vocabulary 27

3420 TOEIC Vocabulary meanings by Word part 27

3420 TOEIC Vocabulary meanings by Word part 27
... © www.english-test.net Test 245 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 245 Q1 Answers Index n cabinet (a) small room; piece of office furniture; office; part of a government (b) luck; wealth; ... www.english-test.net Test 248 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 248 Q1 Answers Index n permit (a) sum of money that has been put in a bank for safekeeping; partial payment; pledge (b) ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 252 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 252 Q1 Answers Index n passenger (a) company that is owned or controlled by another company (b) schedule; calendar;...
 • 10
 • 119
 • 0

Tài liệu 3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 27 ppt

Tài liệu 3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 27 ppt
... Test 166 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 166 Q1 v to endanger; to place in danger; to imperil; to put at risk ... conceive v to by- pass; to side-step; to evade (a) section (b) itemize Q10 v to set some distance apart (a) underestimate 184 (b) space PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 167 TOEIC Vocabulary ... together; team (a) insult 185 (b) sway PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 168 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 168 Q1 n seal; trademark (a) few Q2 (b) message (c) ferry (d) skim...
 • 7
 • 35
 • 0

Tài liệu Toeic vocabulary words family 3420 part 27 pdf

Tài liệu Toeic vocabulary words family 3420 part 27 pdf
... © www.english-test.net S 3420 TOEIC Vocabulary Words share share n part; portion; quota; allocation; issue of stock v to divide; to apportion; to receive a portion; to participate Forms: shared; ... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 184 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net S 3420 TOEIC Vocabulary Words become experienced Forms: plural: seasons 47 v to spice; to flavor; to accustom; ... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 185 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net S 3420 TOEIC Vocabulary Words select selection adj chosen; picked out; choice; superior; prime; picky n choice;...
 • 7
 • 76
 • 2

Peterson’s master toefl vocabulary part 27 pps

Peterson’s master toefl vocabulary part 27 pps
... answer is (B) ○ 17 The correct answer is (C) A participant is someone who takes part in something ○ ○ 30 The correct answer is (A) 177 8/9/06, 9:57 ○ ○ 08 _TOEFL Vocab Ch 4,167-178 ○ ○ ○ ○ ○ ○ www.petersons.com ... before the party, Roger and Gina felt a strong affinity to each other at first glance (A) affability (B) attraction (C) dislike (D) interest (C) angered (D) frightened www.petersons.com ○ 08 _TOEFL ... is a particular period of history In this sentence, the epoch refers to the period during the Industrial Revolution when people moved from the country to the cities www.petersons.com ○ 08_TOEFL...
 • 7
 • 191
 • 0

CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR BUSINESS AND ADMINISTRATION.pdf

CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR BUSINESS AND ADMINISTRATION.pdf
... CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR BUSINESS AND ADMINISTRATION 4th edition Rawdon Wyatt A & C Black Ⴇ London www.acblack.com First published as Check Your Vocabulary for Business in ... of operation? Is it: (a) a mouse and house business (b) a tap and trot business (c) a clicks and mortar business (d) a hit and run business (e) a surf and turf business 11 Many company websites ... that we publish, and if you want you can even buy them 35 through the computer Hmm, this book looks good: 'Check your English Vocabulary for Business and Administration' Now, before I 36 exit this...
 • 82
 • 2,837
 • 52

Check Your English Vocabulary for Academic English.pdf

Check Your English Vocabulary for Academic English.pdf
... CHECK YOUR VOCABULARY FOR ACADEMIC ENGLISH THIRD EDITION by David Porter A & C Black Ⴇ London www.acblack.com For Ana Rita First edition published 2001 ... good English- English dictionary, such as the Easier English Dictionary for Students (ISBN: 978 07475 6624 3) published by A&C Black Publishers Ltd, which this workbook has been based on Using your ... an English for Academic Purposes/Study Skills course, at foundation, undergraduate or postgraduate level It may either be used in class or be assigned for study on a self-access basis The vocabulary...
 • 81
 • 2,245
 • 62

Check Your English Vocabulary for Banking & Finance.pdf

Check Your English Vocabulary for Banking & Finance.pdf
... CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FOR BANKING AND FINANCE Jon Marks A & C Black Ⴇ London www.acblack.com First edition published 1997 This second edition published in Great Britain 2007 A & C ... the book for? This book has been written for people whose first language is not English, and who need to use English in the context of banking and finance It covers language useful for working ... becomes part of your active vocabulary A good general dictionary will be very helpful, providing pronunciation guides and more contexts For vocabulary relating specifically to Banking and Finance,...
 • 81
 • 3,698
 • 77

Check Your English Vocabulary for Living in the UK.pdf

Check Your English Vocabulary for Living in the UK.pdf
... shop, etc …walking along the street for an informal party …when they have invited you for drinks, dinner, etc …without asking them for their permission first …their politics …are talking to you ... of these in the box at the end of the exercise on the next page What is the official name of the currency used in the United Kingdom? In which of the following denominations are banknotes printed?: ... the grandson of James II, led an unsuccessful rebellion against the English in Scotland He was finally defeated at the in 1745 10 The began in the middle of the 18th century, bringing...
 • 81
 • 1,193
 • 24

Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms.pdf

Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms.pdf
... Idioms and other expressions using food and drink Phrasal verbs, idioms and other expressions using 'get' Phrasal verbs, idioms and other expressions using 'give' Phrasal verbs, idioms and other ... 'go' Idioms and other expressions to talk about health, feelings and emotions Informal phrasal verbs Phrasal verbs, idioms and other expressions using 'look' Phrasal verbs, idioms and other expressions ... phrasal verb These are: Intransitive phrasal verbs (= phrasal verbs which not need an object) For example: You're driving too fast You ought to slow down Transitive phrasal verbs (= phrasal verbs...
 • 81
 • 3,735
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: Xác định mức năng lượng trao đổi, protein thô, lysine và methionine trong khẩu phần của gà Sao (Numida meleagris) nuôi lấy thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long (3)_unprotectedXây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAĐường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp qua văn kiện Đảng 1945-1954Hợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamNGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGHệ thống bóc tách giá cả sản phẩm tự độngHiệu quả của báo chí với công chúng sinh viên báo chí. Nghiên cứu rường hợp Trường Cao đẳng phát thanh-truyền hình TW1 năm 2007Căn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnNâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà TĩnhNGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TRUNG TRUNG BỘSectoral composition of growth and poverty reduction in VietnamNgôn ngữ Truyền thông Xã hội tiếng Việt qua các thông điệp Truyền thông Phát triển Cộng đNhững hiểu biết và thái độ của sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đối với viNhững thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn Nghiên cứu tình huống tại một doanh nghiệOn some controversially discussed Raman and IR bands of beryl Objective and Subjective Factors Influence on Demand of Drainage by Pumpingin Red River DeltaPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamQuản lý kinh tế của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcXây dựng phần mở rộng kiểm chứng thuộc tính logic thời gian tuyến tính cho Java PathfinderQuản lý cơ sở dữ liệu trên mạng Internet bằng mô hình cơ sở dữ liệu phân tánStudy on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hung Yên City Area
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập