ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP

ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP

ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP
... niệm Nông lâm kết hợp Bene cộng sự, 1977 Khái niệm Nông lâm kết hợp Nair, 1987 Khái niệm Nông lâm kết hợp Trung tâm nghiên cứu phát triên Nông Lâm nghiệp Phi-lip-pin ( PCARD), 1979 Khái niệm Nông ... Phần ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP Học phần: Nông Lâm kết hợp ( Dành cho chuyên ngành đào tạo NLKH) Chương I NLKH phát triển bền vững Nông thôn miền núi 1.1 Nhu cầu thách thức phát triển bền vững nông ... Khái niệm Nông lâm kết hợp Lundgren Raintree, 1983 Khái niệm Nông lâm kết hợp Trung Tâm Quốc Tế Nghiên Cứu Nông Lâm kết hợp ( ICRAF), 1997; NLKH hệ thống sử dụng đất giới hạn nông trại Ngày định...
 • 26
 • 433
 • 2

Đề cương tốt nghiệp chuyên ngành mạng và truyền thông hệ đại học

Đề cương tốt nghiệp chuyên ngành mạng và truyền thông hệ đại học
... thức CSMA/CA Phần Thiết kế mạng cấu hình thiết bị mạng Tổng quan thiết kế mạng Nhận biết yêu cầu cần thiết khách mục tiêu cho hệ thống mạng Thiết kế mạng Logic Thiết kế mạng Vật lý Kiểm thử, tối ... sơ mạng Cơ cấu hình router, switch Cấu hình định tuyến tĩnh, động (RIP, EIGRP, OSPF) Cấu hình VLAN InterVLAN routing Cấu hình dịch vụ DHCP 10 Cấu hình NAT/PAT Phần Quản trị mạng Kiến thức hệ ... policy) Quản lý quyền truy cập vào tài nguyên (phân quyền truy cập vào tài nguyên người dùng nhóm) Quản trị dịch vụ mail (Mail Exchange : Các giao thức sử dụng hệ thống mail (SMTP, POP3…), quản...
 • 3
 • 613
 • 9

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.doc

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.doc
... Kế toán - Tài chính: Có chức việc lập kế hoạch sử dụng quản lý nguồn tài công ty, phân tích hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán thống kê chế độ quản lý tài ... động thu chi tài công ty thực toàn công tác hạch toán từ việc xử lý chứng từ đến khâu lập báo cáo tài KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán lương BHXH Kế toán NVL CCDC Kế toán toán Thủ quỹ Nhân viên kế toán Hình ... đầu niêm độ kế toán từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán :Đồng Việt Nam.(VNĐ) - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Hình thức kế toán áp...
 • 6
 • 928
 • 6

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu Quy trình nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty Việt Toàn Cầu.doc

Đề tài tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu Quy trình nhận hàng hóa nhập khẩu của Công ty Việt Toàn Cầu.doc
... Dũng Việt Nam vương thị trường nước ngoài.Ngược lại xuất tạo nguồn vốn cho nhập , phụ vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước Một phần thiếu nghiệp vụ xuất nhập quy trình giao nhận hàng hóa ... quan trọng công ty xuất nhập khẩu. Thiếu nghiệp vụ coi hoạt động mua bán nước nước thực Nhận thức trầm quan trọng khâu giao nhận hoạt xuất nhập , trình thực tập CÔNG TY CỒ PHẦN VIỆT HOA TOÀN CẦU, ... nhiệm vụ quy n hạn công ty: 1.1.2.1 Chức năng: - Nhận xuất nhập uỷ thác mặt hàng theo chức quy n hạn Công ty cho công ty Tổ chức kinh tế - Quản lý tổ chức trạm tiếp nhận phát hàng lẻ theo quy định...
 • 65
 • 9,732
 • 51

Đề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần song phát

Đề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần song phát
... người phòng kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với Do đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp phù hợp với công tác kế toán Công ty cổ phần Song Phát Hình thức kế toán Công ty cổ phần Song Phát Kế toán ngành quan ... doanh Công ty cổ phần Song Phát áp dụng cấu tổ chức máy kế toán tập trung loại hình máy công việc kế toán thực tập trung phòng kế toán Công ty phận đơn vị trực thuộc Công ty không tổ chức máy kế toán ... thành phát triển Công ty cổ phần Song Phát Công ty cổ phần Song Phát đơn vị chuyên ngành kinh doanh phục vụ có đầy đủ tư cách pháp nhân, Công ty hạch toán theo phương pháp hạch toán độc lập Công ty...
 • 59
 • 521
 • 2

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 10 pptx

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 10 pptx
... đ, thuế GTGT 10% tiền mặt Kế toán phân bổ tiền cho thuê nhà xưởng tháng 18) Tổng hợp thu nhập, chi phí thời kỳ, xác định kết kinh doanh tháng 19) Khấu trừ thuế GTGT tháng Cho biết, số dư TK 133 ... bình quân liên ngân hàng 17.500 đ/USD 7) Nhận giấy báo Có ngân hàng số tiền bán góp dây chuyền thi t bị chế biến gỗ nghiệp vụ toán kỳ thứ 8) Gỗ cao su xuất dùng để sản xuất bàn ghế tháng 250 m ... 600.000.0000 đ, công nhân phục vụ nhân viên phân xưởng 100 .000.000 đ, nhân viên bán hàng 100 .000.000 đ, nhân viên quản lý doanh nghiệp 200.000.0000 đ 10) Trích khoản theo lương theo quy định (25%) 11)...
 • 2
 • 291
 • 7

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 9 pot

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 9 pot
... trị hao mòn luỹ kế 200.000.000 đ Chi phí lắp đặt bên bán chịu 20.000.000 đ, thuế GTGT 10% toán tiền mặt 6) Thanh toán tiền gỗ cao su nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng tiền ký quỹ mở LC nghiệp vụ Tỷ giá ... GTGT 10% tiền mặt Kế toán phân bổ tiền cho thuê nhà xưởng tháng 18) Tổng hợp thu nhập, chi phí thời kỳ, xác định kết kinh doanh tháng 19) Khấu trừ thuế GTGT tháng Cho biết, số dư TK 133 đầu tháng ... quản lý doanh nghiệp 200.000.0000 đ 10) Trích khoản theo lương theo quy định (25%) 11) Xuất công cụ dụng cụ dùng phân xưởng thuộc loại phân bổ tháng, giá xuất kho 8.000.000 đ Kế toán thực phân...
 • 2
 • 288
 • 4

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 8 pdf

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 8 pdf
... tổng giá trị toán, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền 14) Xuất 100 bàn ghế bán theo phương thức chuyển hàng 15) Năm ngày sau, nhận giấy báo chấp nhận toán lô hàng xuất bán nghiệp vụ 14, doanh nghiệp phát ... lý doanh nghiệp 50.000.000 đ 12) Tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành thành phẩm nhập kho Cho biết, số lượng bàn ghế hoàn thành tháng 200 bộ, giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 180 .000.000 ... 6) Chi trả kỳ thứ tiền mua góp dây chuyền thi t bị nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng 7) Gỗ cao su xuất dùng để sản xuất bàn ghế tháng 250 m 8) Tiền lương phải trả cho người lao động tháng 1.000.000.000...
 • 2
 • 282
 • 5

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 7 ppt

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 7 ppt
... 133: 40.000.000 CÓ 112: 440.000.000 2đ Ảnh hưởng: – BCĐKT : cấu tài sản – BCKQKD: không ảnh hưởng (7) NỢ 331: 2.200.000.000 CÓ 341: 2.200.000.000 2đ 1đ Ảnh hưởng: – BCĐKT : cấu nguồn vốn – BCKQKD: ... hưởng: 133/331 – BCĐKT: cấu tài sản, cấu nguồn vốn, tăng vốn – BCKQKD: không ảnh hưởng 1đ Tổng số điểm: 38/38 x = điểm ...
 • 3
 • 200
 • 4

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 6 pot

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 6 pot
... lời hay lỗ (1đ) Bài số 2: Ghi sổ kế toán (6 điểm) Ghi sổ nhật ký phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ phát sinh đến Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh Biết rằng, doanh nghiệp nộp thuế VAT ... - Hãy lập bảng cân đối kế toán cho công ty Nam Long ngày 31/05/2010 Cho biết: khấu hao nhà xưởng, máy móc thi t bị tháng 10 triệu công ty chưa chia lợi nhuận cho chủ sở hữu (1đ) - Trong ... kế toán, Báo cáo kết kinh doanh Biết rằng, doanh nghiệp nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (1) Nhận vốn góp tiền ngân hàng 1.000.000.000...
 • 2
 • 287
 • 9

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 5 pot

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 5 pot
... BCĐKT: cấu tài sản, cấu nguồn, giảm vốn – BCKQKD: không ảnh hưởng (3) 1đ NỢ 152 : 50 0.000.000 NỢ 133: 50 .000.000 CÓ 331: 55 0.000.000 2đ Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản, cấu nguồn, tăng vốn – BCKQKD: ... không ảnh hưởng (7) 2đ NỢ 632: 150 .000.000 CÓ 156 : 150 .000.000 1đ Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản, gián tiếp giảm vốn – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1đ NỢ 111: 220.000.000 CÓ 51 1: 200.000.000 CÓ 333: 20.000.000 ... 200.000.000 CÓ 155 : 200.000.000 1đ Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản, gián tiếp giảm vốn – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1đ NỢ 311: 330.000.000 CÓ 51 1: 300.000.000 CÓ 333: 30.000.000 2đ Ảnh hưởng: 311 /51 1 – BCĐKT:...
 • 3
 • 194
 • 5

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 4 ppsx

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 4 ppsx
... chưa có thuế VAT 500.000.000 đ, thuế VAT 10%; chưa trả tiền cho người bán (4) Chuyển khoản trả nợ khế ước vay trị giá 40 0.000.000 đ, thời hạn vay tháng (5) Chuyển khoản nợ vay thành vốn góp, trị ... (1) Nhận vốn góp phát minh sáng chế, Hội đồng doanh nghiệp định giá phát minh 1.000.000.000 đ (2) Xuất quỹ tiền mặt nộp thuế TNDN cho Nhà nước 200.000.000 ... 2.000.000.000 đ, thời hạn vay 36 tháng (6) Khách hàng trả nợ lô hàng hoá; trị giá chưa có thuế VAT 40 0.000.000 đ, thuế VAT 10% (7) Xuất bán lô hàng hoá có giá xuất kho 150.000.000 đ, giá bán chưa...
 • 2
 • 187
 • 7

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 3 potx

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 3 potx
... giảm lợi nhuận 1đ NỢ 33 4: 33 0.000.000 CÓ 511: 30 0.000.000 CÓ 33 3: 30 .000.000 2đ Ảnh hưởng: 33 4/511 – BCĐKT: cấu nguồn vốn – BCKQKD: tăng lợi nhuận 1đ Ảnh hưởng: 33 4 /33 3 – BCĐKT: cấu nguồn vốn ... nhuận 1đ (12) NỢ 642: 20.000.000 NỢ 133 : 2.000.000 CÓ 33 1: 22.000.000 2đ Ảnh hưởng: 642 /33 1 – BCĐKT: cấu nguồn vốn – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1đ Ảnh hưởng: 133 /33 1 – BCĐKT: cấu tài sản, cấu nguồn ... 131 /33 3 – BCĐKT: cấu tài sản, cấu nguồn, tăng vốn – BCKQKD: không ảnh hưởng 1đ (10) NỢ 632 : 200.000.000 CÓ 155: 200.000.000 1đ Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1đ NỢ 33 4:...
 • 3
 • 134
 • 3

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 1 pptx

Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán - Đề số 1 pptx
... không ảnh hưởng (5) 1 NỢ 11 2: 400.000.000 CÓ 13 1: 400.000.000 1 Ảnh hưởng: – BCĐKT : tài sản – BCKQKD: không ảnh hưởng (6) 1 NỢ 15 2: 10 0.000.000 NỢ 13 3: 10 .000.000 CÓ 11 1: 11 0.000.000 2đ Ảnh ... (9) 1 NỢ 632: 15 0.000.000 CÓ 15 6: 15 0.000.000 1 Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1 NỢ 11 2: 220.000.000 CÓ 511 : 200.000.000 CÓ 333: 20.000.000 2đ Ảnh hưởng: 11 2/ 511 – ... 1 (11 ) NỢ 6 41: 10 .000.000 CÓ 15 2: 10 .000.000 1 Ảnh hưởng: – BCĐKT: cấu tài sản – BCKQKD: giảm lợi nhuận 1 (12 ) NỢ 627: 20.000.000 NỢ 13 3: 2.000.000 CÓ 3 31: 22.000.000 2đ Ảnh hưởng: 627/331...
 • 3
 • 188
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề tài tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệpđề tài tốt nghiệp chuyên ngành marketingđề thi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệpđề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toánđề thi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngđề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toánđề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệpmẫu đề án tốt nghiệp chuyên ngành kế toánđề tài tốt nghiệp chuyên ngành du lịchđề thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tài chínhcác đề tài tốt nghiệp chuyên ngành kế toánđề tài tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanhđề tài tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đaiđề tài tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh doanh300 Năm Phật Giáo Gia Định - Sài Gòn - Tp Hồ Chí MinhLINK các bộ bài giảng miễn phí về quản trị nguồn nhân lực Human Resource ManagementGiải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát trGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh công ty PrometalHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bảo hiểm BICGIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 5 CHUẨNTHKC khung truc 7 DA BÊ TÔNG 2GIÁO ÁN VNEN ÂM NHẠC LỚP 4 CHUẨNKẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH techcomNghiên cứu định lượng cefoperazon trong thuốc tiêm và mẫu nước tiểu tự tạo bằng phương pháp von ampe cực giọt thủy ngânTăng cường xúc tiến thương mại của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAMtính tường vây và hệ chống tầng hầmBáo cáo thực tập nhận thức tại công ty TNHH vi tính nguyên kim chính nhânCÁC kỹ THUẬT THEN CHỐT TRONG LTE aQuản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Thiết kế nhà máy sản xuất xi măng poóc lăng lò quay phương pháp khô, công suất 1,9 triệu tấn xi măngnăm với cơ cấu sản phGiáo án mĩ thuật Đan mạch 3Bài tiểu luận thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ô tôBộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập