Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài viết về chủ đề diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 1945

Bài viết về chủ đề diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 1945
... mạng tháng Tám thắng lợi chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể cách mạng Việt Nam, thắng lợi tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối cách mạng đắn đầy sáng tạo Đảng ... dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ phận nô lệ lên vị trí người làm chủ đất nước Thắng lợi Cách mạng tháng Tám khẳng định rằng, điều kiện trào lưu cách mạng vô sản, cách ... địa lạc hậu để đưa dân tộc lên theo đường chủ nghĩa xã hội Đây phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Cách mạng Tháng khẳng định xu phát triển dân tộc Việt...
 • 2
 • 175
 • 0

HSG Môn Sử 12: Cách mạng tháng tám 1945

HSG Môn Sử 12: Cách mạng tháng tám 1945
... tháng Tám thành công nước Lần nước quyền tay nhân dân 3.Ý nghĩa lịch sử cách mạngtháng tám a Đối với dân tộc: Cách mạng tháng Tám thành công biến cố lịch sử vĩ đại mở bước ngoặc lớn lịch sử dân ... trận thống – Đảng ta có trình chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi cách mạng tháng tám suốt 15 năm với ba diễn tập 1930-1931;1936-1939;1939 -1945 * Nguyên nhân quan trọng mang tính định nguyên nhân chủ ... tổ chức lực lượng cách mạng với nòng cốt liên minh công nông – Triệt để lợi dụng mâu thuẩn hàng ngũ kẻ thù chỉa mũi nhọn vào kẻ thù trước mắt – Nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, kết hợp đấu...
 • 3
 • 38
 • 0

Một số hình ảnh về cách mạng tháng 8 1945

Một số hình ảnh về cách mạng tháng 8 1945
... Nam Dân chủ Cộng hòa), ngày 16 -8- 1945 CỜ TỔ QUỐC treo Đại hội Quốc dân Tân Trào, tháng 8- 1945 HỒ CHÍ MINH - Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tháng 8- 1945 Lễ tuyên ngôn Độc Lập Quảng ... Nội) tuần lễ cứu đói, tháng 11 -1945 Nhân dân phố Hà Trung (Hà Nội) tham gia diễu hành cổ động phong trào diệt giặc dốt, ngày 6-12 -1945 Quân Anh đến Sài Gòn, tháng năm 1945 Quân đội Trung Hoa ... nhạc sĩ Văn Cao sáng tác tháng 121944 Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hà Nội, ngày 11-1946 TẬP HÌNH ẢNH Bảo vệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945- 1946 Nhân dân Hà...
 • 19
 • 623
 • 0

II .Những hình ảnh lịch sử mối quan hệ Việt - Lào ppt

II .Những hình ảnh lịch sử mối quan hệ Việt - Lào ppt
... phẩm Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) (gọi tắt Sản phẩm chính); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Văn kiện; Lịch sử quan hệ ... kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Biên niên kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Hồi ký (gồm Bài viết lãnh đạo ... quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào qua thời kỳ); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (193 0-2 007) - Sách ảnh phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào hoàn thành phục...
 • 126
 • 803
 • 8

Lịch sử 10 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921 pptx

Lịch sử 10 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921 pptx
... thể song song tồn nông binh lính) -Tính chất: Cách mạng tháng 2 /1917 Nga cách mạng dân chủ tư sản kiểu * Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Tháng 4 .1917 LêNin thông qua luận cương tháng Tư chủ trương ... Nga rộng lớn -Tính chất: Cách mạng tháng Mười * Hoạt động 3: Cá nhân mang tính chất cách mạng - GV: Em cho biết tính chất xã hội chủ nghĩa Cách mạng tháng Mười? GV kết luận: Cách mạng tháng Mười ... thức, lực lượng tham gia tháng 2 /1917: kết cách mạng -Ngày 23/2 /1917 cách mạng bùng nổ biểu tình vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát +Lực lượng tham gia: công nhân, - 27/2 /1917 Phong trào nhanh binh...
 • 14
 • 708
 • 1

nghệ thuật điển hình hoá trong những sáng tác tiêu biểu trước cách mạng tháng tám của nguyễn công hoan (2)

nghệ thuật điển hình hoá trong những sáng tác tiêu biểu trước cách mạng tháng tám của nguyễn công hoan (2)
... dựng điển hình Tuy nhiên đến chủ nghĩa thực nghệ thuật điển hình biÓu rõ nét nhuần nhuyễn trở thành nghệ thuật điển hình hoá Điển hình hoá tái cách chân thật tính cách điển hình hoàn cảnh điển hình ... tác giả luận văn nhận thấy nghệ thuật điển hình hoá sáng tác Nguyễn Công Hoan số nhà nghiên cứu, phê bình văn học nhắc đến song chưa có công trình sâu khảo sát nghệ thuật điển hình hoá sáng tác ... nhìn nhận nghệ thuật điển hình hoá truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Trong truyện ngắn đặt vấn đề hoàn cảnh điển hình khó truyện ngắn Nguyễn Công Hoan khó Do vậy, xét nghệ thuật điển hình hoá truyện...
 • 115
 • 378
 • 0

Cái bi trong những sáng tác viết về người nông dân của nam cao trước cách mạng tháng tám 1945

Cái bi trong những sáng tác viết về người nông dân của nam cao trước cách mạng tháng tám 1945
... sáng tác viết người nông dân Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 Bước đầu người viết vào tìm hiểu đề tài người nông dân sáng tác Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 Đây vốn đề tài quen ... dân Đặc bi t viết khổ, tủi nhục kết cục bi thảm số phận bất hạnh người nông dân Khi nghiên cứu đề tài: Cái bi sáng tác viết người nông dân Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám 1945 , người viết dựa ... nghiệp sáng tác Nam Cao 1.2.1 Thời kì trước cách mạng tháng Tám 1.2.2 Thời kì sau cách mạng tháng Tám 1.3 Đề tài người nông dân đề tài lớn nghiệp sáng tác Nam Cao CHƯƠNG CÁC NHÂN VẬT NÔNG DÂN TRONG...
 • 160
 • 302
 • 0

sách lược ngoại giao của chủ tịch hồ chí minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau cách mạng tháng tám (1945 1946) và những bài học kinh nghiệm cho hiện nay”

sách lược ngoại giao của chủ tịch hồ chí minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau cách mạng tháng tám (1945 1946) và những bài học kinh nghiệm cho hiện nay”
... thời đại Hồ Chí Minh vận dụng thời đại Từ sách lược ngoại giao Chủ tịch Hồ Chí Minh công đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945- 1946) rút nhiều học kinh nghiệm quý ... nhân dân ta chiến đấu chiến thắng giặc ngoài, thù đưa đất nước vượt qua tình hiểm nghèo năm 1945-1946 ách lược ngoại giao Chủ tịch chí inh đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc năm đầu sau Cách mạng tháng ... trò Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thể với tư cách linh hồn đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 Với dã tâm xâm lược Việt Nam lần nữa, sau Nhật đầu hàng Đồng minh, Chính...
 • 12
 • 214
 • 0

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Thanh Thuỳ Số tiết: 01 Tổng số tiết giảng: 01 Tên giảng: Tiết Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX (Tiết 2) Mục tiêu giảng: Sau tiết học, học sinh sẽ: ... tổng quát chặng đờng phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến năm 19 75 đổi bớc đầu Văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 19 75, từ năm 19 86 đến hết kỉ XX ... luận: Rèn luyện lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức học Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX Giáo dục tinh thần tích cực, chủ động học tập I ổn định lớp: Stt Ngày...
 • 27
 • 2,713
 • 8

Tài liệu ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM pdf

Tài liệu ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM pdf
... điện ảnh nước nhà Sau đó, Chính quyền Cách mạng, với tên gọi Điện ảnh Cách mạng Việt Nam kế thừa tâm huyết hoài bão hệ đồng nghiệp trước để tạo nên điện ảnh dân tộc chân chính, tiến ... để lại dấu ấn đậm nét mầm mống thời sơ khai điện ảnh Việt Nam qua đời An - Nam nghệ sĩ đoàn phim hợp tác “Cánh đồng ma” Nhưng bối cảnh lực lượng cách mạng, yêu nước Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh ... cao hàng ghế trước bố trí lệch ghế người ngồi sau khoảng cách hai người ngồi trước Rạp có quạt máy lúc có hai loại : rạp hàng sang rạp bình dân Thời kỳ này, khán giả điện ảnh Việt Nam bắt đầu...
 • 4
 • 498
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám 1945bối cảnh lịch sử của cách mạng tháng támbối cảnh lịch sử trước cách mạng tháng támhoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng támhoàn cảnh lịch sử sau cách mạng tháng támý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng támý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng tám đối với việt namnền văn học việt nam sau cách mạng tháng tám 1945 là nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về nhận định trêncâu 7 anh chị hãy trình bày ngắn gọn về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến 1975ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8hoàn cảnh lịch sử cách mạng tháng tám 1945bối cảnh lịch sử cách mạng tháng tám 1945hoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng 8hoàn cảnh lịch sử của cách mạng tháng 81945bối cảnh lịch sử của cách mạng tháng 81945TÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học PHÒNG NGỪA và CHỐNG các BIỂU HIỆN PHI văn hóa, PHẢN văn hóa TRONG các đơn vị QUÂN đội HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tâm lý học QUAN điểm của b PH lômôv về HOẠT ĐỘNG CÙNG NHAU ý NGHĨA của vấn đề TRONG HOẠT ĐỘNG QUÂN sựCác vấn đề tâm lý và xã hội của người nhiễmHIVXây dựng chiến lược marketing nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo jasmine của công ty lương thực trà vinh sang thị trường trung quốc giai đoạn 2015 2020 (tt)Eat That Frog Brian Tracy bản đầy đủThe problem of capital structure that affecting profit margin the case of hung vuong corporationThe impact of consumer ethnocentrism, perceived quality and perceived price on willingness to buy local household products evidence from ho chi minh city, vietnamImproving sales management of personal homecare business unit of connell brothers companyHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet namConsumer’s perception of low product quality of saigon special in saigon beer alcohol beverage corporation (SABECO)thuyết trình về động vật quý hiếm (Môi trường và con người)GIAO AN DIA 8 15- 16Tác hại của việc lạm dụng rượuBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề các KHU KINH tế ở VIỆT NAMCHUYÊN đề SAU đại học KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm hồ CHÍ MINH về sự bóc lột, bạo lực của CHỦ NGHĨA THỰC dânTÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề NGHIÊN cứu dự THI CAO học CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG ĐẢNG và CHÍNH QUYỀN NHÀ nướcPhối hợp gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viênTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởKế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuậtnghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập