GIÁO TRÌNH KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP (PHẦN 1) TS đoàn văn điếm

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương I

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương I
... 18 45 05 35 21 43 22 24 0 B ng 1.7 ð d i chi u sáng sinh lý vĩ ñ khác ðơn v : gi /phút ( Theo Sunghin, 1987) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0o 12,54 12,51 12,51 12,50 12,53 12,53 12,54 ... ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p - 25 CÂU H I ÔN T P Anh chi nêu m i quan h gi a m t tr i tr i ñ t ? Ý nghĩa c a lư ng b c x m t tr i ñ i v i vùng khí ... tr i b suy y u i ðư ng i c a tia b c x khí quy n d i Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p - 12 nh hư ng c a trình m nh s suy y u c a b c x nhi u...
 • 18
 • 782
 • 6

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương I_2

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương I_2
... dng ca Trỏi t lỳc s khai Ngi ta suy oỏn rng, t nhiu loi phõn t hu c c to thnh, cỏc h vụ sinh (non-living systems) c hỡnh thnh, tin húa thnh cỏc sinh vt t sinh tn v sinh sn, sau cựng phỏt trin thnh...
 • 9
 • 877
 • 9

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương II

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương II
... Chênh l ch không khí khô m M t ñ khí quy n ph thu c vào m ñ không khí m t ñ không khí gi m (b ng 2.2) m ñ không khí tăng 31 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p ... o c a m t ñ không khí ñư c g i th tích riêng c a không khí (V): 30 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p V= (1) ρ M t ñ không khí ph thu c vào nhi ... kho ng -5 50C L p khí quy n thư ng chuy n ñ ng theo chi u n m ngang t ñông sang tây Kích thư c kh i không khí có th t i hàng nghìn s 29 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi...
 • 14
 • 465
 • 4

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương II_3

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương II_3
... Chênh l ch không khí khô m M t ñ khí quy n ph thu c vào m ñ không khí m t ñ không khí gi m (b ng 2.2) m ñ không khí tăng 31 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p ... o c a m t ñ không khí ñư c g i th tích riêng c a không khí (V): 30 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p V= (1) ρ M t ñ không khí ph thu c vào nhi ... kho ng -5 50C L p khí quy n thư ng chuy n ñ ng theo chi u n m ngang t ñông sang tây Kích thư c kh i không khí có th t i hàng nghìn s 29 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi...
 • 14
 • 449
 • 1

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương III

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương III
... th c tính lưu lư ng nhi t sau: (t2 - t1) Q = - λ τ (z2 - z1) (3) Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p - 43 Trong ñó: Q: lưu lư ng nhi t ; ... ñưa vào công th c tính ta s có: z1 √1 - = - = - z2 √365 19 Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p - 47 Như v y gi s biên ñ bi n thiên hàng ... 10oC ñ t li n 1-3 oC vùng ven bi n Trư ng ð i h c Nông nghi p - Giáo trình Khí tư ng Nông nghi p - 52 - ð cao so v i m c nư c bi n: ð cao tăng biên ñ gi m - Lư ng mây mưa:...
 • 20
 • 550
 • 5

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương IV

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương IV
... tác động không khí, nước, nhiệt độ vi sinh vật, chất hữu từ xác động vật thực vật bị biến đổi theo hai trình: trình khoáng hóa trình mùn hóa • Quá trình khoáng hóa Khoáng hóa trình phân hủy hợp ... hưởng hoạt động nông nghiệp Trong số hoạt động nhân tạo, sản xuất nông nghiệp xem hoạt động gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường đất 4.8.1.1 Sử dụng phân bón Chế độ thâm canh nông nghiệp làm suy ... 6-1 2-8 chứa 6% N, 12% P2O5, 8% K2O Phân chuồng có thành phần gần tương đương với phân 0, 5-0 ,2 4-0 ,5 Phân chuồng cần ủ để phân hủy sinh học giải phóng cấu tử vô thực vật hấp thụ (NO3−, HxPO4x-3...
 • 15
 • 451
 • 3

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương V

Giáo trình khí tượng nông nghiệp - Chương V
... 16 Virut Papilloma, nhóm 18 Virut tế bào lymphotropic T, nhóm Melphalan (2-amino- 3-[ 4-[ bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-propanoic a.) Methoxsalen v i liệu pháp UV-A (PUVA) MOPP liệu pháp hóa học ... cơng nghiệp mỏ − Tác động VS v t lên khống kim loại pE nhỏ − Ít độc đối v í động v t − Độc cho thực v t nơng độ cao Mo − Chất thải cơng nghiệp − Các nguồn tự nhiên − Độc động v t − Ở dạng v t ... bảo v thực v t Hóa chất bảo v thực v t (HCBVTV) sử dụng phổ biến nơng nghiệp đời sống Chúng thường chia thành nhiều nhóm thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc xơng để bảo v ngũ...
 • 26
 • 376
 • 3

Dự báo và hoạch định tổng hợp cho công ty cơ khí công nông nghiệp phần 1

Dự báo và hoạch định tổng hợp cho công ty cơ khí công nông nghiệp phần 1
... tài: Dự báo nhu cầu máy công ty vào quý I năm 2008 Dựa vào kết dự báo máy kết dự báo phụ tùng để hoạch đònh tổng hợp sản xuất phân xưởng Công ty TNHH Khí Công Nông Nghiệp BÙI VĂN NGỌ 1. 4 PHƯƠNG ... công ty Các thông tin sau thu thập xử lý để đảm bảo tính xác cho việc dự báo hoạch đònh Sau thu thập xử lý thông tin, tác giả tiến hành xây dựng mô hình dự báo hoạch đònh tổng hợp cho công ty Mô ... Chương 1: Giới thiệu 1. 2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI  Dự báo nhu cầu sản phẩm cho quý I năm 2008  Hoạch đònh tổng hợp sản xuất cho quý I năm 2008 1. 3 Ý NGHĨA VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI Ý nghóa: Đề tài giúp công ty...
 • 6
 • 385
 • 2

Giáo trình đo đạc lâm nghiệp-phần 1 pot

Giáo trình đo đạc lâm nghiệp-phần 1 pot
... t l 1: 2000 ch a m nh b n t l 1: 1000 ó, g ch n i sau ó ký hi u m nh b n t l 1: 1000 m nh b n t l 1: 2000, t ngo c ơn c ký hi u c a m nh b n t l 1: 5000, m nh b n t l 1: 2000 m nh b n t l 1: 1000 ... n t l 1: 100.000 ó, g ch n i sau ó ký hi u m nh b n t l 1: 100.000 m nh b n t l 1: 1.000.000, ph n ngo c phiên hi u m nh b n ó theo ki u UTM qu c t t l l 10 0.000 có phiên hi u F-48-68 ( 615 1) Ví ... b n t l 1: 500.000, ph n ngo c phiên hi u m nh b n theo ki u UTM qu c t Ví d : M nh b n t l 1: 250.000 có phiên hi u F-48-D- 1( NF-48 -11 ) d B n a hình t l 1: 100.000 M i m nh b n t l 1: 1.000.000...
 • 44
 • 507
 • 1

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 1 doc

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 1 doc
... cho từ 13 - 14 kg/ha/nă m Ngoài có nguồn bổ sung khác: - Những xác chết động thực vật - Các sản phẩm phụ nông nghiệp - Lượng phân vô cơ, hữu bón vào đất Quá trình chuyển đổi nitơ mặt đất tượng ... chất khí có đất có biến động so với khí tự Bảng 2: Thành phần số chất khí đất ( theo Vikêvít, 19 66) Thà nh phần Nitơ Oxy Carbonic Khoảng biế n động chất khí (% thể tích) 78 – 87 10 – 20 0, 01 - 10 ... bình: khoảng 11 k m; vùng vĩ độ thấp: khoảng 1 7 -1 8 k m Hiệ n tượng đặc trưng tầng dòng không khí thường lên xuống (do chênh lệch áp suất, chướng ngạ i vật mặt đất, tranh chấp khối khô ng khí, ) làm...
 • 9
 • 130
 • 0

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp part 1 pptx

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp part 1 pptx
... kinh tế ngành Kinh tế nông nghiệp - môn học kinh tế ngành đời tất yếu khách quan trình Kinh tế nông nghiệp môn khoa học xã hội Nó nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội hoạt động sản xuất nông nghiệp ... nghiệp Nếu kinh tế trị 21 nghiên cứu quan hệ kinh tế người người trình sản xuất xã hội; kinh tế nông nghiệp nghiên cứu mối quan hệ phạm vi nông nghiệp mà thôi, đồng thời, kinh tế nông nghiệp nghiên ... nghĩa kinh tế nông nghiệp phải lấy kinh tế trị kinh tế học vĩ mô làm sở lý luận cho việc nghiên cứu Đồng thời kinh tế nông nghiệp có quan hệ mật thiết với môn khoa học kinh tế khác, môn quản trị kinh...
 • 45
 • 174
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập