Thiết kế phân xưởng sản xuất formalin

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin
... dụng khác16 16 Chương III: Các phương pháp sản xuất Formalin 17 Đồ án tốt nghiệp Formalin Thiết kế phân xưởng sản xuất I.Quá trình sản xuất Formaldehyde sử dụng xúc tác Bạc .17 Công ... Huy Công Lớp Hóa dầu I – K44 Đồ án tốt nghiệp Formalin Thiết kế phân xưởng sản xuất Cân vật chất cho thiết bị bay Metanol47 .47 Cân vật chất cho thiết bị phản ứng chính48 48 Tính cân vật chất ... tế77 .77 Lương Huy Công Lớp Hóa dầu I – K44 Đồ án tốt nghiệp Formalin Thiết kế phân xưởng sản xuất Chế độ làm việc phân xưởng7 7 77 Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu lượng77 77 a...
 • 7
 • 381
 • 4

Đồ án tốt nghiệp - Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin docx

Đồ án tốt nghiệp - Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin docx
... Khí thải Hơi Nước mềm Nước Metanol Formalin Hình 4: Sơ đồ công nghệ sản xuất Formalin ( Viện xúc tác Nôvôxibiec) Lng Huy Cụng Lp Húa du I K44 ỏn tt nghip Formalin Thit k phõn xng sn xut Thit ... I K44 ỏn tt nghip Formalin Thit k phõn xng sn xut Khí thải Nước Nước Hơ i Hơi nước Nước Hơ i Hơ i H i Hơi Khôngkhí Metanol Formaldehyde 50% Hình 2: Dây chuyền sản xuất Formalin có chưng tách ... Hơi nước Metanol Hình 3: Dây chuyền sản xuất Formalin theo trình formox Dung dịch 50 % formaldehyde Thit b bc hi Lng Huy Cụng Lp Húa du I K44 ỏn tt nghip Formalin Thit k phõn xng sn xut 3 Do...
 • 91
 • 471
 • 0

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT Formalin TỪ Methanol TRÊN XÚC TÁC AG NĂNG XUẤT 50000 TẤN /NĂM

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT Formalin TỪ Methanol TRÊN XÚC TÁC AG NĂNG XUẤT 50000 TẤN /NĂM
... chuyền sản xuất Formalin sử dụng xúc tác Ag suất 50.000 tấn/ năm 35 Chơng IV Thiết kế dây chuyền sản xuất Formalin từ Methanol kỷ thuật dùng xúc tác bạc I Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất Formalin ... xởng sản xuất Formalin cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nớc giảm thiểu chi phí nhập từ nớc Với đồ án thiết kế phân xởng sản xuất Formalin từ Methanol xúc tác Ag suất 50.000 (tấn/ năm) Phần ... formalin sản xuất theo phơng pháp chiếm khoảng 8% Vào năm 1905 đến 1910, sản xuất formalin với quy mô công nghiệp thờng sử dụng xúc tác kim loại (Cu, Ag, Pt) Gần công nghệ sản xuất formalin sở xúc tác...
 • 43
 • 228
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin

Đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin
... nghệ BASF để sản xuất formalin Việt nam thích hợp Trang 28 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Chơng v: Các phơng pháp sản xuất formalin khác I/ Quá trình sản xuất formandehyde ... nguyên liệu formalin 37% phản ứng Trang 16 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin ngng tụ đa tụ formalin số hoá chất khác dẫn xuất khác để tạo sản phẩm chất trợ phân tán, chất trợ ... 30 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Chơng VI: Công nghệ sản xuất formalin sử dụng xúc tác bạc ( Quá trình BASF) I/ Sơ đồ dây chuyền công nghệ Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản...
 • 39
 • 183
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin từ Methanol trên xúc tác Ag năng suất 50.000 (tấn/năm)

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin từ Methanol trên xúc tác Ag năng suất 50.000 (tấn/năm)
... chuyền sản xuất Formalin sử dụng xúc tác Ag suất 50.000 tấn/năm Chơng IV Thiết kế dây chuyền sản xuất Formalin 34 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất Formalin xúc tác bạc từ Methanol ... cứu thiết kế phân xởng sản xuất Formalin cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nớc giảm thiểu chi phí nhập từ nớc Với đồ án thiết kế phân xởng sản xuất Formalin từ Methanol xúc tác Ag suất 50.000 ... nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất Formalin xúc tác bạc IV So sánh phơng pháp công nghệ 30 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất Formalin xúc tác bạc Việc so sánh lựa chọn công nghệ trình sản...
 • 42
 • 53
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất formalin trên xúc tác oxit Fe-Mo với năng suất 106000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất formalin trên xúc tác oxit Fe-Mo với năng suất 106000 tấn/năm
... dụng xúc tác oxit Fe-Mo để sản xuất formalin, hệ xúc tác nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hàng đầu đẻ hồn thiện mặt biến tính xúc tác thiết bị phản ứng cơng nghệ sản xuất Trên sở nghiên cứu hệ xúc tác ... CHẾ TẠO XÚC TÁC OXÍT Fe-Mo C¤NG NGHIƯP[2-26 28] Hệ xúc tác oxit Fe-Mo Ankin Peterson nghiên cứu chế tạo lần vào năm 1931.Qúa trình cơng nghệ oxi hóa metanol xúc tác đưa vao sản xuất formalin ... : Dây chuyền sản xuất Formalin theo công nghệ BASF Thiết bò bốc Thiết bò phản ứng Thiết bò trao đổi nhiệt Tháp hấp thụ Nồi hấp thụ nhiệt Thiết bò làm lạnh Thiết bò đun nóng nhiệt Thiết bò thổi...
 • 96
 • 570
 • 1

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin từ Methanol trên xúc tác Ag năng suất 50.000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất Formalin từ Methanol trên xúc tác Ag năng suất 50.000 tấn/năm
... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất Formalin xúc tác bạc Với đồ án thiết kế phân xởng sản xuất Formalin từ Methanol xúc tác Ag suất 50.000 (tấn/năm) hy vọng bổ sung thêm ... chuyền sản xuất Formalin sử dụng xúc tác Ag suất 50.000 tấn/năm Chơng IV Thiết kế dây chuyền sản xuất Formalin từ Methanol kỷ thuật dùng xúc tác bạc I Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất Formalin ... nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất Formalin xúc tác bạc nghiên cứu ứng dụng xúc tác công nghiệp Xúc tác làm việc nhiệt độ thấp (270ữ350)oC, có độ chọn lọc mức độ chuyển hoá cao xúc tác bạc xúc tác...
 • 37
 • 53
 • 0

nghiên cứu thiết kế phân xưởng sản xuất formalin

nghiên cứu thiết kế phân xưởng sản xuất formalin
... nhiệt độ phù hợp xuất thiết bị tăng đờng kính thiết bị tăng Trang 20 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Trang 21 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Công nghệ ... tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Chơng IV : So sánh mặt kinh tế trình sản xuất formalin lựa chọn sơ đồ công nghệ Trang 27 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin I ... số sơ đồ công nghệ sản xuất formandehyde dùng xúc tác oxyt Trang 24 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Trang 25 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất formalin Thuyết minh...
 • 62
 • 186
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất formalin từ methanol trên xúc tác oxit (fe mo), năng suất 120 000 (tấnnăm)

thiết kế phân xưởng sản xuất formalin từ methanol trên xúc tác oxit (fe mo), năng suất 120 000 (tấnnăm)
... Đồ án Tốt Nghiệp Thiết Kế Phân Xởng Sản Xuất Formalin Với đồ án thiết kế phân xởng sản xuất Formalin từ Methanol xúc tác oxit (Fe- Mo), suất 120. 000 (tấn/năm) hy vọng bổ sung thêm ... chuyền sản xuất formalin sử dụng xúc tác oxit Fe-Mo suất 120. 000 tấn/năm Dựa dây chuyền sản xuất formalin xúc tác oxit mà ta đă tìm hiểu, ta thấy dây chuyền sản xuất bao gồm thiết bị sau: Thiết ... cân vật chất 41 Đồ án Tốt Nghiệp Thiết Kế Phân Xởng Sản Xuất Formalin I Năng suất dây chuyền Phân xởng sản xuất formalin từ nguyên liệu Methanol với suất 1200 00(tấn/năm) làm việc liên tục 24/24...
 • 107
 • 390
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm

 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm
... biến nước mắm xuống 30-45 ngày -Cơ giới hóa dây chuyền sản xuất nâng cao suất phân xưởng -Tuy nhiên việc sản xuất nước mắm theo phương pháp ngắn ngày tồn số nhược điểm • Vì sản xuất ngắn ngày ... 5.2.Tính lượng nước sử dụng cho phân xưởng Nước dùng để rửa phân xưởng xử lý nguyên liệu  gồm nước rửa cá,sàn ,thiết bị -Nước rửa cá Cứ kg cá cần lít nước rửa Vậy lượng nước rửa cần cho ngày nguyên ... V1=5,906+3+2=10,906 m3  Nước dùng khu lên men -Nước rửa thiết bị lên men Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men ngắn ngày lấy 20% thể tích thiết bị Mỗi ngày vệ sinh thiết bị, thiết bị tích 3,75 m nên lượng nước cần...
 • 44
 • 1,982
 • 31

Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa

 Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa
... Fisco) dùng hải sản để chế biến giò lụa tôm, giò lụa cua, giò lụa tôm cua Công ty thủy hải sản TP.HCM (APT) có giò lụa hải sản, giò lụa basa  Giò lụa, giò lụa bì, giò thủ, giò lụa thủ công ty ... thời gian sản xuất: ngày/tuần; ca sản xuất/ ngày; suất 250 kg giò lụa/ ca sản xuất Trong thiết kế, em xin chọn suất sản xuất: 250 kg giò lụa/ ca; trung bình năm sản xuất khoảng 75000 kg giò lụa (tính ... hay sở sản xuất, đònh đến chất lượng sản phẩm giò lụa Việc sử dụng thòt trữ mát giúp giảm bớt chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc bố trí thời gian sản xuất nhà máy…tuy nhiên, sản phẩm giò lụa công...
 • 68
 • 1,119
 • 31

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá

Thiết kế phân xưởng sản xuất Gelatine da cá
... Gelatin có nguồn gốc động vật: gelatin sản xuất từ da, xương, gân động vật có vú - Gelatin cá: gelatin sản xuất từ da loại cá tuyết, trắm cỏ… Gelatin từ có hàm lượng proline hydroxyproline ... dùng sản xuất gelatin từ da heo - Gelatin loại B: Quá trình sản xuất xử lý kiềm, dùng sản xuất gelatin từ da xương gia súc 1.5.3 Phân loại dựa theo cấu trúc phân tử Có loại: - Gelatin thuỷ phân: ... 2,0 Nguyên liệu da sản xuất Gelatin 2.1 tra Họ tra có tên khoa học Pangasiidae phân bố tương đối rộng khu vực Tây Nam Á tra biết đến loài ăn tạp Trong tự nhiên, tra ăn mùn bã...
 • 49
 • 465
 • 7

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất rượu vang nho
... dựng nhà máy sản xuất rượu vang nho nhu cầu cần thiết Và kết đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất rượu vang nho với hy vọng Việt Nam đất nước có tên tuổi hàng ngũ nhà sản xuất rượu vang giới http://www.ebook.edu.vn ... http://www.ebook.edu.vn - 33 - TKNM VANG NHO GVHD: NGUYỄN KÍNH CHƯƠNG THIẾT KẾ MẶT BẰNG NHÀ MÁY Thiết kế mặt phân xưởng sản xuất 1.1 Phân xưởng sơ chế 1.1.1 Mặt phân xưởng sơ chế 1800 1016 00 R6 1829 ... cách Thành phố Hồ Chí Minh 360 km Cơng nghệ sản xuất rượu vang nho 3.1 Ngun liệu 3.1.1 Nho Nho loại lý tưởng để chế biến rượu vang rượu vang nho loại rượu vang tiếng người phương Tây phương Đơng...
 • 44
 • 1,591
 • 13

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid acetic bằng phương pháp lên men phục vụ chế biến mủ cao su”
... việc lựa chọn thiết bị lên men theo phƣơng pháp cố định để sản xuất acid acetic phục vụ cho chế biến mủ cao su hợp lý 31 2.4.2 Đặc điểm trình sản xuất acid acetic theo phƣơng pháp cố định Lựa ... dụng acid acetic ngành chế biến mủ cao su lớn Để giải triệt để nhu cầu acid acetic ngành cao su cần xây dựng thành công mô hình phân xƣởng sản xuất acid acetic sở chế biến cao su Việc xây dựng phân ... acid acetic trình lên men Tính toán, thiết kế quy trình sản xuất thiết bị phù hợp với trình độ kỹ thuật nƣớc ta Đánh giá hiệu kinh tế khả ứng dụng quy trình sản xuất vào phục vụ chế biến mủ cao...
 • 87
 • 436
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phân xưởng sản xuất pvc sđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămthiết kế phân xưởng sản xuất bánh mìthiết kế phân xưởng sản xuất vải sấythiết kế phân xưởng sản xuất dứa lạnh đôngthiết kế phân xưởng sản xuất sữa bộtthiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất nước mắmthiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiênthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchthiết kế phân xưởng sản xuất surimithiết kế phân xưởng sản xuất pvcthiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liềnđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất bia hơiTư tưởng triết học chính trịBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noiTính tự sự trong thơ nguyễn bínhTrọn bộ chữa đề economy vol 3 ms hoa TOEICTUỔI mới lớn TRONG cảm QUAN SÁNG tác của NHÀ văn NGUYỄN NHẬT ÁNHNghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng luận văn ths hệ thống thông tinNăng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh hội nhập TPPĐề cương ôn tập địa lí kinh tế hoàn chỉnhBài giảng lớp lá chủ đề phương tiện giao thông đường thủy (tt)Tài liệu kiếm tiền clickbanksự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị khách sạn ngày càng hút nhân lựcCHUYÊN ĐỀ : PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CỰC HAYMạch điều khiển quạt làm mát 4Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG Pipe (LV thạc sĩ)Hiển thị ảnh dicom trong y tế theo thành phần (LV thạc sĩ)Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư và Le Clézio (LV thạc sĩ)PHRASAL VERBS Studying with JoyceMạch điều khiển quạt làm mát 1Mạch điều khiển quạt làm mát 2Hoàn thiện công tác quản lý đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập