Thiết kế giao diện người sử dụng

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng
... ng-ời sử dụng có kinh nghiệm với máy tính, kỹ lĩnh vực ứng dụng, tần suất sử dụng ứng dụng Windows hay Macintosh Phân tích quan hệ nhóm phân bổ ng-ời sử dụng Cỏc bc trờn õy ó nhn bit nhúm ngi dựng ... qua giao din vi ngi s dng Mt giao din a khụng t hiu qu tt, s giỳp cho ngi s dng gp rt nhiu khú khn, nu khụng cú giao din thỡ ngi s dng phi dựng cỏc cõu lnh, nu giao din khụng thun tin thỡ ngi dựng ... hc, xó hi hc Thit k giao din ngi mỏy l tin trỡnh ca vic thit k giao din phn mm nhng cú tỏc ng tớch cc ca h thng phn cng, thõn thin, d dựng v lm cho mi ngi mun s dng giao din Giao din ngi mỏy khụng...
 • 66
 • 313
 • 0

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng
... trọng việc thiết kế giao diện ng-ời dùng Ch-ơng II nghiên cứu tâm lý ng-ời sử dụng để thấy đ-ợc khả ng-ời trình t-ơng tác với giao diện Ch-ơng vào phân tích ng-ời sử dụng, nhiệm vụ ng-ời sử dụng để ... cho ng-ời đọc thấy đ-ợc toàn tiến trình phân tích thiết kế giao diện ng-ời sử dụng Luận văn hy vọng góp phần nhỏ cho bạn đọc việc thiết kế giao diện ng-ời sử dụng, thực phát triển phần mềm Để ... dụng để thấy rõ ng-ời sử dụng cần gì, họ sử dụng máy tính nh- nằm đ-a cách tổng quát yêu cầu tr-ớc vào thiết kế giao diện ng-ời sử dụng với b-ớc, qui trình cụ thể việc thiết kế Phần cuối cài đặt...
 • 2
 • 59
 • 0

Tổng quan giao diện máy tính - Thiết kế giao diện USB sử dụng chip FT245BM

Tổng quan giao diện máy tính - Thiết kế giao diện USB sử dụng chip FT245BM
... thit b vo giao din USB, nú s phỏt hin v gỏn cho mt a ch tng thớch vi chớp iu khin giao din USB (trờn PC) c tớnh ca USB xỏc nh kt ni v truyn tin gia hai thnh phn c bn: iu khin USB v thit b USB Ch ... Ch cú mt iu khin USB, nú thc hin cỏc kt hp phn cng, chng trỡnh c s hoc phn mm Cú hai kiu thit b USB: USB Hub v USB Functions USB Hub cho phộp m rng s jack ni USB vo h thng cũn USB Functions cho ... tỡm hiu v giao din tc cao ta nhn thy giao din PCI l c s xõy dng cỏc chun giao tip khỏc Vỡ vy trc tỡm hiu chun giao din USB ta s nghiờn cu nhng c bn nht ca giao din PCI 1.3 Chun giao din Peripheral...
 • 67
 • 272
 • 0

Tổng quan giao diện máy tính - Thiết kế giao diện USB sử dụng chíp FT232BM

Tổng quan giao diện máy tính - Thiết kế giao diện USB sử dụng chíp FT232BM
... nối máy tính với hầu hết thiết bị ngoại vi thông dụng Trang: / 44 69 Phạm Đức Hạnh CHƯƠNG GIAO DIỆN USB VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIAO DIỆN USB 3.1 GIAO DIỆN USB 3.1.1 Bộ kết nối USB Tất thiết ... MODULE GIAO TIẾP BUS PCI 32 BÍT/33 MHZ 37 CHƯƠNG GIAO DIỆN USB VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ SỬ DỤNG GIAO DIỆN USB 40 Trang: /69 Phạm Đức Hạnh 3.1 GIAO DIỆN USB 40 3.1.1 Bộ kết ... diện máy tính - Thiết kế giao diện Memory dụng chíp FT232BM Nhằm USB sử A cho nhiều nghiên cứu giao diện thống nhấtController loại thiết bị ngoại vi sử DRAM Local Hub G Video dụng chung cổng...
 • 76
 • 395
 • 0

Giới thiệu cơ bản về css và cách thiết kế giao diện web sử dụng css ppt

Giới thiệu cơ bản về css và cách thiết kế giao diện web sử dụng css ppt
... trang Web với việc soạn thảo tệp CSS đơn lẻ Nếu bạn thử thay đổi phông chữ màu sắc cho dòng tiêu đề cho văn dài trang Web bạn, bạn hiểu CSS tiết kiệm công sức bạn CSS sợi xuyên suốt thiết kế Web ... thể Sử dụng phương pháp tiết kiệm này, giống style áp dụng cho kiện riêng lẻ thành phần Để sử dụng Style nội tuyến bạn sử dụng thuộc tính style thẻ có liên quan Thuộc tính thẻ bao gồm mẫu CSS ... thiết lập thuộc tính cho toàn NN IE W3C 4.0 4.0 CSS1 border-style 6.0 4.0 CSS1 6.0 4.0 CSS2 6.0 4.0 CSS2 4.0 4.0 CSS1 color 6.0 4.0 CSS1 Một thuộc tính tốc hành để border-left-width 6.0 4.0 CSS1 ...
 • 27
 • 158
 • 0

thiết kế giao diện người máy hmi sử dụng phần mềm intouch của wonderware

thiết kế giao diện người máy hmi sử dụng phần mềm intouch của wonderware
... kế ứng dụng với kết nối nhiều hệ thống công nghiệp Phần mềm Intouch biết tới phần mềm chuyên dụng lĩnh vực thiết kế điều khiển tảng SCADA Trên thực tế, Intouch sử dụng 1/3 nhà máy công nghiệp ... KHÍ Intouch application manager: dùng để tổ chức phần mêm mà người sử dụng tạo WindowMaker : môi trường phát triển ứng dụng Intouch. Đây nơi người dùng thiết kế giao diện mong muốn, liên kết hình ... sử dụng Trong dự án với yêu cầu phải thiết kế hệ thống giám sát SCADA, vai trò Intouch thiết kế giao diện tương tác người máy (HMI) Khi đó, phần mềm ứng dụng đồng thời thực vai trò hai trình...
 • 85
 • 1,200
 • 5

Thiết kế giao diện người dùng 1

Thiết kế giao diện người dùng 1
... setBounds(Rectangle r) Ví dụ: o MyButton.setSize(new Dimension(20, 10 )); o MyButton.setLocation(new Point (10 , 10 )); o MyButton.setBounds (10 , 10 , 20, 10 ); import java.awt.*; class NullLayoutDemo { public static ... 4.2.Giới thiệu thư viện awt Thư viện awt thư viện dùng để xây dựng giao diện người dùng cho chương trình ứng dụng có đầy đủ thành phần như: Label, Button, Checkbox, ... buttOk.setBounds (10 0, 15 0, 50, 30); Button buttCancel = new Button("Cancel"); buttCancel.setBounds(200, 15 0, 50, 30); Checkbox checkBut = new Checkbox("Check box", true); checkBut.setBounds (10 0, 50, 10 0,...
 • 19
 • 365
 • 0

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
... với lớp giao diện (interface) giao diện cha trực tiếp mà dẫn xuất lúc nhiều giao diện khác (hay có nhiều giao diện cha) Khi kế thừa tất giá trị phương thức giao diện cha Các giao diện cha liệt ... phuongtiengiaothong.xemay; 3.5 .Giao diện (interface) 3.5.1.Khái niệm interface: Như biết lớp java có siêu lớp trực tiếp hay cha (đơn thừa kế) Để tránh tính phức tạp đa thừa kế (multi-inheritance) lập ... volume() lớp cha không khai báo chồng, thừa kế từ lớp Point, mà lớp Point thừa kế từ lớp Shape Diện tích đường tròn khác với điểm, phương thức tính diện tích area() khai báo chồng Phương thức...
 • 35
 • 250
 • 0

Chương 11: Thiết kế giao diện người dùng doc

Chương 11: Thiết kế giao diện người dùng doc
... vấn Thiết kế giao diện người dùng việc đặc tả đối thoại người sử dụng chương trình máy tính Sự đối thoại thường cho kết liệu đầu vào thông tin đầu Có số phong cách thiết kế giao diện người dùng ... 11.4.2 Quy trình thiết kế giao diện người dùng  Bước - Lập sơ đồ phân cấp giao tiếp người dùng sử dụng lược đồ biến đổi trạng thái  Bước - Lập mẫu đối thoại giao diện người dùng  Bước - Tham ... không nhân tố thiết kế giao diện người dùng Các ứng dụng Internet Intranet chạy trình duyệt web Hầu hết trình duyệt chạy nhiều hệ điều hành Điều cho phép thiết kế giao diện người dùng phụ thuộc...
 • 5
 • 177
 • 0

Chương 11: Thiết kế giao diện người dùng docx

Chương 11: Thiết kế giao diện người dùng docx
... vấn Thiết kế giao diện người dùng việc đặc tả đối thoại người sử dụng chương trình máy tính Sự đối thoại thường cho kết liệu đầu vào thông tin đầu Có số phong cách thiết kế giao diện người dùng ... 11.4.2 Quy trình thiết kế giao diện người dùng  Bước - Lập sơ đồ phân cấp giao tiếp người dùng sử dụng lược đồ biến đổi trạng thái  Bước - Lập mẫu đối thoại giao diện người dùng  Bước - Tham ... không nhân tố thiết kế giao diện người dùng Các ứng dụng Internet Intranet chạy trình duyệt web Hầu hết trình duyệt chạy nhiều hệ điều hành Điều cho phép thiết kế giao diện người dùng phụ thuộc...
 • 5
 • 150
 • 0

Thiết kế giao diện người dùng potx

Thiết kế giao diện người dùng potx
... đắn hình giao diện Nói cách khác, hình giao diện với tính đắn thành phần nhập liệu mà  Thành phần thông kết định tính hiệu tiện dụng hình giao diện  Khi thiết kế giao ta không cần thiết kế nút ... với tính tiện dụng hiệu Thiết kế hình tra cứu Thiết kế hình thực đơn Giới thiệu  Mục đích việc thiết kế giao diện nhằm mô tả cách thức giao tiếp người sử dụng phần mềm  Kết quả:     Danh ... cải tiến phục vụ tối đa cho người dùng Bài tập nhà  Hãy thiết kế cải tiến hình với tính đắn làm Thiết kế hình tra cứu  Mục tiêu: tăng tính tiện dụng hiệu người dùng tra cứu liệu  Kiến trúc...
 • 50
 • 278
 • 2

Thiết kế giao diện người dùng trong website bán điện thoại di động trực tuyến (Báo cáo môn học Tương tác người máy )

Thiết kế giao diện người dùng trong website bán điện thoại di động trực tuyến (Báo cáo môn học Tương tác người máy )
... Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 3.2 .Giao di n User : - Giao di n trang chủ : - 31 - Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 - Tìm kiếm sản phẩm theo hãng : - 32 - Báo cáo môn Tương tác ... Admin) -9- Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 2.1.2 Đối với Nhân viên - 10 - Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 2.1.3 Đối với Người Sử Dụng ( User) - 11 - Báo cáo môn Tương tác người ... Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 - Cho phép sửa đơn hàng : xử lý / chưa xử lý - 27 - Báo cáo môn Tương tác người máy – Nhóm 15 - Thống kê doanh thu theo năm : - 28 - Báo cáo môn Tương tác...
 • 36
 • 330
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 7 thiết kế giao diện người dùng

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 7 thiết kế giao diện người dùng
... nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng - Phân loại khả tương tác người máy để thiết kế giao diện cho phù hợp - Biết cách biểu diễn thông tin cho phù hợp với người sử dụng Giao diện người dùng (tt) ... nhau: người có khả khác => không nên thiết kế giao diện phù hợp với khả họ Giao diện người dùng (tt) - Thiết kế giao diện phải phụ thuộc vào yêu cầu, kinh nghiệm khả người sử dụng hệ thống -Người ... thất bại Giao diện người dùng - Giao diện người dùng cần phải thiết kế cho phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm trông đợi người sử dụng  Mục tiêu: - Nắm ảnh hưởng người sử dụng tới giao diện - Một...
 • 24
 • 229
 • 0

Quy trình thiết kế giao diện người dùng

Quy trình thiết kế giao diện người dùng
... Quy trình thiết kế giao diện người dùng Mục tiêu - Hiểu quy trình thiết kế giao diện người dùng - Nắm chi tiết hoạt động quy trình thiết kế giao diện người dùng - Với hoạt động, ... thử giao diện người dùng Mẫu thử cho phép người sử dụng có kinh nghiệm trực tiếp với giao diện Nếu kinh nghiệm trực tiếp đánh giá khả sử dụng giao diện 2/3 Quy trình thiết kế giao diện người dùng ... Phân tích người sử dụng Nếu ta không hiểu rõ người sử dụng muốn làm với hệ thống, ta thiết kế giao diện hiệu Phân tích người sử dụng phải mô tả theo thuật ngữ để người sử dụng người thiết kế khác...
 • 3
 • 85
 • 0

Thiết kế giao diện người dùng

Thiết kế giao diện người dùng
... Thiết kế giao diện người dùng Mục tiêu - Nắm ảnh hưởng người sử dụng tới giao diện - Một số nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng - Phân loại khả tương tác người máy để thiết kế giao diện ... tinh thần người nên nhận người gây lỗi Không phải tất nguyên tắc thiết kế giao diện áp dụng cho tất giao diện Sau nguyên tắc thiết kế giao diện: - Sự quen thuộc người sử dụng: giao diện phải ... khác nhau: số người thích hình ảnh, văn bản, âm … Các nguyên tắc thiết kế giao diên Thiết kế giao diện phải phụ thuộc vào yêu cầu, kinh nghiệm khả người sử dụng hệ thống Người thiết kế nên quan...
 • 5
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi bị Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí thu nhập trong phát triển nông thôn mới trên địa bàn một số xã của huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủySkkn kinh nghiệm giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ học hòa nhập tại lớp nhà trẻ d2 trường mầm non a xã tứ hiệpatlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt NamĐánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT cho giáo viên mầm nonSkkn ứng dụng công nghệ sàn bubble deck chế tạo mô hình sàn bóng trong xây dựng, phục vụ giảng dạy ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên gianggiải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần x20Tình yêu đất nước qua 3 bài thơ bên kia sông đuống và 2 bài đất nướcNhận diện và miêu tả “cái tôi” trữ tình trong thơ tố hữu qua năm tập thơ từ ấy, việt bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoaPhân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏeThực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giangNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở hà nộiSáng kiến kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống dịch “sốt xuất huyết” cho trẻ trong trường mầm non a xã tứ hiệpSáng kiến kinh nghiệm chi tiết trong tác phẩm tự sựSáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập