Dầu nhờn bôi trơn

đồ án thiết kế sản xuất dầu nhờn bôi trơn

đồ án thiết kế sản xuất dầu nhờn bôi trơn
... loải ngun liãûu l : - Phán âoản dáưu nhẻ : Säi khong 350 - 4000 C - Phán âoản dáưu trung bçnh : Säi khong 400 - 4500 C - Phán âoản dáưu nàûng : Säi khong 450 - 5000 C - Phán âoản dáưu càûn : Säi ... (35 -45%) Så âäư thạp chỉng cáút chán khäng Pháưn càûn ca quạ trçnh chỉng cáút khê quøn âỉåüc âỉa qua quạ trçnh chỉng cáút chán khäng, cho phẹp thu âỉåüc cạc phán âoản hydrocarbure cọ säú ngun ... kãút giỉỵa cạc phán tỉí våïi cng l cháút cáưn thiãút ca dáưu nhåìn dng lm cháút bäi trån Lỉûc liãn kãút giỉỵa cạc phán tỉí ca dáưu nhåìn cng låïn thç lỉûc ma sạt giỉỵa cạc phán tỉí chuøn âäüng...
 • 42
 • 151
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VỀ DẦU NHỜN BÔI TRƠN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VỀ DẦU NHỜN BÔI TRƠN
... loải ngun liãûu l : - Phán âoản dáưu nhẻ : Säi khong 350 - 4000 C - Phán âoản dáưu trung bçnh : Säi khong 400 - 4500 C - Phán âoản dáưu nàûng : Säi khong 450 - 5000 C - Phán âoản dáưu càûn : Säi ... (35 -45%) Så âäư thạp chỉng cáút chán khäng Pháưn càûn ca quạ trçnh chỉng cáút khê quøn âỉåüc âỉa qua quạ trçnh chỉng cáút chán khäng, cho phẹp thu âỉåüc cạc phán âoản hydrocarbure cọ säú ngun ... kãút giỉỵa cạc phán tỉí våïi cng l cháút cáưn thiãút ca dáưu nhåìn dng lm cháút bäi trån Lỉûc liãn kãút giỉỵa cạc phán tỉí ca dáưu nhåìn cng låïn thç lỉûc ma sạt giỉỵa cạc phán tỉí chuøn âäüng...
 • 42
 • 156
 • 0

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam

Khả năng sản xuất dầu nhờn bôi trơn từ dầu mỏ Việt Nam
... Do giá thành sản xuất hốn hợp Hydro bon từ dầu mỏ loại chất bơi trơn Dầu gốc từ dầu khống, sản xuất từ dầu mỏ q trình tinh chết chọn lọc Bản chất dầu thơ q trình tinh chế, lọc dầu định tính ... TRỰC TUYẾN Dầu bơi trơn Dầu nhờn truyề n động KIL OBO OKS CO M Dầu nhờn động Dầu cơng nghiệp Dầu nhờn cho thiết bị Dầu Biễn Dầu chân khơn g Dầu bảo quản Dầu khốn g trắng Dầu thuỷ lực Dầu Kỹ thuật ... PHÂN LAỌI DẦU NHỜN [3] Có nhiều cách để phân loại dầu nhờn, phân laọi theo dạng sơ đồ sau : PHÂN LOẠI THEO THÀNH PHẦN Dầu nhờn chưng cất Dầu nhờn cặn Dầu nhờn trích ly Dầu nhờn hỗn hợp Dầu nhờn phụ...
 • 152
 • 40
 • 0

giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn, gas, phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12

giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn, gas, phụ kiện) tại công ty xăng dầu B12
... giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối công ty xăng dầu B12 I mục tiêu quan điểm hoàn thiện mục tiêu hệ thống phân phối Là doanh nghiệp có chức thơng mại Sản phẩm Công ty xăng ... tiêu thụ sản phẩm, công ty thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm đa dạng Nhìn chung hệ thống phân phối hợp lý, phù hợp với quy mô thị trờng khả công ty, hệ thống phân phối công ty gồm kênh khác ... thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas phụ kiện) công ty xăng dầu B12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I: Vai trò nội dụng kênh...
 • 54
 • 204
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hóa n parafin thành axit béo sử dụng trong công nghệ sản xuất các chất tẩy rửa, thuộc da và phụ gia dầu mỡ bôi trơn

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hóa n  parafin thành axit béo sử dụng trong công nghệ sản xuất các chất tẩy rửa, thuộc da và phụ gia dầu mỡ bôi trơn
... CễNG NGH B CễNG THNG CHNG TRèNH KHCN CP NH NC KC-02 BO CO TNG HP KT QU KHOA HC CễNG NGH TI Nghi n cứu chế tạo hệ xúc tác dị thể để oxy hoá n- parafin thành axit béo sử dụng cÔng nghiệp s n xuất ... hng ca xỳc tỏc KMnO4 v Mangan Stearat n phn ng oxi hoỏ n- parafin ph n on n i tr n [34] Hu ht cỏc cụng trỡnh nghi n cu oxi hoỏ n- parafin nc ch tin hnh nghi n cu oxi hoỏ mt s ph n on n- parafin nht ... thnh cụng nht nh nh ó to cỏc loi axit bộo v chuyn hoỏ thnh sn phm ng dng thc t cú kt qu, nhng nhng cụng ngh ny c n bc l nhiu hn ch nh kh nng oxy hoỏ chn lc thp, kh nng khng ch v mt nhit ng v ng...
 • 159
 • 244
 • 0

Tìm hiểu về dầu mỡ bôi trơn

Tìm hiểu về dầu mỡ bôi trơn
... Tìm hiểu dầu mỡ bôi trơn  Nội dung báo cáo : 1.Sơ Lược Về Dầu Mỡ Bôi Trơn 2 .Mỡ Bôi Trơn Vòng Bi Ổ Đỡ 3 .Dầu Nhớt Bôi Trơn Trong Động Cơ Diesel 4 .Dầu Nhớt Bôi Trơn Trong Động Cơ Xăng Sơ lược dầu ... có lúc cao dầu bôi trơn dùng cho động  Vì vậy, dầu dùng để bôi trơn hệ truyền lực dầu hộp số, dầu cầu xe, dầu hộp trợ lực tay lái… thực chất loại dầu bôi trơn bánh  So với dầu bôi trơn động ... phải bôi dầu vào rãnh xecment bề mặt xi lanh -Chống ôxy hóa (kết gỉ) bề mặt chi tiết nhờ chất phụ gia dầu 2 .Mỡ bôi trơn vòng bi ổ đỡ - Khái niệm mỡ bôi trơn :mỡ bôi trơn loại vật liệu bôi trơn, ...
 • 37
 • 561
 • 2

Nghiên cứu sử dụng mỡ đà điểu làm dầu mỡ bôi trơn cho thiết bị tàu thủy

Nghiên cứu sử dụng mỡ đà điểu làm dầu mỡ bôi trơn cho thiết bị tàu thủy
... ch t bôi trơn c a m bôi trơn c s n xu t t d ug cm i u v i lo i m bôi trơn khác Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a tài Thông qua vi c nghiên c u s d ng m i u dùng làm d u m bôi trơn cho thi t b tàu ... U C A V T LI U BÔI TRƠN 1.1 T ng quan v bôi trơn v t li u bôi trơn T lâu ngư i ã phát hi n ngu n d u m l y làm ch t cho i s ng c bi t làm nhiên li u ch y lo i t ph c v ng bôi trơn thi t b máy ... ch y u c a v t li u bôi trơn [3] Ch t bôi trơn l ng, thư ng g i d u bôi trơn Nó lo i ch t l ng dùng bôi trơn cho c p ma sát Ngoài yêu c u ã trình bày c bi t m c ch t l ng bôi trơn c n có m t s...
 • 130
 • 157
 • 0

nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên cơ sở copolyme acrylat

nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên cơ sở copolyme acrylat
... nghiờn cu khỏc liờn quan n ph gia copolyme ca alkyl acrylat vi cỏc monome khỏc i vi copolyme ca acrylat loi mt, cho thy cú ớt nghiờn cu hn Tuy nhiờn cu trỳc húa hc ca loi copolyme ny hn nhiu thnh ... tớnh cht vt lý ca cỏc monome acrylat Bng 3.2: nht tng i v lng phõn t (KLPT) ca copolyme 2P 34 Bng 3.3: Thnh phn ph gia copolyme lm ph gia h im ụng cho du bụi trn 30 36 Bng 3.4: ... thự cho du m bụi trn [1] 1.5 Ph gia gim nhit ụng c Polymetacrylat (PMA) Polymetacrylat cú nhiu ng dng khỏc cụng nghip v cuc sng Nú cng l loi polyme c s dng nhiu cho mc ớch gim nhit ụng c cho...
 • 57
 • 718
 • 0

phân tích chất lượng xăng dầu. tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia

phân tích chất lượng xăng dầu. tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia
... Phần IV: Dầu mỡ bôi trơn phụ gia IV.1 Vai trò phụ gia Phụ gia chất hữu cơ, kim vô thâm chí nguyên tố đợc thêm vào chất bôi trơn nh : Dầu mỡ nhờn, chất lỏng chuyên dùng để nâng cao tính chất riêng ... thiện tính dầu bôi trơn chất lỏng bôi trơn nên phụ gia tạo điều kiện tốt cho việc cải tiến loại xe máy móc công nghiệp Ngày nay, htực tế hầu hết loại dầu chất lỏng bôi trơn chứa loại phụ gia, số ... sữa, pha vào nớc tạo nhũ trắng mịn Pha chế từ dầu kho ng chất lơng cao, dầu thực vật, chất nhũ hoá, phụ gia phân tán, phụ gia chống ăn mòn kim loại Dầu Pha chế từ kéo dầu kho ng dây dầu tổng...
 • 50
 • 299
 • 0

Bài giảng học phần nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn chương 1 tổng quan về nhiên liệu, dầu mỏ chế biến dầu mỏ

Bài giảng học phần nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn chương 1  tổng quan về nhiên liệu, dầu mỏ chế biến dầu mỏ
... biển, phần dễ bị phân hủy (albumin, hydratcacbon…) TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU DẦU MỎ DẦU MỎ DẦU MỎ 10 DẦU MỎ 11 DẦU MỎ 12 DẦU MỎ 13 DẦU MỎ 14 DẦU MỎ 15 DẦU MỎ 16 DẦU MỎ 17 DẦU MỎ 18 DẦU MỎ 19 DẦU MỎ ... DẦU MỎ 21 DẦU MỎ 22 DẦU MỎ 23 DẦU MỎ 24 DẦU MỎ 25 DẦU MỎ 26 CHẾ BIẾN DẦU MỎ 27 CHẾ BIẾN DẦU MỎ 28 CHẾ BIẾN DẦU MỎ 29 CHẾ BIẾN DẦU MỎ 30 Quá trình chế biến dầu mỏ CHẾ BIẾN DẦU MỎ 31 CHẾ BIẾN DẦU ... xuất Springer, tái lần Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU, DẦU MỎ- CHẾ BIẾN DẦU MỎ TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU Nguồn gốc dầu mỏ khí: + Nguồn gốc khoáng:...
 • 34
 • 293
 • 1

Nguyên lý bôi trơn, dầu nhờn

Nguyên lý bôi trơn, dầu nhờn
... - Bôi trơn hỗn hợp : trung gian hai chế độ Bề dầy lớp dầu tương đương với độ lồi lõm cùa hai bề mặt nên không ngăn cách chúng hoàn toàn - Bôi trơn thủy động đàn hồi : ... bánh răng, mấu cam Áp suất cực cao (cực áp) làm cho lớp dầu “rắn lại”, khiến cho bề mặt bị biến dạng Các biến dạng lớn làm mòn rỗ bề mặt Dầu nhớt cần có phụ gia cực áp để bảo vệ cho bề mặt điều ... vệ cho bề mặt điều kiện Trong máy móc làm việc vận tốc, tải trọng nhiệt độ thay đổi nên chế độ bôi trơn nói thay đổi tương ứng mô tả giản đồ Stribeck bên ...
 • 3
 • 165
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tong quan dau nhon boi trondau nhon boi trondầu mỡ nhờn bôi trơndầu nhớt bôi trơncác loại dầu mỡ bôi trơngiá dầu nhớt bôi trơndầu dừa bôi trơn khi quan hệgiá dầu mỡ bôi trơn công nghiệpdầu mỡ bôi trơn công nghiệpgiá bán dầu mỡ bôi trơngiá dầu mỡ bôi trơndầu mỡ bôi trơn máy mócdầu mỡ bôi trơn đặc chủngdầu mỡ bôi trơntài liệu dầu mỡ bôi trơnKẾ TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và DỊCH vụ TIMEGiải pháp gia tăng quyết định kê đơn của bác sĩ cho thuốc điều trị dọa sẩy thai, dọa sinh non của besins healthcare tại việt namgiải pháp hạn chế ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của khách hàng viettel tại bến tre đến năm 2020NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU vật tư, THIẾT bị NGÀNH nước của CÔNG TY cổ PHẦN đt XD TRƯỜNG AN VIWASEEN GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại xí nghiệp tổng kho xăng dầu đình vũNăng lực cạnh tranh tại công ty XNK vật tư mỏ quảng ninhGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ONSOFTTRƯỜNG NGHĨA THIÊN NHIÊN và CON NGƯỜI tây bắc TRONG TRUYỆN tây bắc“ một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại an tháiGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà thànhGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng bắc á chi nhánh thái hàtMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn bích tiếnMột số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh hà tĩnhMỘT số THUẬT TOÁN GIẢI QUI HOẠCH PHÂN TUYẾN TÍNH dựa TRÊN PHÉP BIẾN đổi CHARNES COOPERĐề luyện Thi THPT QG 2017434 Câu trắc nghiệm Cơ sở Văn hóa Việt nam Mới Nhất 2017Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)30 đề luyện thi THPT 2017vòng 16 đến 20 tiếng vịtGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp hà tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập