verb plus gerund ing noun or infinitive

ing form or infinitive

ing form or infinitive
... office tomorow morning I didn't to lock the door ( Tôi không nhớ phải khoá cửa ) 3.2 Remember doing sth: Nhớ làm gì/ Nhớ điều làm ( Bây nhớ lại ) Eg:: I remember locking the door before leaving, but ... I regret to tell/ inform/ you that say that We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather We regret to inform you that your application ... doing sth/ Not doing sth: Hối tiếc ( ) làm/ Không làm điều ) Eg: He regrets leaving school early It's a big mistake I regret not following my father's advice She regretted not working hard before...
 • 7
 • 33
 • 0

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx
... pattern for gerunds and another for infinitives allow + gerund - My teacher doesn't allow eating in class allow + object + infinitive - My teacher doesn't allow us to eat in class permit + gerund ... These verbs are also often used with would and the infinitive, and refer to specific situations For example: - I would love to go to China - We would prefer to meet at 7.00 Allow / permit Allow and ... allow us to eat in class permit + gerund - My teacher doesn't permit eating in class permit + object + infinitive - My teacher doesn't permit us to eat in class ...
 • 2
 • 413
 • 6

Gerund Or Infinitive?

Gerund Or Infinitive?
... earn, scrubbing, make, blackmailing Page INFINITIVE, GERUND, PRESENT PARTICIPLE Put the verbs in brackets into a correct form When more than one form is possible it will be noted in the key When ... day! 19 Try (forget) it: it isn't worth (worry) about 20 There is no point in (remain) in a dangerous place if you can't anything (help) the people who have (stay) there 21 The horse won't be ... use either gerund or infinitive, but there tends to be a slight difference in implication * like + gerund usually means 'enjoy'; it also usually implies that the action is/was performed: I like...
 • 9
 • 1,153
 • 146

GERUND (verbal noun in –ing) docx

GERUND (verbal noun in –ing) docx
... busy repairing the roof We get bored watching news Alice got nervous looking after her spoilt child TYPES OF GERUNDS ACTIVE PASSIVE PRESENT GERUND WRITING BEING WRITTEN PERFECT GERUND HAVING WRITTEN ... HAVING WRITTEN HAVING BEEN WRITTEN INFINITIVE We can use it: • after verbs expressing intention: (want, intend, go, come…) I want to hold your hand I came to say goodbye • after verbs in Reported Speech: ... or by the infinitive: (agree, arrange, claim, choose, decide, expect, hope, know, pretend, promise, swear, threaten, wish…) I hope to find her I hope that I will find her Types of infinitives...
 • 6
 • 93
 • 0

GERUND OR INFINITIVE

GERUND OR INFINITIVE
... sorry before we tell you this bad news.) Go on: Go on + gerund means to continue with an action: He went on speaking for two hours I can't go on working like this - I'm exhausted Go on + to -infinitive ... benefits for the company John Smith worked in local government for five years, then went on to become a Member of Parliament Mean: Mean + gerund expresses what the result of an action will be, or what ... week! Sorry - I didn't mean to hurt you Stop: Stop + gerund means to finish an action in progress: I stopped working for them because the wages were so low Stop tickling me! Stop + to-infinitive...
 • 3
 • 174
 • 0

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES
... hoped (help)……………………… other people with their work 57 I would rather study history than (study)………………………… biology 58 She advised me (wait) until tomorrow 59 He encourage me (take)……………… part in ... forced them(go)………………….another away 63 His doctor advised him (stop)…………………(smoke)……………… , but he found it is impossible (quit)……………………….his habit 64 Her parents want her (become)…………… a doctor ... hours a day 78 Martha is standing at the corner (wait)………………….for the bus 79 She sat at her desk (write)………………….a letter 80 It was a beautiful spring day Dorothy was lying under a tree (listen)…………...
 • 2
 • 485
 • 38

Ôn Tập Lớp 10-Gerund or Infinitive 2

Ôn Tập Lớp 10-Gerund or Infinitive 2
... Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 5) seem Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 6) forget Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 7) start Gerund Infinitive ... finish Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 2) like Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 3) hope Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 4) feel ... Both possibilities are correct 8) manage Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 9) agree Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 10) avoid Gerund Infinitive + to Both...
 • 10
 • 206
 • 2

Bài tập -Ing or -Infinitive

Bài tập -Ing or -Infinitive
... _ for work a asked b to ask c so to ask 31 Do you know _ to play that game now? d in order to asking a way b what c if d how 32 She is very glad _ see you again a in b with c to d for 33 ... _able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass a In order to be b Being c Been d So that he be 14 Try _ so many mistakes a not ... enough 19 John wanted me _ him a to be helping b help c to help d I help 20 I want _ early tomorrow morning a to leave 21 I hope _ b leaving c me leave d me leaving d so tired a to see you there...
 • 4
 • 221
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập gerund or infinitivedon apos t hyphenate most compound nouns that are formed of noun noun gerund noun or adjective nouning or infinitive with togerund toinfinitive and bare infinitive exercisesgerund and noun gerund adjectival compoundsbe to get used to v ing noun trở nên quen vớisql plus sql developer jdeveloper or toad2 to be to get used to v ing noun trở nên quen vớiput the verb into the past continuous or past simpleput in the infinitive or the ing form of the verb in bracketsas a transitive verb with a complement ing or to infinitive clause as direct objectbài tập gerund or to infinitiveverb to infinitive or bare infinitivegerund or to infinitiveinfinitive ed participle or ing participleCHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHỨng dụng khai triển kì dị trong nén ảnh (LV tốt nghiệp)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thành phố Sông Công (LV thạc sĩ)Nghiên cứu nhân giống cây quýt Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (LV thạc sĩ)Quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổ chức dạy học theo dự án chương “Sinh sản” (SH 11 THPT) góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của một số chất bổ sung đến khả năng sinh trưởng của cây Đảng Sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.) trong ống nghiệm (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHỨng dụng Excel giải từng bước bài toán vận tảiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máyCách bấm máy Casio chọn lọcDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuChủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhHuong dan ansys (full)Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập