using numbers 4 bgb35

Tài liệu LINQ TO OBJECTS - USING C# 4.0 docx

Tài liệu LINQ TO OBJECTS - USING C# 4.0 docx
... LINQ TO OBJECTS USING C# 4.0 USING OBJECTS AND AND EXTENDING LINQ TO PARALLEL LINQ (PLINQ) Troy Magennis Upper Saddle River, NJ • Boston • Indianapolis • San Francisco New York • Toronto • ... informit.com/aw Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Magennis, Troy, 197 0LINQ to objects using C# 4.0 : using and extending LINQ to objects and parallel LINQ (PLINQ) / Troy Magennis p cm Includes ... permissions, write to: Pearson Education, Inc Rights and Contracts Department 501 Boylston Street, Suite 900 Boston, MA 02116 Fax (617) 671 3447 ISBN-13: 97 8-0 -3 2 1-6 370 0-0 ISBN-10: 0-3 2 1-6 370 0-3 Text printed...
 • 331
 • 346
 • 2

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P1 docx

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P1 docx
... TCP/IP socket connections between the Samba server and any SMB clients, and allows Samba to create a disk share for each user that has a standard Unix account on the server In addition, each of the ... share that maps to the /export/samba/test directory The last part of this file is similar to the disk share you used to test Samba in Chapter 2, Installing Samba on a Unix System 4.1.1 Configuration ... service) that the section refers to For example, the [test] and [homes] sections are each unique disk shares; they contain options that map to specific directories on the Samba server The [printers]...
 • 22
 • 139
 • 0

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P2 doc

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P2 doc
... server 4.5 Disk Share Configuration We mentioned in the previous section that there were no disk shares on the hydra server Let's continue with the configuration file and create an empty disk share ... Figure 4.4: The initial data share on the Samba server 4.5.1 Disk Share Configuration Options The basic Samba configuration options for disk shares previously introduced are listed in Table 4.4 ... for a disk share, the contents of the folder representing the share name on the client will match the content of the directory on the Samba server For example, if we have the following disk share...
 • 24
 • 137
 • 0

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P3 ppt

Tài liệu Using Samba-4. Disk Shares-P3 ppt
... levels) can covertly eat away at your available disk space Using this option protects unwary administrators from suddenly discovering that most of their disk space has been swallowed up by a single ... Level will provide us with useful debugging information without wasting disk space on our server In practice, you should avoid using log levels greater than unless you are programming Samba This ... serve file requests to subnets other than those listed in the interfaces option You should avoid using this option if you want to allow temporary network connections, such as those created through...
 • 24
 • 167
 • 0

Building your First Mobile Game using XNA 4.0 docx

Building your First Mobile Game using XNA 4.0 docx
... Building your First Mobile Game using XNA 4.0 A fast-paced, hands-on guide to building a 3D game for the Windows Phone platform using XNA 4.0 Brecht Kets Thomas Goussaert ... XNA 4.0 Brecht Kets Thomas Goussaert BIRMINGHAM - MUMBAI www.it-ebooks.info Building your First Mobile Game using XNA 4.0 Copyright © 2012 Packt Publishing All rights reserved No part of this book ... to the world of mobile game development By purchasing this book, you've made the first step towards building your first game for the Windows Phone platform In this book, we will first go over the...
 • 159
 • 350
 • 0

Báo cáo khoa học: " Reproducibility of target volumes generated using uncoached 4-dimensional CT scans for peripheral lung cancer" pot

Báo cáo khoa học:
... internal target volumes (ITV) for stereotactic radiotherapy (SRT) of stage I non-small cell lung cancer (NSCLC) [6] However, the use of 4DCT scans does not remove all mobility-induced artefacts A ... Retrospective comparison of PTVs Two separate PTVs, namely PTV4DCT1 and PTV4DCT2, were generated and the volumes and location were compared For the latter, the displacement of the center of mass of ... is free public domain software [16] Statistics The Student paired t-test for comparison of volume of the PTV4DCT1 and PTV4DCT2 was performed using Excel software (Microsoft, Redmond, WA) Results...
 • 8
 • 84
 • 0

using determiners 4 eg34

using determiners 4 eg34
... English Banana.com Test Your Grammar Skills Using Determiners Put a tick ( ) next to the phrase if it is correct and a cross (x) if it is not:...
 • 2
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BB nghiem thu hoan thanh cong trinh ( chiến )Cậu học sinh hiền lành là thủ khoa đại học ngoại thương năm 2011công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộHiệu quả hoạt động của văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)NÂNG CAO HỆ SỐ AN TOÀN VỐN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM THÔNG QUA MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A)LA đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông hồngLA phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp thống kê phân vịBB thanh lý hđ200 Bài tập Vật Lí 8de thi giai toan tren may tinh casio sinh hoc 10 19973ĐỊA NHIỆT ĐIỆN ĐIỆN THỦY TRIỀU ĐIỆN SÓNG BIỂNĐặc điểm trang phục của người việt dưới thời nhà TrầnPhân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏe (tt)Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Nghệ An năm học 2016 2017Một số phương pháp phục vụ xếp hạng các trang web trong tìm kiếm xuyên ngữTWE topics and essaysTuyển tập đề thi thử tiếng anh có đáp án chi tiêtBài tập ôn hè môn Hóa học lớp 8 lên lớp 9Bảng hóa trị các nguyên tố hóa họcAcademic writing for IELTS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập