just vowels numbers 1 30 2 brb50

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31

Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31
... telephone Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 III Dialogue: Complete the dialogue: Read the dialogue: - What is this ? _ - It…s stereo a - What are these ? - They…retables Unit 3: Lesson 1: A1-2/ ... book Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 Matching: - a telephone - a lamp - a chair - a clock - a bookshelf - a sofa - an armchair - a television - a stereo - a table I Vocabulary: Unit 3: Lesson 1: ... Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 II Listen and repeat a couch an armchair a table a chair a lamp a bookshelf a telephone a stereo a television a clock Unit 3: Lesson 1: A1-2/ p.30- 31 I Vocabulary:...
 • 12
 • 176
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: At home - Lesson 1: A1-2(p.30-31) pdf

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 3: At home - Lesson 1: A1-2(p.30-31) pdf
... New lesson (35’) Teacher and Ss’ activities Contents T Unit 3: At home Lesson 1: A 1-2 (p.3 0-3 1) I Presentation + Pre- teach: Vocabulary Vocabulary - using the pictures on P.31 for eliciting - a ... :Slap the board - a table: bàn làm việc + Presentation text A2/P.31 - a clock: đồng hồ - Elicit from the Ss to give the model - a stereo: đài sentences - a telephone: điện thoại - Ss read the model ... a lamp: đèn new Vocab - a bookshelf: giá sách - T teaches Ss to read Vocab - a chair : ghế tựa - Ss read the Vocab chorally then - a couch : ghế sa lông dài individually - an armchair: ghế bành...
 • 5
 • 4,312
 • 17

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 3 : AT SCHOOL - Period 13 - Lesson 1 A1 - 2 p.30-31 potx

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 3 : AT SCHOOL - Period 13 - Lesson 1 A1 - 2 p.30-31 potx
... correction - Further practice : Mapped dialogue Mai Mary What ? What ? - HOMEWORK : Make sentences of your own with : It 's a / an They ' re Sep .15 th2004 10 /20 /2 010 Date : Week :5 UNIT : AT HOME ... PREIOD 14 LESSON A3 - P . 32 - 34 10 /20 /2 010 AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to talk about family members, using Possessive Pronouns + Who ‘s this/ that ?  VISUAL aids : N/C 1. Warmer: ... family - Ss write their family member’s name + age under each drawing - Ss practise : S1 : Who ‘s this ? S2 : It ‘s my S1 : What ‘s (his) name ? S2 : (His) name ‘s S1 : How old is (s) he ? S2 :...
 • 6
 • 344
 • 0

Giáo án lớp 1. tuần 30 -2 buổi/ngày( CKT-KN)

Giáo án lớp 1. tuần 30 -2 buổi/ngày( CKT-KN)
... nhóm thi kể +Hôm lớp làm ? +Hôm lớp học nào? +Hôm lớp điểm mười ? +Hôm lớp giáo khen việc gì? -Giáo viên nhận xét, tuyên dương, động viên học sinh -Giáo viên tổng kết -> giáo dục thái độ, ... Tây Ninh Giáo án tuần 10 30 ………………………………………………………………………………………… ………Trang - Luyện tập củng cố kiến thức gì? - Về giải toán vào nháp - Chuẩn bị sau: Các ngày tuần lễ ( xem lịch tìm hiểu xem tuần lễ ... ( Sách giáo khoa) Nguyễn Thị Chuộng…Trường tiểu học Thị trấn Châu Thành A - Tây Ninh Giáo án tuần 11 30 ………………………………………………………………………………………… ………Trang Đồ dùng dạy học: -* Giáo viên: Sách giáo khoa...
 • 22
 • 518
 • 0

TUẦN 30 - BUỔI 1 (LỚP 2) - Hằng

TUẦN 30 - BUỔI 1 (LỚP 2) - Hằng
... phần Hoạt động giáo viên - Viết lên bảng : 10 mm = 1cm - m xăng-ti-met ? - Giới thiệu : 1m 10 0cm, 1cm 10 mm, từ ta nói 1m 10 00mm - Giáo viên viết lên bảng : 1m = 10 00 mm - Gọi HS đọc phần học SGK ... Toán Tiết 14 7: Mi - li - mét I.Mục tiêu : - Biết mi-li-mét đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét - Biết đợc quan hệ đơn vị mi-li-mét với đơn vị đo độ dài: cm, m - Biết ớc ... dơng - Dặn học sinh nhà ôn lại kiến thức đơn vị đo độ dài học Hoạt động học sinh - Cả lớp đọc : 10 mm = 1cm *1m 10 0cm - Nhắc lại :1 m = 10 00 mm - HS đọc - em lên bảng, lớp làm vào sách - Học sinh...
 • 23
 • 160
 • 0

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 30 potx

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 30 potx
... The preamble is seven octets in length and is represented by the following binary pattern: 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 10 1 010 10 ■ Start Frame Delimiter (SFD)—This a ... excluded explicitly in paragraph 3 .2. 3 in the 19 98 version of 8 02. 3 and no longer is supported in 8 02. 3 Ethernet 11 02. book Page 26 5 Tuesday, May 20 , 20 03 2: 53 PM History and Evolution of Ethernet ■ ... redundancy check (CRC), which performs polynomial calculations on the data 2 61 110 2. book Page 26 2 Tuesday, May 20 , 20 03 2: 53 PM 26 2 Chapter 5: Ethernet Fundamentals Ethernet Frame Structure At the MAC...
 • 10
 • 70
 • 0

PRESENTATION VOWELS CONSONANTS (1. Monothongs (Short long vowels) 2. Diphthongs 3. Triphthongs )

PRESENTATION  VOWELS CONSONANTS (1. Monothongs (Short long vowels)  2. Diphthongs 3. Triphthongs )
... are consonants VOWELS AND CONSONANTS I VOWELS Vowels are divided into three types: Monothongs (Short & long vowels) Diphthongs - Triphthongs Monothongs: Short vowels: The symbol of short vowels ... is called ‘schwa” All unstressed English vowels tend to be realised as /∂/ Long vowels, diphthongs and triphthongs: 2.1 Long vowels: The symbol of long vowels are: i: 3: a: :c :c / u: / They can ... ou au (layer, player) (liar, fire) (loyal, royal) (lower, mower) (power, hour) c c II CONSONANTS Manners of Articulations: Plosives Fricatives Affricates Nasals Laterals Semi -vowels Frictionless...
 • 66
 • 494
 • 0

CHÌA KHÓA VÀNG 1 VÀ 2/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ

CHÌA KHÓA VÀNG 1 VÀ 2/30: LUYỆN THI CẤP TỐC PP QUY ĐỔI VÀ ĐỒ THỊ
... thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng n Biết âm thi t bị P phát có tần số 11 36 Hz, vận tốc âm khơng khí 340 m/s Tần số âm mà thi t bị T thu A 12 25 Hz B 12 07 Hz C 10 73 ... với tần số 10 0Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S1, S2 Khoảng cách S1S2 = 9,6cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 1, 2m/s Số gợn sóng khoảng S1 S2 là: A gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng ... = 10 0 Hz, đầu B tự Cho biết khoảng cách từ B đến nút thứ cm Số nút sóng số bụng sóng quan sát dây là: A 11 nút, 10 bụng B 11 nút, 11 bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 9: Một sợi dây AB dài 1, 2m...
 • 33
 • 137
 • 1

de kt 1tiet 12 30 cau trac nghiem lan 1 ki 2

de kt 1tiet 12 30 cau trac nghiem lan 1 ki 2
... điều chế 0 ,1 lit rượu etylic ( khối lượng riêng 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là: A 19 0 g B 19 5,65g C 18 5, g D 21 2 g 022 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y là: A rượu (ancol) ... axetat 023 : Nếu dùng mùn cưa (có chứa 60% xenlulozơ) điều chế glucozơ với khối lượng bao nhiêu? Giả sử phản ứng thủy phân đạt hiệu suất 70% A 26 7 ,23 kg B 21 2 , 13 kg C 466,67 kg D 375,65 kg 024 : Phản ... 026 : Số mg KOH dùng để trung hoà lượng axit béo tự có 1g chất béo gọi số axit Để trung hoà 20 g chất béo cần dùng 20 ml dung dịch KOH 0 ,15 M Chỉ số axit chất béo là: A 6,8 B 5,6 C 15 ,6 D 8,4 027 :...
 • 2
 • 112
 • 0

Giao an buoi 1 lop 2 tuan 30

Giao an buoi 1 lop 2 tuan 30
... Xuân Vinh 19 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án buổi 1- Lớp 2B Phan Thị Thủy - Nhận xét tiết học - Dặn chuẩn bị sau xác nhận Ban giám hiệu Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 20 Năm học 2 010 - 2 011 ... có độ - Cả lớp đọc : 10 mm = 1cm dài 1cm *1m 10 0cm - Viết lên bảng : 10 mm = 1cm - m xăng-ti-met ? - Giới thiệu : 1m 10 0cm, 1cm - Nhắc lại :1 m = 10 00 mm 10 mm, từ ta nói 1m 10 00mm - HS đọc - Giáo ... động học 1- Kiểm tra cũ: Trờng Tiểu học B Xuân Vinh 10 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo án buổi 1- Lớp 2B Phan Thị Thủy - Nêu phần ghi nhớ trớc 2- Bài mới: 30 - Giới thiệu ghi bảng * Hoạt động 1: Bày tỏ...
 • 20
 • 65
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 30 - 2 Buổi

Giáo án lớp 1 tuần 30 - 2 Buổi
... 6 5 -2 3 = 65 -6 0 = 6 5-6 5= 70 -3 0= 2 1- 1 = 2 1- 20 = 9 4-3 = 33 -3 0 = Bi 3: in du ,= 35 -5 .35 -4 43+3 4 3-3 3 0- 20 40 -3 0 31+ 42 41 + 42 Bi 4: Cung cụ cach giai toan co li Lp 1B cú 35 bn ,trong ú cú 20 ... toỏn em -Chm 1/ 3 lp nhn xột sa sai em lờn bng gii, lp lm v bi Bi dnh cho Nga, Tý , Chung Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 30 3 +1+ 4=8 8-5 +2= 6 3+ 5- 1= 7 8 -2 - 4 =1 4.Cng c dn ... Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 30 Bi 1: Ren ki nng t tinh va thc hiờn phep tinh tr pham vi 10 0 t tớnh ri tớnh 45 -2 3 57 - 31 7 2- 60 70 -4 0 Yờu cu cỏc em nờu cỏch t tớnh Bi 2: Ren ki nng tinh...
 • 27
 • 51
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập