Kiểm chứng và phê duyệt phần mềm

Kiểm chứng phê duyệt phần mềm

Kiểm chứng và phê duyệt phần mềm
... Kế hoạch kiểm chứng nghiệm thu Xem xét phần mềm Phân tích tĩnh tự động Phát triển phần mềm phòng Bùi Th H ng Ch ng 13 Ki m ch ng phê t ph n m m Trang Kiểm chứng nghiệm thu ● ● Kiểm chứng (Verification) ... cầu phần cứng phần mềm Các ràng buộc Bùi Th H ng Ch ng 13 Ki m ch ng phê t ph n m m Trang 16 Kế hoạch kiểm thử phần mềm Bùi Th H ng Ch ng 13 Ki m ch ng phê t ph n m m Trang 17 Kiểm tra phần mềm ... thiệu kiểm chứng nghiệm thu phần mềm khác hai khái niệm Thảo luận qui trình xem xét chương trình vai trò kiểm chứng nghiệm thu Tìm hiểu kỹ thuật kiểm thử phần mềm Bùi Th H ng Ch ng 13 Ki m ch ng phê...
 • 26
 • 164
 • 0

ĐẢM BẢO, KIỂM CHỨNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM

ĐẢM BẢO, KIỂM CHỨNG VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM
... khám phá 4.4 Bảo trì phần mềm 4.4.1 Họat động bảo trì phần mềm phân loại Bảo trì phần mềm phức tạp chia hoạt động bảo trì làm bốn hoạt động sau: 4.4.1.1 Bảo trì hiệu chỉnh Công việc bảo trì cần phải ... • Việc bảo trì phần mềm không coi công việc dễ dàng mà công việc bảo trì phần mềm liên quan tới sai lệch mức độ cao 4.4.3 Công việc bảo trì phần mềm 4.4.3.1 Khả bảo trì Khả bảo trì phần mềm coi ... 4.3 Kiểm chứng phần mềm 4.3.1 Đặc điểm kiểm tra phần mềm Xác minh thẩm định hệ phần mềm trình liên tục xuyên suốt giai đoạn trình phần mềm Xác minh thẩm định từ chung cho trình kiểm tra để đảm bảo...
 • 28
 • 150
 • 0

ĐẢM BẢO KIỂM CHỨNG BẢO TRÌ PHẦN MỀM

ĐẢM BẢO KIỂM CHỨNG VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM
... khám phá 4.4 Bảo trì phần mềm 4.4.1 Họat động bảo trì phần mềm phân loại Bảo trì phần mềm phức tạp chia hoạt động bảo trì làm bốn hoạt động sau: 4.4.1.1 Bảo trì hiệu chỉnh Công việc bảo trì cần phải ... kế lại, tạo mã kiểm tra phần mềm có Thông thường nhiệm vụ gọi bảo trì 4.4.2 Đặc điểm bảo trì phần mềm Bảo trì phần mềm gần giai đoạn bị coi nhẹ chu trình phần mềm Kiến thức bảo trì có so sánh ... 4.3 Kiểm chứng phần mềm 4.3.1 Đặc điểm kiểm tra phần mềm Xác minh thẩm định hệ phần mềm trình liên tục xuyên suốt giai đoạn trình phần mềm Xác minh thẩm định từ chung cho trình kiểm tra để đảm bảo...
 • 31
 • 132
 • 0

luận văn kế toán phân tích đánh giá phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

luận văn kế toán phân tích và đánh giá phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... Phân tích đánh giá Phương pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán Dịch Vụ Phần Mềm TDK cho luận văn em 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích phương pháp thu ... pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK thực cho hai lĩnh vực l Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Từ đó, đánh giá phương pháp kiểm toán Kiểm toán viên ... Phân tích phương pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán cho lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ - Đánh giá phương pháp thu th ập Bằng chứng kiểm toán hai lĩnh vực tr ên - Đưa giải pháp phù hợp cho kỹ thu t...
 • 99
 • 82
 • 0

ĐỀ TÀI Tên đề tài: Đánh giá rủi ro kiểm toán tại Công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK. ppt

ĐỀ TÀI Tên đề tài: Đánh giá rủi ro kiểm toán tại Công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK. ppt
... ĐỀ TÀI Tên đề tài: Đánh giá rủi ro kiểm toán Công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK Phần nội dung: Mục tiêu thực đề tài để nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá rủi ro kiểm toán trình kiểm toán ... đánh giá rủi ro kiểm toán Công ty TDK Qua đề tài, có nhận thức nhiều qui trình đánh giá rủi ro kiểm toán lý thuyết thực tế Công ty kiểm toán áp dụng Điển hình Công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm ... môn để đánh giá rủi ro kiểm toán xác định thủ tục kiểm toán nhằm giảm rủi ro kiểm toán thấp tới mức chấp nhận được.” 1.2.2.2.2 Các phận rủi ro kiểm toán rủi ro kiểm toán 1.2.2.2.2.1 Rủi ro tiềm...
 • 14
 • 79
 • 0

đánh giá qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ phần mềm tin học tdk

đánh giá qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ phần mềm tin học tdk
... LVTN: Kiểm toán khoản mục doanh thu bán h àng nợ phải thu khách hàng CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ... kiểm toán - Đưa kết kiểm toán khoản mục doanh thu v phải thu khách hàng công ty -Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh t hu bán hàng phải thu khách hàng -Từ đề giả pháp hoàn thiện quy trình ... Mục tiêu chung đề tài nhằm đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng phải thu khách hàng công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK để từ đề giải pháp ho àn thiện quy trình kiểm...
 • 91
 • 142
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu một số giải pháp để hoàn thiện tại công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và một số giải pháp để hoàn thiện tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... kiểm toán với trình thực tập công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK để tiến h ành quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu báo cáo tài T đó, đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu ... nhằm thấy r õ quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK Đề xuất giải pháp hoàn thiện chu trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty TDK GVHD: TS Lưu ... xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty TDK 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá hệ thống kiểm soát nội công ty ABC Thực kiểm toán khoản mục doanh thu, nhằm thấy r õ quy...
 • 104
 • 68
 • 0

luận văn kế toán đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu chi phí tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

luận văn kế toán đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và chi phí tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... khoản mục doanh thu chi phí Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK để làm luận văn tốt nghiệp cho 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài đánh giá quy trình kiểm toán ... Nguyễn Thu Hằng SVTH.Kiều Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích quy trình kiểm toán doanh thu chi phí Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK thực tế áp dụng Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu quy trình ... kiểm toán doanh thu chi phí Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK Đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Không gian: Đề tài thực Công ty TNHH kiểm toán...
 • 118
 • 77
 • 0

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... KIỂM TOÁN TDK QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TDK 3.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK 3.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH kiểm toán v dịch vụ phần ... pháp phân tích s ố liệu 24 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TDK QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TDK 25 3.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À DỊCH ... nghiệp Phân tích quy trình ki ểm toán nợ phải trả - Tỷ lệ nợ phải trả người bán tổng nợ ngắn hạn Tỷ lệ nợ phải trả tổng nợ ngắn hạn = Nợ phải trả cuối kỳ Tổng nợ ngắn hạn Tỷ lệ nợ phải trả hạn Nợ phải...
 • 73
 • 118
 • 0

phân tích thực trạng gian lận sai sót trong khoản mục doanh thu chi phí của các khách hàng tại công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

phân tích thực trạng gian lận sai sót trong khoản mục doanh thu chi phí của các khách hàng tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... CHƯƠNG THỰC TRẠNG SAI SÓT VÀ GIAN LẬN Ở MỘT SỐ CÔNG TY KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK 4.1 CÁC GIAN LẬN SAI SÓT THƯỜNG GẶP VÀ THỰC TRẠNG GIAN LẬN SAI SÓT HIỆN NAY 4.1.1 Các gian lận sai sót ... Phân tích thực trạng gian lận sai sót khoản mục doanh thu chi phí công ty khách hàng công ty Kiểm toán dịch vụ phần mềm TDK để góp phần giúp ích cho công việc kiểm toán viên việc tìm gian lận sai ... gặp Trong trình thực tế kiểm toán xuống công ty khách hàng Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vị vụ Phần mềm TDK rút số gian lận sai sót thường gặp khoản mục doanh thu chi phí sau: Các gian lận sai sót...
 • 94
 • 225
 • 1

hoàn thiện thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

hoàn thiện thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... nghiệp Thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn BCTC tầm quan trọng thủ tục phân tích hợp đồng kiểm tốn n ên em định chọn đề tại: “ Hồn thiện thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn báo cáo tài Cơng Ty Kiểm ... phân tích áp dụng kiểm tốn BCTC Chương THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY KIỂM TỐN V À DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK 4.1 Giai đoạn lập kế hoạch: 4.1.1 Lập kế hoạch kiểm ... sơ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn dịch vụ phần mềm TDK để minh họa cho quy trình thủ tục phân tích áp dụng kiểm tốn báo cáo tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung: Áp dụng thủ tục phân tích...
 • 82
 • 85
 • 0

luận văn kế toán quy trình kiểm toán nợ phải thu tại công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm tdk

luận văn kế toán quy trình kiểm toán nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... Nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu công ty kiểm toán TDK - Vận dụng quy trình kiểm toán nợ phải thu c ông ty kiểm toán TDK vào trình kiểm toán thực tế Công ty Cổ phần J&D - ... cần thu thập tương đối lớn Nhận thức điều thời gian thực tập công ty kiểm toán v dịch vụ phần mềm TDK, em chọn đề tài Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu công ty kiểm toán dịch vụ phần mềm ... Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty kiểm toán TDK Công ty kiểm toán TDK công ty...
 • 98
 • 62
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 9 kiểm thử bảo trì phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 9 kiểm thử và bảo trì phần mềm
... Ch ng 9: Ki m th ph n m m 9. 1 Khái ni m ki m th 9. 2 Ph ng pháp th 9. 3 K thu t thi t k tr òng h p th 9. 4 Ph ng pháp th mô un Nhuongld Software Engineering, 2007 9. 1 Khái ni m ki m ... Engineering, 2007 9. 4.1 Ki m th d $i lên (Bottom (Bottom up Test) Các mô un m c th p c t) h p vào chùm th c hi n m t ch c n*ng Vi t trình i u n ph i h p vào/ ki m th Ki m th chùm/bó Lo i b+ trình i u ... p truy c p t p vào ch ng trình) (7) Th c hi n mô un t i ghi nh n k t qu (8) Xác nh n k t qu v!i k t qu k% v&ng (9) L p l i thao tác (5)-(8) Nhuongld Software Engineering, 2007 a 9. 3 K thu t thi...
 • 24
 • 27
 • 0

Kiểm thử bảo trì phần mềm

Kiểm thử và bảo trì phần mềm
... nghệ phần mềm Kiểm thử bảo trì phần mềm I Tìm hiểu lý thuyết A Kiểm thử phần mềm Tổng quan kiểm thử phần mềm a Khái niệm kiểm thử phần mềm Kiểm thử phần mềm trình khảo sát hệ thống hay thành phần ... khác lập trình viên) chuyên viên kiểm thử Bài tập lớn nhâp môn công nghệ phần mềm Kiểm thử bảo trì phần mềm B Bảo trì phần mềm Tổng quan bảo trì phần mềm a Định nghĩa Bảo trì phần mềm giai ... phí suốt trình bảo trì trình phát triển phần mềm Quy trình bảo trì phần mềm Quy trình bảo trì phần mềm tương tự quy trình phát triển phần mềm: phân tích, thiết kế, thực hiện, kiểm thử Bảo trì sửa...
 • 33
 • 62
 • 0

Thẩm định phê duyệt dự toán chi phí khảo sát địa hình chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết xây dựng) pot

Thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng) pot
... khảo sát xây dựng (01 chính) Khi định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch có yêu cầu thực khảo sát lập quy hoạch xây dựng - Chứng hành nghề kỹ sư định giá xây dựng người đứng chủ trì lập dự toán đơn ... chức trả kết phê duyệt định dự toán khảo sát địa hình, dự toán quy hoạch xây dựng kiểm tra chứng từ nộp phí thẩm định yêu cầu người nhận ký tên, xác nhận vào Sổ giao nhận theo quy định - Thời ... trả kết phê duyệt dự toán quy hoạch, kiểm tra phiếu hẹn viết phiếu nộp lệ phí Chủ đầu tư đem phiếu đến nộp tiền phận tài vụ Sở Xây dựng - Công chức trả kết phê duyệt dự toán quy hoạch xây dựng, ...
 • 5
 • 705
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: IUH NANG CAO VI THE CUA DN VN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHđáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH HACH TOAN KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và tuyên truyềnIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH TRONG NGHANH THEP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc đấu tranh bảo vệ và xây dụng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 1946)IUH THUC TRANG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NHA VA DO THI TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH19 phương pháp chứng minh bất đẳng thứcIUH VIEC LAM DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NANG CAO NANG LUC CANH TRANH DOI VOI MAT HANG DET MAY TREN TT QT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng tại ngân hàng công thương Việt namCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp ánTrắc nghiệm Markrting căn bản theo từng chương Có đáp án