Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol

thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi - phenol

thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi - phenol
... mụn hc Ta thy rng: Nu U-L >0 thỡ VI s l s õm, du ny cú tớnh nhit kộm Nu L>U>H thỡ VI khong n100 Nu H-U>0 thỡ VI>100, du ny cú tớnh nhit rt tt VI ca du = VI dầu = L-H L-H L-L- U U ộ nhớt động học ... thy rng: - Phn nht nh cú cha ch yu cỏc dóy ng ng ca xyclohexan v xyclopentan - Phõn on nht trung bỡnh cha ch yu cỏc vũng naphten cú cỏc mch nhỏnh alkyl, iso alkyl vi s vũng t n vũng - Phõn on ... 233 70,0 490,5 1,558 Nu nhn ng hc 1000C ln hn 70 mm2/s thỡ giỏ tr L-H c tớnh nh sau: L=0,8353Y2+14,57Y-216 H=0,1684Y2+11,85Y-97 Trong ú : Y: l nht ng hc 100 0c ca du cn tớnh ch s nht mm2/s...
 • 17
 • 432
 • 2

Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol

Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenol
... phỏp trớch ly dung mụi phenol tng s phõn chia trit v gim mt mỏt cỏc cu t cn thit extract thỡ ngi ta a thờm mt lng nc phenol vo thỏp trớch ly (nc phenol l hn hp gia hi phenol v nc ly t thỏp tỏi ... phn ớt dung mụi gi l dung dch rafinat Sau tỏch dung mụi dung dch rafinat thu c sn phm chớnh ca qỳa trỡnh l du nhn Pha th hai gm cỏc cu t cn thi v phn ln dung mụi gi l dung dch chit (hay dung dch ... Lng dung mụi phenol c tỏch hon ton extract, hn ch ti a lng dung mụi thi ngoi mụi trng gõy ụ nhim Dõy chuyn s dng qỳa trỡnh lm sch dung mụi theo hai l trớch ly c lp v hai tỏi sinh dung mụi t dung...
 • 64
 • 122
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DẦU NHỜN BẮNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY BẰNG DUNG MÔI PHENOL.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DẦU NHỜN BẮNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY BẰNG DUNG MÔI PHENOL.DOC
... Đô án tốt nghiệp * thiết kế phân xởng trích ly dầu nhờn dung môi phenol Phân xởng sản xuất dầu nhờn trích ly dung môi chọn lọc phenol nằm khu vực sản xuất dầu nhờn gốc Khu vực sản xuất dầu nhờn ... án tốt nghiệp * thiết kế phân xởng trích ly dầu nhờn dung môi phenol Phần II Thiết kế dây chuyền công nghệ trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc I Công nghệ chung sản xuất dầu nhờn Việc tách thành ... sản xuất dầu gốc đợc thực nhờ trình lọc dầu cho phép sản xuất dầu gốc chất lợng cao, với phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn đồ công nghệ chung để sản xuất dầu nhờn...
 • 61
 • 179
 • 0

Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi Phenol

Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi Phenol
... tốt nghiệp * thiết kế phân xởng trích ly dầu nhờn dung môi phenol với phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn Sơ đồ công nghệ chung để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu mỏ thờng ... tiến hành nghiên cứu đề tài : Thiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn phơng pháp trích ly dung môi phenol Hiện giới công nghệ chung để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu mỏ gồm công đoạn sau: - Chng ... làm dung môi trích ly để sản xuất dầu nhờn gốc Tuy dung môi có nhợc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Luận V 01 HD Lớp :02 Đô án tốt nghiệp * thiết kế phân xởng trích ly dầu nhờn dung môi phenol...
 • 77
 • 267
 • 0

thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa pvc theo phương pháp nhũ tương. công xuất 2000 tấn năm

thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa pvc theo phương pháp nhũ tương. công xuất 2000 tấn năm
... Quá trình sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc19 III.3.1.Cơ sở phơng pháp sản xuất nhũ tơng 20 III.3.2.Trùng hợp theo phơng pháp gián đoạn..24 III.3.3.Trùng hợp theo phơng pháp liên ... Những để thiết kế phân xởng sản xuất nhựa PVC 129 II.5 Tính toán xác định kích thớc công trình nhà máy 130 II.6 Cấu tạo phân xởng sản xuất nhựa PVC 132 II.7 Bố trí thiết bị phân xởng sản xuất 134 ... liệu dùng sản xuất PVC II.1.1.Vinylclorua (VC) II.1.2.Các phụ gia khác 11 II.2.Quá trình sản xuất nhựa PVC 13 II.2.1 Phản ứng trùng hợp cloruavinyl13 II.2.2 Các phơng pháp sản xuất nhựa PVC1 8 II.3...
 • 151
 • 418
 • 1

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công xuất 2000 tấnnăm

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công xuất 2000 tấnnăm
... trình sản xuất nhựa PVC 13 II.2.1 Phản ứng trùng hợp cloruavinyl13 II.2.2 Các phơng pháp sản xuất nhựa PVC1 8 II.3 Quá trình sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc19 III.3.1.Cơ sở phơng pháp ... ứng dụng 31 II.5.2 Sản phẩm từ nhựa PVC hoá dẻo, tính chất ứng dụng 36 Phần III: Tính toán dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp gián đoạn 39 I Dây chuyền sản xuất 39 II Tính cân vật chất ... nhũ hoá Polymer 10 Polymer Polymer Hình 3:Sơ đồ sản xuất PVC theo phơng pháp nhũ tơng liên tục 1,2 Nồi trùng hợp 3,4 Thiết bị chứa 5- Thiết bị trộn - Thiết bị thùng quay Thiết bị sấy phun Thiết...
 • 129
 • 169
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PCV THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG.DOC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PCV THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG.DOC
... liệu dùng sản xuất PVC II.1.Các phơng pháp sản xuất clovinyl II.1.1 .Sản xuất từ HCl với axetylen II.1.2 .Sản xuất từ etylen qua dicloetan II.2.Tính chất vật lí clovinyl 5 6 Quá trình sản xuất PVC ... 10 10 10 11 11 Quá trình sản xuất PVC IV.1.Trùng hợp theo phơng pháp gián đoạn IV.2.Trùng hợp theo phơng pháp liên tục 12 12 15 Cấu tạo tính chất nhựa PVC V.1.Cấu tạo nhựa PVC nói chung V.2.Tính ... polymer rắn 15 Phần IV: Quá trình sản xuất PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc Dùng phơng pháp tiến hành trùng hợp gián đoạn hay liên tục.Tuỳ thuộc vào nhà sản xuất tạo PVC có thay đổi hình thái...
 • 37
 • 226
 • 1

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi furfurol năng suất 450.000 tấn trên năm

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi furfurol năng suất 450.000 tấn trên năm
... công nghệ sản xuất dầu gốc Dầu gốc ỏn tt nghip furfurol Phõn xng trớch ly du nhn bng dung mụi phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn ,sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc ... asphanten dung môi thông thờng tan pyridin propan Dung môi II.2 Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc [1, 3, 4] Phần chiết II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Dầu cất nhẹ Dầu cất trung Dầu ... trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc trìch sử dụng dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà chất làm cho chất lợng dầu nhờn Đồng thời qua ta tách cấu tử có lợi cho dầu nhờn Trích ly...
 • 128
 • 672
 • 12

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi FURFUROL

Thiết kế phân xưởng trích ly sản xuất dầu nhờn bằng dung môi FURFUROL
... công nghệ sản xuất dầu gốc Dầu gốc ỏn tt nghip furfurol Phõn xng trớch ly du nhn bng dung mụi phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn ,sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc ... asphanten dung môi thông thờng tan pyridin propan Dung môi II.2 Công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc [1, 3, 4] Phần chiết II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Dầu cất nhẹ Dầu cất trung Dầu ... trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc trìch sử dụng dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà chất làm cho chất lợng dầu nhờn Đồng thời qua ta tách cấu tử có lợi cho dầu nhờn Trích ly...
 • 128
 • 363
 • 1

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly

Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly
... liền với trình sử dụng dầu nhờn ỏn tt nghip Thit k phõn xng sn xut du nhn bng phng phỏp trớch ly dung mụi phenol thực tế 3.3.1 Tính chống ma sát Tính chống ma sát dầu nhờn đặc trưng khả giảm ... loại dầu nhờn cần dựa vào độ nhớt vấn đề liên quan đến thay đổi độ nhớt đủ để đánh giá tính chống ma sát Giá trị độ nhớt loại dầu nhờn phụ thuộc vào thành phần cụ thể loại Đặc điểm cấu tạo phân ... phân tử thành phần khối lượng phân tử hidrocacbon có mặt dầu chi phối nhiều tới độ nhớt thay đổi trình sử dụng Độ nhớt dầu nhờn độ nhớt hỗn hợp hidrocacbon có mặt dầu đại lượng tính chất cộng...
 • 64
 • 314
 • 1

đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích dẫn dung môi phenol

đồ án tốt nghiệp thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích dẫn dung môi phenol
... Tháp tách Sản phẩm Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất dầu nhờn phơng pháp trích ly dung môi phenol Phân xởng sản xuất dầu nhờn trích ly dung môi phenol nằm khu vực sản xuất dầu nhờn gốc ... 3.3 Các hạm mục phân xởng Phân xởng sản xuất dầu nhờn trích ly dung môi phenol gồm hạm mục Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất dầu nhờn phơng pháp trích ly dung môi phenol sau: Kích ... với phân đoạn dầu nhờn dầu thô cha thích hợp cho sản xuất dầu nhờn đồ công nghệ chung để sản xuất dầu nhờn gốc từ dầu mỏ thờng bao gồm Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất dầu nhờn...
 • 50
 • 177
 • 0

THIẾT kế PHÂN XƯỞNG TRÍCH LY sản XUẤT dầu NHỜN BẰNG DUNG môi FURFUROL NĂNG SUẤT 450 000 tấn TRÊN năm

THIẾT kế PHÂN XƯỞNG TRÍCH LY sản XUẤT dầu NHỜN BẰNG DUNG môi FURFUROL NĂNG SUẤT 450 000 tấn TRÊN năm
... trích ly dầu nhờn dung môi chọn lọc trìch sử dụng dung môi để hoà tan cấu tử cần tách khỏi dầu nhờn mà chất làm cho chất lợng dầu nhờn Đồng thời qua ta tách cấu tử có lợi cho dầu nhờn Trích ly ... đợc dầu nhờn có độ nhớt cao - Dung môi phenol dễ kiếm, rẻ tiền + Nhợc điểm: - Độ chọn lọc thấp, nên có nhiều tạp chất dầu nhờn làm cho dầu nhờn chất lợng thấp trích ly dung môi furfurol - Dung môi ... tan dung môi thông thờng Chiết bằngchỉ tan pyridin.Tách asphanten propan Dungnhờn môi gốc [1, 3, 4] II.2 Công nghệ sản xuất dầu Phần chiết II.2.1 Sơ đồ công nghệ truyền thống sản xuất dầu nhờn Dầu...
 • 128
 • 206
 • 0

THIẾT kế dây CHUYỀN sản XUẤT BÁNH QUY kẹp KEM HƯƠNG dâu

THIẾT kế dây CHUYỀN sản XUẤT BÁNH QUY kẹp KEM HƯƠNG dâu
... hỏng Do phải làm nguội bánh - Người ta thường làm nguội cách cho bánh chạy băng tải thép đặt quạt làm nguội phía băng tải 2.1.7 .Kẹp kem Bánh sau làm nguội đưa kẹp kem Sau bánh đưa phân loại, xếp ... vào ruột bánh Kết ruột bánh bị sống *Giai đoạn 2: giai đoạn tạo vỏ bánh Nhiệt độ buồng nướng 180 – 200 độ C Lúc bánh chín hoàn toàn Xảy phản ứng maillard axit amin có thành phần bánh kết hợp với ... Rotary (bánh biscuit) - Tạo hình thiết bị sử dụng đầu nặn Deposit (bánh cookie) Tùy vào yêu cầu sản phẩm mà bánh nặn theo nhiều hình dạng khác *Yêu cầu bánh sau tạo hình : - Hình dạng bánh hoàn...
 • 23
 • 1,075
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỬA CHUA UỐNG HƯƠNG DÂU
... lượng vào dây chuyền sữa chua uống hương dâu 4.2.3 Tính cân vật chất cho dây chuyền sản xuất phô mai Năng suất: No= 3,3 sản phâm/ca Yêu cầu sản phâm: Tổng chất khô 40% có 1% muối Trong sản xuất ... x dâu x hương x Sữa chua - x x x x x x x x - - - -: Nhà máy không sản xuất Bảng 4.3: Biểu đồ sản xuất cho mặt hàng năm (tính cho năm 2010) Tháng Số ngày sản xuất 25 20 27 25 24 Sữa chua uống hương ... 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN PHẦN CHỌN VÀ THUYẾT MINH SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SVTH: TRẦN THỊ QUỲNH TÚ- 05H2B 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1 GVHD:ThS NGUYỄN THỊ LAN Dây chuyền sản xuất...
 • 137
 • 507
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế dây chuyền sản xuất bánh quy kẹp kem hương dâuthiết kế dây chuyền sản xuất cumenthiết kế dây chuyền sản xuấtthiết kế dây chuyền sản xuất may mặccông ty thiết kế dây chuyền sản xuấtđề thi thiết kế dây chuyền sản xuấtgiáo trình thiết kế dây chuyền sản xuấtbài tập thiết kế dây chuyền sản xuấtthiết kế dây chuyền sản xuất nhựa epoxythiết kế dây chuyền sản xuất ống inoxthiet ke day chuyen san xuat ca fillet dong lanhđồ án thiết kế dây chuyền sản xuất cumen và mô phỏng bằng phần mềm hysysthiết kế dây chuyền sản xuất bánh cookiesthiết kế dây chuyền sản xuất bánh quy xốpthiet ke day chuyen san xuatNghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm ceratocystis sp gây bệnh chết héo trên keo tai tượng trong điều kiện nuôi cấy thuần khiếtPháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay ttTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiTrình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật về đấu thầu từ thực tiễn các đơn vị sự nghiệp công lập ở việt nam hiện nayĐấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nộiTội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh lạng sơnPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (TT)Nghiên cứu phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc đại học thái nguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyênQuyền tham gia của cá nhân trong xây dựng chính sách pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luậtGiải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cho loài lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) trong giai đoạn vườn ươmTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiTest giải phẫu ôn thi nội trú đại học y hà nộiStatistics without maths for psychology 7th john reidyStatistics for economics accounting and business studies 7th edtion micheal barrowThe essentials of statistics 2e by healeyPháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nayStatistics for business and economics 12th anderson and cochran
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập