giáo án phụ đạo hình 9

giáo án phụ đạo hình 9

giáo án phụ đạo hình 9
... + CH = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 52 = 29 AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 / =0, 598 4 Suy : ∠B = 360 45' ∠C = 90 0 - 36045' ... thuyết 1) + Nêu tính chất tứ giác nội tiếp ? + Trong hình : hình thang, hình thang cân , hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông Hình nội tiếp đường tròn ? 2) Đònh lý : đa giác có đường ... AH=HB.Tứ giác AHOK hình chữ nhật nên KOH = 90 ° KO = AH Suy KO = HB ⇒ ∆CKO = ∆OHB µ =H µ = 90 ° ; KO = HB; OC = OB = R) ( Vì K 19 µ =O µ = 90 ° ( góc tương ứng) ⇒ C 1 µ +O ¶ = 90 ° ( góc nhọn tam...
 • 78
 • 139
 • 0

Giáo án phụ đạo toán 9

Giáo án phụ đạo toán 9
... vuông ABC có : AH2= BH CH HC = 2 AH 10, 392 = 17 ,99 BH 10, 39 (m) (m) BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 AB 12 (m) Bài 2: Cạnh huyền tam ... x +1 = x +1 +1 (loại ) Bài : + 1+ = 1 + + + 2+ 98 + 99 99 + 100 + 99 100 + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Buổi : Ôn tập hệ thức cạnh ... = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 522 = 29 B H C 18 Bài soạn dạy ôn tập GV: Phan L Thu AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 /...
 • 81
 • 1,890
 • 31

giao an phu dao hoa 9

giao an phu dao hoa 9
... 3/ NaCl + NaNO3 + 4/ CO2 + NaHCO3 5/ CO2 + Na2CO3 + Giáo viên: Trần Thanh Hơng GIáo án phụ đạo Hoá Học 9: Năm học: 20 09 - 2010 6/ H2SO4 + 7/ H2SO4 + 8/ H2SO4 + 9/ BaCO3 + 10/ ... AgNO3 - Cd(NO3)2, Pb(NO3)2 - Tan - Tan + khí CO2, SO2, H2S - Tan + H2 bay lên Tan + khí NO2, SO2, bay lên - Cl2 bay lên - AgCl kết tủa - Dd muối đồng màu - CuO xanh - Ba, BaO, muối Ba - BaSO4 ... chất tan CaO, chất không tan CuO PT: CaO + H2O Ca(OH)2 c Cho chất vào nớc, đợc dung dịch Dùng quỳ tím thử dung dịch: Nếu dd làm quỳ tím chuyển thành xanh chất ban đầu CaO; màu đỏ chất ban đầu...
 • 21
 • 504
 • 10

GIAO AN PHU DAO LY 9

GIAO AN PHU DAO LY 9
... Ngµy so¹n: 29/ 11/20 09 Ngµy gi¶ng 1/12/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®iƯn tõ häc I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §iƯn tõ häc - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn th¸i ... so¹n:22/11/20 09 Ngµy gi¶ng 24/11/20 09 TiÕt «n tËp vỊ ®Þnh lt jun - len x¬ I Mơc tiªu: - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ §Þnh lt Jun - LenX¬ - VËn dung c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ lµm mét sè bµi tËp liªn quan - RÌn ... 484.48, = = 44Ω R1 + R2 484 + 48, b Điện tiêu thụ tồn mạch A= P t =(100+1000)3600= 396 0000(J) =3 ,96 106 (J) 3 ,96 .106 = 1,1 (kW.h) = 3, 6.106 Ho¹t ®éng III Híng dÉn vỊ nhµ - TiÕp tơc «n tËp c¸c...
 • 17
 • 365
 • 4

Giáo án phụ đạo Hình học 8

Giáo án phụ đạo Hình học 8
... 1200) = 750 a + A = 180 0 a = 180 0 - A = 180 0 750 = 1050 b + B = 180 0 b = 180 0 - B = 180 0 900 = 900 c + C = 180 0 c = 180 0 - C = 180 0 1200 = 600 d + D = 180 0 d = 180 0 - D = 180 0 750 = 1050 b) ... (đpcm) Buổi 15: Hình thoi I Mục tiêu: Giúp học sinh - Hiểu rõ định nghĩa hình thoi, tính chất hình thoi, dấu hiệu nhận biết tứ giác hình thoi - Rèn luyện khả tính toán, khả chứng minh toán II.Nội dung ... s o B, C A B 130 Gii: ABCD l hỡnh thang, AB//CD A + D = 180 0 D = 180 0 - A 700 D D = 180 0 1300 = 500 C B + C = 180 0 B = 180 0 - C B = 180 0 700 = 1100 2.Chng minh mt t giỏc l hỡnh thang, hỡnh...
 • 43
 • 345
 • 2

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)

Giáo án phụ đạo Sinh 9(Tuân Anh-Nga Điền)
... hợp chuỗi aa * Prôtêin: - Chức cấu trúc: thành phần cấu tạo chất nguyên sinh, hợp phần quan trọng xây dựng nên bào quan màng sinh chất - Xúc tác trình TĐC: trình TĐC diễn qua nhiều phản ứng hóa ... động sinh lí tế bào thể biểu thành tính trạng * chất: - Trình tự Nu AND quy định trình tự Nu mARN - Trình tự Nu mARN quy định trình tự aa phân tử prôtêin - Prôtêin tham gia vào hoạt động sinh ... mạch AND mẹ mạch đợc tổng hợp - Nguyên tắc tổng hợp: + Khuôn mẫu : ADN + Bổ sung : A- T, G- X + Bán bảo toàn Câu 4: Quá trình tổng hợp ARN - Mạch khuôn AND - Khi bắt đầu tổng hợp Gen tháo xoắn...
 • 5
 • 535
 • 17

Giao an phu dao hoa 9

Giao an phu dao hoa 9
... sinh lờn bng cha HS di lp tho lun lm v chm chộo ỏp ỏn cho GV : Phỏt phu hc cho hc sinh, yờu cu hc Bi : sinh lờn lm bi s Ho tan 9, 2 g hn hp gm Mg, MgO ta cn va mg dung dch HCl 14,6% Sau phn ng ... gii cõu C mMgCl = 0,25 x 95 = 23,75 (g) mdd sau P = mhh + mdd HCl - mH = = 9, 2 + 125 - 0,05x2 = 134,1 (g) 23,75x100% C% M Cl = = 17,7(%) 134,1% I/ Phn trc nghim khỏch quan (4 im) : Bai tap a/ ng ... = 0,8 (g) mKOH = 56x0,04 = 2,24 (g) Bi 3: Ho tan 9, 2 gam hn hp gm Mg, MgO ta * Túm tt bi cn va m gam dung dch HCl 14,6 % sau phn mhh(Mg, MgO) = 9, 2(g) ; ng ta thu c 1,12 lớt khớ ( KTC) C% HCl...
 • 24
 • 283
 • 5

Giao an phu dao hinh giải tích trong không gian

Giao an phu dao hinh giải tích trong không gian
... vectơ phương u = (-1;3;5) x = − t  Giải : pttsố : y = 3t ; t ∈ R tham số z = −1 + 5t  x − y z +1 = = −1 Ví dụ 3: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d giao hai mặt phẳng có phương trình ... độ điểm I b.Viết phương trình mp( α ) chứa d d’ c.Tính thể tích phần khơng gian giới hạn mp( α ) mặt phẳng tọa độ Bµi 12: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết PT mặt cầu có tâm I thuộc ... 16: Trong khơng gian Oxyz cho đường thẳng d : x +1 y + z + = = điểm A(3;2;0) 2 Tìm tọa độ hình chiếu vng góc H A lên d Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d Bài 17: Trong khơng gian...
 • 24
 • 245
 • 0

Giáo án phụ đạo văn 9

Giáo án phụ đạo văn 9
... miêu tả văn thuyết minh? văn thuyết minh 2- Yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Thông qua cách dùng tứ ngữ, hình ảnh có sức gợi lớn biện pháp nghệ thuật đặc sắc so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, ... chừng mực đònh… - Những câu văn có ý nghóa miêu ta nên sử dụng - Dàn ý chung văn đan xen với nhỡng câu văn có ý nghó lí giải, ý nghóa thuyết minh? minh hoạ III- Cách làm văn thuyết minh a, Mở Giới ... chết oan nghiệt b.- đánh giá ý nghĩa tư tưởng tác phẩm bối cảnh xã hội đương thời - đề cao phẩm hạnh người phụ nữ -Cảm thương với số phận oan trái họ - Lên án bất cơng người phụ nữ xã hội phong...
 • 95
 • 1,268
 • 4

Giáo án phụ đạo9

Giáo án phụ đạo lý 9
... song định luật ôm Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 15 /9/ 2012 Ngày giảng: 20 /9/ 2012 Tiết ÔN TẬP VỀ ĐOẠN MẠCH SONG SONG A MỤC TIÊU Củng ... 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh Ngày soạn: 14/10/2012 Ngày giảng: 18/10/2012 Tiết ÔN TẬP VỀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ – ĐỊNH LUẬT ÔM A - MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững phụ thuộc ... song song nên U = U2 = U1 = I1 R1 = 0,6 = 3V Trường THCS Lay Nưa Năm học 2012 – 2013 Giáo án phụ đạo Toán Giáo viên: Lò Văn Phanh U2 - GV yêu cầu HS giải 5.6 - Nêu biểu thức tính RTĐ có điện...
 • 6
 • 511
 • 3

giao an phu dao toan 9

giao an phu dao toan 9
... Xét hình thang AIKB có OA = OB = R AI // OH // BK(vì cùng vng góc với IK) ⇒OH là đường trung bình của hình thang AIKB Vậy IH = HK (1) có OH ⊥ EF ⇒HE = HF (2) (Định lý quan hệ giữa ... ĐẠO 29 NĂM HỌC 2010-2011 x TRƯỜNG TH&THCS PỜ LY NGÀI GV:LỘC XN ĐẠI y = – 2x b) Gọi giao điểm các đường thẳng y = 0,5x + và y = – 2x với trục hoành theo thứ tự tại A,B và gọi giao ... VT = VP 7x -5y = -53 a)(-4;5)  Thay x = -4; y = vào PT -2x + 9y = 53 -2x + 9y = 53 ta được: 0,2x +1,7y = -18,1 -2.(-4) + 9. 5 = 53 b)(3;-11)  3,2x - y = 20,6 VT = VP HD: a) Thay x = -4;...
 • 41
 • 189
 • 3

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 9

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO TOÁN 9
... CỦA THẦY, TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG GV cho học sinh đọc toán lựa chọn Bài toán 1: Xét xem biểu thức sau đúng sai: Nếu a ≥ b ≥ GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN hay sai: Nếu a ≥ b ≥ a 2b = a b a 2b = a b (đúng) ... phương trình phương pháp thế, số toán có liên quan đến hệ phương trình bậc hai 33 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG TOÁN Buổi 17 : LUYỆN TẬP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN Bài 1: Giải hệ phương ... 300 = − b / 98 − 77 + 0,5 = 2 c / 9a − 16a + 49a = a d / 16b + 40b − 90 b = b − 10b Bài tập 59 (SBT -12) Rút gọn biểu thức : ( ) b / (5 + ) − 125 c / ( 28 − 12 − ) + 21 d / ( 99 − 18 − 11 )...
 • 78
 • 162
 • 0

giáo án phụ đạo hình học lớp 7 hay

giáo án phụ đạo hình học lớp 7 hay
... 48 (SBT/83) - HS đọc đề - HS: Vẽ hình ghi GT, KL A ? Vẽ hình ghi GT, KL Xx 130 - GV: Hướng dẫn kẻ thêm hình phụ 59 (SGK/104) M m Yy GT KL 70 160 Â = 1300 µ B = 70 µ C = 160 Ax // Cy C B ? Nêu ... chứng minh vào Bài 27 (SGK/119) - HS chữa tập 27 Hình 86: Để ∆ ABC = ∆ ADC c.g.c ) cần thêm điều kiện: BAC = DAC Hình 87: Để ∆ AMB = ∆ EMC (c.g.c) Cần thêm điều kiện: AM = EM Hình 88 : Để ∆ CAB ... Yêu cầu học sinh làm tập 65 ? Vẽ hình , ghi GT, KL - Gọi học sinh lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL x = 32 + 42 = 25 ⇒ x = Bài tập 65 (SGK-Trang 1 37) - HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL ? Để chứng minh...
 • 25
 • 486
 • 0

giáo án phụ đạo toán 9 cả năm

giáo án phụ đạo toán 9 cả năm
... y + x + y Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT * ... I, Mục tiêu: Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT * ... I, Mục tiêu: Giải toán cách lập hệ phơng trình * Kiến thức: HS giải đợc toán thực tế cách lập HPT * Kĩ năng: - HS đợc củng cố kĩ phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải toán cách lập HPT *...
 • 32
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án phụ đạo toán 9giáo án phụ đạo toán 9 kì 2giáo án phụ đạo toán 9 học kì 2giáo án phụ đạo văn 9 học kì iigiáo án phụ đạo văn 9 kì 1giáo án phụ đạo văn 9 kì 2giáo án phụ đạo văn 9 học kì 2bài giáo án phụ đạo toán 9giao an phu dao hinh hoc 7 haygiáo án phụ đạo sinh 9tuân anhnga điềngiáo án phụ đâọ toán 9 cả nămgiáo án phụ đạo sinh 9giáo án phụ đạo anh 9giáo án phụ đạo toán 6 hình họcgiáo án phụ đạo môn ngữ văn lớp 9XU HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÓ CHỨNG NHẬN TRONG CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ: LÚA, ĐIỀU, TIÊU, BƯỞI DA XANH VÀ TÔMGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ bài tập KINH tế vĩ mô, SAU đại họcGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họckiếm tiền online với sms.vnbáo cáo thực tập tốt nghiệpSoạn bài Bài ca ngất ngưỡngBỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập