ĐẠO đức làm NGƯỜI tập II

ĐẠO đức làm NGƯỜI tập II

ĐẠO đức làm NGƯỜI  tập II
... khơng phải đạo đức nhân - nhân khơng làm khổ Tập xác định rõ đạo đức thân mình, để người nhìn thấy hiểu rõ: người đạo đức người khơng có đạo đức Kẻ tự làm khổ kẻ thiếu đạo đức làm người với ... có đạo đức 12 Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC với hay khơng, nên đọc tập Đạo Đức Làm Người q bạn rõ Kính ghi Tu Viện Chơn Như 13 ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP 14 Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC Chương I: ĐẠO ĐỨC ... biết Nếu có người xác định rõ ràng cho biết cách thức thương sai, người xây dựng, thành lập cho tảng vững 25 ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP đạo đức nhân - nhân làm người khơng làm khổ mình, khổ người khổ...
 • 265
 • 82
 • 0

ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP 1

ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP 1
... giao thơng người đạo đức, người thiếu đức hạnh cẩn thận Người thiếu đức hạnh cẩn thận vơ luật lệ đường người tự làm khổ khổ người, tự giết giết người, người 41 ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP người cần ... người thiếu đạo đức Nói thiếu đạo đức nói nhẹ nhàng bạn, 15 ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - TẬP khơng nói nói thẳng q bạn người đạo đức, có nghĩa vơ đạo đức mình, người tất lồi chúng sanh Đạo đức khơng bắt ... đạo đức hiếu sinh, đạo đức bng xả (khơng tham lam trộm cướp), đạo đức thuỷ chung, đạo đức thành thật uy tín, đạo đức khơn ngoan; đạo đức làm cha mẹ cái, đạo đức cha mẹ; đạo đức chồng vợ, đạo đức...
 • 240
 • 233
 • 1

Đạo đức làm người pot

Đạo đức làm người pot
... ngoan; đạo đức làm cha mẹ cái, đạo đức cha mẹ; đạo đức chồng vợ, đạo đức vợ chồng; đạo đức thầy học trò, đạo đức học trò thầy; đạo đức lời nói, cách thức xưng hô, cách nói chuyện với người; đạo đức ... sinh phải học đạo đức nhân làm người, có nhiều môn học đạo đức như: đạo đức giao thông, đạo đức hiếu sinh, đạo đức vệ sinh môi trường sống, đạo đức chân thật, đạo đức chung thủy, đạo đức thông minh, ... động đạo đức không làm khổ khổ người, ngược lại hành động thiếu đạo đức người mong http://www.nguyenthuychonnhu.net ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI - Tập muốn người đạo đức, có muốn người đạo đức Phải...
 • 52
 • 88
 • 0

12 điều y đức Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế doc

12 điều y đức Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế doc
... quyền người Người th y thuốc phải trì chuẩn mực chuyên ngành, thành thật tất giao tiếp chuyên môn, phấn đấu báo cáo nhà chức trách th y thuốc thiếu tư cách, hay bất tài, hay liên đới ... dụng tài nguyên y tế cách sáng suốt nhằm đem lại lợi ích cho bệnh nhân cộng đồng 10 tìm người điều trị mắc bệnh 11 tôn trọng chuẩn mực đạo đức địa phương quốc gia Nhiệm vụ chung người th y thuốc ... vụ y khoa Người th y thuốc phải nhận lãnh trách nhiệm tham gia vào hoạt động nhằm cải thiện cộng đồng y tế công cộng Người th y thuốc chăm sóc bệnh nhân phải xem nhiệm vụ đối vụ bệnh nhân hết Người...
 • 3
 • 32,245
 • 249

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh: tác phẩm sửa đổi lối làm việc và những suy nghĩ về đạo đức của người lãnh đạo trong tương lai

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh: tác phẩm sửa đổi lối làm việc và những suy nghĩ về đạo đức của người lãnh đạo trong tương lai
... Nguyễn Thị Kim Yến 31 Tiểu luận Tưởng Hồ Chí Minh GVHD : Th.S Trần Quốc Huy Chí công vô phẩm chất đạo đức cách mạng nội dung tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời ... hội nhập kinh tế quốc tế, việc học tập rèn luyện tưởng đạo đức cách mạng, lối sống làm theo gương đạo đức Người việc làm quan trọng Bởi tưởng đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh tảng tinh thần xã ... ************************************* B NỘI DUNG: I Phân tích cách đạo đức cách mạng (III) thông qua tác phẩm sửa đổi lối làm việc Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10 năm 1947 với bút...
 • 43
 • 8,807
 • 56

đạo đức của người làm y

đạo đức của người làm y
... th y thuốc xã hội, nghĩa vụ xã hội sách y tế phương pháp luận để giải xung đột y đức Bài viết chủ y u giới hạn phạm vi y đức lâm sàng Đại cương đạo đức học Đạo đức học, môn học đạo đức (morality), ... lý làm người y thác (moral fiduciary) bệnh nhân Nghĩa vụ đòi hỏi người th y thuốc phải đặt quyền lợi bệnh nhân hết trước hết, trước quyền lợi người th y thuốc Để thực nghĩa vụ n y, người th y ... hội Nếu người th y thuốc bị y u tố quyến rũ, chẳng hạn dục vọng, trường hợp người th y thuốc đặt quyền lợi lên quyền lợi bệnh nhân Tính hy sinh có nghĩa người th y thuốc sẳn sàng hy sinh quyền lợi...
 • 14
 • 146
 • 0

tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế

tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế
... Đà nẵng - Công ty đầu tư lập công ty TNHH Traphaco chuyên cung cấp dược liệu đầu vào - Công ty đầu tư x y dựng nhà m y thành lập công ty công nghệ cao Traphaco Văn Lâm - Hưng Y n, Chuyên sản xuất ... 200mg Uống viên 100mg 87 Nystation + Neomycin + Polymycin B Nystatin vaginapoly Đặt âm đạo Nystatin 500000 UI Nystatin 100000 UI Uống 500000UI Đặt âm đạo 100000 88 89 90 Nystatin + Metronidazol ... nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Công ty cổ phần Traphaco Công ty cổ phần Traphaco SAPA Công ty cổ phần Traphaco Như Quỳnh Đại...
 • 22
 • 1,148
 • 0

Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam

Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam
... danh II trình thâm nhập nho giáo vào việt nam ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức nho giáo với việc xây dựng hoàn thiện đạo đức ngời việt nam 1 .Quá trình truyền bá, phát triển Nho giáo Việt Nam Năm ... I Nho giáo t tởng đạo đức Nho giáo3 I.1 Khái quát đời phát triển Nho giáo .3 I.2 T tởng đạo đức Nho giáo6 II Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức Nho giáo ... giáo với việc xây dựng hoàn thiện đạo đức ngời Việt Nam 11 II 1 .Quá trình truyền bá, phát triển Nho giáo Việt Nam 11 II.2 Sự ảnh hởng, vai trò t tởng đạo đức Nho giáo đến với việc xây dựng, hoàn...
 • 19
 • 1,708
 • 7

ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY.

ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY.
... người truyền đạo học cho học trò, người thầy dạy cho học sinh đạo đức, đạo sống, đạo làm người Bản thân người thầy gương sáng, “mô phạm” để học sinh noi theo Người thầy ý thức vai trò người dẫn ... đạo đức phong kiến người ta thường nhắc đến: Quân – Sư - Phụ (Vua đầu tiên, sau người thầy thứ ba cha mẹ) Vị trí người thầy quan trọng thầy không dạy chữ nghĩa, mà dạy đạo sống, dạy đạo làm người ... để người học sinh phải noi theo) Thầy đồ người truyền đạo, dạy lại cho học sinh kiến thức sách thánh hiền Bên cạnh đó, người thầy gương đạo đức để học trò noi theo Chính vừa rèn tài, vừa rèn đức, ...
 • 3
 • 337
 • 0

ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY

ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY
... dân Những người thầy thời xưa xã hội kính trọng họ hội đủ tài đạo đức Không người truyền đạo học cho học trò, người thầy dạy cho học sinh đạo đức, đạo sống, đạo làm người Bản thân người thầy gương ... trọng đạo người Việt Nam Đến người thầy gần gũi đời sống Thời nho học, thầy giáo gọi thầy đồ Họ người trí thức thời đó, tất nhiên trình độ họ chênh lệch nhiều Bên cạnh người đỗ tiến sĩ, có người ... trí người thầy quan trọng thầy không dạy chữ nghĩa, mà dạy đạo sống, dạy đạo làm người Từ “mô phạm” xuất từ thời phong kiến(mô phạm có nghĩa kiểu mẫu để người học sinh phải noi theo) Thầy đồ người...
 • 3
 • 286
 • 2

Giáo an dao duc 5 toan tap

Giáo an dao duc 5 toan tap
... hiểu tranh tình huống(trang 25, SGK) Mục tiêu: Giúp HS biết số biểu cụ thể việc hợp tác với người xung quanh Cách tiến hành: - GV chia HS thành nhóm yêu cầu nhóm quan sát tranh trang 25, thảo ... hiểu tranh tình huống(trang 25, SGK) Mục tiêu: Giúp HS biết số biểu cụ thể việc hợp tác với người xung quanh Cách tiến hành: - GV chia HS thành nhóm yêu cầu nhóm quan sát tranh trang 25, thảo ... với bố mẹ việc mang đồ dùng cá nhân nào, tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyến Hoạt động 3: Làm tập 5, SGK Mục tiêu: giúp HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với người xung quanh công việc hàng...
 • 36
 • 191
 • 0

Ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức phật giáo đến quá trình xây dựng các chuẩn mực đạo đức con người việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức phật giáo đến quá trình xây dựng các chuẩn mực đạo đức con người việt nam hiện nay
... BảN CủA TƯ TƯởNG ĐạO ĐứC PHậT GIáO Và NHữNG CHUẩN MựC ĐạO ĐứC CầN XÂY DựNG CHO CON NGƯờI VIệT NAM HIệN NAY 1.1 Nội dung t tởng đạo đức Phật giáo 1.1.1 Một vài nét Phật giáo du nhập Phật giáo ... đồng khác biệt đạo đức Phật giáo chuẩn mực đạo đức - Phân tích thực trạng ảnh hởng tích cực ảnh hởng tiêu cực t tởng đạo đức Phật giáo đến trình xây dựng chuẩn mực đạo đức ngời Việt Nam - Đề xuất ... ràng Phật giáo đợc phục hồi phát triển thoả mãn đợc số yêu cầu ngời xã hội [37; 230] 41 Chơng ảNH HƯởNG CủA TƯ TƯởNG ĐạO ĐứC PHậT GIáO ĐếN QUá TRìNH XÂY DựNG NHữNG CHUẩN MựC ĐạO ĐứC CủA CON NGƯờI...
 • 77
 • 416
 • 3

Học thuyết đạo đức nho giáo và vận dụng nó vào việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người việt nam hiện nay

Học thuyết đạo đức nho giáo và vận dụng nó vào việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người việt nam hiện nay
... sáng tỏ số nội dung chủ yếu học thuyết đạo đức Nho giáo đồng thời, vận dụng nội dung chủ yếu học thuyết đạo đức Nho giáo vào việc xây dựng hoàn thiện đạo đức người Việt Nam Mục đích, nhiệm vụ đề ... Trình bày nội dung chủ yếu học thuyết đạo đức Nho giáo + Vận dụng nhân tố giá trị chủ yếu học thuyết đạo đức Nho giáo vào việc xây dựng hoàn thiện đạo đức người Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp ... dung học thuyết đạo đức Nho giáo bước đầu ý nghĩa vận dụng nội dung chủ yếu học thuyết đạo đức Nho giáo vào việc xây dung hoàn thiện đạo đức người Việt Nam Ngoài ra, luận văn làm tài liệu học...
 • 12
 • 369
 • 0

Rèn đức luyện tài để văn hóa con người, đạo đức con người, xây dựng con người mới, đạo đức con người, văn hóa đạo đức, ppt

Rèn đức luyện tài để văn hóa con người, đạo đức con người, xây dựng con người mới, đạo đức con người, văn hóa đạo đức, ppt
... phải rèn đức, luyện tài; phải học thật nhiều, thật giỏi để trang bị cho tảng kiến thức vững vàng, bên cạnh phải học từ sống, phải trải nghiệm thực tế Một người diễn giả muốn chia sẻ cho người ... truyền đạt vào lòng người, thực giúp họ thay đổi từ bên Nên tốt nghiệp cấp định thi vào lớp chuyên văn trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tỉnh Bình Thuận để giúp học tập rèn luyện kỹ Đi theo tiếng ... đầu đặt chân vào trường lập cho kế hoạch để vững bước tiến vào tương lai Tôi cân tất môn tự nhiên xã hội, học chuyên văn toán, lý, hóa không để thua Vì người diễn giả phải có kiến thức sâu rộng...
 • 3
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đạo đức làm người tập 3đạo đức làm ngườiđạo đức làm người trong truyện ngụ ngônhọc đức khiêm tốn đạo lý làm ngườimôn học lập mệnh sửa đổi lỗi lầm tích chứa phước thiện học đức khiêm tốn đạo lý làm ngườichuẩn mực đạo đức của người làm báođạo đức của người làm báođạo đức của người làm báo phật giáođạo đức của người làm kế toánđạo đức của người làm khoa học12 điều y đức tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế doctiểu luận tư tưởng hồ chí minh tác phẩm sửa đổi lối làm việc và những suy nghĩ về đạo đức của người lãnh đạo trong tương laivăn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm ngườiđạo đức con ngườiđạo đức của người lao độngHỆ PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHƯƠNG PHÁP LẶP CẤP HAI VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬNHIỆN TRẠNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000 – 2010HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHIỆN TƯỢNG ĐA THANH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC CÓ LIÊN QUAN TRONG TIẾNG VIỆT (LẬP LUẬN, TIỀN GIẢ ĐỊNH)HIỆN TƯỢNG SONG ĐỀ TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ TRẺ CỦA JAMES JOYCEHOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC Ở TRƯỜNG PTCS VIỆT NAMHOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐĂKLĂK 1986-2010HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VĂN HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGHIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠIKHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỔNG HỢP VÀ ĐẶC ĐIỂM CHẤT KHÁNG SINH CỦA CHỦNG ASPERGILLUS SP. SAU XỬ LÍ BẰNG UVKHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY TẠO RỄ IN VITRO CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba Kitagawa)Khảo sát sơ bộ khả năng sinh tổng hợp chitinase của một số chủng nấm sợiKHẢO SÁT SỰ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STAPHYLOCCUS AUREUS VÀ CÁC CHỦNG STAPHYLOCOCCUS SPP. TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNHKHẢO SÁT THÀNH NGỮ VÀ QUÁN NGỮ TRÊN BÁO TUỔI TRẺ CUỐI TUẦNKHẢO SÁT TRUYỆN CỔ DÂN GIAN Ê ĐÊ DƯỚI GÓC ĐỘ LOẠI HÌNHKHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETINGKHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬTHUYỀN TÍCH KINH THÁNH TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGA (TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XX)IĐÊAN NGUYÊN TỐ LIÊN KẾT CỦA CÁC THÀNH PHẦN PHÂN BẬC CỦA MÔ ĐUN ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐỐI CHIỀU BÉKHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG INTERNET TRONG DẠY HỌC PHẦN “TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ LỚP 11
Đăng ký
Đăng nhập