De thi thu dai hoc mon vat li va dap an

Đề thi thử Đại học môn Vật đáp án

Đề thi thử Đại học môn Vật lí và đáp án
... 7,2mA C 5,7mA D 8,2mA S GD&T THANH HO TRNG THPT HU LC THI TH I HC LN NM 2011 Mụn: VT Lí; Khi A Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi gm cú 06 trang) - Trang - Mó : 362 H v tờn thớ ... nhõn X Thi gian t s lng ca X v Na cú mu bng 0,75 l: A 22,1h B 12,1h C 8,6h D 10,1h S GD&T THANH HO TRNG THPT HU LC THI TH I HC LN NM 2011 Mụn: VT Lí; Khi A Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi ... 105km/h D 90,65km/h S GD&T THANH HO TRNG THPT HU LC THI TH I HC LN NM 2011 Mụn: VT Lí; Khi A Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi gm cú 06 trang) Mó : 584 H v tờn thớ sinh: S bỏo...
 • 25
 • 340
 • 2

4 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án tham khảo

4 đề thi thử Đại học Môn Vật lí và đáp án tham khảo
... 3D 4A 5B 6D 7C 8B 9A 10D 11A 12B 13D 14A 15B 16B 17D 18A 19C 20B 21C 22A 23A 24C 25B 26A 27B 28C 29C 30C 31D 32B 33B 34C 35A 36A 37D 38A 39C 40 D 41 B 42 A 43 B 44 D 45 C 46 D 47 A 48 A 49 B 50C đề thi thử ... ỏn 4: 2D 3B 4D 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12C 13D 14B 15B 16A 17C 18A 19D 20A 21A 22B 23B 24C 25C 26B 27A 28B 29A 30B 31A 32A 33A 33C 34D 35D 36D 37C 38D 39B 40 D 41 B 42 D 43 D 44 B 45 C 46 C 47 A 48 A 49 A ... 32B 33B 34A 35A 36D 37D 38D 39A 40 A 41 B 42 B 43 B 44 D 45 B 46 D 47 D 48 B 49 D 50B 16 đề thi thử đại học- CAO NG môn vật lý ( Thi gian lm bi 90 phỳt)\ đề số Cõu 1.Khi súng õm truyn t mụi trng khụng khớ...
 • 22
 • 58
 • 1

Đề thi thử Đại học Môn Vât đáp án

Đề thi thử Đại học Môn Vât lí và đáp án
... nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Khe S chiếu sáng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 λ2 Biết λ1= 0,5 μm vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ2 Bước ... Giáo Dục Đạo Tạo Thành Phố Đà Nẵng Trường THPT PHAN CHÂU TRINH học tự nhiên ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Môn: VẬT LÝ; Lớp 12 – Ban Khoa Thời gian: 90 phút ( không tính thời gian giao đề) đề: Họ tên: ... Phát biểu sau sai tán sắc? A Chiết suất môi trường phụ thuộc chất môi trường tần số ánh sáng B Trong môi trường, ánh sáng đỏ truyền với vận tốc lớn so với ánh sáng tím C Ánh sáng trắng qua lăng...
 • 17
 • 44
 • 0

Đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án

Đề thi thử Đại học Môn Vật Lí và đáp án
... Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng; D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng Sử dụng kiện ... Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng; D Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng Câu 43: Các ... rọi chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thu dải sáng nhiều màu phía sau lăng kính A lăng kính nhuộm màu cho ánh sáng B lăng kính tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn chùm ánh sáng mặt trời...
 • 24
 • 124
 • 0

10 đề thi thử đại học môn vật đáp án

10 đề thi thử đại học môn vật lí có đáp án
... Biên Bộ đề ôn luyện thi đại học môn Vật Lý A 100 V B 130 V C 150 V D 50 V Câu Một đèn ống thắp sáng nhờ điện áp xoay chiều biên độ U0 = 311 (V) tần số 50 Hz, đèn sáng điện áp đặt vào giá ... Văn Biên Bộ đề ôn luyện thi đại học môn Vật Đề (Dùng để kiểm tra chương: Dao động học, Sóng học, Điện xoay chiều, Dao động sóng điện từ) Câu Hai đầu A B lò xo gắn hai vật nhỏ khối lượng ... sóng tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 40 cm/s Hai điểm M N phương truyền sóng dao động pha nhau, 15 Chu Văn Biên Bộ đề ôn luyện thi đại học môn Vật Lý chúng điểm E F Biết rằng, E F có...
 • 72
 • 131
 • 0

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN
... tiêu thụ công suất 40W Tổng điện trở mạch AB A 35Ω B 40Ω C 85Ω D 75Ω ================ HẾT ================ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 05 MÔN VẬT LÝ - LỚP A1,2 - 03/2015 MÃ ĐỀ 125 10 C A C D C ... BMT THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 06 ♦ NH 2014-2015 Môn: Vật lý – Lớp A1, A2 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 28/04/2015 www.luyenthikhtn.com MÃ ĐỀ 126 Cho: số Plank h = 6,625.10-34Js; tốc độ ánh sáng ... thành điểm dao động với biên độ cực đại A B C 10 D ================ HẾT ================ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 06 MÔN VẬT LÝ - LỚP A1,2 - 04/2015 MÃ ĐỀ 126 10 C C B A C A B C A B GV: Nguyễn...
 • 24
 • 392
 • 0

Bài soạn 2 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án

Bài soạn 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... 17 18 19 20 D D A B C A D B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A B C D B B D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D C C B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D B D C A A D B 51 52 53 54 ... C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... C A A D B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B B B A D C C B A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ...
 • 10
 • 208
 • 4

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án tham khảo

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án tham khảo
... 17 18 19 20 D D A B C A D B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A B C D B B D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D C C B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D B D C A A D B 51 52 53 54 ... C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... C A A D B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B B B A D C C B A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ...
 • 10
 • 213
 • 2

Bài giảng Đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án số 5-6

Bài giảng Đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 5-6
... 35A 36D 37D 38D 39A 40A 41B 42B 43B 44D 45B 46D 47D 48B 49D 50B đề thi thử đại học- CAO NG môn vật ( Thi gian lm bi 90 phỳt)\ đề số Cõu 1.Khi súng õm truyn t mụi trng khụng khớ vo mụi trng nc ... bin thi n vuụng pha vi D súng in t l súng ngang Cõu53: Dũng in xoay chiu l dũng in cú A cng bin thi n tun hon theo thi gian B chiu bin thi n tun hon theo thi gian C chiu bin thi n iu ho theo thi ... Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; mi r i rc = C Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức ; mi D Khối tâm vật điểm luôn đứng yên Cõu 47.Công...
 • 11
 • 172
 • 2

Gián án Đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án số 7-8

Gián án Đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án số 7-8
... sắc vật phụ thuộc vào chất vật ánh sáng chiếu vào B) Màu môi trờng màu tổng hợp xạ mà môi trờng hấp thụ C) Sự hấp thụ ánh sáng môi trờng giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh ... trờng giảm bớc sóng ánh sáng truyền môi trờng D) Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật thấy vật có màu đỏ chiếu ánh sáng tím vào vật vật có màu tím Câu 25) Một ngời ngồi thuyền thấy 10 giây phao nhấp ... 34) Khi chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ Nhận định sau sai: A) Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng B) Chùm qua lăng kính chùm phân kỳ ánh sáng tím lệch nhiều C) Chùm sáng qua ống chuẩn...
 • 9
 • 224
 • 1

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... D UAK > 2e 2e 2e e (cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) P N 1A,2A,3D,4B,5A,6B,7D,8A,9D,10C,11C,12A,13C,14B,15A,16B,17D,18C,19B ,20 D ,21 A ,22 B ,23 A ,2 4B ,25 C ,26 B ,27 A ,28 D ,29 D,30B,31C,32D,33AB,34 ... ny l: A 9 ,2. 1015(m) B 920 0(nm) C 4,6.10 12( m) D 1,8.1014(m) P N 1D,2A,3A,4A,5A,6A,7B,8A,9A,10C,11B,12B,13A,14A,15D,16B,17B,18C,19B ,20 C ,21 A ,22 D ,23 A ,2 4A ,25 A ,26 B ,27 A ,28 A ,29 B,30C,31C,32C,33C,33C,34C,35A,36A,37C,38B,39C,40A,41B,42D,43A,4 ... hiu dng I = 2( A) Biu thc ca cng tc thi l: (A) 12 C i = 2cos100t (A) 12 (A) 12 D i = 2cos100t (A) 12 A i = 2 cos100t + Cõu 22 : Mt mỏy bin th cú t s vũng B i = 2cos100t n1...
 • 14
 • 200
 • 2

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... 17 18 19 20 D D A B C A D B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A B C D B B D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D C C B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C D B D C A A D B 51 52 53 54 ... C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B C D A B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D C D C B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... nhỏ vật A 3,2s B 0,5s C 2, 5s D 1,5s Câu 44: Chọn câu phát biểu khơng A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng...
 • 10
 • 162
 • 1

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật đáp án 1+2

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án 1+2
... 18B 19B 20 D 21 B 22 A 23 B 24 C 25 D 26 B 27 B 28 D 29 A 30B 31A 32C 33D 34C 35C 36B 37C 38A 39D 40B 41B 42C 43D 44B 45D 46C 47A 48A 49D 50B 51D 52B 53B 54B 55A 56D 57C 58C 59B 60A ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC-CAO ... D 1/600 giây ĐÁP ÁN : 1D 2D 3A 4D 5A 6C 7C 8D 9B 10B 11C 12A 13A 14D 15C 16B 17A 18C 19A 20 B 21 D 22 D 23 C 24 D 25 A 26 B 27 B 28 C 29 D 30B 31C 32D 33B 34C 35A 36A 37C 38B 39B 40A 41A 42D 43C 44B 45B ... lồi giống bán kính 20 cm Chiết suất thuỷ tinh ánh sáng màu đỏ nđ = 1,50 ánh sáng màu tím nt = 1,54 Khoảng cách hai tiêu điểm ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu tím A 2, 9 cm B 2, 12 cm C 0,74 mm D 1,48...
 • 13
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHLý luận về lượng giá trị hàng hoá của C. Mác và ứng dụng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp Việt NamCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịHoàn thiện những qui định pháp luật việt nam về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Quá trình phát triển của chế định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tếQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcQuyền của người lao động trong các dịch vụ oshin thời đạiViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đông37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếSlide bài giảng tài chính quốc tế cô liên hoachuong 22 23 khủng hoảng tài chính quốc tếĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Đạo đức phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận long biên, hà nộiGiáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập