đỡ lẫn công việc họ Mục đích việc đánh giá chất lượng đội ngũ...
 • 61
 • 357
 • 3

cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Thái Bình.

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.
... ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành kế hoạch từ Trung ương đến sở Trên sở định 825/TTg thông liên số 01/BKH-TCCP/TTLB hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quan kế hoạch đầu thuộc ... Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Thái Bình thấy Sở có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội Vai trò Sở thể rõ thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Sở Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở ... 1 .Cơ cấu tổ chức cấu tổ chức máy biên chế sở Kế hoạch Đầu bao gồm lãnh đạo Sở phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở 1.1.Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc sở phó Giám đốc sở Giám đốc Sở thủ trưởng quan Sở...
 • 25
 • 322
 • 0

Bài tập môn thẩm định dự án đầu docx

Bài tập môn thẩm định dự án và đầu tư docx
... DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP (Bài tập phân tích thị trường) 1.Phân tích nhu cầu sản phẩm Các doanh nghiệp muốn bán sản phẩm tác động đến hành vi tiêu dùng nhóm đối ng ... xây dựng dự án thành lập công ty quảng cáo chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ sau:  Thiết kế sáng tạo Ngôn ngữ thiết kế chỉnh thể hài hòa hình ảnh, bố cục chi tiết đồ họa nhằm thể cách ấn ng ... đạt mục tiêu Do dự án thành lập công ty quảng cáo thể theo nhu cầu thị trường Việt Nam đứng trước thềm hội nhập WTO, có thêm nhiều doanh nghiệp nước thuộc nhiều ngành nghề khác vào Việt Nam, thị...
 • 8
 • 2,311
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: công ty mẹ nhà nước là công ty do nhà nước quyết định thành lập và đầu tư 100 vốn điều lệđặc điểm của các dự án được thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tĩnhtrình thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tĩnhthực trạng thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tâycơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu tưđặc điểm của các dự án được thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tâytrình thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tâyđánh giá công tác thẩm định dự án tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tâymột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch amp đầu tư hà tâycơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu tư hà nôisơ đồ1 cơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nôibộ máy tổ chức của sở kế hoạch đầu tư tỉnh cao bằngquy định pháp luật vê cơ cấu tổ chức quản lý của tổng công ty nhà nước và thực tiễn áp dụng đối với tổng công ty hàng không việt namvề quyết định đầu tư và kế hoạch vốn đầu tưquy định pháp luật về cơ cấu tổ chức quản lý của tổng công ty nhà nước theo mô hỉnh tập đoàn kinh doanhPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Đầu tư theo phương pháp tăng trưởngGiải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaăn quả nhớ kẻ trồng câyThay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngĐơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)KHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập