just vowels numbers 1 30 2 brb50

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31
... telephone Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 III Dialogue: Complete the dialogue: Read the dialogue: - What is this ? _ - It…s stereo a - What are these ? - They…retables Unit 3: Lesson 1: A1-2/ ... book Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 Matching: - a telephone - a lamp - a chair - a clock - a bookshelf - a sofa - an armchair - a television - a stereo - a table I Vocabulary: Unit 3: Lesson 1: ... Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 II Listen and repeat a couch an armchair a table a chair a lamp a bookshelf a telephone a stereo a television a clock Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 I Vocabulary:...
 • 12
 • 183
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: At home - Lesson 1: A1-2(p.30-31) pdf

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: At home - Lesson 1: A1-2(p.30-31) pdf
... New lesson (35’) Teacher and Ss’ activities Contents T Unit 3: At home Lesson 1: A 1-2 (p.3 0-3 1) I Presentation + Pre- teach: Vocabulary Vocabulary - using the pictures on P.31 for eliciting - a ... :Slap the board - a table: bàn làm việc + Presentation text A2/P.31 - a clock: đồng hồ - Elicit from the Ss to give the model - a stereo: đài sentences - a telephone: điện thoại - Ss read the model ... a lamp: đèn new Vocab - a bookshelf: giá sách - T teaches Ss to read Vocab - a chair : ghế tựa - Ss read the Vocab chorally then - a couch : ghế sa lông dài individually - an armchair: ghế bành...
 • 5
 • 4,681
 • 17

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 3 : AT SCHOOL - Period 13 - Lesson 1 A1 - 2 p.30-31 potx

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 3 : AT SCHOOL - Period 13 - Lesson 1 A1 - 2 p.30-31 potx
... correction - Further practice : Mapped dialogue Mai Mary What ? What ? - HOMEWORK : Make sentences of your own with : It 's a / an They ' re Sep .15 th2004 10 /20 /2 010 Date : Week :5 UNIT : AT HOME ... PREIOD 14 LESSON A3 - P . 32 - 34 10 /20 /2 010 AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to talk about family members, using Possessive Pronouns + Who ‘s this/ that ?  VISUAL aids : N/C 1. Warmer: ... family - Ss write their family member’s name + age under each drawing - Ss practise : S1 : Who ‘s this ? S2 : It ‘s my S1 : What ‘s (his) name ? S2 : (His) name ‘s S1 : How old is (s) he ? S2 :...
 • 6
 • 355
 • 0

Giáo án lớp 1. tuần 30 -2 buổi/ngày( CKT-KN)

Giáo án lớp 1. tuần 30 -2 buổi/ngày( CKT-KN)
... nhóm thi kể +Hôm lớp làm ? +Hôm lớp học nào? +Hôm lớp điểm mười ? +Hôm lớp giáo khen việc gì? -Giáo viên nhận xét, tuyên dương, động viên học sinh -Giáo viên tổng kết -> giáo dục thái độ, ... Tây Ninh Giáo án tuần 10 30 ………………………………………………………………………………………… ………Trang - Luyện tập củng cố kiến thức gì? - Về giải toán vào nháp - Chuẩn bị sau: Các ngày tuần lễ ( xem lịch tìm hiểu xem tuần lễ ... ( Sách giáo khoa) Nguyễn Thị Chuộng…Trường tiểu học Thị trấn Châu Thành A - Tây Ninh Giáo án tuần 11 30 ………………………………………………………………………………………… ………Trang Đồ dùng dạy học: -* Giáo viên: Sách giáo khoa...
 • 22
 • 536
 • 0

TUẦN 30 - BUỔI 1 (LỚP 2) - Hằng

TUẦN 30 - BUỔI 1 (LỚP 2) - Hằng
... phần Hoạt động giáo viên - Viết lên bảng : 10 mm = 1cm - m xăng-ti-met ? - Giới thiệu : 1m 10 0cm, 1cm 10 mm, từ ta nói 1m 10 00mm - Giáo viên viết lên bảng : 1m = 10 00 mm - Gọi HS đọc phần học SGK ... Toán Tiết 14 7: Mi - li - mét I.Mục tiêu : - Biết mi-li-mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét - Biết đợc quan hệ đơn vị mi-li-mét với đơn vị đo độ dài: cm, m - Biết ớc ... dơng - Dặn học sinh nhà ôn lại kiến thức đơn vị đo độ dài học Hoạt động học sinh - Cả lớp đọc : 10 mm = 1cm *1m 10 0cm - Nhắc lại :1 m = 10 00 mm - HS đọc - em lên bảng, lớp làm vào sách - Học sinh...
 • 23
 • 179
 • 0

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 30 potx

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 30 potx
... The preamble is seven octets in length and is represented by the following binary pattern: 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 ■ Start Frame Delimiter (SFD)—This a ... excluded explicitly in paragraph 3 .2. 3 in the 19 98 version of 8 02. 3 and no longer is supported in 8 02. 3 Ethernet 11 02. book Page 26 5 Tuesday, May 20 , 20 03 2: 53 PM History and Evolution of Ethernet ■ ... redundancy check (CRC), which performs polynomial calculations on the data 2 61 110 2. book Page 26 2 Tuesday, May 20 , 20 03 2: 53 PM 26 2 Chapter 5: Ethernet Fundamentals Ethernet Frame Structure At the MAC...
 • 10
 • 119
 • 0

PRESENTATION VOWELS CONSONANTS (1. Monothongs (Short long vowels) 2. Diphthongs 3. Triphthongs )

PRESENTATION  VOWELS CONSONANTS (1. Monothongs (Short long vowels)  2. Diphthongs 3. Triphthongs )
... are consonants VOWELS AND CONSONANTS I VOWELS Vowels are divided into three types: Monothongs (Short & long vowels) Diphthongs - Triphthongs Monothongs: Short vowels: The symbol of short vowels ... is called ‘schwa” All unstressed English vowels tend to be realised as /∂/ Long vowels, diphthongs and triphthongs: 2.1 Long vowels: The symbol of long vowels are: i: 3: a: :c :c / u: / They can ... ou au (layer, player) (liar, fire) (loyal, royal) (lower, mower) (power, hour) c c II CONSONANTS Manners of Articulations: Plosives Fricatives Affricates Nasals Laterals Semi -vowels Frictionless...
 • 66
 • 589
 • 0

CHÌA KHÓA VÀNG 1 VÀ 2/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ

CHÌA KHÓA VÀNG 1 VÀ 2/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ
... thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng n Biết âm thi t bị P phát có tần số 11 36 Hz, vận tốc âm khơng khí 340 m/s Tần số âm mà thi t bị T thu A 12 25 Hz B 12 07 Hz C 10 73 ... với tần số 10 0Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 1, 2m/s Số gợn sóng khoảng S1 S2 là: A gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng ... = 10 0 Hz, đầu B tự Cho biết khoảng cách từ B đến nút thứ cm Số nút sóng số bụng sóng quan sát dây là: A 11 nút, 10 bụng B 11 nút, 11 bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 9: Một sợi dây AB dài 1, 2m...
 • 33
 • 143
 • 1

de kt 1tiet 12 30 cau trac nghiem lan 1 ki 2

de kt 1tiet 12 30 cau trac nghiem lan 1 ki 2
... điều chế 0 ,1 lit rượu etylic ( khối lượng riêng 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là: A 19 0 g B 19 5,65g C 18 5, g D 21 2 g 022 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y là: A rượu (ancol) ... axetat 023 : Nếu dùng mùn cưa (có chứa 60% xenlulozơ) điều chế glucozơ với khối lượng bao nhiêu? Giả sử phản ứng thủy phân đạt hiệu suất 70% A 26 7 ,23 kg B 21 2 , 13 kg C 466,67 kg D 375,65 kg 024 : Phản ... 026 : Số mg KOH dùng để trung hoà lượng axit béo tự có 1g chất béo gọi số axit Để trung hoà 20 g chất béo cần dùng 20 ml dung dịch KOH 0 ,15 M Chỉ số axit chất béo là: A 6,8 B 5,6 C 15 ,6 D 8,4 027 :...
 • 2
 • 126
 • 0

Giao an buoi 1 lop 2 tuan 30

Giao an buoi 1 lop 2 tuan 30
... Xuân Vinh 19 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án buổi 1- Lớp 2B Phan Thị Thủy - Nhận xét tiết học - Dặn chuẩn bị sau xác nhận Ban giám hiệu Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 20 Năm học 2 010 - 2 011 ... có độ - Cả lớp đọc : 10 mm = 1cm dài 1cm *1m 10 0cm - Viết lên bảng : 10 mm = 1cm - m xăng-ti-met ? - Giới thiệu : 1m 10 0cm, 1cm - Nhắc lại :1 m = 10 00 mm 10 mm, từ ta nói 1m 10 00mm - HS đọc - Giáo ... động học 1- Kiểm tra cũ: Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 10 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án buổi 1- Lớp 2B Phan Thị Thủy - Nêu phần ghi nhớ trớc 2- Bài mới: 30 - Giới thiệu ghi bảng * Hoạt động 1: Bày tỏ...
 • 20
 • 81
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 30 - 2 Buổi

Giáo án lớp 1 tuần 30 - 2 Buổi
... 6 5 -2 3 = 65 -6 0 = 6 5-6 5= 70 -3 0= 2 1- 1 = 2 1- 20 = 9 4-3 = 33 -3 0 = Bi 3: in du ,= 35 -5 .35 -4 43+3 4 3-3 3 0- 20 40 -3 0 31+ 42 41 + 42 Bi 4: Cung cụ cach giai toan co li Lp 1B cú 35 bn ,trong ú cú 20 ... toỏn em -Chm 1/ 3 lp nhn xột sa sai em lờn bng gii, lp lm v bi Bi dnh cho Nga, Tý , Chung Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 30 3 +1+ 4=8 8-5 +2= 6 3+ 5- 1= 7 8 -2 - 4 =1 4.Cng c dn ... Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 30 Bi 1: Ren ki nng t tinh va thc hiờn phep tinh tr pham vi 10 0 t tớnh ri tớnh 45 -2 3 57 - 31 7 2- 60 70 -4 0 Yờu cu cỏc em nờu cỏch t tớnh Bi 2: Ren ki nng tinh...
 • 27
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam)Phân tích chi tiết tác phẩm Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNoPTNT duyên hải miền trung (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý lớp 12 có hướng dẫn và đáp ánQuản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênMarketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọHanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Quản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênPhân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập