Verb tense chart

ESL verb tense chart

ESL verb tense chart
... PROGRESSIVE TENSES Present Progressive 10:00 x 11:00 x Form be (am/is/are) + base form of verb + -ing Meaning He went to sleep at 10:00 tonight It ... continue He will be sleeping when I arrive The progressive tenses give the idea that an action is in progress during a particular time The tenses say that an action begins before, is in progress ... added for clarification PRESENT PERFECT PROGRESSIVE TENSES Present Perfect Progressive x Form Meaning Example(s) *have/has been + base form of verb + -ing Event in progress: studying When? Before...
 • 4
 • 63
 • 1

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level

Conjugating Exercise- Verb tense- Elementary level
... Put each verb in the brackets in the correct tense • 6.They (drive) to school are driving tomorrow • ... typing • 10 Tom (take) _a photograph of took me when I (not look) wasn’t looking Put each verb in the brackets in the correct tense are going • 11 Ann, we (go) _ to town (you Are you ... to the United States? • 15 Louis (eat) _ dinner was eating when his friend called Put each verb in the brackets in the correct tense • 16 At one time, Mr Waxman owned (own) this building...
 • 6
 • 148
 • 0

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE

VERB TENSE REVIEW + EXERCISE
... equal, resemble, look like - We mustn’t use the future tense in adverbial clause of time ( time clause) ( the present tenses will be used instead) EXERCISES “ Hurry up! What’s taking you so long?” ... have a sandwich, please VI Future Perfect and Future Progressive Future Progressive : S + will/ shall + be + Ving - indicating an activity that will be in progress at a time in the future Eg: I ... you going shopping? B: Yes I am going to buy something for dinner Future Perfect : S + shall/ will + have + Vpp - indicating an activity that will be completed before another time or event in...
 • 8
 • 201
 • 2

verb tense

verb tense
... man _ (run) after the train He _(want) _(catch) it I (do) an exercise on the verb tense at this moment and I _ (think) that I _(know) how (use) it now Michael ...
 • 8
 • 195
 • 2

50 VERB TENSE.9

50 VERB TENSE.9
... 6 Would you mind (show).me how (send)an e-mail V Give the correct form of the verbs in brackets in the following sentences I (not see).your brother recently - No He (not be)out ... centuries, and nowadays they (wear)by many Vietnamese women at work VI Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences If the (not be) gravity, the moon (shoot) ... If the crops (die), many people (go).hungry this coming winter VII Give the correct form of each verbs in the following sentences If today (be).Sunday, we (go) to your native village 2 Look, Lan!...
 • 3
 • 237
 • 0

Bài tập VERB TENSE ppsx

Bài tập VERB TENSE ppsx
... weeks He(visit) a lot of beautiful spots in Viet Nam Complete the sentences with the correct verb form ( play , have , drive , go , live , work , read , ) The children football in the school...
 • 4
 • 176
 • 3

Verb Tense

Verb Tense
... (see) that film several times because I like it III Supply the correct verb form: Present tenses Listen! I (think) someone (knock) at the door Up to the present, ... (ever, see) such a beautiful girl VII Give the right forms of the verbs in brackets: Past tenses Yesterday John (go) to the store before he (go) home Our ... 10 How long you (learn) English? V Supply the correct verb form: Simple past or Past continuos When I (arrive) at this house, he still (sleep) ...
 • 13
 • 189
 • 0

Bài tập TA- Verb tense

Bài tập TA- Verb tense
... Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 47 I……(ever visit) Australia, but I (see) a program on TV about it two ... you call back later? My father (have) a bath at the moment” Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 95 What time your mother (finish) work every day? 96 He (buy) that car ... you last night? 142 Up to then I never (see) such a fat man Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn BÀI TẬP VỀ CÁC THÌ Trang 143 I ……….(not see) him on last Monday 144 They had sold all the books when...
 • 7
 • 429
 • 4

Phonetics and verb tense exercises

Phonetics and verb tense exercises
... information C D Gellary Part II- VERB TENSES Columbus……………… (discover) America more than 400 years ago It……… (rain) very hard now The sun ……….…… (warm) the air and ……………… (give) us light They…………… ... plane…………………….(fly) toward the airport It……………………… (land) 54 What ………….you ……………… (listen) on the radio now? 55 Listen! Someone ……………………(cry) 56 Kien and Tuyen ……………………(be) good friends since they ... now 39 Hanh …….………………(not read) book at the moment 40 Our teacher usually …… ………………(give) us many exercises 41 He often ……………………(catch) a train to work 42 The cat ……………………(chase) the mouse for hours...
 • 11
 • 118
 • 1

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)

VERB TENSE or FORM (ENGLISH)
... take the baby to the doctor’s if his temperature ………… up again (go) If Jack ……………… a video recorder, he ……………… many programs (have / record) All the students are looking forward ………………………… summer ... garden should …………………… every day (water) If I finish my work soon, I …………………… for a drink with you (come) The rocket ……………………… around the Earth for 30 minutes (fly) The weather ………………… terrible since ... ……………… the pollution (cause) Originally, the book ……………… (write) in English, and a few years later is …………………… (translate) into several languages Angkor Wat and Angkor Thom ……………… in Cambodia several...
 • 6
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: the verb tense systemdiagram of the english verb tense systempast perfect continuous verb tense english grammarverb tense verb formpresent past and future verb tense quizpast present future teaching the verb tense systemfill in the blank verb tense worksheetsenglish verb tense final testpast present and future verb tense examplesenglish grammar verb tenses chartenglish verb tense exercises pdfenglish grammar verb conjugation chartenglish grammar verb tenses chart pdffill in the blank verb tense exercisespast present and future tense chartĐề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 2: Vi sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Xuất khẩu hàng may mặc của công ty trách nhiêm hữu hạn trendsetters fashion việt nam sang EU giai đoạn 2011 2015 và định hướng đến 2020Kế toán nhập khẩu hàng hóa ở công ty TNHH thực phẩm bách khangGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện nho quanGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khoái châuGiải pháp nâng cao phát triển thanh toán quốc tế tại ngân hàng agribank chi nhánh hải dươngTHỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG dài hạn của VIETINBANK bắc GIANG GIAI đoạn 2012 2014THỰC TRẠNG CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONGGiải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại việt namTình hình hoạt động kinh doanh của NHNo PTNT việt nam chi nhánhthành phố lào cai giai đoạn 2012 – 2014Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng VPBank chi nhánh ngô quyềnGiải pháp nâng cao hiệu quả nâng cao sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dược an khangGiải pháp phát triển tín dụng đối với học sinh sinh viên của phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện hạ langHoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH vận tải – thương mại – du lịch sài gòn hà nộiGiá trị tiên đoán tiền sản giật của sFlt-1 và PlGF, tỷ số sFlt-1-PlGF ở thai phụ 24-28NHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN lý NGUỒN vốn tín DỤNG ưu đãi của CHÍNH PHỦ THÔNG QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội TỈNH THANH hóaPhân tích tình hình tài chính tại công ty CP cuộc sống đẳng cấp việt namcác yếu tố ảnh hưởng đến ý định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hànggiải pháp hạn chế ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hàng viettel tại bến tre đến năm 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập