báo cáo thực tập nhận thức ngân hàng

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Nam Á

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Nam Á
... hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp năm 2010 Ngân hàng Nam Á lập theo phương pháp trực tiếp Báo cáo tài hợp Ngân hàng Nam Á cho ... CHỦ ĐỀ THỰC TẬP 1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Nam Á lí chọn chủ đề báo cáo thực tập 1.1.1 Lí chọn chủ đề báo cáo thực tập Báo cáo tài (BCTC) báo cáo bắt buộc, quy định thống danh mục báo cáo, biểu ... hợp Ngân hàng Nam Á thực theo VAS 22, theo quy định Pháp luật kế toán, sở thực hợp báo cáo ngân hàng mẹ -Ngân hàng Nam Á công ty -Công ty TNHH thành viên Quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng Nam...
 • 18
 • 162
 • 3

Báo cáo kiến tập " Nhận thức về nhiệm vụ, chức năng, cơ sở vật chất và hoạt động chung của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - Hà Nội " doc

Báo cáo kiến tập
... đợt kiến tập em thu hoạch sau: Phần I Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Nội Phần II: Nhận thức nhiệm vụ, chức năng, sở vật chất hoạt động chung Trường Đào tạo cán Hồng Phong - Nội ... Về sở vật chất Trường ĐTCB Hồng Phong Thành phố Nội sở: - sở (cơ sở 1) đặt số 220 Đường Láng, Quận Đống Đa, H Nội. (Là địa điểm đặt trụ sở Trưởng ĐTCB Hồng Phong cũ trước đây) - ... phố Nội Trường Đào tạo cán Hồng Phong theo Quyết định số 92/ QĐ - TƯ ngày 17/09/1993 Thành uỷ định số 5580/ QĐ - UB ngày 02/10/1993 Uỷ ban nhân dân Thành phố Nội sở hợp trường: - Trường...
 • 31
 • 659
 • 0

báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính hợp nhất ngân hàng ngoại thương việt nam cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2005

báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính hợp nhất ngân hàng ngoại thương việt nam cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2005
... co tài chnh Cc bo co tài chnh hểp nht bao gm bo co tài chnh cềa Ngân hàng cềa cc cng ty ti ngày 31 thng 12 hàng nđm Bo co tài chnh cềa cc cng ty c cễng nin ặẩ bo co vèi Ngân hàng 1.5 Cc khon cho ... thi ặim 31 thng 12 1.14 Tài sn ềy thc qun l gi hẩ Cc tài sn gi cho mc ặch ềy thc qun l gi hẩ khng ặểc xem tài sn cềa Ngân hàng v th khng ặểc bao gm cc bo co tài chnh hểp nht cềa Ngân hàng 39 ... thng 12 nđm 2004 ti ngày 31 thng 12 nđm 2005 nh sau: (*): Khon mc bao gm vận mua sổm tài sn cậ ặnh cềa Ngân hàng ti 31 thng 12 54 Trong nđm 2005, vận ặiu lữ cềa Ngân hàng ặ ặểc tđng ln, chi tit...
 • 29
 • 229
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và việc trình bày dự phòng rủi ro tín dụng trên báo cáo tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và việc trình bày dự phòng rủi ro tín dụng trên báo cáo tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
... ni m r i ro ho ng ngân hàng 20 2.1.2 Khái ni m tín d ng, r i ro tín d ng 20 2.1.3 D phòng r i ro tín d ng ngân hàng 24 xác nh r i ro tín d ng 26 nh r i ro tín d ng ... ng trích l p d phòng r i ro tín d ng trình bày r i ro tín d ng i t i Vi t Nam 55 4.1.2.1 Phân lo i n 55 4.1.2.2 K toán d phòng r i ro tín d ng t i NHTM Vi t Nam 58 4.1.2.3 Trình ... d phòng , Vi Nam ngân hàng t M - a 23 NHTM sát Quy tr tr báo cáo tài 2012 thôn hàng Website liên quan 6 n - Các lý thuy tài nghiên c y kho liên quan NHTM trình bày BCTC , lý ngân hàng...
 • 108
 • 118
 • 0

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
... toán ngân hàng nên thông tin công b v công c tài chi ph i ch y mà ngân hàng cung c n ch ng thông tin báo cáo tài ng s d y, vi c l a ch n thông tin c n ph i công b v công c tài BCTC c a ngân hàng ... kinh doanh c a ngân hàng Vì v y, yêu c u v công b công c i kh nh m minh b ch thông tin 2.1.3 Yêu c u công b thông tin v công c tài Báo cáo tài c i Bên c nh tuân th nh v công b thông tin c a chu ... p ngân hàng 100% v c t i Vi t Nam, bao g m: Ngân hàng ANZ Vi t Nam, Ngân hàng Hong Leong Vi t Nam, Ngân hàng Stardard Chartered Vi t Nam, Ngân hàng HSBC Vi t Nam, Ngân hàng Shinhan Vi t Nam u...
 • 107
 • 101
 • 0

Báo cáo hội đồng quản trị ngân hàng phương nam

Báo cáo hội đồng quản trị ngân hàng phương nam
... nhân viên ngân hàng Phương Nam nổ lực để gia tăng giá trị cho cổ đông khách hàng, góp phần vào phát triển ổn định, lâu dài Ngân hàng Phương Nam Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông ... www.southernbank.com.vn chương trình quảng cáo Ngân hàng Phương Nam triển khai Ngân hàng trực tuyến Ngân hàng - Về phát triển nguồn nhân lực: Ngân hàng đào tạo tái đào tạo toàn thể cán nhân viên Ngân hàng, bước nâng ... nghị Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 định hướng phát triển năm 2012 Ngân hàng Phương Nam để Hội đồng quản trị triển khai, đạo thực Thay mặt Hội đồng quản trị, xin cảm ơn Quý vị quan...
 • 5
 • 247
 • 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo nhằm đưa thông tin quan trọng tình hình tài ngân hàng kết kinh doanh ngân hàng thời kỳ ... 95.882 11.766 Tóm tắt: Báo cáo tài ngân hàng bao gồm báo cáo: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (trong gồm phần: Phần I Báo cáo lãi lỗ Phần II tình ... doanh ngân hàng Ngoài ngân hàng sử dụng số báo cáo khác để bổ sung thông tin như: Báo cáo cân đối toán thực tế 12 tháng, Sao kê doanh số báo cáo cân đối nội bảng 12 tháng, Sao kê doanh số báo cáo...
 • 19
 • 259
 • 1

Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo nhằm đưa thông tin quan trọng tình hình tài ngân hàng kết kinh doanh ngân hàng thời kỳ ... 95.882 11.766 Tóm tắt: Báo cáo tài ngân hàng bao gồm báo cáo: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (trong gồm phần: Phần I Báo cáo lãi lỗ Phần II tình ... doanh ngân hàng Ngoài ngân hàng sử dụng số báo cáo khác để bổ sung thông tin như: Báo cáo cân đối toán thực tế 12 tháng, Sao kê doanh số báo cáo cân đối nội bảng 12 tháng, Sao kê doanh số báo cáo...
 • 19
 • 165
 • 0

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 22- TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ pdf

Tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 22- TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ pdf
... khoản tổn thất khoản cho vay ứng trước ảnh hưởng đến tình hình tài trình hoạt động Ngân hàng trình bày báo cáo tài Điều giúp họ đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực Ngân hàng Ngân hàng phải trình bày tổng ... liên hệ, độc lập Ngân hàng với Ngân hàng khác với thị trường tiền tệ Do Ngân hàng phải trình bày tách biệt khoản: a) Số dư tiền gửi Ngân hàng Nhà nước; b) Các khoản tiền gửi Ngân hàng khác; c) Các ... phải trình bày chất mối quan hệ bên liên quan đặc điểm nghiệp vụ số dư có để người đọc hiểu ảnh hưởng trọng yếu mối quan hệ báo cáo tài ngân hàng Các yếu tố thường trình bày theo yêu cầu Chuẩn mực...
 • 9
 • 236
 • 0

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI docx

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI docx
... 95.882 11.766 Tóm tắt: Báo cáo tài ngân hàng bao gồm báo cáo: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (trong gồm phần: Phần I Báo cáo lãi lỗ Phần II tình ... nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo nhằm đưa thông tin quan trọng tình hình tài ngân hàng kết kinh doanh ngân hàng thời kỳ ... chưa đề cập cách chi tiết Báo cáo Tài sản công nợ ngân hàng theo thời gian đáo hạn Qua số liệu Bảng báo cáo Tài sản công nợ ngân hàng theo thời gian đáo hạn” có nhìn chi tiết loại tài sản công...
 • 19
 • 218
 • 0

Tài liệu Báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại docx

Tài liệu Báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại docx
... CHƯƠNG II BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 1-  Chương nhằm giúp cho sinh viên nắm kiến thức nội dung báo cáo tài ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài tiêu ... tích báo cáo tài  Đặc biệt chương giúp cho sinh viên hiểu mục tiêu trình kế toán tài ngân hàng, khái quát toán công tác kế toán ngân hàng NỘI DUNG Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán Báo ... kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Một số tiêu phân tích báo cáo tài 6.1 Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng huy động vốn 6.2 Tình trạng tài sản cố định 6.3 Tỷ lệ tài sản có...
 • 32
 • 147
 • 0

Tài liệu Báo cáo "chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước 2008 " ppt

Tài liệu Báo cáo
... 18%/nùm (ấp dng tûâ giûäa thấng 5 /2008) ANNUAL REPORT 2008 maturities being 11% per annum After the SBV Governor's Decision No 16 /2008/ QÀ - NHNN dated 16 May 2008 on regulatory mechanism of VND ... REPORT 2008 2008, the inter - bank money market rates showed an upward trend due to the shortage of liquidity of credit institutions However, from the end of July 2008 to the end of December 2008, ... trûúâng Trong thấng àêìu nùm 2008, cng vúái viïåc thûåc hiïån cấc giẫi phấp àiïìu hânh CSTT nhû BẤO CẤO THÛÚÂNG NIÏN 2008 34 MONETARY POLICY MANAGEMENT IN 2008 In 2008, as the world economy experienced...
 • 76
 • 198
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật ngân hàng theo hướng nâng cao vai trò của ngân hàng trong hoạt động quản lí thuế " docx

Tài liệu Báo cáo
... tin liờn quan n ti n g i v ti s n g i c a khỏch hng l thụng tin "m t" thu c danh m c m t nh n c ngnh ngõn hng ph i c lu tr v b o v theo ch m tc a Nh n c T ch c, cỏn b v nhõn viờn ngõn hng khụng ... tin gi a c quan thu v ngõn hng m t s tr ng h p nh t nh - Trong cỏc b n phỏp lu t thu cú quy nh vi c ngõn hng ph i cung c p thụng tin theo yờu c u c a c quan thu v tham gia th c hi n cỏc quy t ... nh v th t c, trỡnh t th c hi n nờn khụng cú c s thi hnh Theo s li u th ng kờ t trỡnh Chớnh ph v D th o Lu t qu n lớ thu c a B tạp chí luật học số 12/2007 ti chớnh thỡ: T nm 1999 n nay, c quan...
 • 10
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo chất lượng tín dụng ngân hàngbáo cáo tốt nghiệp tín dụng ngân hàngbáo cáo kiến tập kế toán bán hàngbáo cáo tài chính hợp nhất ngân hàng acb 2012cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàngbáo cáo tài chính năm 2011 ngân hàng an bìnhphân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngân hàngbáo cáo phân tích tài chính ngân hàngbáo cáo kiểm toán nội bộ ngân hàngmẫu báo cáo kiểm toán nội bộ ngân hàngbáo cáo kết quả thử việc ngân hàngbáo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2012báo cáo tài chính hợp nhất ngân hàng acb 2011báo cáo tốt nghiệp kế toán ngân hàngcách làm báo cáo tài chính để vay ngân hàngCHƯƠNG 2 NỀN VÀ MÓNGCTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP thuy nganS CTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP thuy trang 1 1T CTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP tran thu thuyT CTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP tran van manhT CTXH VS NN mo ta TH gia dinh ngheo DP truong thi hue22 đề thi HSG lý lớp 7 đáp ánstarters plus writing and reading mới nhất.DABTTL (1) (1) dwjkdjiwjdiwjdiwdFa 5 unit 4 period 2bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnThơ Lò Ngân Sủn (LV thạc sĩ)Thì hiện tại đơn phần 1đồ án nền móng ly tâmraction kinetics handbookTiểu luận Nghiên cứu về phương trình nghiệm nguyênTIẾNG nói PHÊ PHÁN HIỆN THỰC xã hội TRONG THƠ nôm hồ XUÂN HƯƠNGtransport and storage of fluidsGiao trinh nhap mon CNTTTT 2016 (v5)TIN ĐẠI CƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập