basic english written test bgb5

English written Test 7 (4AB)

English written Test 7 (4AB)
... * True (T) / False (F) 25 Tom is older than me 26 He likes playing chess and collecting stamp 27 Tim plays chess well 28 Tom often helps his mom in his free time III/ Viết lại câu câu theo yêu ... like to watch? ………………………………………………………… 36 Which sports you play? …………………………………………………………… VI Nghe 37 Hoa invites Lan to go to the ………….this week A movies B zoo C museum 38 There is a ……………… movie ... ……………… A Tuesday B Wednesday C Friday GOOD LUCK TO YOU! - Name:…………………… Class:………… TEST – Grade Time: 45 minutes ĐỀ B I/ Khoanh tròn đáp án đúng: Liz went to the doctor because she...
 • 4
 • 233
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 13 - English written test 45 minutes docx

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 13 - English written test 45 minutes docx
... Period 14 Correcting the test Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : A / Aims : Students can summarize the knowledge they have learnt and know how to improve their knowledge of English B / Teaching aids : Test ... boards C / Procedure : - Listen carefully I / Remark the good and bad of the test and correct some common mistakes 33 II / Deliver their papers and give the correct answers - Receive their papers ... women should wear the ao dai at work Firstly , the ao dai encourages Vietnamese women to feel - Read the writings proud of the traditions and coustoms of the country aloud and copy Secondly...
 • 5
 • 491
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 4 - Period 27 - English written test number 2 ppt

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 4 - Period 27 - English written test number 2 ppt
... me when my school vacation started Why are you learning English IV / ( 1,5 p ) b ,2. d ,3.e , 4. c ,5 f ,6.a V/ ( 2, 0 p ) 1.F , 2. F T ,4. F Home work Redo all the exercises and copy Prepare the ... most people b English learn English ? Dou you like learning English ? c Two years ago When did you start learning d Very often it is to get a better English ? job How did you learn English well? ... Remark all the tests generally and correct some common mistakes II / Deliver their paper sheets to students Give answers keys : I / ( 2, 0 p ) came – has not got was writing - rang are playing...
 • 5
 • 335
 • 1

THE ENGLISH WRITTEN TEST (N01) pptx

THE ENGLISH WRITTEN TEST (N01) pptx
... - The end - HAI DUONG DOET NAM SACH II HIGH SCHOOL THE ENGLISH WRITTEN TEST (N01) Time allowed: 45 minutes Full name: Class:12A Date: N 823 I Find out the mistake 1/ The ... - The end HAI DUONG DOET NAM SACH II HIGH SCHOOL THE ENGLISH WRITTEN TEST (N01) Time allowed: 45 minutes Full name: Class:12A Date: N 827 I Choose the best answer In the ... - The end - HAI DUONG DOET NAM SACH II HIGH SCHOOL THE ENGLISH WRITTEN TEST (N01) Time allowed: 45 minutes Full name: Class:12A Date: N 830 I Choose the best answer In the...
 • 32
 • 205
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST (45m) potx

ENGLISH WRITTEN TEST (45m) potx
... 45 Entering the room, I was surprised at what I saw When THE END ENGLISH WRITTEN TEST (45m) No:2 (KEY) Full name: Class: 11B I Choose one word which has underlined part pronounced...
 • 4
 • 236
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST(45m) pps

ENGLISH WRITTEN TEST(45m) pps
... 45 I haven’t talked to him since his 15th birthday The last THE END ENGLISH WRITTEN TEST(45m) No:1 (KEY) Full name: Class: 11B I Choose one word which has underlined part pronounced...
 • 4
 • 449
 • 4

ENGLISH WRITTEN TEST 12 docx

ENGLISH WRITTEN TEST 12 docx
... B chemistry B Stress: odd one out A separate B national A education B compulsory ENGLISH WRITTEN TEST 12 Time: 20 Minutes – Theme: Mark: ………………………………… C secondary C children D category D school ... Class: 12 PART I PHONETICS AND STRESS (2 pts) A Phonetics: odd one out A compulsory B certificate A technology B chemistry B Stress: odd one out A separate B national A education B compulsory ENGLISH ... in England A education B educated C educators D educating The National Curriculum is of about 12 subjects in Vietnam A made up B consisted C including D followed 10 The state school system can...
 • 3
 • 191
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST 12 – Unit 8 pot

ENGLISH WRITTEN TEST 12 – Unit 8 pot
... WRITTEN TEST 12 Unit Time: 15 Minutes Theme: Mark: ………………………………… C citizen C forced D computer D achieved C environment C threaten D optimistic D contrary PART II GRAMMAR and VOCABULARY ... Class: 12 ……………………… PART I PHONETICS AND STRESS (2 pts) A Phonetics: odd one out A technique B economy A used B designed B Stress: odd one out A experience B technology A electronic B confident ENGLISH ... anything from electricity to methane gas, petrol A instead of B for C thanks to D in spite of 12 We are looking forward to our new job as soon as possible A start B started C starting D starts...
 • 2
 • 481
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST 12 pdf

ENGLISH WRITTEN TEST 12 pdf
... Class: 12 PART I PHONETICS AND STRESS (1.5 pts) A Phonetics: odd one out B promote A renovation A reduce B intervention B Stress: odd one out A economic B government ENGLISH WRITTEN TEST 12 Time: ... Around the age of eighteen, you must make one of the biggest (11) of your life: “Do I stay on (12) school and hopefully to go on to university later?”, “Do I leave and start work or begin a ... into a job, there are many opportunity for (16) 11 A decisions B chances C advantages D dreams 12 A from B in C of D at 13 A should B may C used to D has to 14 A unemployment B jobs C competitions...
 • 2
 • 207
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST 12 No4 pdf

ENGLISH WRITTEN TEST 12 No4 pdf
... main food is A poison B insects C grass D fish Ngoc Tao High School Code: 122 Full name: Class: 12A ENGLISH WRITTEN TEST 12 No4 (Time allowance – 45 minutes) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… ... main food is A poison B insects C fish D grass Ngoc Tao High School Code: 123 Full name: Class: 12A ENGLISH WRITTEN TEST 12 No4 (Time allowance – 45 minutes) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… ... main food is A poison B grass C insects D fish Ngoc Tao High School Code: 124 Full name: Class: 12A ENGLISH WRITTEN TEST 12 No4 (Time allowance – 45 minutes) … … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……...
 • 9
 • 298
 • 2

ENGLISH WRITTEN TEST 1 ppsx

ENGLISH WRITTEN TEST 1 ppsx
... points) 11 ) Nam work as a teacher at Nguyen Tri Phuong School A BC D 12 ) Stop tell me what to do! Let me make up my own mind A B C D 13 ) My sister is keen on to join the English club A B C D 14 ) ... (2 points) 11 ) My sister is keen on to join the English club A B C D 12 ) Mary has a five-shelves bookcase in her room A B C D 13 ) Would you mind turn on the light for me? A B C D 14 ) He haven’t ... high school Name: ………………………… Class: ………… ENGLISH WRITTEN TEST Time allowance: 45 minutes Grade: 10 (advanced) 003 I Choose the best answer (2 points) 1) How long have you known them? - ………………...
 • 8
 • 162
 • 0

ENGLISH WRITTEN TEST (No 2) potx

ENGLISH WRITTEN TEST (No 2) potx
... 2nd semester B ENGLISH WRITTEN TEST (No 2) ( time allowed : 15 minutes ) Full name: Class: 10 11 12 13 14 15 16 ... a year in India and love spicy food …… the food,……… he like it A The hotter/ the most B The hottest/the more C The hotter/the more D Hotter/ more 13 The U.S.A becomes …………………… A powerfuler and...
 • 3
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họaThế giới nghệ thuật thơ Trần HùngHiện trạng và định hướng phát triển du lịch tại quần thể di tích chùa Dâu thành cổ Luy Lâu chùa bút thápĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP TOÁN 10 (TẬP 2)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh khăm muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào (tt)Internship report 28 06 2017BÀI TẬP MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN LÝ THPT CÓ GIẢI CHI TIẾTThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập