chuyen de cong nghe 8

Bài tập lớn môn học chuyên đề công nghệ AgentBài tập lơn môn học chuyên đề công nghệ Agent

Bài tập lớn môn học chuyên đề công nghệ AgentBài tập lơn môn học chuyên đề công nghệ Agent
... nghiệp ta thiết kế agent chuyên gia” (expert agent) agent đảm nhận công việc khác Trong môi trường OAA, phần lớn yêu cầu user giải với nhiều agent Do đó, việc phối hợp hoạt động agent phải thật ... đây, ta đề cập cách ngắn gọn khái niệm này: 2.1 Khả phối hợp hoạt động OAA tập trung vào ý tưởng cộng đồng agent tham gia vào giải công việc chung Mặc dù thiết kế agent để giải tất công việc chuyên ... tình thích hợp Hơn nữa, agent theo dõi tương tác agent khác đưa giải pháp để hệ thống hoạt động tốt 2.6 Client Agents Mỗi agent OAA facilitator agent client agent Client Agent gọi Client xét khía...
 • 22
 • 603
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ AGENT

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ AGENT
... nghiệp ta thiết kế agent chuyên gia” (expert agent) agent đảm nhận công việc khác Trong môi trường OAA, phần lớn yêu cầu user giải với nhiều agent Do đó, việc phối hợp hoạt động agent phải thật ... đây, ta đề cập cách ngắn gọn khái niệm này: 2.1 Khả phối hợp hoạt động OAA tập trung vào ý tưởng cộng đồng agent tham gia vào giải công việc chung Mặc dù thiết kế agent để giải tất công việc chuyên ... tình thích hợp Hơn nữa, agent theo dõi tương tác agent khác đưa giải pháp để hệ thống hoạt động tốt 2.6 Client Agents Mỗi agent OAA facilitator agent client agent Client Agent gọi Client xét khía...
 • 22
 • 354
 • 0

BÀI TẬP LỚN MễN HỌC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ AGENT

BÀI TẬP LỚN MễN HỌC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ AGENT
... đây, ta đề cập cách ngắn gọn khái niệm này: 2.1 Khả phối hợp hoạt động OAA tập trung vào ý tưởng cộng đồng agent tham gia vào giải công việc chung Mặc dù thiết kế agent để giải tất công việc chuyên ... tỡnh thớch hợp Hơn nữa, agent theo dừi tương tác agent khác đưa giải pháp để hệ thống hoạt động tốt 2.6 Client Agents Mỗi agent OAA facilitator agent client agent Client Agent gọi Client vỡ xột ... nghiệp ta thiết kế agent “chuyờn gia” (expert agent) agent đảm nhận cụng việc khỏc Trong môi trường OAA, phần lớn yêu cầu user giải với nhiều agent Do đó, việc phối hợp hoạt động agent phải thật...
 • 22
 • 268
 • 1

Chuyên đề công nghệ CNC

Chuyên đề công nghệ CNC
... Nhóm - 43 - Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s Nguyễn Hồng Sơn 3.6 Phương pháp gia công xung định hình Hinh 4: Gia công xung định hình 3.7 Máy gia công tia lửa điện CNC- EB600L(S.F) CNC ELECTRICAL ... 3.7 Máy gia công tia lửa điện CNC- EB600L(S.F) 44 Lớp: Cơ điện tử K45 Nhóm Sinh viên thực hiện: Nhóm -2- Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s Nguyễn Hồng Sơn A Tổng quan Máy gia công CNC I NHỮNG ... kiện giảm thời gian gia công hiệu chỉnh công nghệ kỹ thuật Nâng cao tính tập trung nguyên công Các máy công cụ CNC có khả thực nhiều bước công nghệ nhiều bứơc nguyên công khác lần gá đặt phôi...
 • 49
 • 246
 • 3

chuyen de cong nghe

chuyen de cong nghe
... máu, gầy yếu vào thời điểm 10 ngày tuổi phải tiêm Dextran Fe loại 100mg, 1cc tiêm dung dịch glucô 40% nhằm tạo thêm hemoglobin Ngoài ra, dùng ADE tiêm cho lợn ngày tuổi (tiêm bắp cho ăn) với liều...
 • 13
 • 216
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ
... Một số nấm, sắn số loài cá cá LỜI KẾT Đây vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phảm sớm chiều giải việc giải trách nhiệm cá nhân hay tổ chức Để công tác thực vệ sinh an toàn thực phẩm hiệu cần ... quần chúng việc giám sát an toàn thực phẩm kết hợp với cố gắng nổ lực quan tổ chức Có hạn chế vấn đề ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng, nhằm giữ gìn sức khỏe cho hệ hôm hệ cháu ngày mai ...
 • 5
 • 183
 • 0

LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ CNC

LUẬN VĂN CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ CNC
... Nhóm - 43 - Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s Nguyễn Hồng Sơn 3.6 Phương pháp gia công xung định hình Hinh 4: Gia công xung định hình 3.7 Máy gia công tia lửa điện CNC- EB600L(S.F) CNC ELECTRICAL ... kiện giảm thời gian gia công hiệu chỉnh công nghệ kỹ thuật Nâng cao tính tập trung nguyên công Các máy công cụ CNC có khả thực nhiều bước công nghệ nhiều bứơc nguyên công khác lần gá đặt phôi ... 3.7 Máy gia công tia lửa điện CNC- EB600L(S.F) 44 Lớp: Cơ điện tử K45 Nhóm Sinh viên thực hiện: Nhóm -2- Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s Nguyễn Hồng Sơn A Tổng quan Máy gia công CNC I NHỮNG...
 • 48
 • 230
 • 2

Tài liệu Chuyên đề: Công nghệ xử lý khí SO2 ppt

Tài liệu Chuyên đề: Công nghệ xử lý khí SO2 ppt
... 1.3.2 Xử SO2 amoniac có chưng áp 1.3.3 Xử SO2 amoniac vơi 1.4 Xử SO2 chất hấp thụ hữu 1.5 Xử SO2 chất hấp phụ thể rắn 11 1.5.1 Hấp phụ khí SO2 than hoạt tính 1.5.2 Xử khí SO2 than ... Chun đề: Cơng nghệ xử khí SO2 – ThS Đinh Hải Hà MỤC LỤC Trang 1.1 Hấp thụ khí SO2 nước 1.2 Xử SO2 đá vơi (CaCO3) vơi nung (CaO) 1.3 Xử SO2 amoniac 1.3.1 Hệ thống xử SO2 amoniac ... Sơ đồ hệ thống xử khí SO2 than hoạt tính có tưới nước (q trình LURGI) 13 Chun đề: Cơng nghệ xử khí SO2 – ThS Đinh Hải Hà 1.5.3 Xử SO2 nhơm oxit kiềm hóa Q trính xử SO2 nhơm oxit kiềm...
 • 25
 • 733
 • 2

HƯỚNG dẫn báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ GIS

HƯỚNG dẫn báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ GIS
... kê dân số- lao động cấp huyện (06 huyện) Lập đồ chuyên đề cấp huyện Trên sở đồ số hóa, lớp chuyên đề tự chọn có lớp chuyên đề bản: a) Lớp chuyên đề Dân cư thành thị (lớp đối tượng điểm cho thị ... chart Hình Bản đồ chuyên đề dân số, lao động (in khổ A3) B Nội dung báo cáo: Yêu cầu (cụ thể hóa thêm phần A) Tóm tắt qui trình số hóa đồ Tóm tắt bước xây dựng CSDL cho đồ chuyên đề dân số - lao ... kế CSDL (bảng thuộc tính phần A) b Tạo lớp chuyên đề - Tạo lớp vùng - Tạo lớp điểm c Tạo trường thuộc tính d Nhập thuộc tính e Thành lập đồ chuyên đề Mô tả lệnh thực theo bước + (3 bước PP thành...
 • 5
 • 210
 • 0

Tài liệu Chuyên đề: Công nghệ xử lý khí SO2 – ThS. Đinh Hải Hà pptx

Tài liệu Chuyên đề: Công nghệ xử lý khí SO2 – ThS. Đinh Hải Hà pptx
... Sơ đồ hệ thống xử khí SO2 than hoạt tính có tưới nước (q trình LURGI) 13 Chun đề: Cơng nghệ xử khí SO2 ThS Đinh Hải 1.5.3 Xử SO2 nhơm oxit kiềm hóa Q trính xử SO2 nhơm oxit kiềm ... xử khí SO2 nhơm oxít kiềm hóa 14 Chun đề: Cơng nghệ xử khí SO2 ThS Đinh Hải Lượng chất hấp phụ lưu thơng hệ thống khoảng 48-50kg cho 1000m3 khí thải cần xử với nồng độ ban đầu SO2 ... Chun đề: Cơng nghệ xử khí SO2 ThS Đinh Hải Trong trường hợp khí thải giàu SO2 cơng đoạn nấu quặng sunfua kim loại cơng nghiệp luyện kim màu, nồng độ SO2 khí thải đạt 2-12%, người ta xử lý...
 • 24
 • 519
 • 7

báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học môi trường

báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học môi trường
... pháp học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học Công nghệ sinh học tập hợp ngành khoa học công nghệ (sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, thống kê sinh học, tin học ... DH07MT iv Công nghệ sinh học môi trường Xử lý cố tràn dầu Hình 30 Sản phẩm Sản phẩm enretech-1 Hình 31 Xử lý cát nhiễm dầu cố tràn dầu từ biển táp vào Nhóm – DH07MT v Công nghệ sinh học môi trường ... trình công nghệ khai thác quy mô công nghiệp, để sản xuất sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Hiện nay, công nghệ sinh học thường thể thông qua công nghệ...
 • 68
 • 385
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: CÔNG NGHỆ LÊN MEN NƯỚC MẮM docx

CHUYÊN ĐỀ: CÔNG NGHỆ LÊN MEN NƯỚC MẮM docx
... CHUYÊN ĐỀ : CÔNG NGHỆ LÊN MEN NƯỚC MẮM I GIỚI THIỆU 1.Lịch sử hình thành Nước mắm sản phẩm lên men từ loại cá, sản phẩm truyền thống dân tộc Việt Nam Nước mắm sản xuất từ lâu, nước mắm trở ... Việt Nam Một số thương hiệu tiếng sản xuất nước mắm như: nước mắm Phan Thiết , nước mắm Liên Thành , nước mắm Cát Bà, nước mắm Phú Quốc … - Nước mắm dung dịch đạm mà chủ yếu acid amin, tạo thành ... dưỡng nước mắm Gồm loại đạm - Đạm tổng số: tổng lượng nitơ có nước mắm (g/l), định phân hạng nước mắm - Đạm amin: tổng lượng đạm nằm dạng acid amin (g/l), định giá trị dinh dưỡng nước mắm - Đạm...
 • 27
 • 440
 • 1

Đề cương chuyên đề công nghệ chế tạo máy 1

Đề cương chuyên đề công nghệ chế tạo máy 1
... 9 Máy CMM kiểu tiếp xúc: Phân loại, ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng 10 Cơng nghệ phủ CVD: Sơ đồ ngun lý, phản ứng tạo thành ngun tử hoạt tính, động học q trình CVD, phân loại cơng nghệ CVD 11 ... trơn nguội Với việc khơng sử dụng dung dịch trơn nguội vấn đề chi phí bảo vệ mơi trường Dao dùng cho gia cơng khơ: Gần người ta chế tạo nhiều loại dao làm vật liệu có tính chống mòn cao, có khả ... khí từ bên ngồi 7 Gia cơng điện hóa: Ngun lý tạo hình đặc trưng chính, ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng, chế hồ tan dương cực gia cơng điện hố Ngun lý tạo hình  Q trình gia cơng điện hóa q trình...
 • 9
 • 508
 • 23

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THI CÔNGĐƯỜNG SẮT RAY HÀN LIỀN

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THI CÔNGĐƯỜNG SẮT RAY HÀN LIỀN
... liệu Ray nguyên 33-36 100% Ray hàn Gp 34 95,8% Ray hàn Fb 30-34 90,1% Ray hàn EA 28 78,9% Ray hàn AT 18-22 56,4% 2.3.6 Các yếu tố khác liên quan đến việc lựa chọn công nghệ hàn cho Đờng Sắt Việt ... liệu ray sử dụng Đờng Sắt Việt Nam: Nhằm có sở lý lựân từ gốc rễ vấn đề lựa chọn công nghệ hàn- bao gồm thi t bị hàn, nguyên vật liệu hàn quy trình thao tác- cần xem xét thành phần kim loại ray ... phần kim loại ray đợc sử dụng trê Đờng Sắt Việt Nam Một loại ray đợc sử dụng có thành phần giống loại ray tham khảo chấp nhận công nghệ hàn thành công loại ray tham khảo 21 SV: Phm Vn Thnh 21 Lp:...
 • 43
 • 680
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu và xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống khóa thông minh trong ô tôThiết kế mô phỏng anten xoắn cộng hưởng ở tần số 300mhzXây dựng chương trình quản lý lương cho công ty cổ phần công nghệ DKT đội cấn ba đình hà nộibáo cáo thực hành phụ gia thực phẩmBáo cáo thực tập bệnh viện nhi đồngXây dựng một số giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng của công ty TNHH bigdigital việt nam sử dụng tường lửa ASAThiết kế và điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng loại nhỏXây dựng website hỗ trợ bán hàng cho công ty TNHH phát triển kỹ thuật tin học BIGBEN thái nguyênXây dựng website bán hàng cho công ty thế giới sốXây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyêncphương pháp điều tra rừng trồngBao cao tai chinh hop nhat quy III nam 2016Lý thuyết tài chính tiền tệ BTVNKỸ THUẬT bóp BÓNG QUA mặt nạĐánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tự rèn luyện của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên (LV thạc sĩ)ĐÁ PHIẾN DẦU VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CHẾ BIẾNLÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔIĐặc điểm của nền kinh tế thị trườngNhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập