Unit 6 test

UNIT 6-TEST

UNIT 6-TEST
... going to have to leave soon, and so we A B C D Not until the early 1960s did the birthrate in the United States began to decline A B C D I’ll fly to Mars next week I’ve already gotten a ticket A...
 • 4
 • 340
 • 4

E10 UNIT 6 TEST 1

E10 UNIT 6 TEST 1
... secure a I feel b I feel c I feel 10 Hurry The next bus at 7 :15 a leave b leaves c is leaving 11 Nobody can persuade her her mind a change b to change c changing 12 'We're having a party at the ... job interview is on 17 October a Adrian will be called for a job interview on 17 October b Adrian is giving a job interview on 17 October c Adrian had an interview for a job on 17 October d Adrian ... C D They are going to have to leave soon, and so we A B C D Not until the early 1 960 s did the birthrate in the United States began to decline A B C D I'll fly to Mars next week I've already gotten...
 • 5
 • 296
 • 2

unit 6 - test

unit 6 - test
... well-dressed today, Mary," Tommy a Tommy accused Mary on being well-dressed b Tommy complimented Mary on being well-dressed c Tommy told Mary to be well-dressed d Tommy wanted Mary to be well-dressed ... beauty contests Beauty contests for women are more common, and winners are called beauty queens Beauty contests for men, like Mr Universe, are more likely to be "body building" contests-quite unlike ... telephone number / e-mail address a Enclosing your telephone number and e-mail address b.Please enclose your telephone number and e-mail address c Let's enclose your telephone number and e-mail address...
 • 11
 • 158
 • 0

E.8-UNIT 6 +TEST (33-39)

E.8-UNIT 6 +TEST (33-39)
... sorry I’m very busy -Take notes and exercises in pairs -As Ss to work in pairs to exerise 3a /p61 -62 They have to use the B.Could you me a favor? What can I for you? expressions in the box(to ... –PREPARED BY : HUYNH THI NGOC TRINH HOANG HOA THAM SECONARY SCHOOL DATE: 26 /11/ 2007 UNIT : THE YOUNG PIONEERS CLUB CLASS: PERIOD 36 : READ (Page 57) I- AIMS: -Students will • Vocabulary:encourage(v)[ex];citizenship(n)[trans];coeducational(adj)[trans];voluntary(adj);lead(v)[trans];establish(v)[trans]; ... NGOC TRINH HOANG HOA THAM SECONARY SCHOOL DATE: 20 / 11 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB CLASS: PERIOD 38 : LANGUAGE FOCUS (Page 60 ) I-AIMS: -Students will practise present tense with future...
 • 17
 • 271
 • 0

ENGLISH 8 UNIT 6 test and vocabulary exercises

ENGLISH 8 UNIT 6 test and vocabulary exercises
... and number of activities, and developed into a dynamic and multicultural team or staff and volunteers EFD strengthens and empowers local Social organizations enabling them to improve and expand ... English classes, etc) and they continue to improve and expand their services EFD was established in 19 96 by a a Swiss volunteer b a Belgian volunteer c a voluntary organization d Both a and ... Development (DFD) is a small international organization that was set up in 19 96 by a Swiss and a Belgian volunteer who were teaching English to children on the street EFD believes education improves the...
 • 6
 • 200
 • 0

Unit 6 test

Unit 6 test
...
 • 1
 • 14
 • 0

Unit 6 test

Unit 6 test
...
 • 1
 • 15
 • 0

Test for unit 6,7

Test for unit 6,7
... if they will come there the day after V/ Writing Keeping calm is the key of passing you driving test If you Because of his tiredness, he didn’t any thing  Because he I was careless, so I broke ... Although Ann was ill, she insisted on going to work  In spite of— You should clock the door before you leave  He advised me He works hard and I do, too  Both he and I I’d rather tennis than...
 • 2
 • 471
 • 3

Test of unit 6+key

Test of unit 6+key
... failed the test, _ he studied hard A In spite of B as C although D despite 48 Glass is usually sand A made from B made of C made in D made by 49 Up to now, I a lot of information ... forty-ninth state of the United States in 1959, was bought from Russia in 1867 The price paid to the Russian government for this huge piece of land was $ 7,200,000 Secretary of State Seward arranged ... arranged the treaty and the purchase Because people in the United States at that time knew little About Alaska, many of them did not approve of purchasing it Some jokingly called Alaska ”Seward’s...
 • 4
 • 342
 • 4

11CB UNIT 6 -3 TEST

11CB UNIT 6 -3 TEST
... take/ the contest// The representatives ofthreecIasses of my school took part in the contest contest/ we/ work/ groups/ three/ compete/ five activities/ ten minutes// In the contest, we worked ... English-speaking contests in schools are useful to students 41 English-speaking, contests give students opportunities to practice speaking English T 42 English-speaking contests make students ... Speaking Contest?' a He asked me to take part in the English Speaking Contest b He suggested taking part in the English Speaking Contest c He offered us to take part in the English Speaking Contest...
 • 8
 • 742
 • 12

test unit 6 [de 1]

test unit 6 [de 1]
... end or greatly reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that (6) them Most of people not want to that, of course But pollution can be (7) reduced in several ways ... sports programme on TV three moths ago (for)  _ - - - END OF TEST - - - ...
 • 2
 • 542
 • 0

Unit 6- 12Cb+ Test yourself B

Unit 6- 12Cb+ Test yourself B
... opinions about jobs Knowledge: - General knowledge: Students learn about opinions about jobs - Language: Talking about opinions about jobs - New words: words related to opinions about jobs Skills: ... to be an electrician - Why? - Because working as an electrician would be a dangerous job I may be killed by electricity D Post-speaking: Task 3: Talk about the job you may after you finish school, ... engineering, banking, driving cars, in front of the class - give feedback and correct selling, financing, mining, electrical jobs, chemical jobs answers SERVI CE JOBS JOBS MANU FACTU RING JOBS - work...
 • 13
 • 1,799
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: BÁO CÁO THNN Công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcĐánh giá thực trạng mức độ và vai trò những đặc điểm của doanh nhân việt namMẸO THI BẰNG XE MÁY CÓ KÈM THEO PHẦN MỀM TEST.Phân tích tất cả các tác phẩmPhối Hợp Các Lực Lượng Tuyên Truyền Về Khai Thác Thủy Sản Cho Ngư Dân Vùng Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Hiện NayCách làm hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2017Đánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng ThápTÀI LIỆU CHUYÊN đề CON NGƯỜI và PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề dân tộc và GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc TRONG CHỦ NGHĨA xã hộiĐổi mới tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy cấp xã ở nước ta hiên nayPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nội (tt)TÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề dân tộc và CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc, sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC đổi mới HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa và xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM TIÊN TIẾN đậm đà bản sắc dân tộc dưới ÁNH SÁNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG lực LƯỢNG vũ TRANG NHÂN dân và vấn đề xây DỰNG lực LƯỢNG vũ TRANG dưới ÁNH SÁNG tư TƯỞNG HCM HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG NHÂN văn hồ CHÍ MINH và vận DỤNG tư TƯỞNG NHÂN văn hồ CHÍ MINH TRONG sự NGHIỆP đổi mới HIỆN NAYQuản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo (tt)TÀI LIỆU CHUYÊN đề tôn GIÁO và GIẢI QUYẾT vấn đề tôn GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hộiTÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và một số vấn đề cấp BÁCH TRONG xây DỰNG CHỈNH đốn ĐẢNG THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAYTÀI LIỆU CHUYÊN đề KINH tế CHÍNH TRỊ mở RỘNG, PHÁT TRIỂN QUAN hệ KINH tế QUỐC tế TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập