Luyện thi quốc gia điểm 9 10 môn hóa học

ôn thithi quốc gia 2015 cấp tốc môn hóa học

ôn thi kì thi quốc gia 2015 cấp tốc môn hóa học
... oxi hóa số nguyên tố 17 Trong phản ứng hóa học Cl2 + 2KBr Br2 +2KCl ; nguyên tố clo A bị oxi hóa C vừa bị oxi hóa, vừa bị khử B bị khử D không bị oxi hóa, không bị khử 18 Cho phản ứng hóa học ... nhiều số hạt không mang điện 14 Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử X bảng tuần hoàn A Chu 2, ô B Chu 3, ô 15 C Chu ô 16 D Chu ô 17 11 Dựa vào vị trí nguyên tố hóa học bảng tuần hoàn, ... 29.C 30.C Đề số Thời gian làm 45 phút Định nghĩa sau nguyên tố hóa học đúng? Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử A có điện tích hạt nhân B có nguyên tử khối C có kí hiệu hóa học D có số nơtron...
 • 165
 • 197
 • 0

Đề Thi Thử THPT Kì Thi Quốc Gia Năm 2014-2015 môn hóa học mã đề 149

Đề Thi Thử THPT Kì Thi Quốc Gia Năm 2014-2015 môn hóa học mã đề 149
... dung dịch H2SO4 loãng Số trường hợp mà Fe bị ăn mòn trước là A B C D HẾT Trang 1/5 - đề: 183 Đáp án đề: 149 01 A; 02 B; 03 A; 04 D; 05 B; 06 B; 07 B; 08 A; 09 A; 10 B; 11 D; 12 D; 13 A; 14 ... CuO Vị trí nguyên tố X bảng hệ thống tuần hoàn: A X nằm chu nhóm IVA B X nằm chu nhóm VA C X nằm chu nhóm VA D X nằm chu nhóm IVA Câu 40 Có hỗn hợp bốn kim loại dạng bột Mg, Cu, Ag ... khí có mùi chua tượng hóa học C Khi làm nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng vào đun lên tượng vật lý D Khi nấu canh cua, xuất gạch cua lên mặt nước, tượng hóa học Câu 48 Phát biểu...
 • 6
 • 181
 • 0

Luyện thi THPT Quốc gia đề số 1 Môn Hóa học

Luyện thi THPT Quốc gia đề số 1 Môn Hóa học
... pháp điện phân nóng chảy Số phát biểu A B C D Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm ... điều kiện chất tan X A B C D Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành https://www.facebook.com/thanh.lepham ... H2N-CH2CH2CH(NH2)-COOH D H2N-CH2CH(NH2)COOH Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành https://www.facebook.com/thanh.lepham...
 • 5
 • 334
 • 0

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC
... -* Thí sinh không sử dụng tài liệu; * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC Thời gian: 180 ... hóa thú vị Sở dĩ polithiophen có tính chất thú vị chuyển hóa từ trạng thái khử (hình vẽ) sang trạng thái oxi hóa trình pha tạp ( pha tạp điện hóa hóa học) Polithiophen có hai trạng thái oxi hóa ... cumen chất vô cần thi t, viết phương trình phản ứng tổng hợp policacbonat có công thức đây: a) Giải Nobel Hóa học năm 2000 trao cho công trình nghiên cứu polime dẫn điện Polithiophen số polime...
 • 10
 • 2,003
 • 71

LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ SỐ 10 ppt

LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC – ĐỀ SỐ 10 ppt
... Nguyên tố hoá học xác định yếu tố nào? Câu trả lời là: A Số khối B Số electron nguyên tử C Số hiệu nguyên tử số khối D Số đơn vị điện tích dương hạt nhân 11 Đốt cháy muối CH3CH2COONa thu chất rắn ... ứng với số khối A1 =36, A2= 38 A3 chưa xác định Phần trăm đồng vị tương ứng : 0,34% ; 0,06% 99,6% Biết nguyên tử khối trung bình agon 39,98u .Số khối đồng vị A3 nguyên tố agon : A.39 10 B.40 C ... 215 gam chất rắn Dẫn toàn khí thoát sục vào nước vôi dư thấy có 15 gam kết tủa trắng Khối lượng (m) hỗn hợp oxit ban đầu bao nhiêu? A 217,4 gam C 219,8 gam 13 B 249 gam D 230 gam Hoà tan 10, 00...
 • 9
 • 63
 • 0

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA TỈNH ĐÀ NĂNG môn hóa học

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA TỈNH ĐÀ NĂNG môn hóa học
... 21: Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta A xà phòng hóa chất béo lỏng NaOH B cô cạn chất béo lỏng nhiệt độ cao C làm lạnh chất béo lỏng nhiệt độ thấp D hiđro hóa chất béo lỏng ... etanđial C propanal D etanal - HẾT -Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thu m gam este Giá trị m A 10,40 B 36,72 C 10,32 D 12,34 Câu 46: Nung nóng hỗn hợp X gồm C3H4 H2 (tỉ khối so với H2 x) với Ni thời gian thu hỗn hợp Y gồm...
 • 8
 • 165
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 2 2016 môn Hóa học

Đề thi thử quốc gia lần 2 2016 môn Hóa học
... Cõu 26 : Chn ỏp ỏn C nh hng gii t0 (1) Cú NH4 NO2 t (2) Cú 2KMnO4 N2 K2 MnO4 t0 (3) Cú 4NH3 3O2 t0 (4) Khụng NH4Cl (5) Khụng NH4 (6) Cú AgNO3 to 2H2O CO3 2N2 NH3 t0 Ag NO2 MnO2 O2 6H2O HCl CO2 2NH3 ... Phong BNG P N THI TH LN 01.A 02. B 03.D 04.C 05.A 06.C 07.C 08.B 09.A 10.B 11.D 12. A 13.A 14.C 15.D 16.B 17.B 18.B 19.C 20 .B 21 .A 22 .B 23 .B 24 .B 25 .D 26 .C 27 .C 28 .D 29 .A 30.A 31.B 32. B 33.B 34.D ... thu c 0 ,2 mol SO2 v dung dch Y Cho Ba(OH )2 d vo Y thỡ thy cú 0,5 mol Ba(OH )2 phn ng v thu c 157, 02 gam kt ta Giỏ tr ca m l : A 27 , 52 B 28 , 32 C 28 ,64 D 29 , 92 Cõu 45: Hn hp X gm C2H4, C2H2, C3H8,...
 • 14
 • 352
 • 1

Đề thi thử quốc gia lần 3 2016 môn Hóa học

Đề thi thử quốc gia lần 3 2016 môn Hóa học
... Số mol O2 tham gia phản ứng đốt cháy là: A 0,28 B 0,26 C 0 ,30 D 0 ,33 Câu 30 : Cho 3, 68 gam hỗn hợp chứa Mg, Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3 )3 0,3M, Cu(NO3)2 0,4M AgNO3 0,5M Sau phản ... Số mol CaCO3 0,5 0,2 Số mol CO2 a Giá trị a :b : A 4:5 Định hướng giải Nhìn vào hình có b B 3: 4 BTNT a C 2 :3 0,5 0,4 CaCO3 NaHCO3 KHCO3 0,9 D 3: 5 BTNT.C a b b 0,9 0 ,3 1,2 0,9 1,2 Câu 33 : Hỗn hợp ... CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Câu 2: Trong cấu hình electron nguyên tử ion crom sau đây, cấu hình electron không A 24Cr: (Ar)3d54s1 B 24Cr: (Ar)3d44s2 C 24Cr2+: (Ar)3d4 D 24Cr3+: (Ar)3d3...
 • 18
 • 772
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 4 2016 môn Hóa học

Đề thi thử quốc gia lần 4 2016 môn Hóa học
... đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 80%) số gam este thu là: A 34, 20 B 27,36 C 20,80 D 18, 24 Câu 44 : Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0, 04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn ... loãng (dư), thu 4, 48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m A 4, 05 B 8,10 C 2,70 D 5 ,40 Câu 34: Phát biểu sau đúng? A Ở nhiệt độ thường, amino axit chất lỏng B Các amino axit thi n nhiên ... 0 ,48 B 0,36 C 0 ,42 D 0 ,40 Câu 41 Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C2H2; C2H4 H2 bình kính với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, dẫn sản phẩm cháy thu qua bình đựng H2SO4...
 • 5
 • 993
 • 11

KY THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NAM 2015 - MÔN HÓA HỌC

KY THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NAM 2015 - MÔN HÓA HỌC
... ouoc GIA KY THI CHON HOC SINH GIOI THPT NAM2 015 HE THI CHiNH THUC Mon thi: Thuc hanh Hoa hQC Thai gian: 90 phut (khong ki thai gian giao dJ) [~~~cHim! Ngay thi: 10/01 12015 I xAc (f)J thi co ... vA DAo DE THI KY THI T~O CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPT NAM2 015 cHiNH THUC Mon thi: Thuc hanh Hoa hoc Ngay thi: 10/01 12015 HUONG nAN CAN BO COl THI Can bl) coi thi huang d§n thi sinh ngoi dung ... BO GIAo DUC vA DAo TAO DE THI CHiNH THUC KY THI CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPT NAM 2015 Mon thi: Tb,!c hanh Hoa bQC Thai gian: 90 phut (khong k€ thai gian giao d€) Ngay thi: 10/0112015...
 • 12
 • 144
 • 0

Dự đoán các dạng bài điểm 8,9,10 phần Hóa học ( Luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học )

Dự đoán các dạng bài điểm 8,9,10 phần Hóa học ( Luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học )
... dư : y mol (1 ) x y 0,33 x 0,33 y 4 6(0 ,15+x) +(1 4n + 18 )( 0 ,15 + y) = 32,9 (2 ) Thay (1 ) vo (2 ) 4 6(0 ,48 y) 14n(0,15 y) 18y 30,2 0,58 2y 0,28 0,28 n 3,8 n = (C 3H 7OH) 0,15 y 0,15 ... 2.0,125 (2 ) Thêm 0,05 mol H voY bắt đầu xuất kết tủa (y x) 0,05 (3 ) x 0,3 Từ (1 ), (2 ) v (3 ) y 0,25 z 0, Thêm tiếp 0,31 mol H vo Y n H (max) 4n AlO 3n Al(OH)3 n Al(OH)3 4.0,25 ... 102c) = 10,5 gam (3 ) BTE n(3a 2b) 2.0,168 mol (4 ) Thay (1 ), (2 ) vo (4 ) n = 1,4; thay vo (3 ) c = 0,03 mol BTNT.Al n Al = n Al dư + 2n Al2O3 = 0,0 4(1 + 1, 4) + 0,03. 2(1 + 1, 4) = 0,24 mol m...
 • 32
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia thpt năm 2014 môn hóa họcđề thi thử quốc gia lần 3 2015 môn hóa học trường thpt chuyên nguyễn huệ hà nộiđề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn hóa họcđề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn hoá họcdự đoán các dạng bài điểm 8 9 10 môn hóa kì thi thpt quốc gia 2016 pdf p 1 19cẩm nang luyện thi quốc gia môn ngữ văn phan danh hiếu pdfluyện thi quốc gia môn anhluyện thi quốc giatrung tâm luyện thi quốc gia đà nẵngđáp án kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thpt năm 2012 môn sinh họcđề thi chọn học sinh giỏi quốc gia thpt năm 2013 môn hoaluyện thi quốc gia tiếng anhluyện thi quốc gia vật lýđề hoá luyện thi quốc gianguyên phân luyện thi quốc giágiải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamQuản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếdam roi than kinh canh tay 7166 (1)Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)phòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập