BÀI tập THỰC HÀNH với PHẦN mềm ARCVIEWGIS xây DỰNG đồ THỊ

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 7 doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 7 doc
... thị đoạn phần bên phải số không ứng với dặm, đoạn phần bên trái số không ứng với 2,5 dặm Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 155 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Nhấn ... viên với thông tin cần thiết khác đua xe đạp Bước 7: Tạo mẫu từ vẽ trang trí bạn Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 162 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thực ... bắc (xem hình vẽ) Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 1 57 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ cửa sổ North Arrow Manager, chọn mũi tên hướng bắc sưu tập Nhấn OK Bước...
 • 15
 • 303
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6B docx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6B docx
... giác bang Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 144 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Tổng kết phân loại theme Trong bước 3, bạn thực phép ... sum1.dbf tập 4B) Chọn OK, sau lại nhấn OK hộp thoại Summarize Table Definition Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 145 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... England States để tô đậm nó, sau chọn OK Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 143 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Theme Merge.shp thêm vào view New...
 • 13
 • 233
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6A pdf

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6A pdf
... distance of (nằm bên khoảng cách bằng) Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 128 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bật theme Hotels lên cách đánh dấu vào hộp ... với thành phố Atlanta chọn (Bản thân thành phố Atlanta chọn nằm bên vùng này) Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 133 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... Counties” Hay nói cách đơn giản hơn: “Hãy chọn tất khách sạn thuộc tỉnh Cobb” Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 130 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Nếu bạn...
 • 10
 • 231
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 5 pot

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 5 pot
... không bị nằm đề lên Bài tập – Tạo chỉnh sửa shapefile - 1 15 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Xác lập chức Nối (Snapping) Bạn học cách dùng chuột để xác ... sửa shapefile - 1 25 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Khi hỏi có muốn cất giữ chỉnh sửa thực với Zones.shp hay không, bạn chọn Yes Đến đây, bạn thực thành công thao ... đợt thực tập họ Đối với đa giác này, bạn gán thuộc tính ứng với tên sinh viên vào bảng thuộc tính theme Bài tập – Tạo chỉnh sửa shapefile - 117 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm...
 • 18
 • 196
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4D pptx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4D pptx
... Bài tập 4d – Xây dựng đồ thị - 100 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Kích hoạt view Giữ phím , đồng thời kích trỏ chuột lên nước Bồ Đào Nha Áo đồ view Bài ... Pie Chart Gallery để hiển thị sưu tập kiểu đồ thị dạng bánh Bài tập 4d – Xây dựng đồ thị - 103 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thấy bốn biểu tượng biểu thị ... tập 4d – Xây dựng đồ thị - 104 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Thay đổi thành phần đồ thị Tiếp theo, bạn thay đổi số thành phần đồ thị giải, đề mục trục...
 • 10
 • 275
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4C docx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4C docx
... đánh màu đơn sắc Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 95 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Nối kết bảng Khi mối quan hệ bảng đích bảng nguồn một-nhiều, bạn nên ... trường Với bảng Attributes of Land Parcels kích hoạt, từ lệnh đơn Table, chọn Link để nối kết hai bảng với Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 96 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView ... vào phím Edit Legend để mở công cụ tạo lập giải Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 94 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ danh sách xổ Legend Type chọn Unique Value...
 • 8
 • 186
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4B ppsx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4B ppsx
... sử dụng cho mục đích hành chuyên môn Tuy nhiên, bạn muốn tìm hiểu chi tiết Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 87 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" việc sử dụng lô ... dấu ngoặc cách thận trọng xây dựng biểu thức tra vấn phức tạp chứa nhiều toán tử lô gich Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 88 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Đóng ... phải Bây hộp thoại Summary Definition có dạng: Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 89 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn OK Một bảng có tên sum1.dbf lên Bảng...
 • 7
 • 187
 • 1

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4A doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4A doc
... trường Lu_desc đổi tên thành Description trường No_parcels dấu Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 79 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Dùng cuộn để xem nội ... xuất hộp danh sách List File of Type chưa) Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 78 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn OK để thêm bảng vào dự án Dùng cuộn ... bảng Từ lệnh đơn Table, chọn Start Editing Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 80 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Trong trường Description có số lỗi cần...
 • 7
 • 184
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3B ppsx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3B ppsx
... thành phố nhãn chúng khó đọc Giả sử bạn muốn thành phố nhãn chúng hiển thị đồ Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 70 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... bạn thấy thành phố nhãn chúng xuất đồ view Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 72 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thay đổi tỷ lệ view cách gõ trực ... thị thành phố có số dân năm triệu người Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 66 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 3: Gắn nhãn cho đối tượng theme...
 • 14
 • 176
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3A doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3A doc
... Add Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 55 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Các trường chọn đưa sang phần bên phải với biểu tượng giải tương ứng với trường ... OK Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 50 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn Apply Legend Editor ArcView tự động tạo ba lớp phương pháp Quantile, với ... mật độ phân bố trang trại cao tập trung miền trung nước Mỹ Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 54 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 6: Hiển thị giá trị...
 • 20
 • 204
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2B pdf

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2B pdf
... khoảng cách, bạn báo cho ArcView biết cần hiển thị kết đo khoảng cách đồ view đơn vị Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 37 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ ... vòng tròn minh hoạ view có hình dạng giống thực tế Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 41 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ lệnh đơn View, chọn Properties để ... cận cảnh theme World Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 42 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Như bạn thấy, hình tròn view bị biến dạng, với sai số tăng dần phía...
 • 9
 • 172
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2A pptx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2A pptx
... -9 9.2300,20.9200 -9 8.1600,21.6000 -1 01.4400,18.1100 -9 5.2300,18.3200 -9 4.2300,17.1100 -9 5.2000,18.3100 -9 9.1000,19.3100 Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 32 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với ... làm việc với loại liệu: XY (đã chọn) Route Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 34 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Finds.txt đưa vào danh sách bảng ArcView ... biến thành hình dấu chữ v) kích vào Chọn OK để tải ứng dụng mở rộng CAD Reader Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 25 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Kích...
 • 19
 • 123
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 1 ppt

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 1 ppt
... Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" BÀI TẬP LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW Bài tập giới thiệu giao diện số thao tác phần mềm ArcView Bước 1: Khởi động ArcView Bước 2: Mở ... Bài tập - Giới thiệu phần mềm ArcView GIS - 15 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Sau xem xong đồ thị, bạn đóng cửa sổ đồ thị vào Trong tập sau, bạn học cách thành ... ra, Arcview tự động mở Dự án (Project) mới, cho phép bắt đầu làm việc với Arcview Bài tập - Giới thiệu phần mềm ArcView GIS - - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ...
 • 20
 • 243
 • 0

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O doc

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O doc
... với phiên cũ Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O - I: Bản vẽ chuột máy tính II : Bài vẽ tổng hợp Kết luận Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phí Ngọc Túc Trường Đại ... tốt nghiệp GVHD: Phí Ngọc Túc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội Khoa khí Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O I: Bản vẽ chuột máy ... BK- CNC II Tìm hiểu số loại máy trung tâm Chương II: : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CAD/ CAM TRONG GIA CÔNG - I Một số phần mềm CAD/CAM thông dụng II Phần mềm CIMATRON E III Khái quát Cimatron E10 so với...
 • 38
 • 828
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATR

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATR
... PHẦN MỀM CAD/ CAM TRONG GIA CÔNG - I Một số phần mềm CAD/CAM thông dụng II Phần mềm CIMATRON E III Khái quát Cimatron E10 so với phiên cũ Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON ... II- Phần mềm CIMATRON E 1- Tổng quan CIMATRON E Phần mềm Cimatron hãng CIMATRON CO, đánh phần mềm tích hợp CAD/CAM dùng cho lĩnh vực thiết kế gia công Cơ khí hang đầu giới Phần mềm Cimatron nhóm ... phiên trước 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội Khoa khí Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O I: Bản...
 • 38
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngBài tập tình huống quản trị học 2Bài tập tình huống quản trị họcĐề cương môn Lịch SửNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)BÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHgiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngTiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)Một số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường quản lý công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Gas PetrolimexBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập