verb plus gerund ing noun or infinitive

ing form or infinitive

ing form or infinitive
... office tomorow morning I didn't to lock the door ( Tôi không nhớ phải khoá cửa ) 3.2 Remember doing sth: Nhớ làm gì/ Nhớ điều làm ( Bây nhớ lại ) Eg:: I remember locking the door before leaving, but ... I regret to tell/ inform/ you that say that We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather We regret to inform you that your application ... doing sth/ Not doing sth: Hối tiếc ( ) làm/ Không làm điều ) Eg: He regrets leaving school early It's a big mistake I regret not following my father's advice She regretted not working hard before...
 • 7
 • 39
 • 0

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx

Gerunds and Infinitives: Verb + Gerund or Infinitive potx
... pattern for gerunds and another for infinitives allow + gerund - My teacher doesn't allow eating in class allow + object + infinitive - My teacher doesn't allow us to eat in class permit + gerund ... These verbs are also often used with would and the infinitive, and refer to specific situations For example: - I would love to go to China - We would prefer to meet at 7.00 Allow / permit Allow and ... allow us to eat in class permit + gerund - My teacher doesn't permit eating in class permit + object + infinitive - My teacher doesn't permit us to eat in class ...
 • 2
 • 455
 • 6

Gerund Or Infinitive?

Gerund Or Infinitive?
... earn, scrubbing, make, blackmailing Page INFINITIVE, GERUND, PRESENT PARTICIPLE Put the verbs in brackets into a correct form When more than one form is possible it will be noted in the key When ... day! 19 Try (forget) it: it isn't worth (worry) about 20 There is no point in (remain) in a dangerous place if you can't anything (help) the people who have (stay) there 21 The horse won't be ... use either gerund or infinitive, but there tends to be a slight difference in implication * like + gerund usually means 'enjoy'; it also usually implies that the action is/was performed: I like...
 • 9
 • 1,206
 • 146

GERUND (verbal noun in –ing) docx

GERUND (verbal noun in –ing) docx
... busy repairing the roof We get bored watching news Alice got nervous looking after her spoilt child TYPES OF GERUNDS ACTIVE PASSIVE PRESENT GERUND WRITING BEING WRITTEN PERFECT GERUND HAVING WRITTEN ... HAVING WRITTEN HAVING BEEN WRITTEN INFINITIVE We can use it: • after verbs expressing intention: (want, intend, go, come…) I want to hold your hand I came to say goodbye • after verbs in Reported Speech: ... or by the infinitive: (agree, arrange, claim, choose, decide, expect, hope, know, pretend, promise, swear, threaten, wish…) I hope to find her I hope that I will find her Types of infinitives...
 • 6
 • 103
 • 0

GERUND OR INFINITIVE

GERUND OR INFINITIVE
... sorry before we tell you this bad news.) Go on: Go on + gerund means to continue with an action: He went on speaking for two hours I can't go on working like this - I'm exhausted Go on + to -infinitive ... benefits for the company John Smith worked in local government for five years, then went on to become a Member of Parliament Mean: Mean + gerund expresses what the result of an action will be, or what ... week! Sorry - I didn't mean to hurt you Stop: Stop + gerund means to finish an action in progress: I stopped working for them because the wages were so low Stop tickling me! Stop + to-infinitive...
 • 3
 • 183
 • 0

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES

GERUND OR INFINITIVE 100 SENTENCES
... hoped (help)……………………… other people with their work 57 I would rather study history than (study)………………………… biology 58 She advised me (wait) until tomorrow 59 He encourage me (take)……………… part in ... forced them(go)………………….another away 63 His doctor advised him (stop)…………………(smoke)……………… , but he found it is impossible (quit)……………………….his habit 64 Her parents want her (become)…………… a doctor ... hours a day 78 Martha is standing at the corner (wait)………………….for the bus 79 She sat at her desk (write)………………….a letter 80 It was a beautiful spring day Dorothy was lying under a tree (listen)…………...
 • 2
 • 530
 • 38

Ôn Tập Lớp 10-Gerund or Infinitive 2

Ôn Tập Lớp 10-Gerund or Infinitive 2
... Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 5) seem Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 6) forget Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 7) start Gerund Infinitive ... finish Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 2) like Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 3) hope Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 4) feel ... Both possibilities are correct 8) manage Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 9) agree Gerund Infinitive + to Both possibilities are correct 10) avoid Gerund Infinitive + to Both...
 • 10
 • 220
 • 2

Bài tập -Ing or -Infinitive

Bài tập -Ing or -Infinitive
... _ for work a asked b to ask c so to ask 31 Do you know _ to play that game now? d in order to asking a way b what c if d how 32 She is very glad _ see you again a in b with c to d for 33 ... _able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass a In order to be b Being c Been d So that he be 14 Try _ so many mistakes a not ... enough 19 John wanted me _ him a to be helping b help c to help d I help 20 I want _ early tomorrow morning a to leave 21 I hope _ b leaving c me leave d me leaving d so tired a to see you there...
 • 4
 • 230
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập gerund or infinitivedon apos t hyphenate most compound nouns that are formed of noun noun gerund noun or adjective nouning or infinitive with togerund toinfinitive and bare infinitive exercisesgerund and noun gerund adjectival compoundsbe to get used to v ing noun trở nên quen vớisql plus sql developer jdeveloper or toad2 to be to get used to v ing noun trở nên quen vớiput the verb into the past continuous or past simpleput in the infinitive or the ing form of the verb in bracketsas a transitive verb with a complement ing or to infinitive clause as direct objectbài tập gerund or to infinitiveverb to infinitive or bare infinitivegerund or to infinitiveinfinitive ed participle or ing participlebản kế hoạch tuần đơn giảnQuy trình hoạt động keylogTác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016Mối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàyQuy đổi đơn vị gray, rem, msvCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)SÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp án30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập