dictionary practice 2 ev28

unit9 -practice 2-lop 12

unit9 -practice 2-lop 12
... at sthg carefully, inspect sthg Ex: He went over his answers and discovered two serious mistakes 12 GO UP (of prices): become higher Ex: The price of petrol is going up EXERCISE 1: Complete the...
 • 13
 • 522
 • 8

Practice 2 - E 9

Practice 2 - E 9
... dancers .very well when we came (perform) Choose the best answer: I would like ……………………cakes Circle the letter of the best answer A some B Any C a D an Wearing ……………… Helps students feel equal ... dinner for the family (cook) The boys a play for their school show on T.V at the moment (rehearse) They their mother with the housework everyday (help) There a traffic jam in the center ... taller A am B could 17.………………………… to meet you, Lan A Please B Pleasing please 18.When ………………… the last time you met her ? A is B was 19. ……………… you ……………… Japanese food yet? A Do / eat B Did /eat...
 • 3
 • 128
 • 0

PRACTICE 2-ENGLISH 9 - KY 1

PRACTICE 2-ENGLISH 9 - KY 1
... ………….two different accidents 9) Fred (argue) …………….with George when we (walk) ……….into their office 10 ) When their son (get) ………… married in 19 8 0, they (live) ……… in Nha Trang 11 ) I (mail) ………….the letters ... ………….on the phone 12 ) The teacher (wave) …………… to us just as we (get) ………… ready to leave the classroom 13 ) Hung (sit) ………….with Lan in the school canteen when I (see)……….them 14 ) Just as I (leave) ... IV Use the past simple or the past progressive for the verbs in brackets 1) When I (leave) ………….the house this morning, it (rain) …………………very hard 2) They (eat) …………their...
 • 2
 • 138
 • 0

Grammar practice 2 (cũ)

Grammar practice 2 (cũ)
... Question words Giáo viên Huỳnh Trọng Vinh Năm học 20 07 -20 08 - d Time: what time is it? It’s + gio + o’clock - e Adjectives - f Question words III While – Practice: 13ms - Asks the Ss to work in goups ... her carefully Homework: ( 2ms) - Asks the Ss to learn the structures and new words Preparation for the next lesson: (2ms) - Asks the Ss to prepare for Unit section (A1 ,2, 3) Self - evaluation: ………………………………………………………………………………………………………… ... Năm học 20 07 -20 08 Time 5ms 7ms Teacher’s activities I Lead – in: - Sets the situation: - Asks the Ss to work...
 • 3
 • 139
 • 0

Grammar practice 2 (mới)

Grammar practice 2 (mới)
... Năm học 20 09 -20 10 a S + V / Vs/ Ves b S + don’t / doesn’t + V c Do / Does + S + V ? Wh- / how + / does + S ... Monday Revision 6: Present simple tense Trường THCS Nhơn Bình Giáo viên Huỳnh Trọng Vinh Năm học 20 09 -20 10 Giáo n Tiếng Anh Exercises : (6) on page 61 * Key to the exercises: a) I get up at six o’clock ... goes IV Homework: ( 2ms) - Asks the Ss to learn the structures and new words - Redo the exercises Preparation for the next lesson: -.Asks the Ss to prepare for Unit section (A1 ,2, 3) V Teacher’s...
 • 3
 • 69
 • 0

Bài giảng Grammar Practice 2

Bài giảng Grammar Practice 2
... GRAMMAR PRACTICE MATCHING I We You They My sisters He She Nam Lan My brother go/ get up/ have/ wash ... ……… my face Does wash ……… he ………….his face in the morning? washes Yes He ……… his face Exercise 2: Time What time is it? Exercise 3: Adjectives a) Is your house big? ⇒ Yes, it is/ No, it isn’t...
 • 14
 • 53
 • 0

hiragana reading practice 2

hiragana reading practice 2
... currency, ひ ) 20 .ひひ 20 Nephew 21 .ひひひひ 21 Big 22 .ひひ 22 Hill 23 .ひひひひ 23 Music Words with ひひひ 24 .ひひ 25 .ひひひひ 26 .ひひひひひ 27 .ひひ 28 .ひひひ 29 .ひひ 24 Seashell 25 Foreign country 26 Foreign language 27 Face 28 Chemistry ... ひひひ 41.ひひひ 42. ひひひひ 43.ひひひひ 44.ひひ 41 Air 42 Airport 43 Battleship 44 A nail Words with ひひひ 45.ひひひひ 46.ひひひひ 47.ひひひ 48.ひひ 45 Marriage 46 Entryway http://japan.christopherwink.com /20 06/10 /26 /kabuki/ ... 26 Foreign language 27 Face 28 Chemistry 29 Painter/artist More Words with ひひひ 30.ひひ 31.ひひ 32. ひひ 33.ひひひひ 34.ひひひ 35.ひひひひ 36.ひひひ 30 Keys 31 Furniture 32 Basket 33 Korea 34 Semester 35 School 36...
 • 12
 • 259
 • 0

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 2 potx

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 2 potx
... power from X-rays is measured with timeresolved resistive bolometry with Sandia fiber optic-controlled noise-reduction technology © 20 03 by CRC Press LLC Fiber Optics Illustrated Dictionary absolute ... astignatism, and others See astigmatism ABF air-blown fiber See blown fiber ABIST See autonomous built-in self test ablation Removal of a part The process of removing parts, such as small holes, grooves, ... feature of a phone which allows a short dialing sequence to replace a © 20 03 by CRC Press LLC Fiber Optics Illustrated Dictionary longer one The abbreviated sequence can be programmed and associated...
 • 10
 • 103
 • 0

exam practice 2 - E12

exam practice 2 - E12
... be washing 21 She dosen’t like going - in the sea in summer A to swim B swimming C to be swimming D swim 22 Many people in the world are fond football A of B with C in D for 23 I want ... - the environment A to pollute B polutted C pollutant D polluting 29 What will you when you - school? A will finish B finished C finishing D finish 30 You can pass the exam by - harder ... seeing 26 I am afraid of - by the strong wind A taking away B take away C being taken away D being taken away 27 Do you me to type this letter for you? A want B love C enjoy D fancy 28 ...
 • 3
 • 103
 • 0

READING PRACTICE 2 (NDH)

READING PRACTICE 2 (NDH)
... Marie Curie High School, HP (: 09 12. 883.190) Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * READING COMPREHENSION PASSAGE D B D EX 4: 1.C EX 5: 1.D EX 6: 1.A 2. A 2. A 2. B 3.B 3.B 3.A 4.C 4.D 4.A 5.D ... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * READING COMPREHENSION 2 1) According to the passage, which best describes Niagara Falls? A Niagara Falls consists ... Improvements in the Telephone and Telegraph C The History of Menlo Park D A Surprise Invention 2) According to the passage, the invention of the phonograph A was quite unplanned B was Edison's...
 • 3
 • 108
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – MÔN TIẾNG ANH - Practice 2 pdf

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – MÔN TIẾNG ANH - Practice 2 pdf
... 12 c 13 b 14 d 14 c 16 a 17 b 18 d 19 c 21 a 22 c 23 d 24 c 25 b 26 d 27 c 28 c 29 d 30 b 31 a 32 b 33 a 34 b 35 d 36 b 37 a 38 c 39 b 41 d 42 a 43 c 44 b 45 d 46 b 47 d 48 d 49 c 50 c 51 b 52 ... c 62 a 63 a 64 b 65 c 66 d 67 a 68 a 69 d 70 c 71 d 72 c 73 b 74 a 75 a 76 d 77 c 78 a 79 a 81 b 82 b 83 b 84 a 85 d 86 a 87 a 88 b 89 d 90 a 91 b 92 d 93 b 94 b 95 d 96 b 97 c 98 c 99 a 20 a ... remote village can’t be this year a provided b supplied c improved d made 38 Now we’re getting everything for our new school-year a good b early c ready d well 39 This time yesterday I ...
 • 6
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tia nắng hạt mưa ANTT sơ lược về nhạc hát nhạc đànBài 17 vận chuyển các chất trong thânTuần 13 trồng rừng ngập mặnSo sánh biểu đồ tương tác thiết lập Theo TCXDVN 3562005 và ACI 318M11_Kết cấu BTCT Nâng cao_Cao học xây dựng_Đại học Bách khoa TP.HCMHiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamHội thi văn nghệ ngành 29 11 2012Khảo sát và đánh giá sự hình thành cặn lắng trên bề mặt ống lót xylanh của động cơ diesel tàu thủy trung tốcPHÂN TÍCH CÁC ĐẶC TÍNH MÀNG DẦU BÔI TRƠN Ổ ĐỠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế và các khoản thu tài chính liên quan đến bất động sản ở việt namBài 9 áp suất khí quyểnKinh nghiệm dạy trẻ mầm non kỹ năng sốngMot so bien phap giup tre 4 5 tuoi nang cao cam thu van hocNghiên cứu tự động tính toán các thông số cơ bản của hệ cần kiểu khâu khớp có vòi thẳng sử dụng trong máy trụcMột số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm nonôn tập cuối HK2 lớp 2 2015 2016NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI, CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐẾN ĐƯỜNG KÍNH HẠT NANO – MICRO NIKEN KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY TIA LỬA ĐIỆNBAO CAO THANH TICH xet danh hieu thi duaNGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CHUYÊN SÂU MÔN HÓA HỮU CƠ 1 DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH HÓA DẦU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN GSCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT XE TOYOTA INNOVA 2008
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập