English synonyms test 15

English Test 15 ppsx

English Test 15 ppsx
... much trouble You needn’t 50 What particularly impressed me was her excellent command of English I VII Use the given words to write a complete sentence Words can be changed...
 • 3
 • 152
 • 0

ƠN ENGLISH TEST 15’ - TRƯỜNG PT CẤP 2-3 TÂN SƠN ppsx

ƠN ENGLISH TEST 15’ - TRƯỜNG PT CẤP 2-3 TÂN SƠN ppsx
... children from eleven to fifteen years The lessons are reading, writing, the English language, English literature, English history, georgraphy, science, Nature study, drawing, painting, singing,woodwork ... 40 .English students don’t go to shool at christmas, Easter and New year 41 There are state schools for those who will go to work after fifteen 42.Secondary schools are only for 15-year-old ... A B C D 33.How many core subjects are there on the Vietnam National Curriculum? A B C D 34.Are English spoken in your classroom? A B C D IV.Read the text and decide whether each of the statements...
 • 3
 • 128
 • 0

Test 15 minutes Subject: English 12 ppsx

Test 15 minutes Subject: English 12 ppsx
... an appointment C a department D an experiment Though he’s an internatonal student, he’s a…………… .English speaker A fast B slow C quick D fluent If the students go to independent or public schools...
 • 2
 • 170
 • 1

ENGLISH TEST 15'''' – 5 pps

ENGLISH TEST 15'''' – 5 pps
... see you tomorrow” she said 34 “ I’ m studying at home today” he said 35 “ I’m the happiest man in the world” he said Test 45 (N01) Full name: …………………………… mã đề: 1010010101110101 Class: …………… ... Australia three month ago” she said 34 “ I’ve bought her flowers” he said 35 “ I has sent her a letter” he said Test 45 (N01) Full name: …………………………… mã đề:1010100111110101 Class: …………… Choose ... next Sunday” my mother said 35 “ I was the richest man in the world” Bill Gates said PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Full name: …………………………………………… 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 08 { 09 { 10 { |...
 • 7
 • 140
 • 0

ENGLISH TEST 15'''' – 1 docx

ENGLISH TEST 15'''' – 1 docx
... today” he said 35 “ I’m the happiest man in the world” he said Test 45’ (N 01) mã đề: 10 10 010 1 011 1 010 1 Full name: …………………………… Class: …………… 1. Choose one word that has the underlined part pronounced ... bought her flowers” he said 35 “ I has sent her a letter” he said Test 45’ (N 01) Full name: …………………………… mã đề :10 1 010 011 111 010 1 Class: …………… Choose one word that has the underlined part pronounced ... name: …………………………………………… 01 { 02 { 03 { 04 { 05 { 06 { 07 { 08 { 09 { 10 { | | | | | | | | | | } } } } } } } } } } ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 { 12 { 13 { 14 { 15 { 16 { 17 { 18 { 19 { 20 { | | | | | |...
 • 7
 • 119
 • 0

ENGLISH TEST 15'''' - 2 pot

ENGLISH TEST 15'''' - 2 pot
... | } ~ 05 { | } ~ 09 { | } ~ 13 { | } ~ 02 { | } ~ 06 { | } ~ 10 { | } ~ 14 { | } ~ 03 { | } ~ 07 { | } ~ 11 { | } ~ 15 { | } ~ 04 { | } ~ 08 { | } ~ 12 { | } ~ ... B goes C going D went 11 Hurry up! The train …………… in A coming B will come C is coming D comes 12 He said he ……………his homework since o’clock A had done B had C has done D did 13 We didn’t recognize ... Test 15 minutes Full name: ………………………………… Class: ………… A loved B teased C washed D weighed A filled...
 • 2
 • 128
 • 0

ENGLISH TEST 15'''' - 4 pot

ENGLISH TEST 15'''' - 4 pot
... PHIẾU SOI ĐÁP ÁN(Dành cho giáo viên) ENGLISH TEST MÃ ĐỀ 1 54 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang 2/2 ...
 • 2
 • 105
 • 0

English test (15 minutes) ppsx

English test (15 minutes) ppsx
... ……………………………………………………………………………… English test (15 minutes) Full name:…………………………………… Class: 12……… I- choose the best answer A,B, or C to complete...
 • 3
 • 237
 • 0

TEST OF ENGLISH Time length 15 minutes ppt

TEST OF ENGLISH Time length 15 minutes ppt
... have a cup of coffee?" Nam said to the waiter A Nam asked the waiter for a cup of coffee B Nam asked the waiter to have a cup of coffee C Nam asked the waiter if he could have a cup of coffee.D ... the waiter if he could have a cup of coffee.D Nam asked the waiter if he would have a cup of coffee 15 "Could you sign the bill, please?" she said to Jack A She asked Jack to sign the bill B ... waitress A The waitress asked me to like a drink C The waitress offered me a drink B The waitress asked me for a drink D The waitress offered me for a drink 18 "Shall I wait for you? I'll wait for...
 • 3
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập nhận thức tại công ty dịch vụ lữ hành saigontouristGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao độngGiải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh HàSÁCH KINH điển tập 32 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng hà nộiGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2010Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng Dệt may sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Việt nam gia nhập WTOHoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nộiGiải pháp vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hoá Việt nam vào thị trường EUGiải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáMô hình tổ chức và quản lý nhân sự của một khách sạnGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình đô thị hoá ở tỉnh Hà TâyMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP hải phòngMột số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI NO MOTO trên thị trường việt namBÊNH VAN TIM PHẠM NGUYỄN VINHHạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Chính sách xã hội Việt NamHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Mỹ Đức Hà TâyHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuHạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu bằng thư tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập