Let s learn

LET''S LEARN 2-PERIOD 58

LET''S LEARN 2-PERIOD 58
... 2-library; 3-classroom; 4circus; 5-supermarket; 6-school V-WORKBOOK: -Learn vocab and the pattern -Prepare for U12-L1_P110-111 PERIOD 58- GRADE NGUYEÃN TROÏNG QUAÂN -T asks ss to read the text again ... BOOK: LET’S LEARN 7’ 2’ *COMPREHENSION QUESTIONS -Keys: 1-First, they go to the supermarket because they want...
 • 2
 • 249
 • 0

LET''S LEARN 2-PERIOD 59

LET''S LEARN 2-PERIOD 59
... BEANBAG CIRCLE S1: What colour are they? S2: They’re red V-WORKBOOK: -Learn vocab and the pattern -Prepare for L2_P112-113 PERIOD 59- GRADE -T presents the pictures on the board -Ss look at the pictures ... the tape -Whole class works -When teacher stops the tape, ss practice in pairs BOOK: LET’S LEARN PERIOD 59- GRADE NGUYEÃN TROÏNG QUAÂN ... BOOK: LET’S LEARN *Introducing the last pattern: P.A: What colour are they? P.B: They’re red *Practice: S1:...
 • 3
 • 208
 • 1

LET''S LEARN 2-PERIOD 60

LET''S LEARN 2-PERIOD 60
... BOOK: LET’S LEARN *Let’s write_P113 -Keys: yellow; blue (*) 8’ IV-EXTENSION: *Let’s sing_P113 2’ V-WORKBOOK: -Learn the pattern -Prepare for L3: P_114-115 (*) eliciting answers PERIOD 60- GRADE NGUYEÃN...
 • 2
 • 155
 • 1

Let''s learn 2 - periosd 61

Let''s learn 2 - periosd 61
... jeans? S2: They’re 70,000 dong 2 V-WORKBOOK: -Learn vocab and the pattern -Prepare for L4_P11 6-1 17 PERIOD 6 1- GRADE -T asks ss look at the pictures and practice in pairs -Ss in pairs -T plays ... new pattern -Ss repeat -Ss work in close pairs (change role) Open pairs (change role) -T & Ss open books_P115 -T plays the tape -Ss listen – point – repeat -T ask ss to read aloud -Ss read aloud ... the T-shirt? It’s 20 ,000 dong How much are the jeans? They’re 70,000 dong NGUYEÃN TROÏNG QUAÂN -T uses puppets to model -Ss repeat (in choral) -Ss repeat (in groups) -Ss repeat (individually) -T...
 • 2
 • 173
 • 0

LET''S LEARN 2-PERIOD 62

LET''S LEARN 2-PERIOD 62
... IV-EXTENSION: FIND DIFFERENT DETAILS -Ss’ answers 2’ V-WORKBOOK: -Learn vocab and the pattern -Prepare for Self check four_P119 PERIOD 62- GRADE NGUYEÃN TROÏNG QUAÂN -T asks ss to read the text and ... BOOK: LET’S LEARN 7’ *COMPREHENSION QUESTIONS: Keys: 1-Li Li is in a clothign store now 2-She likes a red blouse...
 • 2
 • 176
 • 0

Unit 10: Let''s learn (T1)

Unit 10: Let''s learn (T1)
... h Thursday, March 13th 2008 Englis Unit Ten :h the Circus At Bµi 10 : ë r¹p xiÕc * Section A: look, listen and repeat: Thursday, March 13th 2008 Englis Unit Ten :h the Circus At Bµi 10 : ë ... 2008 Englis Unit Ten :h the Circus At Bµi 10 : ë r¹p xiÕc * Section A: look, listen and repeat: Look and say: I like _ I don’t like _ Thursday, March 13th 2008 Englis Unit Ten :h ... March 13th 2008 Englis Unit Ten :h the Circus At Bµi 10 : ë r¹p xiÕc * Section A: look, listen and repeat: Look and say: tigers : hổ a tiger Thursday, March 13th 2008 Englis Unit Ten :h the Circus...
 • 18
 • 206
 • 0

Tuan 27- unit 10- tiet 1- Let''s learn E book2

Tuan 27- unit 10- tiet 1- Let''s learn E book2
... * Section A: look, listen and repeat: Look and say: I like _ I don’t like _ I like + tên vật I don’t like + tên vật monkeys tigers VD: I like monkeys I don’t like tigers elephants bears ... and say: monkeys : khỉ * Khi nói thích không thích vật ta dùng: tigers I like + : hổ elephants: voi bears : gấu monkeys tigers elephants bears I don’t like + monkeys tigers elephants bears Thursday, ... Section A: look, listen and repeat: Li Li: I like monkeys Linda: Me too What about you, Nam? too Nam: Well, I don’t like monkeys I like bears Thursday, March 13th 2008 Englis Unit Ten :h the...
 • 18
 • 220
 • 0

let''s go 1: Unit 7: let''s learn

let''s go 1: Unit 7: let''s learn
... New words: lines/word - W.B: p.58 59 Opened pairs Blackboard: Sunday, December 23rd 2007 Unit 7: Lets learn (p 58) I New words want and bread II Models What you want? I want cake I want cake ... B Stud.A Stud.B (role play) Less controlled practice (15 mins): Chain game T: What you want? S1: I want cake S2: I want cake and ice cream S3: I want cake and ice cream and bread IV Production ... ~ How can we say it in Vietnamese ~ ~ good or In Vietnamese we say muốn ~ copy down Copy * Check the new words: (2 mins) Rub out and remember...
 • 3
 • 1,119
 • 13

let''s go 2: Unit 1: let''s learn some more

let''s go 2: Unit 1: let''s learn some more
... - Items that need more practice: Teacher: Nguyen Thi Thu Trang Let’s go – Class A2-5 ... drills * T: What are these? (1 ~ pics) Ss: They are… - Chorus Teacher: Nguyen Thi Thu Trang Let’s go – Class A2-5 Ss ~ Ss Stu.A ~ Stu.B * T: What are those? (1 ~ pics) (have a student hold the picture)...
 • 3
 • 533
 • 3

Bài Tập ôn tập let''''s learn book 1 HKI

Bài Tập ôn tập let''''s learn book 1 HKI
... small it’s 10 my your ruler 11 book pen this 12 name library classroom 13 hi hello goodbye 14 friend he’s she’s 15 meet see too 16 may its your 17 how hello hi my 18 open close sit book 19 Miss ... / to 10 you / bye / see / later / see 11 up / please / stand 12 please / down / sit 13 your / big / is / book ? 14 it / no / not / is 15 go / I / out / may ? 16 my / is / classroom / that 17 small ... He B It C She 10 Is …… book big? A your B you C yours 11 No, it ……… A is B isn’t C isnt 12 …… is your name? A How B What’s C What 13 He’s Peter …… is my friend A He B She C you 14 May I come...
 • 6
 • 389
 • 24

Let''''s learn English 1 - Unit 10

Let''''s learn English 1 - Unit 10
... March , 2009 th UNIT 10 : THE WEATHER (Thời tiết) CLOUDY RAINY WINDY 10 SUNNY 11 New words (Từ mới) WEATHER : THỜI TIẾT CLOUDY : CĨ MÂY RAINY : CĨ MƯA WINDY : CĨ GIĨ SUNNY : CĨ NẮNG 12 DIALOGUE HOW’S ... CITY 13 DIALOGUE A: How’s the weather today ? B: It’s sunny in Hanoi It’s rainy in Ho Chi Minh city 14 How’s the weather today ? It’s cloudy today 15 How’s the weather today ? It’s rainy today 16 ... today ? It’s rainy today 16 How’s the weather today ? It’s windy today 17 How’s the weather today ? It’s sunny today 18 19 Nho on thay co 20 THANK YOU FOR YOUR ATTENDING ...
 • 20
 • 492
 • 1

English 3 - Unit 7: Let''''s learn some more

English 3 - Unit 7: Let''''s learn some more
... Luật chơi: - Ô chữ hàng dọc gồm 17 chữ cái, tương ứng với 17 hàng ngang -Mỗi bạn quyền trả lời ô chữ hàng ngang -Trả lời ô chữ hàng ngang chữ từ hàng dọc lên -Bạn trả lời ô chữ hàng ... ởng điểm 10 -Trả lời ô chữ hàng dọc sau tìm hết từ hàng ngang thưởng điểm 10 -Nếu trả lời sai không đưa câu trả lời nhường quyền trả lời cho bạn khác 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16...
 • 45
 • 295
 • 3

Let''s Learn English U 1, P 3

Let''s Learn English U 1, P 3
... Correcting students’ pronunciation mistake LIV LV - Eliciting the taks LVI - Running through the pictures.(page 15, SHS) LVII - Reading the tape script twice LVIII - Having students display the result ... XLVI - Rubbing out the new vocabulary (word by word) XLVII.- Eliciting the new language XLVIII - Checking the concepts XLIX L - Running through the pictures LI - Modelling the first cue LII - ... Reading the tape script again to check the result LX - Giving comments LXI LXII LXIII - Discussing on the picture content LXIV - Listening and repeating chorally LXV - Reading in pair LXVI - Answering,...
 • 3
 • 322
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCỨng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Quản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quanghiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chống
Đăng ký
Đăng nhập