ĐỀ cương ôn tập học kì 1 hoa 11

Đề cương ôn tập học 1 hóa 11 điện li Nito photpho cacbon

Đề cương ôn tập học kì 1 hóa 11 điện li Nito photpho cacbon
... B Dung dch B cú pH =? A B C 12 D 13 Cõu 11 0: Dung dch HCl cú pH =5 (V1) cho vo dung dch KOH pH =9 (V2).Tớnh V1/V2 dung dch mi pH=8 A 0 ,1 B 10 C 2/9 D 9 /11 Cõu 11 1: Trn ln 0,2 l dung dch NaCl ... THPT Bu Hm - cng ụn húa 11 hc kỡ I Cõu 69 Dung dch NaOH cú pH = 11 , nng ca OH- dung dch l: A 10 -11 B 10 -3 C 10 -9 D 10 -10 Cõu 70 Cho 10 0ml dung dch Ba(OH)2 0,2 M phn ng vi 10 0ml dung dch HCl 0,4M ... A 0,32M B 1M C 0,2M D 0,1M Cõu 11 2: 400ml dung dch NaOH cú pH = a tỏc dng vi 500ml dung dch HCl 0,4M.Cụ cn dung dch thu 15 ,7g cht rn.Tỡm a? A 12 ,5 B 13 ,477 C .13 ,875 D 13 ,3 Cõu 11 3: 1l dung dch...
 • 21
 • 134
 • 0

ĐỀ cương ôn tập học 1 hoa 11

ĐỀ cương ôn tập học kì 1 hoa 11
... dch NaOH 0,01M thỡ nhn xột no sau l ỳng ? A pH = v [Na+] < [OH-] = 10 -2 B pH = v [Na+] = [OH-] = 10 -2 C pH = 12 v [Na+] > [OH-] D pH = 12 v [Na+] = [OH-] = 10 -2 Cõu 17 Trn 200ml dd HCl 1M vi 300ml ... vo dung dch HNO3 rt loóng thỡ thu c hn hp gm 0, 015 mol khớ N2O v 0,01mol khớ NO Giỏ tr ca m l: A 1, 35 gam B 13 ,5 gam C 8 ,10 gam D 10 ,80 gam Cõu 31 Trong phũng thớ nghim, Nit tinh khit c iu ch t ... sau õy thuc dóy ng ng cú cụng thc chung CnH2n + A CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12 C C4H10, C5H12, C6H12 B CH4, C3H8, C4H10, C5H12 D C ba dóy trờn u sai Cõu 75 Nhn xột no ỳng v cỏc cht hu c so vi...
 • 11
 • 454
 • 1

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11

De cuong on tap hoc ki 1 lop 11
... cấp số cộng biết u1= 1, u15 = 43 Bài 29.Tìm số hạng đầu u1, cơng sai d cấp số cộng, biết: u2 − u3 + u5 = 10 u7 − u3 = u9 + u6 = −29 a  b  c  u1 + u6 = 77 u2 u7 = 75 u3 u 11 = 25 Bài 30.Cho ... chứa x khai triển :  x − ÷ biết Cn + Cnn 1 + Cnn− = 79 x   Bài 24.Xác định hệ số chứa x3 khai triển : ( x + 1) + ( x + 1) 3 + ( x + 1) + ( x + 1) 5 + ( x + 1) 6 2  Bài 25.Xác định hệ số chứa x ... a  b  c  u1 + u6 = 77 u2 u7 = 75 u3 u 11 = 25 Bài 30.Cho cấp số cộng có S6 = 18 , S10 =11 0 Tính S20 ? Bài 31. Tìm cấp số cộng có số hạng biết tổng chúng 4, tổng bình phương chúng 24 ? Bài 32.Tìm...
 • 5
 • 293
 • 2

Đề cương ôn tập học 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10
... định chất khử, chất oxi hóa, chất tạo môi trường, khử, oxi hóa Dạng Điều chế số chất vô cơ số phản ứng hóa học vô Bài tập định lượng Dạng Bài tập tính theo phương trình hóa học Dạng Bài toán tìm ... trị, số oxi hóa Cho ví dụ II- Bài tập minh hoạ Viết công thức e công thức cấu tạo NH3 ; CH4 ; H2O ; C2H2 ; C2H4 Dựa vào hiệu độ âm điện cho biết liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion hay liên ... phản ứng thu nhiệt, phản ứng toả nhiệt, phương trình nhiệt hóa học Lấy ví dụ minh hoạ TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH II Các dạng tập Bài tập định tính Dạng phân biệt phản ứng oxi hóa- khử với phản ứng...
 • 5
 • 9,314
 • 403

Đề cương ôn tập học 1 môn hóa lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 8
... chất thừa ?Khối lượng bao nhiêu? Câu 18 : Cho dX/H2 =8, 5 dX/Y=0,5 Hãy tìm khối lượng mol khí X khí Y Câu 19 : Đốt cháy hoàn toàn 3 ,1 g P không khí, thu 7 ,1 g Điphotphopentaoxit (P2O5) a.Viết ... công thức là: R 2O Biết 0,25 mol hợp chất A có khối lượng 15 ,5g Hãy xác đònh công thức A ? Câu 21: Hợp chất B thể khí có công thức là: XO Biết khối lượng 5,6l khí B (đktc) 16 g Hãy xác đònh công ... Câu 14 :Một hợp chất có thành phần % khối lượng ngun tố :70% Fe,30% O Hãy xác định cơng thức hố học hợp chất Câu 15 : Lập cơng thức hố học hợp chất chứa 40% S ,60%O Biết khối lượng mol hợp chất 80 g...
 • 4
 • 11,465
 • 360

Đề cương ôn tập học 1 năm học 2011-2012 môn hóa pdf

Đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2011-2012 môn hóa pdf
... dãy chuyển hóa sau: (3) ( 4) (5) ( 6) (7)  → C ¬  CO2  CO  CO  CaCO3  Ca(HCO )2  CO → → → → →  (1) (2) ↓(8) Al4C3 ↓(9) ↑ (12 ) (10 )  → NaHCO3 ¬  Na 2CO3  (11 ) ↓ (13 ) K 2CO ... FeS; Fe(NO3)3? BÀI 16 : Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) (6) a NH3 → HCl → FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 (7) (8 ) (9) 10 11 ) 12 NH4NO3 → NH3 ... thu 1, 32 gam CO 0,54 gam nước Phân tử khối chất 18 0 Xác định CTPT chất đó? BÀI 28: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất cho sản phẩm sinh qua bình đựng CaCl khan KOH, thấy bình CaCl2 tăng thêm 0 ,19 4 gam,...
 • 2
 • 204
 • 2

Đề cương ôn tập học 1

Đề cương ôn tập học kì 1
... Bài tập: Giải phương trình bất phương trình sau 1 2 8Cn − An ≥ Cn +1 − 28 2 An + An ≤ 21n Cn + Cn + Cn = 7n Pn + n−4 = 210 An 1 P3 C x 1 − C x 1 − Ax−2 = 10 An + An = Pn +1 2 2C x +1 + Ax ... p = 10 ) 10  x −   ÷ 2x ( p = 6) ( p = 5) 10 ( p = 0)  (  ) 10 ( p = 0) + x + 3x ( p = 0)   10  + x3 ÷ 3 ÷  x  ( p = 10 ) 17 2 x Tìm u1 q cấp nhân Cách giải: ( p = 0) 1 qn + Học thuộc ... Bài tập: Tìm hệ số x p khai triển sau nhị thức Newton sau p p +q q 10    2x3 − ÷ x   12    2x − ÷ x   10  2x −   ÷  x 12    x + ÷ x   18 x  +   ÷ p−q r p q rq pq r ( p = 15 )...
 • 4
 • 196
 • 0

de cuong on tap hoc ki 1 - toan 7

de cuong on tap hoc ki 1 - toan 7
... Bài 14 *: Chia số 17 5 thành phần cho phần thứ phần thứ hai tỉ lệ với 2, phần thứ hai phần thứ ba tỉ lệ với Tìm phần thứ hai Bài 15 *: Tìm phân số biết tổng chúng 19 1 Tử chúng tỉ lệ với 13 : 15 : 17 ... 19 1 Tử chúng tỉ lệ với 13 : 15 : 17 mẫu 18 chúng tỉ lệ với 2: 4: 11 3 : :1 10 Quý thực 16 % kế hoạch, quý 243 sản phẩm Tính số sản phẩm tổ làm năm Bài 17 : Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: a)A = ... 3; y = (-2 ) c) Tìm y biết < x < 3; 1, 5 ≤ x ≤ d) Điểm điểm sau thuộc đồ thị hàm số? 1      A ( 1; −6 ) ; B  ;10 ÷; C=  - ; 12 ÷; D =  − ; −3 ÷ 2      II PHẦN HÌNH HỌC Bài 1: Cho...
 • 4
 • 1,212
 • 33

đề cương ôn tập học kỳ 1 hóa 8 (2010-2011)

đề cương ôn tập học kỳ 1 hóa 8 (2010-2011)
... 2Al2O3 Biết có 1, 5 .10 23 phân tử oxi phản ứng Tính số phân tử Al2O3 thu đợc? Câu 7: Hợp chất A nguyên tố C, H, O có tỉ lệ % nguyên tố %C= 40,00% %H = 6,67%, lại oxi Xác định công thức hóa học đơn giản ... hóa học đơn giản A? Câu 8: Hợp chất A N với O có: %N = 30,43% Lập công thức đơn giản A Xác định A biết phân tử A có nguyên tử N Câu 9: Cho 13 ,8g muối cacbonat kim loại ( hóa trị I) tác dụng vừa ... 60% thể tích khí hidro thu đợc bao nhiêu? Câu 13 : Công thức phân tử khí X có dạng CxOy Biết phân tử có nguyên tử tỉ khối không khí 1, 52 Xác định công thức phân tử X? ...
 • 2
 • 177
 • 5

Đề cương ôn tập học 1 Toán 7

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7
... Phòng A' C B' C' Đề cương ơn tập học Tốn Năm học 2 010 - 2 011 B Bài tập: I Đại số: Câu 1: Tính −6 12 −2 −3  11 33  + − b> c>  : ÷ 16 11 12 16  5    2  −4  14  −3  14 d>  + ÷: + ... Nhân Hồ – Vĩnh Bảo – Hải Phòng Đề cương ơn tập học Tốn Trường THCS Nhân Hồ – Vĩnh Bảo – Hải Phòng Năm học 2 010 - 2 011 Đề cương ơn tập học Tốn Năm học 2 010 - 2 011 Đề 2: I Phần trắc nghiệm: (3đ) ... Hải Phòng Đề cương ơn tập học Tốn Năm học 2 010 - 2 011 Đề 1: I Phần trắc nghiệm: (3đ) Hãy chọn câu câu sau Câu 1: Số hữu tỉ 1 biểu diễn điểm hình vẽ dưới: M -2 A/ M B/ P N -1 N -1 Q C/ P D/...
 • 10
 • 439
 • 25

đề cương ôn tập học 1

đề cương ôn tập học kì 1
... 22-9 -19 45) Bác gửi gắm muôn vàn tình yêu thương thiếu nhi viết: “trẻ em Việt Nam sung sướng Việt Nam độc lập muôn năm” Tiếp theo đó, ngày 1- 10 -19 45, tờ báo “Thiếu sinh” - tờ báo viết chủ đề trẻ ... Phải cương quyết, không sợ khó, không sợ khổ, phải siêng học, siêng làm” Luôn theo sát bước trưởng thành, ý đến vai trò thiếu nhi, Bác phát biểu trước Hội nghị Văn hoá toàn quốc Hà Nội ngày 24 -11 -19 46: ... Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần lớn công học tập cháu…” Người để lại muôn vàn...
 • 11
 • 222
 • 2

Đề cương ôn tập học 1 - năm 2010

Đề cương ôn tập học kì 1 - năm 2010
... y = 27 x − 3.3x − với 1) x∈ [ 1; 2] y =ln(x2 +1) – ln(x +1) ; 2) x∈ [0 ;1] Bài 3: Giải PT-BPT sau: 1) ( ) ( ) log 2 x − log x +1 − + > -2 - Tài liệu ôn thi học I – Năm 2 011 2) ( ) ( log9 x − x ... A, B, C, D, H, K, L -  -2 x +1 ĐỀ SỐ 06 Bài 1: Cho hàm số y = x − 3x + 2(m − 1) x + (1) 1) Khảo sát SBT vẽ đồ thị (C) hàm số (1) m= Email: Ductho1984@gmail.com Viết p.t tiếp ... x −3 x +1 2) Viết PTTT với đồ thị (C) biết tiếp tuyến qua điểm M( -1 ; -3 ) 3) Định m để (Cm) cắt (d) : y = −x +1 điểm phân y = (3 x − 3) [–2 ;1] Bài 3: Giải PT- BPT sau: x +1 x 1) log (4 + 13 .2 +...
 • 8
 • 209
 • 0

de cuong on tap học ki 1

de cuong on tap học ki 1
... II( thơ- 19 17) + Giấc mộng co I( tiểu thuyết- 19 17) + Thề non nớc ( tiểu thuyết -19 20) + Giấc mộng II( du kí -19 32) + Giấc mộng lớn( tự truyện- 19 32) 16 d.Trần Tuấn Khải: - TTK( 18 95 -19 83), bút ... lục bát, song thất lục bát Sự nghiệp: + Tập thơ Duyên nợ phù sinh I,II- 19 21 19 23 + Bút quan hoài I, II ( 19 23 19 27) + Với sơn hà I,II ( 19 36 Và 19 49) e Vũ Đình Liên: - VĐLiên( 19 13 -19 96), quê ... chõng c Nam Cao: Nam Cao ( 19 15- 19 51) , tên khai sinh Trần Hữu Tri Quê làng Đại Hoàng, phủ Lý Nhân( xã Hoà Hậu- Lý Nhân- Hà Nam) Sinh gia đình đong con, ngời đợc học- > ham học, Là nhà văn thực xuất...
 • 29
 • 214
 • 0

De cương on tap hoc ki 1- Toan 8

De cương on tap hoc ki 1- Toan 8
... giác AND theo a Bài 8: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Kẻ HD ⊥ AB HE ⊥ AC ( D ∈ AB, E ∈ AC) Gọi O giao điểm AH DE Chứng minh AH = DE Gọi P Q trung điểm BH CH.c/m tứ giác DEQP hình thang vuông ... cắt điểm c/ (0,5đ) Tìm thêm điều ki n tứ giác ABCD để N, E, F, Q thẳng hàng Bài 5: Cho tam giác ABC vuông A (AB...
 • 6
 • 342
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kì 1 hóa 8đề cương ôn tập học kì 1 hóa 10đề cương ôn tập học kì 1 hóa 9đề cương ôn thi học kì 1 hóa 11đề cương ôn tập học kì 1 toán 11de cuong on tap hoc ki 1 toan 11 nang caonghiên cứu tình hình tài chính của công ty cổ phần sông đà 19KẾ TOÁN NGUYÊN vật LIỆU tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG lâm sản và vật tư NÔNG NGHIỆP PHÚC THỊNHĐề cương chi tiết học phần Thiết kế thời trang trên máy tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục phụ nữ (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục thể thao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Tổ chức show diễn (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Phân tích tài chính doanh nghiệp – giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV khoáng sản lào caiĐề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục dạ hội (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục dân tộc (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục lót (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục nam (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực hànhThiết kế trang phục thể thao (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thiết kế phụ trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu việt anh trong thời gian 2012 2014Nhân sinh quan phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đội ngũ trí thức giáo dục đại học ở việt nam hiện nayGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương chi nhánh hoàn kiếmGiải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP công thương hòa bìnhGiải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng TMCP tiên phong trụ sở chính tại hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập