BÀI tập THỰC HÀNH với PHẦN mềm ARCVIEWGIS xây DỰNG đồ THỊ

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 7 doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 7 doc
... thị đoạn phần bên phải số không ứng với dặm, đoạn phần bên trái số không ứng với 2,5 dặm Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 155 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Nhấn ... viên với thông tin cần thiết khác đua xe đạp Bước 7: Tạo mẫu từ vẽ trang trí bạn Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 162 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thực ... bắc (xem hình vẽ) Bài tập – Tạo Bản vẽ trang trí - 1 57 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ cửa sổ North Arrow Manager, chọn mũi tên hướng bắc sưu tập Nhấn OK Bước...
 • 15
 • 309
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6B docx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6B docx
... giác bang Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 144 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Tổng kết phân loại theme Trong bước 3, bạn thực phép ... sum1.dbf tập 4B) Chọn OK, sau lại nhấn OK hộp thoại Summarize Table Definition Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 145 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... England States để tô đậm nó, sau chọn OK Bài tập 6b – Gộp liệu không gian khác theme theme - 143 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Theme Merge.shp thêm vào view New...
 • 13
 • 241
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6A pdf

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 6A pdf
... distance of (nằm bên khoảng cách bằng) Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 128 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bật theme Hotels lên cách đánh dấu vào hộp ... với thành phố Atlanta chọn (Bản thân thành phố Atlanta chọn nằm bên vùng này) Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 133 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... Counties” Hay nói cách đơn giản hơn: “Hãy chọn tất khách sạn thuộc tỉnh Cobb” Bài tập 6a – Sử dụng phép chọn Theme Theme - 130 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Nếu bạn...
 • 10
 • 236
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 5 pot

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 5 pot
... không bị nằm đề lên Bài tập – Tạo chỉnh sửa shapefile - 1 15 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Xác lập chức Nối (Snapping) Bạn học cách dùng chuột để xác ... sửa shapefile - 1 25 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Khi hỏi có muốn cất giữ chỉnh sửa thực với Zones.shp hay không, bạn chọn Yes Đến đây, bạn thực thành công thao ... đợt thực tập họ Đối với đa giác này, bạn gán thuộc tính ứng với tên sinh viên vào bảng thuộc tính theme Bài tập – Tạo chỉnh sửa shapefile - 117 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm...
 • 18
 • 201
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4D pptx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4D pptx
... Bài tập 4d – Xây dựng đồ thị - 100 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Kích hoạt view Giữ phím , đồng thời kích trỏ chuột lên nước Bồ Đào Nha Áo đồ view Bài ... Pie Chart Gallery để hiển thị sưu tập kiểu đồ thị dạng bánh Bài tập 4d – Xây dựng đồ thị - 103 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thấy bốn biểu tượng biểu thị ... tập 4d – Xây dựng đồ thị - 104 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Thay đổi thành phần đồ thị Tiếp theo, bạn thay đổi số thành phần đồ thị giải, đề mục trục...
 • 10
 • 284
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4C docx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4C docx
... đánh màu đơn sắc Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 95 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 5: Nối kết bảng Khi mối quan hệ bảng đích bảng nguồn một-nhiều, bạn nên ... trường Với bảng Attributes of Land Parcels kích hoạt, từ lệnh đơn Table, chọn Link để nối kết hai bảng với Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 96 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView ... vào phím Edit Legend để mở công cụ tạo lập giải Bài tập 4c – Nối kết gộp bảng - 94 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ danh sách xổ Legend Type chọn Unique Value...
 • 8
 • 191
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4B ppsx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4B ppsx
... sử dụng cho mục đích hành chuyên môn Tuy nhiên, bạn muốn tìm hiểu chi tiết Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 87 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" việc sử dụng lô ... dấu ngoặc cách thận trọng xây dựng biểu thức tra vấn phức tạp chứa nhiều toán tử lô gich Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 88 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Đóng ... phải Bây hộp thoại Summary Definition có dạng: Bài tập 4b – Chọn tổng kết ghi - 89 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn OK Một bảng có tên sum1.dbf lên Bảng...
 • 7
 • 204
 • 1

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4A doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 4A doc
... trường Lu_desc đổi tên thành Description trường No_parcels dấu Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 79 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Dùng cuộn để xem nội ... xuất hộp danh sách List File of Type chưa) Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 78 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn OK để thêm bảng vào dự án Dùng cuộn ... bảng Từ lệnh đơn Table, chọn Start Editing Bài tập 4a – Thêm bảng chỉnh sửa bảng - 80 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Trong trường Description có số lỗi cần...
 • 7
 • 193
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3B ppsx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3B ppsx
... thành phố nhãn chúng khó đọc Giả sử bạn muốn thành phố nhãn chúng hiển thị đồ Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 70 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ... bạn thấy thành phố nhãn chúng xuất đồ view Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 72 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bạn thay đổi tỷ lệ view cách gõ trực ... thị thành phố có số dân năm triệu người Bài tập 3b - Xác lập tính chất hiển thị theme - 66 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 3: Gắn nhãn cho đối tượng theme...
 • 14
 • 182
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3A doc

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 3A doc
... Add Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 55 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Các trường chọn đưa sang phần bên phải với biểu tượng giải tương ứng với trường ... OK Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 50 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Chọn Apply Legend Editor ArcView tự động tạo ba lớp phương pháp Quantile, với ... mật độ phân bố trang trại cao tập trung miền trung nước Mỹ Bài tập 3a - Sử dụng công cụ tạo lập giải - 54 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Bước 6: Hiển thị giá trị...
 • 20
 • 214
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2B pdf

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2B pdf
... khoảng cách, bạn báo cho ArcView biết cần hiển thị kết đo khoảng cách đồ view đơn vị Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 37 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ ... vòng tròn minh hoạ view có hình dạng giống thực tế Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 41 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Từ lệnh đơn View, chọn Properties để ... cận cảnh theme World Bài tập 2b - Xác lập tính chất View - 42 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Như bạn thấy, hình tròn view bị biến dạng, với sai số tăng dần phía...
 • 9
 • 178
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2A pptx

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 2A pptx
... -9 9.2300,20.9200 -9 8.1600,21.6000 -1 01.4400,18.1100 -9 5.2300,18.3200 -9 4.2300,17.1100 -9 5.2000,18.3100 -9 9.1000,19.3100 Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 32 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với ... làm việc với loại liệu: XY (đã chọn) Route Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 34 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Finds.txt đưa vào danh sách bảng ArcView ... biến thành hình dấu chữ v) kích vào Chọn OK để tải ứng dụng mở rộng CAD Reader Bài tập 2a - Xây dựng lớp thông tin đồ - 25 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Kích...
 • 19
 • 127
 • 0

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 1 ppt

CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW GIS - BÀI TẬP 1 ppt
... Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" BÀI TẬP LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW Bài tập giới thiệu giao diện số thao tác phần mềm ArcView Bước 1: Khởi động ArcView Bước 2: Mở ... Bài tập - Giới thiệu phần mềm ArcView GIS - 15 - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" Sau xem xong đồ thị, bạn đóng cửa sổ đồ thị vào Trong tập sau, bạn học cách thành ... ra, Arcview tự động mở Dự án (Project) mới, cho phép bắt đầu làm việc với Arcview Bài tập - Giới thiệu phần mềm ArcView GIS - - Nguyễn Hồng Phương "Các tập thực hành với phần mềm ArcView GIS" ...
 • 20
 • 257
 • 0

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O doc

ĐỀ TÀI : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O doc
... với phiên cũ Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O - I: Bản vẽ chuột máy tính II : Bài vẽ tổng hợp Kết luận Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phí Ngọc Túc Trường Đại ... tốt nghiệp GVHD: Phí Ngọc Túc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội Khoa khí Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O I: Bản vẽ chuột máy ... BK- CNC II Tìm hiểu số loại máy trung tâm Chương II: : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CAD/ CAM TRONG GIA CÔNG - I Một số phần mềm CAD/CAM thông dụng II Phần mềm CIMATRON E III Khái quát Cimatron E10 so với...
 • 38
 • 859
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATR

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATR
... PHẦN MỀM CAD/ CAM TRONG GIA CÔNG - I Một số phần mềm CAD/CAM thông dụng II Phần mềm CIMATRON E III Khái quát Cimatron E10 so với phiên cũ Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON ... II- Phần mềm CIMATRON E 1- Tổng quan CIMATRON E Phần mềm Cimatron hãng CIMATRON CO, đánh phần mềm tích hợp CAD/CAM dùng cho lĩnh vực thiết kế gia công Cơ khí hang đầu giới Phần mềm Cimatron nhóm ... phiên trước 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội Khoa khí Chương III : MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM CIMATRON E1O I: Bản...
 • 38
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thực hành với autocad một số đề thibài tập thực hành với autocadbài tập thưc hành với aoutcad 2007bài tập thực hành học phần thương mại điện tử thiết kế website bán hàngmột số lưu ý khi thực hành với phần mềm marioviên thực hành kỹ năng nhuộm gram vi khuẩn sử dụng kính hiển vi xử lý số liệu kết quả thực hành với phần mềm xử lý thống kê sppssnội dung thực hành với phần mềm tk05 version 2 0các bài tập thực hành với modul ứng dụngmột số bài tập thực hành mạch chỉnh lưu 1 pha dùng cầu diodebáo cáo thực tập công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường thịnhthực trạng quản lý quy hoạch xây dựng đô thịcác thành phần đất đai xây dựng đô thịbài tập thực hành công nghệ phần mềmbài tập thực hành phần mềm misa 2012bài tập thực hành phần mềm kế toán misa 2012Giáo án Đại Số 8: TIẾT 15 BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨCFinancial market and instittutions 8th s miskin eakinsSocial psychology 1thPhát huy tư duy giải nhanh sóng cơ, sóng điện từ vật líTUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017Cách ứng xử với đồng nghiệp xấu tính khôn ngoan khéo léo nhấtSKKN su dung hang dang thuc lop 8Hướng dẫn ngồi thiềnKhi mua vé xổ số tự chọn mega 6TUYÊN THỆ Kết nạp ĐảngĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN HCNNTHUYẾT MINH LĂNG TỰ ĐỨCTiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐCMon quyen luc chinh tri va cam quyen PHẠM TRÙ QUYỀN lực CHÍNH TRỊTiểu luận xử lý điểm nóng chính trị nghiên cứu về điểm nóng chính trị ở tỉnh bo kẹo nước cộng hoà dân chủ nhân dân làoTriết học trung quốc tư tưởng vô vi của đạo gia và những ảnh hưởng của tư tưởng này lên đời sống xã hội ngày nayGiáo Trình Mapinfo dành cho lâm nghiệpDẫn chương trình vì em hiếu học (Chợ Mới)Chiêu thị của Heneiken PromotionLATS 2014 nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập