35 đề thi anh bằng b

35 đề thi anh bằng b

35 đề thi anh bằng b
... being d been 39.There’s smoke and I smell something burning There be a fire nearby a have b must c ought to d might 40 She disliked ………… asked personal questions a be b to be c being d been 41 ... chorus b champion c child d cheap a menu b tutor c rumour d fuse a although b through c thank d thigh a though b through c weigh d laugh a bread b breast c breath d breathe a encourage b coverage ... stolen a taken b broken c thrown d gone 14 He lent me many picture-books, most of ……… I had read a whom b which c whose d who 15 The best………about his new job is the extra money a thing b object c idea...
 • 153
 • 331
 • 0

35 de thi Anh 9 vao 10

35 de thi Anh 9 vao 10
... Misunderstand, misread, mislead… Outrun, outnumber, outweigh, outlive… Overact, overpay, overheat, overturn, overchange… Rewrite, reread, retell, recall… Undercharge, underdevelop, underdo, underline, ... travel/ the countryside 3.The story/ which/ my father/ tell/ last week/ is/ very interesting 4.If / I/ be/ you/ I/ study/ harder ( §Ị 19 ) ®Ị thi thư vµo líp 10- m«n: tiÕng anh Thêi gian: 60 I.Cho ... Tom / look / everywhere / glasses / not / find 10 It / be / such / cold day / we / decide / not / go out ( §Ị 30 ) ®Ị thi thư vµo líp 10- m«n: tiÕng anh Thêi gian: 60’ (kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị)...
 • 60
 • 105
 • 2

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2009 pptx

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2009 pptx
... March 2008 1.4 Hanoi Open Mathematical Olympiad 2009 1.4.1 Junior Section, Sunday, 29 March 2009 1.4.2 Senior Section, Sunday, 29 March 2009 ... Open Mathematical Olympiad 2009 1.4.1 Junior Section, Sunday, 29 March 2009 Q1 What is the last two digits of the number 1000.1001 + 1001.1002 + 1002.1003 + · · · + 2008 .2009? (A) 25; (B) 41; (C) ... and BC 1.4.2 Senior Section, Sunday, 29 March 2009 Q1 What is the last two digits of the number 1000.1001 + 1001.1002 + 1002.1003 + · · · + 2008 .2009? (A) 25; (B) 41; (C) 36; (D) 54; (E) None...
 • 16
 • 435
 • 15

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2011 ppt

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2011 ppt
... integer less than to (2011) 3 + × (2011) 2 + × 2011 + 5? (A) 2010; (B) 2011; (C) 2012; (D) 2013; (E) None of the above Short Questions Question Prove that + x + x2 + x3 + · · · + x2011 for every x −1 ... www.VNMATH.com HANOI MATHEMATICAL SOCIETY Hanoi Open Mathematical Olympiad 2011 Senior Section Sunday, February 20, 2011 08h45-11h45 Important: Answer all 12 questions Enter your answers on the ... |x + 5| + |x + 14| + |x + 97| + |x + 1920| Question Solve the equation + x + x2 + x3 + · · · + x2011 = Question 10 Consider a right-angle triangle ABC with A = 90o , AB = c and AC = b Let P ∈...
 • 4
 • 470
 • 11

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2012 pdf

Tài liệu Đề thi toán bằng tiếng anh 2012 pdf
... get n = and hence Prove that a = is a perfect square 2012 2011 Solution Let p = Then 1 02012 = 9p + Hence, www.hexagon.edu.vn 2012 a = p(9p + 1) + 5p + = (3p + 1)2 , which is a perfect ... 20 √ 311 Find the value of (1 + x5 − x7 )2012 √ √ √ √ √ √ Solution Notice that + = ( + 1)2 and − = ( − 1)2 , 20 = then x = That is 311 (1 + x5 − x7 )2012 = √ 1+ √ Arrange the numbers p = 2 , ... (x − y)2 ≥ Now that 16x + = (x2 − y )2 = (x − y)2 (x + y)2 ≥ x2 From this we obtain the inequality, x2 − 16x − < Solving this inequality gives x ∈ {0, 1, · · · , 16} In addition, 16x + is a perfect...
 • 7
 • 345
 • 13

35 đề thi thử tốt nghiệp tiếng anh năm 2015 cực hay

35 đề thi thử tốt nghiệp tiếng anh năm 2015 cực hay
... The boy (A) whom I spoke (B) to on the phone last night (C) is very interested (D) on Mathematics 35 Our teacher (A) told us that we (B) had done our (C) homeworks very (D) carefully Part 3: Reading ... d 21 B 31 b 41 a c 12 b 22 a 32 b 42 d c 13 d 23 a 33 a 43 d d 14 d 24 b 34 d 44 a b 15 d 25 d 35 c 45 c a 16 d 26 a 36 a 46 b b 17 d 27 b 37 d 47 c b 18 a 28 a 38 d 48 c d 19 a 29 d 39 b 49...
 • 3
 • 126
 • 0

35 ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG

35 ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 3 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG
... maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG Bài 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this ... shoes e chim i j voi 1.………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 15 Bài 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ... 10 PEZN  ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG Bài 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _...
 • 77
 • 2,981
 • 2

MỘT số đè THI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH lớp 5

MỘT số đè THI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH lớp 5
... of this week were 1 05 F, 100°F, and 95 F What must the fourth day's high temperature be for the average high temperature to be exactly 100°F? A 1 05 F B 100°F C 95 F D 110°F Đề Thi Olympic Tiếng ... A B 25 C 96 D 1 25 Sam works after school and earns $4 .50 an hour Which sentence describes Sam's weekly pay (p) if he works different hours (h) each week? A ph = 4 .50 B p = 4 .50 h C h = 4 .50 p D ... needs to type the fraction 3 25/ 1000, but the computer program she is using only understands decimals How is 3 25/ 1000 written in decimal form? A 32 .5 B 3. 25 C 0.3 25 D 0.03 25 Simon looked inside his...
 • 20
 • 167
 • 0

Bảng các động từ phải học để thi anh văn khối d

Bảng các động từ phải học để thi anh văn khối d
... tell think win wind write caught chose came drew drank drove ate flew forbade forgot froze got had heard hid hit led learnt/ learned left lent let misunderstood put rode rang rose sought sold sent ... understood waken worn catch choose come draw drink drive eat fly forbid forget freeze get have hear hide hit lead learn leave lend let misunderstand put ride ring rise seek sell send showed sing ... gia tăng thêm add to St add up to st : lên tới ∃! ! Tham ! gia ngay! Group FB : ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT...
 • 22
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi anh văn b1 đại học nông lâmđề thi anh văn b1 chuẩn châu âuđề thi anh văn b1 châu âuđề thi anh van bđề thi anh văn b2de thi anh van b1 khung chau auđề thi anh văn bảo hiểm xã hộiđề thi anh văn b1 đại học đà nẵngđề thi anh văn b có đáp ánđề thi anh văn b đại học công nghiệpnhững đề thi anh văn bcác chủ đề thi anh văn bcấu trúc đề thi anh văn b1cấu trúc đề thi anh văn bbộ đề thi anh văn b1Cambridge english collocations in use u27 health and fitnessẢnh hưởng của một số nhân tố dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng phát triển hệ sợi của giống nấm sò Pleurotus ostreatusBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTuBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TuCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậCông tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà NẵngĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Thủy điện A VươngĐánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải quan tỉnh Bình ĐịnGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnGiải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NaGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình ĐịnHoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy NhơnHuy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập