TÂM lý học QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN hữu THỤ

Những vấn đề cơ bản của tâm học quản trị kinh doanh

Những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản trị kinh doanh
... tình cảm quảng cáo thương mại…………………………79 Trí nhớ quảng cáo thương mại…………………………………….95 Các chế tác động tâm quảng cáo thương mại……………… 110 IV Vấn đề thương hiệu tâm học quản trị kinh doanh ... bán hàng ……… 64 2.5 Trưng bày hàng hóa với tâm tiêu dùng………………….65 2.6 Quan hệ tâm người bán hàng với người tiêu dùng 71 III Các yếu tố tâm quảng cáo thương mại ảnh hưởng tới hành vi ... doanh ……… 117 V Chân dung nhân cách nhà kinh doanh ………………………… 127 Khái niệm chân dung nhân cách nhà kỉnh doanh ……………….727 Các phẩm chất lực cần có nhà kinh doanh ……………….130 PHẨN THỨ BA: KẾT LUẬN………………………………………...
 • 3
 • 1,396
 • 68

TÂM HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
... khác Tâm cá nhân● Tâm xã hội● TÂM LÝ SỐNG ĐỘNG● TÂM LÝ TIỀM TÀNG■ Khái quát tâm học Psyche: “linh hồn”, tâm thần”, tâm hồn” Logos: học thuyết”, “khoa học Psychologie: Khoa học tâm ... niệm tâm học Tâm học môn khoa học nghiên cứu tâm người Nó nghiên cứu kiện đời sống tâm lý, quy luật nảy sinh, diễn biến phát triển tượng tâm lý, chế hình thành tượng tâm  Đối tượng tâm ... độc lập Tâm học đại  Những quan điểm tâm học đại Tâm học hành vi Kích thích -> phản ứng Tâm học cấu trúc (Gestalt) Tri giác, tư duy, tâm cấu trúc não q.định Phân tâm học (Freud)...
 • 120
 • 1,576
 • 4

tâm học quản trị kinh doanh

tâm lý học quản trị kinh doanh
... ■ ● Chương 1: Tổng quan tâm học QTKD Khái quát tâm ● Những vấn đề tâm học Tâm học quản trị kinh doanh ■ ● Khái quát tâm Từ điển Tiếng Việt (1988): Tâm ý nghĩ, tình cảm,…làm ... tượng tâm lý? Tâm học gì? Trình bày nét lịch sử hình thành phát triển tâm học? Ý nghĩa việc nghiên cứu tâm học quản trị kinh doanh? Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu tâm học quản ... quản trị kinh doanh Khái quát tâm học QTKD Các phương pháp n.cứu ● ● Lịch sử phát triển hình thành Tâm học QTKD ■ Khái quát tâm quản trị kinh doanh MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DN DOANH...
 • 176
 • 3,486
 • 5

Tâm học quản trị Kinh Doanh - Bài 5 pot

Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 5 pot
... đến công việc kinh doanh Mọi giao tiếp kinh doanh phải dựa chuẩn mực xã hội nhóm 1 25 Bài 5: Giao tiếp Quản trị kinh doanh 5. 4.2.3 Kín đáo thận trọng Mục đích chủ yếu giao tiếp kinh doanh trao đổi, ... 113 Bài 5: Giao tiếp Quản trị kinh doanh 5. 2 Cấu trúc công cụ phong cách giao tiếp 5. 2.1 Cấu trúc giao tiếp 5. 2.1.1 Theo nhà điều khiển học Các nhà điều khiển học xem giao tiếp tượng tâm – ... môi trường kinh doanh, nội dung phong cách quản đòi hỏi nhà quản phải xác lập cho chuẩn mực ứng xử, phù hợp với hoàn cảnh nước 5. 1.3.2 Ý nghĩa giao tiếp kinh doanh Giao tiếp kinh doanh có...
 • 24
 • 609
 • 6

Tâm học quản trị Kinh Doanh - Bài 4 doc

Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 4 doc
... gian 87 Bài 4: Đặc điểm tâm lãnh đạo Ê kíp lãnh đạo 4. 4 Đặc điểm tâm định quản trị 4. 4.1 Đặc điểm lao động quản Lao động đặc trưng nhà quản trị lao động quản lý, lao động quản mang ... để có lực quản nhà quản trị cần phải làm gì? Tại sao? 11 Phân tích loại phong cách lãnh đạo theo tiếp cận tâm học quản trị, ví dụ minh họa? 12 Phân tích đặc điểm tâm định quản trị, cho ... bất ngờ xuất 4. 5.3 Những yếu tố tâm để tồn phát triển Êkíp lãnh đạo 4. 5.3.1 Tương hợp tâm Êkíp lãnh đạo • Khái niệm tương hợp tâm lý: Tương hợp tâm tương hợp đặc điểm thần kinh, khí chất,...
 • 33
 • 409
 • 1

Tâm học quản trị Kinh Doanh - Bài 3 pptx

Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 3 pptx
... trọng, mức sở hợp pháp, hợp tình hợp 3. 3.7 Bầu không khí tâm tập thể 3. 3.7.1 Khái niệm bầu không khí tâm Bầu không khí tâm hệ thống trạng thái tâm tương đối ổn định, đặc trưng cho ... điều kiện kinh doanh mới, sở tạo điều kiện cho tập thể phát triển mạnh mẽ 3. 3.2 Lan truyền tâm 3. 3.2.1 Khái niệm Một trình tâm phổ biến xảy tập thể tượng lan truyền (lây lan) tâm từ thành ... quý mến căm ghét hai nhà quản trị nói mức bình thường Quy luật tương phản 61 Bài 3: Đặc điểm quy luật tâm phổ biến tác động tập thể lao động 3. 3.5 Quy luật di chuyển 3. 3.5.1 Khái niệm di chuyển...
 • 22
 • 462
 • 3

Tâm học quản trị Kinh Doanh - Bài 2 pot

Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 2 pot
... nhau, nên quy luật tâm hành vi người chịu ảnh hưởng hành vi nhóm cộng đồng 42 Bài 2: Đặc điểm quy luật tâm cá nhân quản trị kinh doanh 2. 2 .2 Quy luật tâm lợi ích 2. 2 .2. 1 Khái niệm lợi ... vậy, nhà quản trị phải ý gây niềm tin người vào mình, đặc biệt phải tạo chữ Tín kinh doanh 32 Bài 2: Đặc điểm quy luật tâm cá nhân quản trị kinh doanh 2. 1 .2 Tính khí (khí chất) 2. 1 .2. 1 Khái ... Bài 2: Đặc điểm quy luật tâm cá nhân quản trị kinh doanh TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG BÀI Ai quan trọng ? Hùng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tốt nghiệp năm 20 04 Hùng người...
 • 28
 • 544
 • 5

Tâm học quản trị Kinh Doanh - Bài 1 pps

Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 1 pps
... nhiên 1. 2 Tâm học Quản trị kinh doanh 1. 2 .1 Một số khái niệm Tâm học Quản trị kinh doanh Trong trình nghiên cứu Tâm học Quản trị kinh doanh cần hiểu rõ khái niệm sau: 1. 2 .1. 1 Kinh doanh ... luật tâm đối tượng quản (cá nhân tập thể lao động quyền) nội dung chủ yếu tâm học quản trị kinh doanh 1. 2 .1. 4 Tâm học Quản trị kinh doanh • Khái niệm Tâm học Quản trị kinh doanh Tâm ... Bài 1: Tổng quan Tâm học 1. 1 Một số vấn đề chung tâm học 1. 1 .1 Khái niệm, chức đặc điểm tâm học 1. 1 .1. 1 Khái niệm tâm học Thuật ngữ tâm học hình thành từ hai...
 • 24
 • 473
 • 2

Câu hỏi ôn thi môn tâm học quản trị kinh doanh docx

Câu hỏi ôn thi môn tâm lý học quản trị kinh doanh docx
... kinh doanh? Câu 35 (3 điểm): Làm để tạo bầu không khí tâm lành mạnh nhóm tập thể? Câu 36 (5 điểm): Công ty Y vừa sở Kế hoạch đầu tư tỉnh cấp giấy phép kinh doanh Ông X giám đốc công ty Y Ông ... thể? Nhà quản trị có phương pháp để giải xung đột? Câu 32 (3 điểm): Hãy so sánh kỹ xảo thói quen? Câu 33 (5 điểm): Vũ trưởng phòng kinh doanh công ty may mặc X Ngoài khả kinh nghiệm quản lý, Vũ ... có chuyên môn vững có lực quản Anh Thi người đạt tiêu chuẩn cao (là cán chuyên kinh doanh quần áo, làm tổ trưởng tổ bán hàng công ty khác trước chuyển công ty này) Giám đốc mời anh Thi đến phòng...
 • 8
 • 1,726
 • 18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÂM HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
... giá trị kinh tế, giá trị sử dụng, giá trị tâm sản phẩm, dịch vụ khách thể hóa đại lượng số học • Giá trị kinh tế: tiền • Giá trị sử dụng: sử dụng dài hay k • Giá trị tâm lý: vui hay không ... vấn đề nảy sinh kinh doanh + Mạo hiểm, táo bạo kinh doanh • Tình yêu nghề nghiệp, yêu kinh doanh + Mê công việc khát vọng thành đạt động lực giúp nhà kinh doanh hoạt động có hiệu cao + Yêu công ... hình doanh nghiệp thị trường, lực tư duy, định kinh doanh Các lực bản: lực chuyên môn, lực tổ chức, lực giao tiếp, lực định kinh doanh, lực kiểm tra đánh giá • Năng lực trình độ chuyên môn có...
 • 16
 • 1,664
 • 15

Tâm học quản trị kinh doanh

Tâm lý học quản trị kinh doanh
...   Chương 1: Tổng quan tâm học QTKD Khái quát tâm ● Những vấn đề tâm học Tâm học quản trị kinh doanh ■     Khái quát tâm Từ điển Tiếng Việt (1988): Tâm ý nghĩ, tình cảm,…làm ... học gì? Trình bày nét lịch sử hình thành phát triển tâm học? Ý nghĩa việc nghiên cứu tâm học quản trị kinh doanh? Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu tâm học quản trị kinh doanh? ... khác Tâm cá nhân Tâm xã hội ● ● TÂM LÝ SỐNG ĐỘNG ● TÂM LÝ TIỀM TÀNG ■     Khái quát tâm học Psyche: “linh hồn”, tâm thần”, tâm hồn” Logos: học thuyết”, “khoa học Psychologie: Khoa học...
 • 176
 • 498
 • 1

Tâm học quản trị kinh doanh

Tâm lý học quản trị kinh doanh
... tiễn 2 .Tâm học quản trị lĩnh vực tâm khác: Tâm học quản trị thuộc mảng tâm học ứng dụng Trong số lĩnh vực tâm học ứng dụng có: tâm học y khoa, tâm học sư phạm, tâm học tội ... Tâm học quản trị: 1.Đối tượng nghiên cứu tâm học quản trị: Tâm học quản trị ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng tâm vào công tác quản trị kinh doanh Đối tượng nghiên cứu tâm ... phát triển tâm học quản trị: Lịch sử tâm học quản trị chia thành giai đoạn sau: Những năm đầu 1900-1916 – Giai đoạn hình thành: Giai đoạn đánh dấu đời tâm học quản trị Tâm học trị đời...
 • 100
 • 2,511
 • 2

giáo trình tâm học quản trị kinh doanh

giáo trình tâm lý học quản trị kinh doanh
... nhiên 1.2 Tâm học Quản trị kinh doanh 1.2.1 Một số khái niệm Tâm học Quản trị kinh doanh Trong trình nghiên cứu Tâm học Quản trị kinh doanh cần hiểu rõ khái niệm sau: 1.2.1.1 Kinh doanh ... học Quản trị kinh doanh • Khái niệm Tâm học Quản trị kinh doanh Tâm học Quản trị kinh doanh môn khoa học chuyên ngành ứng dụng tâm học vào hoạt động quản trị kinh doanh nghệ thuật tác ... học, học cung cấp nội dung Tâm học Quản trị kinh doanh Ở phần học viên cung cấp nhìn tổng quan Tâm học Quản trị kinh doanh – ngành khoa học độc lập Các khái niệm quản trị kinh doanh, tâm lý...
 • 131
 • 302
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tâm lý học quản trị kinh doanhsách tâm lý học quản trị kinh doanhkhái niệm tâm lý học quản trị kinh doanhtài liệu môn tâm lý học quản trị kinh doanhtài liệu tâm lý học quản trị kinh doanhgiáo trình tâm lý học quản trị kinh doanhđề cương môn tâm lý học quản trị kinh doanhđề cương tâm lý học quản trị kinh doanhđối tượng tâm lý học quản trị kinh doanhcâu hỏi môn tâm lý học quản trị kinh doanhcâu hỏi tâm lý học quản trị kinh doanhmôn tâm lý học quản trị kinh doanhbài giảng tâm lý học quản trị kinh doanhtâm lý học quản trị kinh doanh ebooktâm lý học quản trị kinh doanh pdfMột số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiQUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập