35 đề thi anh bằng b

35 đề thi anh bằng b

35 đề thi anh bằng b
... being d been 39.There’s smoke and I smell something burning There be a fire nearby a have b must c ought to d might 40 She disliked ………… asked personal questions a be b to be c being d been 41 ... chorus b champion c child d cheap a menu b tutor c rumour d fuse a although b through c thank d thigh a though b through c weigh d laugh a bread b breast c breath d breathe a encourage b coverage ... stolen a taken b broken c thrown d gone 14 He lent me many picture-books, most of ……… I had read a whom b which c whose d who 15 The best………about his new job is the extra money a thing b object c idea...
 • 153
 • 249
 • 0

35 de thi Anh 9 vao 10

35 de thi Anh 9 vao 10
... Misunderstand, misread, mislead… Outrun, outnumber, outweigh, outlive… Overact, overpay, overheat, overturn, overchange… Rewrite, reread, retell, recall… Undercharge, underdevelop, underdo, underline, ... travel/ the countryside 3.The story/ which/ my father/ tell/ last week/ is/ very interesting 4.If / I/ be/ you/ I/ study/ harder ( §Ị 19 ) ®Ị thi thư vµo líp 10- m«n: tiÕng anh Thêi gian: 60 I.Cho ... Tom / look / everywhere / glasses / not / find 10 It / be / such / cold day / we / decide / not / go out ( §Ị 30 ) ®Ị thi thư vµo líp 10- m«n: tiÕng anh Thêi gian: 60’ (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị)...
 • 60
 • 80
 • 2

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2009 pptx

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2009 pptx
... March 2008 1.4 Hanoi Open Mathematical Olympiad 2009 1.4.1 Junior Section, Sunday, 29 March 2009 1.4.2 Senior Section, Sunday, 29 March 2009 ... Open Mathematical Olympiad 2009 1.4.1 Junior Section, Sunday, 29 March 2009 Q1 What is the last two digits of the number 1000.1001 + 1001.1002 + 1002.1003 + · · · + 2008 .2009? (A) 25; (B) 41; (C) ... and BC 1.4.2 Senior Section, Sunday, 29 March 2009 Q1 What is the last two digits of the number 1000.1001 + 1001.1002 + 1002.1003 + · · · + 2008 .2009? (A) 25; (B) 41; (C) 36; (D) 54; (E) None...
 • 16
 • 355
 • 15

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2011 ppt

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2011 ppt
... integer less than to (2011) 3 + × (2011) 2 + × 2011 + 5? (A) 2010; (B) 2011; (C) 2012; (D) 2013; (E) None of the above Short Questions Question Prove that + x + x2 + x3 + · · · + x2011 for every x −1 ... www.VNMATH.com HANOI MATHEMATICAL SOCIETY Hanoi Open Mathematical Olympiad 2011 Senior Section Sunday, February 20, 2011 08h45-11h45 Important: Answer all 12 questions Enter your answers on the ... |x + 5| + |x + 14| + |x + 97| + |x + 1920| Question Solve the equation + x + x2 + x3 + · · · + x2011 = Question 10 Consider a right-angle triangle ABC with A = 90o , AB = c and AC = b Let P ∈...
 • 4
 • 406
 • 10

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2012 pdf

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2012 pdf
... get n = and hence Prove that a = is a perfect square 2012 2011 Solution Let p = Then 1 02012 = 9p + Hence, www.hexagon.edu.vn 2012 a = p(9p + 1) + 5p + = (3p + 1)2 , which is a perfect ... 20 √ 311 Find the value of (1 + x5 − x7 )2012 √ √ √ √ √ √ Solution Notice that + = ( + 1)2 and − = ( − 1)2 , 20 = then x = That is 311 (1 + x5 − x7 )2012 = √ 1+ √ Arrange the numbers p = 2 , ... (x − y)2 ≥ Now that 16x + = (x2 − y )2 = (x − y)2 (x + y)2 ≥ x2 From this we obtain the inequality, x2 − 16x − < Solving this inequality gives x ∈ {0, 1, · · · , 16} In addition, 16x + is a perfect...
 • 7
 • 291
 • 12

35 đề thi thử tốt nghiệp tiếng anh năm 2015 cực hay

35 đề thi thử tốt nghiệp tiếng anh năm 2015 cực hay
... The boy (A) whom I spoke (B) to on the phone last night (C) is very interested (D) on Mathematics 35 Our teacher (A) told us that we (B) had done our (C) homeworks very (D) carefully Part 3: Reading ... d 21 B 31 b 41 a c 12 b 22 a 32 b 42 d c 13 d 23 a 33 a 43 d d 14 d 24 b 34 d 44 a b 15 d 25 d 35 c 45 c a 16 d 26 a 36 a 46 b b 17 d 27 b 37 d 47 c b 18 a 28 a 38 d 48 c d 19 a 29 d 39 b 49...
 • 3
 • 80
 • 0

35 ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG

35 ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG
... maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG Bài 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this ... shoes e chim i j voi 1.………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 15 Bài 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ... 10 PEZN  ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG Bài 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _...
 • 77
 • 2,282
 • 2

MỘT số đè THI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH lớp 5

MỘT số đè THI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH lớp 5
... of this week were 1 05 F, 100°F, and 95 F What must the fourth day's high temperature be for the average high temperature to be exactly 100°F? A 1 05 F B 100°F C 95 F D 110°F Đề Thi Olympic Tiếng ... A B 25 C 96 D 1 25 Sam works after school and earns $4 .50 an hour Which sentence describes Sam's weekly pay (p) if he works different hours (h) each week? A ph = 4 .50 B p = 4 .50 h C h = 4 .50 p D ... needs to type the fraction 3 25/ 1000, but the computer program she is using only understands decimals How is 3 25/ 1000 written in decimal form? A 32 .5 B 3. 25 C 0.3 25 D 0.03 25 Simon looked inside his...
 • 20
 • 100
 • 0

Bảng các động từ phải học để thi anh văn khối d

Bảng các động từ phải học để thi anh văn khối d
... tell think win wind write caught chose came drew drank drove ate flew forbade forgot froze got had heard hid hit led learnt/ learned left lent let misunderstood put rode rang rose sought sold sent ... understood waken worn catch choose come draw drink drive eat fly forbid forget freeze get have hear hide hit lead learn leave lend let misunderstand put ride ring rise seek sell send showed sing ... gia tăng thêm add to St add up to st : lên tới ∃! ! Tham ! gia ngay! Group FB : ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT...
 • 22
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi anh văn b1 đại học nông lâmđề thi anh văn b1 chuẩn châu âuđề thi anh văn b1 châu âuđề thi anh van bđề thi anh văn b2de thi anh van b1 khung chau auđề thi anh văn bảo hiểm xã hộiđề thi anh văn b1 đại học đà nẵngđề thi anh văn b có đáp ánđề thi anh văn b đại học công nghiệpnhững đề thi anh văn bcác chủ đề thi anh văn bcấu trúc đề thi anh văn b1cấu trúc đề thi anh văn bbộ đề thi anh văn b1Unit 8 placesttMột số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực hoàn kiếmTiểu luận Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mạiBai 12 biến dạng của rễ sinh6Unit 9 natural disatersĐề tài Đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton 30.000 tấnnămTiểu luận Đạo đức kinh doanh –sự thành công của doanh nghiệpTiểu luận Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias 28Bài 7 tây âuChia một số thập phân cho một số tự nhiên toán học 5Diện tích hình thoi toán học 4Tuần 3 người ăn xin tập đọc 4Tuần 27 câu khiến luyện từ và câu 4Tổng ba góc trong một tam giácHOP DONG THUE DAT 2017Bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 41 diễn thế sinh tháiBỏ phần Windows 10 update khi khởi động máy tínhBài 44 hóa học và vấn đề xã hộiBài tập và thực hành 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập