Unit 7 test

E10 UNIT 7 TEST 1

E10 UNIT 7 TEST 1
... English people spent 18 hours per week TV a watching b to watch c watch d for watching I've lived in a small house near the coast 19 90 a from b since c in d for She left home in 19 93 and since ... have increased d has become/ have increased 10 all my warnings, he tried to fix the computer himself a Although b In spite of c Because d Instead of 11 Some television programs a may make children ... violent 12 I away most of my old books when I moved house a threw b have thrown c had thrown d was throwing 13 You whisper Nobody can hear us a needn't to b don't have to c mustn't d need to 14 ...
 • 5
 • 428
 • 0

UNIT 7-TEST

UNIT 7-TEST
...
 • 5
 • 245
 • 0

Unit 7 test

Unit 7 test
...
 • 1
 • 18
 • 0

Unit 7 test

Unit 7 test
...
 • 1
 • 14
 • 0

Unit 7+8+Test yourslf B

Unit 7+8+Test yourslf B
... không hợp lệ file b xóa (violet.vn/uploads/resources/159/203540/ /Unit7< /b> %208%20TestyouselfB.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 293
 • 0

11CB UNIT 7 -3 TEST

11CB UNIT 7 -3 TEST
... always spends (spend/ always) time looking for new stamps 14 I'm doing the test very well now I wouldn’t (not/ do) the test well if I hadn’t revised (not/ revise) thoroughly last night 15 Would ... 11 Martin failed his driving test last week because he was very nervous If Martin hadn't been very nervous, he wouldn't have fallen/ would have passed his driving test last week 12 Go' right now ... speak to her unless she speaks to you first If I weren't in my 70 s and rather unfit, I might consider taking up squash Were I not in my 70 s and rather unfit, I might consider taking up squash 'What...
 • 9
 • 918
 • 13

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST D (UNIT 7+8) doc

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST D (UNIT 7+8) doc
... Daisy always well dressed, has won the beauty contest (that is / who is / that / who are) 28 Her confessor suggests she a different university (attends / attending / attended / attend) ... he is on a diet (in spite of / because / despite / even though) 23 She attended the class she didn’t feel alert (because / although / so / and) 24 Classes will be canceled tomorrow ... see a doctor (but / so / or / however) 40 The examination tested both listening reading (or / and / but / however) 41 It is raining, I can’t go to the beach (so / but / or / and) 42 If...
 • 6
 • 396
 • 5

TEST FOR UNIT 7

TEST FOR UNIT 7
... has lasted forty minutes so far I _ a waited in the queue forty minutes ago b was waiting in the queue for forty minutes c have been waiting in the queue for forty minutes ... _ a will never forget to see Nelson Mandela b never will forget seeing Nelson Mandela c will never forget seeing Nelson Mandela d never forget when I saw Nelson Mandela I've ... computers for doing particular jobs b people who look for information on the Internet c people who design the Web d computer programs that allow users to look at and search through information...
 • 7
 • 771
 • 7

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 3

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 3
... given 31 Vietnam / an average growth in GDP / 7. % per year / 000 to 004 a Vietnam had an average growth in GDP of 7. % per year from 000 to 004 b Vietnam, it had an average growth in GDP of 7. %per ... largest growth in Asia, after only China 33 November 7, 006 / Vietnam became WTO's 50th member / after several years of preparation and negotiation a On November 7, 006, when Vietnam became WTO's 50th ... November 7, 006, Vietnam became WTO's 50th member after several years of preparation and negotiation 34 Government figures / GDP growth / 8 .7% / 006 a Government figures of GDP growth up to 8 .7% in...
 • 8
 • 296
 • 2

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 2

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 2
... work 22 He went to work despite his headache a nevertheless b due to c notwithstanding d because of 23 Despite _, we knew that he was guilty a denied b denying c he denied d his denial 24 Despite ... feeling very well 27 Though _, they are good friends a their sometimes quarrel b to have a quarrel sometimes c they sometimes have a quarrel d of having a quarrel sometimes 28 Despite _, ... spite of the fact c though d as though 20 _ of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain a In spite b Despite c But d Although 21 In spite of his hard work, he could...
 • 6
 • 1,729
 • 13

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 1

Unit 7 - ECONOMIC REFORMS -Test 1
... opportunity 17 In 00 _ Vietnamese Communist Party approved a 0year economic plan that enhanced the role of the, private sector while reaffirming the primacy of the state a a b an c the d Ø 18 ... backgrounds 15 _ laws and regulations which impose restrictions on any rights should be revised to comply with international law a Domestic b Program c Encouraged d Expanding 16 These new economic reforms ... renovation 13 For more than years, the Vietnamese government has pursued the open-door _ and continued to woo foreign investment a policy b way c export d guideline 14 After a decade of economic...
 • 6
 • 3,399
 • 32

Unit 7-ECONOMIC REFORMS-Test 3

Unit 7-ECONOMIC REFORMS-Test 3
... China d The GDP growth, which was 8.4% in 005, the second largest growth in Asia, after only China 33 November 7, 006 / Vietnam became WTO's 50th member / after several years of preparation and negotiation ... crisis in 997 36 The Vietnamese Doi Moi campaign _ a has not interfered with politics b has focused on centralized economy c is not in favour of socialism d came into being in 986 37 From the ... Vietnamese Doi Moi campaign has not allowed foreignowned enterprises 38 Which rate has decreased? a Poverty b Population c Economy d Business 39 The development in Vietnam _ a has been equal in every...
 • 8
 • 991
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích chi tiết tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)Phân tích chi tiết tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọHanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcHoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập