Unit 5 test

UNIT 5-TEST

UNIT 5-TEST
... Unusually, it gives people much needed experience of life outside the classroom, as well as the opportunity to study for their exams The students, who are aged between 16 and 18 and come from all over...
 • 6
 • 170
 • 2

UNIT 5- TEST

UNIT 5- TEST
...
 • 4
 • 300
 • 0

E10 UNIT 5 TEST 1

E10 UNIT 5 TEST 1
... What will we when we want to call the Fire Service? B: _ a Dial 11 3 b Dial 11 4 c Dial 1 15 d Dial 11 6 A: _ B: Let me see, since September 2003 a When did you attend ... - §T: 04 754 80 35 carefully checked D You'll see a copy before they're printed by the printer A B C D We've been here only one day, but we've been taken three rolls of film A B C D 10 If the software ... looked/ saw d had looked/ were seen 13 Professor Kidd three books since 19 99, and she's working on fourth a has been writing b wrote c has written d writes 14 How often your car serviced since...
 • 5
 • 350
 • 4

Unit 5 test 1 key Bài tập mai lan hương lớp 11

Unit 5 test 1 key Bài tập mai lan hương lớp 11
... prepared, but all the time the opportunities for personal and group advice must be presented in a way which makes them easy to understand and within easy reach of pupils 41 According to the passage one ... offering accommodation d advisable 45 According to the passage adults usually _ a think that children learn better in secondary school IV 46 47 48 49 50 b neglect their children when they ... d be freed from any pressure of academic work 43 Talking about secondary schools, the author is mainly concerned about _ a academic standards b the personal development of pupils c the role...
 • 2
 • 964
 • 4

12cb UNIT 5 - 3 TEST

12cb UNIT 5 - 3 TEST
... than 30 of the highest-ranked 45 institutions are in the United States, as measured by awards and research output Public universities, private universities, liberal arts colleges, and community ... increase the number of non-public universities to 30 % by 2007 36 University Entrance Examination in Vietnamese is very _ a interesting b stressful c free d easy 37 The word those refers to ... changes d has been affected by the country's economic development 39 Tianjin University was founded in _ a 18 95 b 1896 c 1 950 d 1 951 40 Which university celebrated the hundredth anniversaries...
 • 8
 • 318
 • 2

11CB UNIT 5 -3 TEST

11CB UNIT 5 -3 TEST
... popularity in the United States and many other countries 41 What does this passage mainly discuss? a National education b Illiteracy eradication QN 42 43 44 45 IV A 46 47 48 49 50 B 51 52 53 54 c Adult ... computer company UNIT I TEST PRONUNCIATION Choose the word that has main stress placed differently from the others QN 5 II A 10 11 12 13 14 15 B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C 26 a illiterate ... staying b for us to stay c that we were staying d about us staying 25 in 1636, Harvard is one of the most famous universities in the United States a Founding b Founded c Being founded d It was founded...
 • 9
 • 376
 • 1

test unit 5

test unit 5
... all (4) the country, have to deal with very large amounts of information They have to make sure (5) are enough goods on the shelves for customers to buy, they need to be able to re – order before ... “Do you speak any foreign languages?”  She asked - - - END OF TEST - - - ...
 • 3
 • 188
 • 0

test unit 5,6,7

test unit 5,6,7
... The lake is too deep for them to swim in  They oOo End of Test oOo oOo oOo oO o oOo oOo oOo ...
 • 2
 • 216
 • 2

Test of unit 5+key

Test of unit 5+key
... connections Because of the increasing incidents of virus infiltration, businesses and agencies are becoming wary of sharing software Security policies need to be increased as immunity programs are ... Hanoi, that is the capital of our country, is a city of peace A B C D 57 Have you finish the report yet? A B C D 58 He has made a lot of mistakes in his writing because of his careless A B C D 59 ... nhiễm immunity (n) miễn dịch disrupt (v) phá hỏng incidents (n) bất ngờ xảy 66 Which of the following is the best title of the passage? A Be aware B Stop the clock C Deleting files D Sharing software...
 • 4
 • 236
 • 1

test written Unit 5

test written Unit 5
... gạch chân phía (2d) She is a nurse There are two lamp in my house Mr and mrs Tam are engineers 5. It’s my book , not her book IV Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (3d) is / my / this / not / pen...
 • 3
 • 56
 • 0

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST C (UNIT 5+6) docx

Tài liệu BT TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 9 GRAMMAR TEST C (UNIT 5+6) docx
... continuously works) 22 She when she heard the news (can’t help crying / can’t helped crying / couldn’t help cry / couldn’t help crying) 23 The children surprised, were they? (weren’t / was ... English (because he don’t / because he doesn’t / because of he doesn’t / because of he don’t) 21 Sue She never seems to stop (work continuously / works continuously / works continuous / continuously ... don’t know French, ? (does you / don’t you / you / didn’t you) 16 I don’t the action films I prefer documentaries (likes watching / like watching / hardly to watch / hardly watching) 17 ...
 • 6
 • 252
 • 3

TEST FOR UNIT 5.doc

TEST FOR UNIT 5.doc
... communication was transformed invention of Internet ?: What/ use/ fax machine/ for a What are you used fax machine for? b For what fax machine is used? c What is the use for fax machine? d What ... me what is a microwave used for? b Please tell me how to use a microwave? c Can you tell me what is used 'for cooking'? d Could you tell me what a microwave is used for? A: What will we when we ... Global communication was transformed the invention of the Internet b The invention of the Internet was transformed the global communication c Global communication was transformed by the invention of...
 • 7
 • 350
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật đối với giống lan hồ điệp mãn đường hồng tại đồng hỷ thái nguyênXấp xỉ nghiệm của bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của một họ vô hạn đếm được ánh xạ gần không giãnHoàn thiện văn hoá doanh nghiệp tại Nhà xuất bản Đại học Sư phạmiệc thống nhất hệ thống cân đo lường và tình trạng cân đo lường ở các tỉnh Bắc Kỳ thời kỳ thuộc địaKết hợp phương pháp đánh giá thực hiện công việc theo quá trình và mục tiêu tại Trung tâm phần mềm viễn thông ViettelSKKN tiểu học: Trò chơi học tập theo hướng tích cực hóaĐãi ngộ người lao động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Việt (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động chuyên canh hoa đến môi trường đất vùng ven đô Hà NộiNghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt NamNhững vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt NamSKKN Tiểu học: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giáo dụcĐa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng Cửa Đại, tỉnh Quảng NamĐặc điểm của một số nhân tố quy mô lớn trong điều kiện hạn hán ở Việt NamTiểu luận: Triết học với xu thế toàn cầu hóa hiện đạiChuong 3 moi truong quan triANTEN KHUNG CÓ VỎ BỌC KIM VÀ ANTEN KHUNG LỚNSKKN: Biện pháp giúp học sinh hát đúng giai điệu phân môn học hát ở trường Tiểu học Nga Tân, Nga SơnChuong 4 hoach dinhChuong 7 chuc nang to chucLuận văn Tâm lý học chuyên ngành Hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập