Chương 1 bai 1 toan 6 tap hop phan tu cua tap hop

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tập 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... 2. 31. 12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 1,503
 • 3

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1

Thiết kế bài giảng toán 6 tap 1
... 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 = 11 111 1.3 = 333333 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (10 ph) ... - 12 0 = x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 ... (2 .12 ). 31 + (4 .6) .42 + (8.3).27 = 24 31 + 24 42 + 24 27 = 24 ( 31 + 42 + 27) = 24 .10 0 = 2400 HS 2: Chữa 61 tr .10 SBT a) 37.3 = 11 1 HS 2: Chữa tập 61 tr 10 SBT 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41...
 • 326
 • 181
 • 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1

Thiết kế bài giảng Toán 6 tập 1
... chuyển vế, bội ớc số nguyên Bài tập số 16 1 , 16 2 , 16 3 , 16 5 , 16 8 11 5, 11 8, 12 0 Tiết sau tiếp tục ôn tập 36 ôn tập chơng II (tiết 2) Tiết 67 A Mục tiêu Tiếp tục củng ... Chữa tập 16 8 (a,c) ( 76 SBT) Chữa tập 16 8 SBT Tính (một cách hợp lý) a) 18 .17 - 3 .6. 7 a) = 18 .17 - 18 .7 = 18 (17 - 7) = 18 0 c) 33. (17 - 5) - 17 (33 - 5) c) = 33 .17 - 33.5 - 17 .33 + 17 .5 = (-33 + 17 ) ... a+0=0+a=a a .1 = 1. a = a a + (-a) = a (b + c) = ab + ac - GV: yêu cầu HS làm tập 11 9 Tính nhanh a) 15 12 3.5 .10 a) = 15 .12 15 .10 = 15 (12 10 ) = 15 = 30 b) 45 (13 + 5) b) = 45 11 7 45...
 • 326
 • 204
 • 0

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1

Thiet ke bai giang toan 6 tap 1
... 37 .12 = 37.3.4 = 11 1.4 = 444 41 a) Cho biết: 37.3 = 11 1 Hãy tính nhanh: 37 .12 b) Cho biết: 15 873.7 = 11 111 1 Hãy tính nhanh: 15 873. 21 b) 15 873.7 = 11 1 .11 1 15 873. 21 = 15 873.7.3 = 11 111 1.3 = 333333 ... x - 35 = 12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5 b) 12 4 + (11 8 - x) = 217 11 8 - x = 217 - 12 4 11 8 - x = 93 x = 11 8 - 93 x = 25 c) 1 56 - (x + 61 ) = 82 x + 61 = 1 56 - 82 x + 61 = 74 x = 74 - 61 x = 13 Sau GV ... 10 00a +10 a +10 0b+b phép tính theo cột dọc = abab C2: ab 10 1 ab ab abab b) C1: abc.7 .11 .13 abc .10 01 = (10 0a + 10 b + c) .10 01 = 10 010 0a + 10 010 b + 10 01c = 10 0000a + 10 000b + 10 00c + 10 0a + 10 b + c...
 • 552
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng ôn tập chương 1 toán 6bài tập ôn tập chương 1 toán 6he thong kien thuc va bai tap chuong 1 toan 6de cuong on tap chuong 1 toan 6thiết kế bài giảng toán 6 tập 1ôn tập chương 1 toán 6luận văn thạc sĩ chính sách chuyển đổi cơ cấu lâm trƣờng quốc doanh trên địa bàn tỉnh bắc giang theo định hƣớng tái cơ cấu nghành lâm nghiệp ở việt nam hiện nayluận văn thạc sĩ chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố sơn laluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thị trƣờng viễn thông tại thành phố hà nộluận văn thạc sĩ chính sách phát triển thƣơng mại nông thôn trên địa bàn huyện quảng xƣơng, tỉnh thanh hóa (2)ggluận văn thạc sĩ cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơng bài 3luận văn thạc sĩ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện mỹ đức, hà nộiluận văn thạc sĩ công tác đ i ngộ nhân lực tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi lập thạchluận văn thạc sĩ đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng tổng cục hải quanluận văn thạc sĩ chất lƣợng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng việt nam chi nhánh khu công nghiệp hải dƣơngluận văn thạc sĩ chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hải dƣơngGiải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển việt nam – chi nhánh hà namGiải pháp nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tƣ vấn của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECTGiải pháp phát triển mạng lƣới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thƣơng mại bán lẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bắc hà nộiHiệu quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm BSH thăng long thuộc tổng công ty cổ phần bảo hiểm sài gòn hà nộiHiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần giày hải dƣơngHiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hàHiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty đức giang công ty cổ phầnHiệu quả xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng ƣu đ i của ngân hàng chính sách x hội huyện nam sách, tỉnh hải dƣơngbảng tra cung cấp điệnluận văn thạc sĩ hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ thẻ của ngân hàng thƣơng mại cổ phần sài gòn – hà nội