Kỹ thuật truyền dẫn

Kỹ thuật truyền dẫn số

Kỹ thuật truyền dẫn số
... phép ghép kênh số PCM – 32 theo tiêu chuẩn CEPT Một hệ thống truyền dẫn số PCM – 32 có MUX / DEMUX với 30 kênh thoại tín hiệu số vào kênh tín hiệu báo hiệu đồng (TS16 TS0) Truyền dẫn số Điều xung ... đường truyền dẫn số, loại mã đường dây, tạp âm lượng tử phép nén luật µ luật A NỘI DUNG : Kỹ thuật điều xung mã theo tiêu chuẩn CEPT 1.1 Lọc thấp lấy mẫu 1.2 Lượng tử hoá nén Truyền dẫn số Điều xung ... gian TS0 khung F số chẵn Nếu đồng khung lần liên tiếp có cảnh báo đồng để lưu ý cán kỹ thuật II Báo hiệu 2.1 Tổng quát: Việc sử dụng truyền dẫn số PCM điện thoại cho phép ta truyền đưa tín hiệu...
 • 25
 • 1,585
 • 19

Kỹ thuật truyền dẫn

Kỹ thuật truyền dẫn
... 4.6 Kỹ thuật truyền dẫn © 2004, HOÀNG MINH SƠN Phương thức truyền dẫn tín hiệu RS-232 RS-485 MBP 4.6 Kỹ thuật truyền dẫn © 2005 - HMS Phương thức truyền dẫn tín hiệu Truyền không ₫ối ... 4.6 Kỹ thuật truyền dẫn © 2005 - HMS 16 ChiÒu dμi d©y (m) Quan hệ tốc ₫ộ truyền khoảng cách truyền (sử dụng ₫ôi dây xoắn AWG 24) 3000 1200 300 30 12 © 2004, HOÀNG MINH SƠN 100 4.6 Kỹ thuật truyền ... HOÀNG MINH SƠN D 4.6 Kỹ thuật truyền dẫn D RT RT R D © 2005 - HMS 14 Cấu hình ghép nối dây Master D R Slave RT RT RT RT © 2004, HOÀNG MINH SƠN Slave 4.6 Kỹ thuật truyền dẫn R D R R D Slave D...
 • 19
 • 426
 • 5

Kỹ thuật truyền dẫn SDH

Kỹ thuật truyền dẫn SDH
... cỏc Container SDH 26 2.2 K t n i i m - i m SDH 27 2.3 Khung SDH 28 2.3.1 Khỏi ni m khung SDH ... ớch c a cỏc chu n SDH v b ng vi c xem xột c tớnh c a m ng tng lai Mụ t cỏc thu c tớnh chớnh v l i ớch c a SDH Túm t t chng M ng s : u v nh c i m SDH l gỡ? t i l i ph i cú SDH? Cỏc c tớnh ... ng h chớnh xỏc s d ng cụng ngh nộn khụng 1.2 SDH L Gè? 1.2 SDH l gỡ? Qu khụng d dng nh ngha SDH ch b ng m t vi t Nhng m t s khỏi ni m s c a õy SDH (Synchronous Digital Hierarchy) hay phõn...
 • 141
 • 1,863
 • 25

Câu hỏi nâng bậc: Nhân viên kỹ thuật truyền dẫn

Câu hỏi nâng bậc: Nhân viên kỹ thuật truyền dẫn
... cỏp kộo cng b, 24 si Cõu 5: Cõu hi: Nờu khỏi nim mode truyn súng si quang v cỏc c tớnh ca cỏc mode lan truyn si quang? Tr li: - Mt mode c hiu l mt trng thỏi dao ng in t ng vi nghim ca phng trỡnh...
 • 23
 • 2,714
 • 8

Kỹ thuật truyền dẫn thông tin quang SDH

Kỹ thuật truyền dẫn thông tin quang SDH
... hệ thống thông tin quang gồm có chơng : Chơng I : Hệ thống thông tin quang Chơng II : Sợi quang Chơng III : Khái quát hệ thống thông tin sợi quang Phần II : Công nghệ SDH thông tin quang gồm ... thống truyền dẫn khác truyền dẫn thông tin điện tải tin quang nhờ trình chuyển đổi tín hiệu địên -quang đầu phát tín hiệu quang- điện đầu thu Tín hiệu đa vào truyền dẫn lấy tín hiệu điện thông ... TRONG THÔNG TIN QUANG khái quát công nghệ truyền dẫn Lịch sử phát triển kĩ thuật ghi lại trình số hoá hệ thống viễn thông , bao gồm hệ thống truyền dẫn thông tin từ kỉ XIX tín hiệu thông tin tồn...
 • 98
 • 1,961
 • 21

Kỹ thuật truyền dẫn

Kỹ thuật truyền dẫn
... tục ghép kênh kỹ thuật liên lạc quang học trên, phát triển kỹ thuật liên quan truyền dẫn thuê bao số phát triển kỹ thuật đấu nối, kỹ thuật CCC (khả nǎng kênh xoá ) mạng có, kỹ thuật UNI (giao ... nói, số liệu, thông tin hình ảnh kỹ thuật NNI (giao tiếp nút - mạng), kỹ thuật tổ hợp siêu cao VLSI (tổ hợp quy mô lớn) bao gồm loại kỹ thuật mã hoá, kỹ thuật truyền dẫn số đồng bộ, mạng nối chéo, ... tần số) g3/4n truyền dẫn tiếng nói chọn kiểu truyền dẫn có tiếng nói chủ đề nguồn thông tin máy điện thoại Kiểu truyền dẫn FDM có kiểu AM gọi kiểu truyền dẫn tương tự Kiểu truyền dẫn tương tự...
 • 50
 • 289
 • 2

Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf

Tài liệu Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn pdf
... - K46 18 Bài tập môn học • Vẽ đồ thị quan hệ Sinh viên thực Kỹ thuật truyền dẫn EB PE No Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 19 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Biết tốc độ tối đa kênh truyền có ... Lớp ĐT7 - K46 10 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu AMI-NRZ(Bipolar NRZ) Tín hiệu HDB3 Sinh viên thực Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 11 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu Manchester ... ĐT7 - K46 12 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Phổ tín hiệu mã đường dây Phổ mã Unipolar NRZ Sinh viên thực Nguyễn éức Ninh Lớp ĐT7 - K46 13 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Polar...
 • 27
 • 660
 • 0

Tài liệu Bài tập lớn - Kỹ thuật truyền dẫn ppt

Tài liệu Bài tập lớn - Kỹ thuật truyền dẫn ppt
... chuong trinh Một số kết cho trường hợp: -7 - Bài tập lớn truyền dẫn -8 - Bài tập lớn truyền dẫn -9 - Bài tập lớn truyền dẫn - 10 - Bài tập lớn truyền dẫn Bài II: Biểu diễn tín hiệu điều chế số II.1.Mã ... cau'); - 12 - Bài tập lớn truyền dẫn end %%%%%%%%%xem ket qua duoi dang thi%%%%%%%%%%%% shg II.2 Kết mô thu ASK - 13 - Bài tập lớn truyền dẫn QASK - 14 - Bài tập lớn truyền dẫn PSK - 15 - Bài tập lớn ... F = [-N:N-1]./N; plot(F, FFT_Y1); -6 - Bài tập lớn truyền dẫn xlabel('frequency/F_s voi F_s = 4/T_b= 4*f_C_L_K' ) else FFT_Y1 = abs(fft(Y1, N))/N; FFT_Y1 = fftshift(FFT_Y1); F = [-N/2:N/ 2-1 ]./N*2;...
 • 16
 • 390
 • 7

Tài liệu Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn docx

Tài liệu Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn docx
... %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% shg; %Ket thuc chuong trinh Một số kết cho cỏc trường hợp: -7- -8- -9- - 10 - Bài II: Biểu diễn tớn hiệu điều chế số II.1.Mó nguồn chương trỡnh %ve tin hieu dieu che so bang...
 • 16
 • 425
 • 7

Kỹ thuật truyền dẫn đồng bộ SDH ứng dụng kỹ thuật truyền dẫn SDH vào mạng cáp quang hà nội

Kỹ thuật truyền dẫn đồng bộ SDH  ứng dụng kỹ thuật truyền dẫn SDH vào mạng cáp quang hà nội
... lung SDH Cu trỳc mng truyn dn SDH iu khin jitter v wander mng SDH Giao din quang cho thit b v h thng SDH Cỏc h thng truyn dn SDH s dng si quang Cu trỳc mng truyn dn SDH Truyn d liu trờn mng SDH ... thit b ghộp kờnh SDH Cỏc c im chung ca thit b ghộp kờnh SDH c im ca cỏc chc nng thit b ghộp kờnh SDH Qun lý mng SDH Khuyn ngh liờn quan n ni chộo lung c im chung ca b ni chộo lung SDH c tớnh ca ... Mbit/s, ú s tha dung lng s dng mng SDH nhng ni cú dung lng thụng tin nhỏ So sỏnh k thut PDH & SDH Ta cú th túm tt s khỏc gia k thut SDH v PDH nh sau: PDH SDH Bộ dao ng ni dao ng t Dao ng ni c...
 • 121
 • 572
 • 2

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ppt

Tài liệu Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ppt
... NRZ 14 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Polar RZ 15 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ mã Manchester 16 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 17 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn ... HDB3 11 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu Manchester 12 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn • Phổ tín hiệu mã đường dây Phổ mã Unipolar NRZ 13 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Phổ ... dây Tín hiệu Unipolar NRZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 2.Tín hiệu RZ Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 3.Tín hiệu Polar NZ 10 Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn Tín hiệu AMI-NRZ(Bipolar...
 • 27
 • 306
 • 0

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN ĐỒNG BỘ SDH

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN ĐỒNG BỘ SDH
... ca cỏc chc nng thit b ghộp SDH - Các đặc tính khối chức thiết bị ghép SDH G.784- Qun lý SDH - Quản lý SDH G.803- Cu trỳc mng truyn dn SDH - Cấu trúc mạng truyền dẫn SDH G.825- iu khin rung pha ... thụng tin SDH - Điều khiển rung pha trôi pha mạng thông tin SDH G.957 - Cỏc giao din quang ca cỏc thit b v h thng liờn quan n SDH - Các giao diện quang thiết bị hệ thống liên quan đến SDH G.958 ... hệ thống truyền dẫn G.774- Mụ hỡnh thụng tin qun lý SDH - Mô hình thông tin quản lý SDH G.782- Cỏc kiu v cỏc c tớnh ch yu ca thit b ghộp SDH - Các kiểu đặc tính chủ yếu thiết bị ghép SDH G.783-...
 • 109
 • 349
 • 0

Kỹ thuật truyền dẫn đồng bộ SONETSDH

Kỹ thuật truyền dẫn đồng bộ SONETSDH
... NỘI DUNG  Phần 1: Mạng truyền dẫn quang đồng SONET I Giới Thiệu SONET II Cấu trúc tín hiệu đồng III Add –Drop Multiplexer  Phần 2: Mạng phân cấp số đồng SDH IV Giới thiệu SDH V Tốc ... cho thấy giao diện đồng hóa cho trình ứng dụng chuyển mạch địa phương với xung nhịp bên hoạt động mô-đun giao diện (OIM) cung cấp kỹ thuật orderwire cục bộ, báo chuông nội bộ, cung cấp giao diện ... việc truyền tín hiệu cấp VT mạng đồng bộ, cách cho phép VT SPE float (đối với SPE STS-1) theo thứ tự để tránh slip buffers VT qua cross-connect Nếu dùngVT1.5 để cross-connected hệ thống truyền...
 • 63
 • 454
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở kỹ thuật truyền dẫnkỹ thuật truyền dẫn adslkỹ thuật truyền dẫn tín hiệugiáo trình kỹ thuật truyền dẫn sốkỹ thuật truyền dẫn số ptitkỹ thuật truyền dẫn số nguyễn quốc bìnhkỹ thuật truyền dẫn ip quangtài liệu kỹ thuật truyền dẫn sdhgiáo trình kỹ thuật truyền dẫn sdhkỹ thuật truyền dẫn sdh chu công cẩnkỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyếntrung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóngkỹ thuật truyền dẫn phát sóngkỹ thuật truyền dẫn quangkỹ thuật truyền dẫn pdhbáo cáo thuc tap tot nghiep de tai phan tich chat luong nước thaiÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCUTự học tiếng anh tập 1Financial market and instittutions 8th s miskin eakinsFinancial markets and instittution 11th s j maduraMoney banking and international FInanceBAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠIPhát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ vật líTổng duyệt kiến thức hàm sốKIẾN THỨC cơ bản về THƠ mới, ngữ văn 11, HK2CHỮA BỆNH sỏi THẬN BẰNG TRÁI dứaMỘT số món ăn kỵ NHAUCách ứng xử với đồng nghiệp xấu tính khôn ngoan khéo léo nhấtSKKN su dung hang dang thuc lop 8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN HCNNPhụ nữ cẩm phả xóa đói giảm nghèoTHUYẾT MINH LĂNG TỰ ĐỨCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ NỘI CHÍNHcho thuê máy photo tại hưng yênTriết học trung quốc tư tưởng vô vi của đạo gia và những ảnh hưởng của tư tưởng này lên đời sống xã hội ngày nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập