Unit 15 test

E10 UNIT 15 TEST 1

E10 UNIT 15 TEST 1
... brought back 12 Valerie Polkoff, , escaped from Russia with her family in 19 17 a who has died aged 90 b whose age 90 when she died c that-has died aged 90 d aged 90 when She died 13 He has been ... started in 19 05 as a small train stop There were only a few buildings in the middle of the desert In 19 46 a famous gangster named Bugsy Seigel built the first casino Re was murdered in 19 -17 "Iris ... in 16 24 by the Dutch, who called it New Amsterdam d New York, which was founded in 16 24 by the Dutch, called New Amsterdam 16 64/ the English/ gained/ control/ changed/ name/ New York 'a In 16 64...
 • 5
 • 428
 • 0

E11 UNIT 15 TEST 2

E11 UNIT 15 TEST 2
... 27 All the students in the class are enough good to pass the final exam A (good enough) B C D 28 Neither Sam nor James wanted their name associated with the project A B C (his) D 29 Not ... laid a Not until 1866 b Until 1866, just c Until 1866 d In 1866, not until 52 The fact that _ was discovered in 1 923 by the astronomer Edwin Hubble a the expansion of the universe b the universe, ... Schiaparelli, discovered markings on Mars' surface These markings looked like canals This finding ( 42) _ astronomers to believe that since water exists on Mars, life forms could exist as well However,...
 • 4
 • 1,167
 • 5

Unit 15 test

Unit 15 test
...
 • 1
 • 10
 • 0

11CB UNIT 15 -3 TEST

11CB UNIT 15 -3 TEST
... became the third country in the world to be able to independently carry out manned space flights UNIT 15 TEST I PRONUNCIATION Choose the word that has the underlined part pronounced differently from ... as ordinary glass c hard as ordinary glass five times d ordinary glass as hard as five times UNIT 15 TEST I PRONUNCIATION Choose the word that has the main stress placed differently from that of ... anywhere 14 I was very busy at work; but I could / was able to have a couple of days off last week 15 She swam strongly and could / was able to cross the river easily, even though it was swollen...
 • 8
 • 925
 • 18

Bài giảng 15'''' TEST 1(unit 9+10)- 2nd semester

Bài giảng 15'''' TEST 1(unit 9+10)- 2nd semester
... Full name :…………………………………… Class :…………………… ENGLISH 11 - 15’ TEST I Combines these sentences, using Relative clause : My sister wants to speak to you You met...
 • 2
 • 213
 • 1

Bài giảng 15'''' TEST (unit 9,10) + key

Bài giảng 15'''' TEST (unit 9,10) + key
... Full name :…………………………………… Class :…………………… ENGLISH 11 - 15’ TEST I Combines these sentences, using Relative clause : My sister wants to speak to you You met ... danger d dangerous d polite d destroy d pollutants d to Full name :…………………………………… Class :…………………… KEY A I Multiple Choice Questions: I wish you a speedy recovery from your illness to return to work...
 • 4
 • 290
 • 1

TEST FOR UNIT 15.doc

TEST FOR UNIT 15.doc
... The happy Mondays a had a reputation for the pop groups b has had a reputation for its pop groups c has had its reputation for pop groups d had reputation for its pop groups Washington, DC is ... Manhattan is the island the main borough of New York City a which has formed b where is formed c whose forms d that forms Las Vegas is a US city many people go to gamble a which b that c ... .I have make to be friendly and neighborly a for the many efforts b in spite of the many efforts c despite the fact that d although I put in many efforts 'Is April twenty-first the day ? 'No,...
 • 7
 • 159
 • 3

PRACTICE TEST+key unit 15 lop 12

PRACTICE TEST+key unit 15 lop 12
... the so-called “women (42) movement” The first cause of the liberation of women was the development of effective birth-control (43) , freeing women from endless cycles of childbearing and ... interest outside the home Women could (45) _ having children; consequently, they had the opportunity to acquire an education or pursue a (46) One of the biggest effects of the greater (47)...
 • 3
 • 1,718
 • 15

11 CB PRACTICE TEST -UNIT 15

11 CB PRACTICE TEST -UNIT 15
... last night  I wish ………………………………………………………………………… 15 “You’d better look for a new job, Andrew.”  Jane advised ………………………………………………………………… TEST 15 A PHONOLOGY Choose the word whose underlined part ... sister can speak English better than me  I cannot………………………………………………………………………… 11 He spent two hours doing that test  It took …………………………………………………………………………… 12 I have played tennis for three ... plenty for everyone, ? 11 Let's go out for dinner tonight, ? 12 That isn't Bill driving, ? 13 Nothing went wrong, ? 14 There used to be trees here, ? 15 This won't take long,...
 • 11
 • 356
 • 6

TEST FOR UNIT 15 pdf

TEST FOR UNIT 15 pdf
... True b False c No Information 10 The Entertainment Center is only for international popular arrests who at tract large audiences a True h False c No Information TEST FOR UNIT 15 I PRONUNCIATION ... practiced for many hours, George failed driving test for the third time b Although! Despite his many hours of practice, George failed his driving test again c Although/ In spite of practicing for many ... No Information The weather in Sydney is warm and pleasant a True b False c No Information Originally, Sydney was built as a place for convicted people from Britain a True b False c No Information...
 • 15
 • 70
 • 0

Unit 15: Computers.Period 97: Lesson 6: Language focus + Correct the written test docx

Unit 15: Computers.Period 97: Lesson 6: Language focus + Correct the written test docx
... the form of the present perfect tense used with already and yet -Work in pairs to give the form and the uses S + Have/ Has + PP + O The uses: -Express the action that happened in the past and ... Insert the card into the machine Get money and the receipt -Ask ss to work in pairs to -Give the correct answers B Presentation: * The present perfect tense Presentation -Ask ss to give the form ... homework yet -Ask them to compare with the simple past tense Practice -Ask ss to work in pairs to the exercise (p144) -Share the answers to the partners -Give the correct answers Ex: Ba: yes, I have...
 • 6
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 11cb unit 15 3 testunit 15 women in society test 1test for unit 15unit 15 computers period 97 lesson 6 language focus correct the written test docxpractice test key unit 15 lop 12test yourself getting started questions unit 15unit 15 going outenglish 7 unit 15giáo án tiếng anh 7 unit 15bài giảng tiếng anh 7 unit 15giáo án tiếng anh 8 unit 15english 8 unit 15bài giảng tiếng anh 8 unit 15english 10 unit 15giáo án tiếng anh 10 unit 15Đề tài đảo diệp sơn độc đáo với con đường giữa biển luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài thực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpTiểu luận những ứng dụng của ngành dược trong việc điều chế thuốc cao áp huyết luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpthitruongdulich p2 5421Đề tài Đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại khu du lịch biển Sầm Sơn - Thanh HóaĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên Báide cuong kinh te chinh tri - trietNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng xây dựng công trình tuyến thoát lũ cứu nạn vượt sông kỳ lộ, huyện đồng xuân, tỉnh phú yênNghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhNâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámTHIẾT KẾ BỘ LỌC KALMAN ĐỂ TÍNH TOÁN ƯỚC LƯỢNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA THIẾT BỊ KHẢO SÁTTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTỰ ĐỘNG PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG GIỐNG NHAU TRONG HỆ THỐNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý TRONG HỘI NGHỊXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPXÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập