Đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 10

DE KIEM TRA 1 TIET MON TIN HOC TUAN 27

DE KIEM TRA 1 TIET MON TIN HOC TUAN 27
... Màu sắc trang chiếu chủ yếu gồm……………………….và………………………… B Mục tiêu quan trọng việc tạo…………… cho trang chiếu thu hút ……….của người xem tới nội dung trình bày C Cần lựa chọn……………………………trên trang chiếu ... trang chiếu ao cho thông tin ……………… dễ hiểu III/ Phát biểu đúng/sai (2 điểm) Các phát biểu sau hay sai? Hãy đánh dấu (x) vào ô Đúng hay Sai tương ứng: Phát biểu Đúng Sai Các trang web có nội dung ... đa phương tiện Dữ liệu đa phương tiện dạng thông tin mà ta nhìn, thu nhận sống IV/ Điền ý nghĩa biểu tượng mà em quan sát vào chỗ trống (2.5 đ) 1 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 516
 • 0

đề kiem tra 1 tiết môn tin học lớp 6 có ma trận

đề kiem tra 1 tiết môn tin học lớp 6 có ma trận
... (0.25đ/ câu) S Đ S S S Đ S Đ Trang2 GV: Vũ Thị Tươi Giáo án tin học B/ PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: (2 điểm, ý 0,25 điểm) - New: Mở văn - Copy: Sao chép văn - Open: Mở văn sẵn máy tính - Save: Lưu văn ... phía trái trỏ soạn thảo Kiểu gõ chữ Việt: TELEX VNI Để di chuyển phần văn em sử dụng nút lệnh Để tô màu cho phần văn em sử dụng nút lệnh B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 ) Câu 1: Nêu ý nghĩa nút lệnh sau: ... GV: Vũ Thị Tươi Giáo án tin học Câu 2: Thao tác thao tác định dạng văn bản? A Thay đổi phông chữ kiểu chữ C Sao chép văn B Tăng lề trái trang văn D In văn Câu 3: Định dạng văn...
 • 3
 • 1,212
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học phần thực hành lớp 7 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học phần thực hành lớp 7 trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... 1 Hãy lập trang tính sau: (4đ) A B C D E F G STT Họ tên Toán Văn Sử Địa Điểm trung bình Trần Thị Hoài Anh Đỗ Thị Minh Đoàn Tuấn Hùng 7 Trần Thị Hà 10 9 Nguyễn Văn Kiên 10 10 10 Vũ Hương ... 10 Vũ Hương Liên 8 Phạm Văn Biên 9 10 9 Vũ Thị Diệu Linh 8 1 Tính điểm trung bình bạn bảng (3đ) Định dạng liệu để bảng điểm (3đ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Đề 1, 2 Lập trang tính sau: (4đ) Tính điểm trung...
 • 3
 • 121
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 pps

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 pps
... C C Trang 6/8 - Mã đề thi 13 4 D D C B C B B 10 D 11 A 12 C 13 D 14 D 15 A 16 A 17 D 18 A Trang 7/8 - Mã đề thi 13 4 19 B 20 B 21 A 22 C 23 A 24 B 25 A Trang 8/8 - Mã đề thi 13 4 ... Câu 13 : Kí hiệu nguyên tử: 45 21 X có cấu hình electron là: A 1s22s22p63s23p64s13d2 B 1s22s22p63s23p63d3 C 1s22s22p63s23p64s23d1 D 1s22s22p63s23p63d14s2 Câu 14 : Cho kí hiệu nguyên tử: 23 11 A ... không mang điện 53 ,12 5% số hạt mang điện.Điện tích hạt nhân X là: A 18 B 17 C 15 D 16 Trang 4/8 - Mã đề thi 13 4 Câu 18 : Cho số hiệu nguyên tử Clo, Oxi, Natri Hiđro 17 , 8, 11 Hãy xét xem kí hiệu...
 • 8
 • 411
 • 1

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học 10 ppsx

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học 10 ppsx
... 10 0000 01 C D 10 100 000 Câu 9: 10 110 011 2 hệ hexa? A B3 B D3 C C3 D E4 Câu 10 : 12 810 hệ hexa? A 82 B 81 C Tất sai D 80 Câu 11: 19 10 hệ nhị phân? A 10 011 B 10 110 C 10 1 01 110 10 Câu 12 : 1GB bao nhiêu? A 10 24KB ... Có độ rung cao Câu 11 : 26 010 hệ hexa? A 10 3 B 10 2 C 10 4 D 10 1 Câu 12 : 19 10 hệ nhị phân? A 11 010 B 10 1 01 C 10 110 10 011 Câu 13 : 10 00 010 12 hệ hexa? D A 84 B 86 C 87 D 85 Câu 14 : Máy tính sử dụng ... Câu 10 : 10 1 010 1.0 012 hệ thập phân? A 86 .12 5 B 85 .12 5 C 85.25 D 86.25 Câu 11 : 10 110 011 2 hệ hexa? A B3 B E4 C D3 D C3 Câu 12 : 26 010 hệ hexa? A 10 2 B 10 3 C 10 4 D 10 1 Câu 13 : 1GB bao nhiêu? A 10 24KB...
 • 13
 • 352
 • 3

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot

Bài Kiểm tra 1 tiết Môn tin Học 10 pot
... 10 bit C_ bit X D_ 16 bit Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 31 “ hệ thập phân? A_ 11 010 10 B_ 10 10 010 C_ 0 011 111 X D_ 11 0 011 0 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 ... số “ 65 “ hệ thập phân? A_ 11 010 111 B_ 010 000 01 X C_ 10 010 110 D_ 10 1 011 10 Câu : Dãy 10 1 01 (trong hệ nhị phânt) biểu diễn số hệ thập phân A_ 21 X B_ 98 C_ 39 D_ 15 Câu : Dãy bit biểu diễn nhị ... số “2 ” hệ thập phân? A_ 00 B_ 01 C_ 10 X D_ 11 Câu : Biểu diễn thập phân số Hexa “1EA ” là: (có nghĩa cEA có giá trị bao nhiêu) A_ 250 B_ 700 C_ 490 X D_ 506 Câu 10 : Biểu diễn thập phân số HEXA...
 • 8
 • 288
 • 1

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 pdf
... sai (*) Câu 18 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải toán khoa học kĩ thuật B - Tự động hoá điều khiển C - Giáo dục D - Cả ba câu a, b , c (*) Câu 19 : Một vài ứng dụng Tin học là: A - Giải ... chỉnh; Câu 12 : Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến yếu tố: A Đưa vào máy thông tin ( Input ) B Cần lấy thông tin ( Output ) C Phương pháp giải toán D Cả hai câu a, b (*) Câu 13 : Hãy ... phải dịch ngôn ngữ máy chương trình hợp dịch C Cả hai câu a, b sai (*) D Cả hai câu a, b Câu 10 : Chọn phát biểu sai câu sau: A Mỗi chương trình viết ngôn ngữ khác muốn thực máy tính phải dịch...
 • 5
 • 183
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT ĐÁP ÁN - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN 11 LẦN 1 - NĂM HỌC 2013-2014

TRƯỜNG THPT PHAN THIẾT ĐÁP ÁN - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN 11 LẦN 1 - NĂM HỌC 2013-2014
... Integer; Begin x:= 10 ; y:= 15 ; x:= x+y; y:= y-x; End; A x= 15 , y= -1 0 B x= 25, y= 15 C x= 10 , y= -1 5 D x= 25, y= -1 0 B _12 3 C tam_giac D dientich Câu 30: Chọn tên sai A hoa – hong Câu 31: Để xuất kết ... trình Câu 10 D Câu 40: Phần thân chương trình đặt cặp từ khóa: Câu 11 D A Begin end B Begin end; end D Begin finish Câu 12 B Câu 13 C Câu 14 C Câu 15 A Câu 16 B Câu 17 B Câu 18 B Câu 19 C Câu ... Div, Mod phép toán so sánh C Phép toán số học với số Nguyên, Phép toán số học với số thực, phép toán quan hệ, phép toán logic D Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia Câu 23: Biểu thức 1/ x/ y/ z biểu...
 • 5
 • 225
 • 1

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10
... đánh số trang cho văn hộp thoại sau A Số thứ tự trang đặt góc dưới, trang, không kể trang B Số thứ tự trang đặt góc dưới, trang, kể trang C Số thứ tự trang đặt góc trên, trang, không kể trang D ... 19 : Phím sau không di chuyển trỏ soạn thảo văn hệ STVB A End B Ctrl C Tab D Home Câu 20: Biểu tượng công cụ sau có chức mở File A B C D Câu 21: Câu 21 : Để định dạng cụm từ Tin học thành Tin ... dạng cụm từ Tin học thành Tin học , sau chọn cụm từ ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl+U; B Ctrl+B; C Ctrl+E; D Ctrl+I Câu 22: Thi t lập thuộc tính định dạng trang Word thực lệnh: A Format/font...
 • 3
 • 128
 • 0

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 11

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 11
... gói cước Tốc độ kết nối Cước trọn gói/ tháng (VNĐ) Địa IP MegaEasy 1. 536Kpbs/ 512 Kbps 14 9.000 IP động MegaMaxi 3.072Kbps/640Kbps 19 9.0000 IP động 999000 IP tĩnh MegaMaxi+ 3.072Kbps/640Kbps ... việc nạp hệ điều hành (thông thường đĩa cứng C) 1. Nạp hệ điều hành cho máy Các thao tác cần thi t: Cách 1: Bật nguồn ( Nếu máy trạng thái tắt) Slide Nếu máy hoạt động, thực thao tác sau: Cách 2: ... hợp phím CTRL+ ALT+DELL 2 Cách làm việc với máy tính  Người dùng đưa thông tin vào hệ thống hai cách sau: Cách 1: sử dụng lệnh Cách 2: Dùng bảng chọn cửa sổ chứa hộp thoại nút lệnh Slide STT...
 • 3
 • 184
 • 0

GIÁO án đề KIỂM TRA 1 TIẾT môn TIN 10 – năm học 2012 2013 (lần 1 và lần 2)

GIÁO án đề KIỂM TRA 1 TIẾT môn TIN 10 – năm học 2012 2013 (lần 1 và lần 2)
... Giáo án kiểm tra tiết tin 10 VI Thống kê kết kiểm tra Lớp SLKT [0 ;2) [2;3.5) [3.5;5) [5;6.5) [6.5;8) [8 ;10 ] TB trở lên ... trở lên SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 10 /6 / 10 /8 / SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL VII Nhận xét làm học sinh: ...
 • 2
 • 111
 • 0

Kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 9

Kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 9
... 2: I Trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu đạt 0.5 điểm Câu Đáp án b d c c b c b a a 10 b 11 a 12 d II Tự luận (4 điểm) Câu 1: (1 ) * Ưu điểm dịch vụ thư điện tử: - Chi phí thấp - Thời gian chuyển thư nhanh ... - Tạo kịch - Tạo trang web IV RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án môn Tin học – Trang /2 ... văn Câu 2: (1 ) * Mạng máy tính gồm thành phần bản: - Các thiết bị đầu cuối - Môi trường truyền dẫn - Các thiết bị kết nối mạng - Giao thức truyền thông Câu 3: (1 ) * Các bước tạo trang web: -...
 • 2
 • 1,790
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 04 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pdf

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 ĐỀ 04 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC pdf
... khí vào 300ml dung dịch NaOH 1M Tính khối lượng muối tạo thành b) Nhiệt phân hoàn toàn a g CaCO3 dẫn toàn khí A sinh vào 15 0 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu 19 ,70 gam kết tủa Tính thể ... Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu 19 ,70 gam kết tủa Tính thể tích khí A (ở đktc) Cho KLNT: C =12 ; H =1; O =16 ; Na=23; Ba =13 7; Al=27; Fe=56 ... : Dung dịch NaOH có pH = 12 Tính nồng độ mol dung dịch NaOH Câu : Để thu muối photphat trung hoà cần lấy ml dung dịch H3PO4 0,5M cho tác dụng với 15 0ml dung dịch NaOH 1M Gọi tên muối thu Câu :Cho...
 • 4
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 8đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 7đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 10đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 6đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 12đề kiểm tra 1 tiết môn tin học 11đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 11đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 8đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 9de kiem tra 1 tiet mon tin hoc 9đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 6 hk2đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 10đề kiểm tra 1 tiết môn tin lớp 10Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại Khu ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Hòa Vang , thành phố Đà NẵHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng NamHoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cảng Đà NẵnHoàn Thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện EA KAR, tỉnh Đăk LăkHoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện hoạt động thẩm định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnhNâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng HớiNghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kV do quá điện áp khí quyểnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk LắkNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bảo trì và sửa chữa xe máy tại các đại lý của YAMAHA tại Đăk LăkNghiên cứu chất lượng dịch vụ tại Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim Đà NẵngNghiên cứu chiết tách Curcumin từ củ nghệ vàng Champasak - Lào bằng dung dịch NaOHuyết chứng luậnNghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamNghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc của axit hydroxycitric và các muối hydroxycitraNghiên cứu sự hài lòng của du khách quốc tế đối với thành phố Hội ANghiên cứu sự hài lòng của du khách tại Khu du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị của Co.opmart Quảng Ngãigiáo án lớp 1 tuần 5