Weather crossword 3

weather lessons 3-4

weather lessons 3-4
... through an area, the weather is cooler and drier CXECA08ARD50 43-4_ BLR.indd 2/24/06 11:20:35 AM Weather Maps People use weather maps to learn about the weather in an area Weather maps use symbols ... how weather is predicted Measuring Weather The study of weather is meteorology A scientist who studies weather is a meteorologist A meteorologist uses many different instruments to measure the weather ... Miami 78/69 CXECA08ARD50 43-4_ BLR.indd 2/24/06 11:20:48 AM Forecasting Weather Weather stations collect information about the weather Different instruments are used in weather stations Meteorologists...
 • 23
 • 94
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) pptx

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) pptx
... tiết - runs through * Word cue drill: sunny cloudy - the 1st part of exchange - T & SS - the 2nd … - SS & T - the 3rd … 10’ windy rainy - opened pairs - the last part of exchange - closed pairs ... guess a How is the weather today? situation of the situation of the It is sunny in Hanoi picture picture It is rainy in HoChi Minh City - monitors - practice the dialogue III Form: How is the weather ... Role play: (Call ss go to the board and - asks ss work practice the form) in pairs - work in pairs - elicits ss how to role play - role play - monitors - checks * Home work: Look at Section - check...
 • 4
 • 644
 • 2

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (4,5,6,7) pptx

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (4,5,6,7) pptx
... listen and 2) - the 2nd tape cloudy a rainy b check - listen again - checks Anser key: a 10’ II Say it right: - check 2.b - models - u,o / â / : sunny, one - pronounce all - monitors - cl / kl / ... windy warmer - work in rainy group - checks - slap a word - check 7’ II Listen and check - sticks poster 1) on the board - look at the poster on the windy b sunny a - elicits board - plays tape - ... individual - check 6’ IV Let’s play: Draw a picture - sticks poster on the board - look at the - runs through poster - draw - checks - check * Home work: (Look at Section B) PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ...
 • 4
 • 443
 • 1

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section B (1,2,3) pptx

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section B (1,2,3) pptx
... sunny c - < /b> runs through - < /b> look at the < /b> poster b - < /b> plays tape - < /b> the < /b> nd tape * Answer key: 1 .b 2.c 3.< /b> a - < /b> checks - < /b> listen and * Home work: (Look at Section < /b> repeat B 4,5,6,7) - < /b> listen again - < /b> check ... the < /b> 2nd … - < /b> the < /b> 3rd … There is a chair 6’ - < /b> SS & T - < /b> the < /b> last part of - < /b> opened pairs exchange There are two chairs - < /b> sticks poster IV Listen and number: - < /b> T & SS on the < /b> board - < /b> closed pairs cloudy ... How many + danh từ số nhiều on the < /b> board + are there? There is + số into notebook There are + số nhiều Ex: How many clouds are - < /b> explains the < /b> - < /b> try to there? form, meaning remember the < /b> and use...
 • 5
 • 375
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section B (4,5,6,7) potx

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section B (4,5,6,7) potx
... today - < /b> elicits - < /b> work in pairs It’s sunny in HCM city today - < /b> models - < /b> read and * Answer key: - < /b> checks match c d b 4.a - < /b> compare - < /b> check 7’ III Let’s write: Write about the < /b> weather < /b> today - < /b> elicits ... _ - < /b> models _ _ - < /b> copy into notebooks - < /b> checks - < /b> work in individual - < /b> check 7’ - < /b> elicits IV Let’s play: Circle the < /b> weather < /b> words city rainy today weather < /b> - < /b> models ... is there windy sunny 8’ it clouds no in - < /b> work in individual - < /b> checks - < /b> work in group V Summary: How is the < /b> weather < /b> to day? It’s sunny How many clouds are there? - < /b> sticks poster on the < /b> board -...
 • 4
 • 421
 • 1

tieng anh 5 - unit 10 - phan 3 - weather &seasons

tieng anh 5 - unit 10 - phan 3 - weather &seasons
... Group continue B unit 10 Seasons and Weather Lesson : B1,2 ,3 ( page 98,99 ) look, listen and repeat : A Vocabulary: - usually : thường thường unit 10 Seasons and Weather Lesson : 1,2 ,3 ( page 98,99 ... - usually : thường thường - go swimming : bơi unit 10 Seasons and Weather Lesson : 1,2 ,3 ( page 98,99 ) look, listen and repeat : A Vocabulary: - usually : Thường thường - go swimming : bơi - ... - go camping : cắm trại unit 10 Seasons and Weather Lesson : 1,2 ,3 ( page 98,99 ) look, listen and repeat : A Vocabulary: - usually : thường thường - go swimming : bơi - go fishing : câu cá -...
 • 37
 • 153
 • 1

Unit 10 The ­weather ( Section A 1,2,3)

Unit 10 The ­weather ( Section A 1,2,3)
... Saturday, Otober 24th , 2009 Theme III: Unit ten: Section A ( 1, and ) * Vocabulary: - sunny : có nắng - cloudy : có mây - windy : có gió - rainy : có m a - snowy : có tuyết - weather : ...  * Homework: •Learn by heart the vocabulary •Practice more and more the structure at home •Prepare next lesson ( Section A: 4, 5, and ) ... Structure: * Hỏi trả lời thời tiết: How is the weather today? It is + (tính từ thời tiết) E.g.: How’s the weather today? It’s sunny •Note: How’s = How is rainy cloudy sunny snowy windy ...
 • 12
 • 213
 • 0

Tiếng Anh 3: Unit ten: the weather

Tiếng Anh 3: Unit ten: the weather
... Chi Minh City Friday, March , 12th , 2010 Unit ten: The weather Section A P1 Look, listen and repeat Hows the weather today? * Từ ngày hôm today : weather : Sunny : thời tiết có nắng rainy city ... Unit ten: The weather Section A P1 2.Look and say Hows the weather today? Its rainy : có ma cloudy : nhiều mây windy : có gió sunny : có nắng Friday, March , 12th , 2010 Unit ten : The ... house C lp : Vit bng s v s bng Ting Anh five / eight Friday, March , 12th , 2010 Unit ten : The weather Section A P1 Look, listen and repeat Hows the weather today? Its sunny in Ha Noi Its...
 • 8
 • 172
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 10 SEASONS AND WEATHER Section B (1-3) Period 53 doc

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 10 SEASONS AND WEATHER Section B (1-3) Period 53 doc
... and < /b> review -T ask some questions: Listen and < /b> answer Activity 2:( 10< /b> ) 1.Listen and < /b> repeat a- Pre listen T says about the situation in the 1.Listen and < /b> repeat dialogue Look, Listen -Guide Ss use ... resut - < /b> Do exercises 7, 8, 10 < /b> in work book -Learn by heart new words IV Other activity: Play game: Let’s talk -Guide Ss to exercises -T remarks the lesson and < /b> structures -Prepare next lesson ... Activity 4 (10< /b> ) 3.Listen and < /b> check - < /b> Guide Ss to listen and < /b> check - < /b> Call some Ss read in front of the class Play cassette times Listening: 3.Listen and < /b> check Read sentences Listen and < /b> check Peter...
 • 6
 • 666
 • 1

VUI HOC TIENG ANH 3 - CROSSWORD

VUI HOC TIENG ANH 3 - CROSSWORD
... Crosswords thaibinh city teacher of english Pham son hien - KEYS - ENGLISH IS FUN - b I k e L a s t w t a m I l b r e a k f a s g E t u o...
 • 2
 • 64
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: jog every day in the park yes often jogs 3 the weather is often cool warm hot cold in springaltitude latitude time of day and weather conditions on previtamin d 3 productionwork hard he will succeed 2if the weather is fine tomorrow we go to the seaside 3 he help you if you ask him 4 i give her your message if i see hera the weather and seasons a2 3monday december 28th 2009 unit 3 weather3—potential problems in hot weatherdịch vụ 3gphần 3chương 3car access system 3ô tô camry 3.5qcamry 3.5qkỹ thuật viên cấp 3asianux server 3công ty dệt 8/3tranthihongnhung THNN1 chương 1+2 + 3Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệpCHUYEN DE SHPT: Quy trình tổng quát sàng lọc thuốc hiệu năng caoNghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu hình thái nông học của một số giống lúa bản địa chất lượng việt namToán tử đơn điệu trong không gian HIlbertChặn sai số cho đa thức lồiIđêan đơn thức không chứa bình phươngđáp án trắc nghiệm sản khoaHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 5 THEO THÔNG tư 22Một số vấn đề chung về thiết kế bài kiểm tra định kì (theo TT 22)MỘT số vấn đề về dạy học địa lý địa PHƯƠNG ĐỒNG THÁPRa câu hỏi và ma trận đề kiểm tra định kì môn tin học tiểu học theo thông tư 22TậP HUẤN RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kỳ môn TIếNG ANHBài giảng Kiến trúc máy tính chương 3: Mạch logic sốNghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờRadon và ảnh hưởng của radon đối với sức khỏe con ngườigiáo án thực hành gòchuyên đề khảo sát hàm sốĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng GDĐT Tiền Hải, Thái Bình năm học 2016 2017SKKN KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC
Đăng ký
Đăng nhập