media lesson test

media lesson test

media lesson test
... Talk a Lot Media Lesson Test Answers A) Katy’s been listening to Radio Two at home all morning Pam said last night ... Suggested answers: give away… cut down… catch up on… turn over… a free newspaper on watching TV the latest gossip the page zoom in… join in… shut down… get into… on a photo with a competition a newspaper...
 • 2
 • 9
 • 0

Slide bài giảng môn tiếng anh lớp 9 unit 5 media lesson 1 getting started listen & read

Slide bài giảng môn tiếng anh lớp 9 unit 5 media lesson 1 getting started listen & read
... lîi Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- ... inexpensive & convenient way Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading 1. Complete the ... like/loveV-ing III Practice Unit 5: The media Lesson 1: Getting started- listen & re Vocabulary er (n): out (v): annel (n): mote control (n): eractive (a): nefit (n): II Reading 1. Complete the table...
 • 10
 • 1,359
 • 14

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 1: Getting started, Listen and read pdf

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 1: Getting started, Listen and read pdf
... like reading newspapers and magazines - Students discuss in pairs and decide which is T/F - Call students to give their answer and write on the board - Have students listen to the tape, reading the ... about their family members, relative friends and themselves using - T models: the words in the three boxes on p.46 My father likes watching sports but my mother doesn’t.She loves listening to the ... (Eliciting from the dialogue and ex.6 , p 33) The Vietnamses like reading newspaper and magazines (obj of a verb) The Vietnamses are interested in reading… (obj of a prep) We care for reading (obj...
 • 5
 • 204
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 2: Speak + Language Focus doc

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 2: Speak + Language Focus doc
... Yes, S + do/does (agree) S + don’t/ doesn’t/… + V(bare) , do/does/ + S(pron)?  No, S + don’t/doesn’t.(agree) b To be/ Modal verbs: S + be/modal… , be/modal + not + S(pron)? S + be/modal… + not ... Intonation: + Falling intonation  the speaker expects an agreement from the listener + Rising intonation  the speaker asks about information II Practice:(cue cards/extraboard) Complete the following ... affirmative/positive Eg: You never get up late, you? + Anyone, noone, nobody, someone, somebody, none, neither of… they Eg: Nobody liked watching that bad programs, did they? + Nothing, something, everything,...
 • 5
 • 188
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 3: Listen doc

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 3: Listen doc
... about anotherinformation to get them to concentrate on the basic information: Do you know when the telegraph was inventd? Do you know the tow new forms of news media which appeared in the early ... in the mid and late 1990s? - Write students’ guessing /answers on the board II While listening: Gapfill - Have students listen to the disk twice, completing the table (p.43) - Students share the ... Slap the board Reading: - Set the scene : Chau, a student, was given an assignment about the inventions of the media. She needs some information to finish her assignment.She is asking her father...
 • 5
 • 199
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 4: Read pps
... prediction: - Set the scene : There is a forum on the Internet.You will read some opinions about the advantages and disadvantages of the Internet a The Internet is useful a The Internet gives ... úing the Internet - Ask students to work in pairs, read the statements and predict they are T/F - Write students’ prediction on the board  1st reading for checking II While reading: 1.Checking the ... access to the Internet? c According to Huansui, why people use the Internet? d Make a list of benefits of the Internet according to the three responses? e Are there any disadvantages of the Internet?...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 5 : Write pdf

Giáo án Tiếng Anh lớp 10: Unit5: THE MEDIA Lesson 5 : Write pdf
... 3.Reviewing how to write an argument: (about sth) - Remind students of parts of a passage - Get them to brainstorm the langusge for each part: Introduction: (the writer’s opinion) : I think/In my ... to write an argument (type of the writing) – Language for each part of the argument writing – Linking words – Tense…(etc) IV Homework: Complete the writing Write about the disadvantages of the ... : Firstly, ……………… Secondly, …………… … Finally, ……………… Conclusion (suming up the argument ): In conclusion/Therefore, … 4.Rereading the text about the Internet (P.43+44) - Ask students to read the...
 • 5
 • 233
 • 0

E 9 Unit 5 The Media lesson 3Read

E 9 Unit 5 The Media lesson 3Read
... use the Internet for? How much time you spend surfing the web a day? Please respond to these questions Response # Re : The Internet Posted by Honghoa Nobody can deny the benefits of the Internet ... using the Internet T Read the forum on the Internet The Internet posted by Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9. 07 pm The Internet has increasingly developed and become part of our everyday ... get access to the - Because she lives in the countryside where the Internet is Internet? unavailable According to Huansui, why people use the Internet? - People use the Internet for education, communication,...
 • 19
 • 147
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông, tỉnh thừa thiên huếThực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH TMCP công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh 12Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể khoản mục doanh thu và khoản phải thuGiáo trình tư duy thơ hiện đại việt namChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng anh sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP phát triển TP HCMPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh sài gònHoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt NamChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Chương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 9Công tác xã hội nhóm trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhóm đồng tính nam nòng cốt trong tiếp cận đồng đẳngHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh trung học phổ thông hiện naygiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27Chương trình đào tạo ngành Tiếng Ả rập phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập