ĐẠI CƯƠNG hóa SINH học

HÓA ĐẠI CƯƠNG Y SINH HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG Y SINH HỌC
... cho hai nguyên tử 2 Liên kết cộng hóa trị b Liên kết cộng hóa trị theo Lewis Cl Cl H Cl Liên kết cộng hóa trị c Liên kết cộng hóa trị theo học lựong tử Lai hoá sp3 Liên kết cộng hóa trị c Liên ... tử Lai hoá sp3 Liên kết cộng hóa trị c Liên kết cộng hóa trị theo học lựong tử Lai hoá sp2 Liên kết cộng hóa trị c Liên kết cộng hóa trị theo học lựong tử Lai hoá sp Các loại liên kết khác a Liên ... Nhiệt độ nóng ch y Tinh thể ion Tính tan c Cấu trúc mạng tinh thể ion Lập phương tâm diện phương Lập phươnh Tâm khối Lục phương Liên kết cộng hóa trị H H H Br a Định nghĩa Nếu hai nguyên tử tham gia...
 • 15
 • 208
 • 3

Đại cương vi sinh học môi trường doc

Đại cương vi sinh học môi trường doc
... dưỡng cho nhóm vi sinh vật tự dưỡng Môi trường đất phân bố vi sinh vật môi trường đất Môi trường nước phân bố vi sinh vật môi trường nước Môi trường không khí phân bố vi sinh vật môi trường không ... dưỡng vi sinh vật Môi trường nuôi cấy VSV Gồm có loại: - Môi trường xác định - Môi trường phức hợp Môi trường đơn giản Là môi trường chứa thành phần xác định Môi trường sử dụng rộng rãi nuôi cấy vi ... số vi sinh vật 18 07/10/2011 Sự phân bố VSV môi trường đất Sự phân bố VSV môi trường đất Trong đất nơi tồn nhiều vi sinh vật so với môi trường khác Sự phân bố vi sinh vật đất gọi khu hệ vi sinh...
 • 23
 • 240
 • 0

Đại cương môn SINH HỌC

Đại cương môn SINH HỌC
... thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn sinh 12 Tỉnh năm học 2011-2012, câu 4, câu - Đề thi GVG Tỉnh năm 2010 câu - Đề thi học tuyển sinh đại học cao đẳng năm học 2007, câu44 - Đề thi học ... Đề thi học tuyển sinh đại học cao đẳng năm học 2009, câu: 6, 17 - Đề thi học tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2010, câu: 7, 22, 33 Bài học kinh nghiệm: - Trong việc hướng dẫn học sinh giải tập phần ... 7, câu - Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn sinh 12 Tỉnh năm học 2009 - 2010, câu 6, câu - Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay môn sinh 12 Tỉnh năm học 2010 - 2011,...
 • 23
 • 218
 • 0

ĐẠI CƯƠNGSINH HỌC

ĐẠI CƯƠNG KÝ SINH HỌC
... sinh • Hội sinh • Hoại sinh sinh sinh trùng 12 Các tượng sinh • Sự Cộng sinh (symbiosis): “sống nhau”: • Hội sinh (commensalism; + & 0) : Escherichia coli; Entamoeba coli • Tương sinh ... ĐẠI CƯƠNG sinh trùng y học truyền thống nghiên cứu lĩnh vực chính: • Đơn bào sinh • Giun sán sinh • Động vật chân khớp Đại dịch HIV/AIDS làm gia tăng: ... Kiến thức sinh trùng học vi nấm học cần thiết/phòng ngừa, ngăn chặn lây lan bệnh sinh trùng bệnh vi nấm cộng đồng NỘI DUNG GIÁO TRÌNH Phần đại cương: • Giải thích mối liên hệ sinh vật •...
 • 72
 • 81
 • 0

Bài Giảng Hóa học đại cương cho sinh viên chuyên ngành hóa

Bài Giảng Hóa học đại cương cho sinh viên chuyên ngành hóa
... Hóa học cung cấp nhứng kiến thức cho nhiều ngành khoa học khác Ví dụ: hoá học môi trường, hoá thực phẩm, hoá dược, hoá học nông nghiệp, hoá học vật liệu, hoá địa chất, hoá sinh học … Vì hoá học ... pepti hóa 103 CHƯƠNG X: ĐIỆN HÓA HỌC I Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử Cặp oxi hóa khử Cân phương trình oxi hóa khử 4.Đương lượng gam phản ứng oxi hóa khử 104 II Phản ứng hóa học dòng ... tinh, cao su … 42 CHƯƠNG IV NHIỆT ĐỘNG HỌC HOÁ HỌC Nhiệt động học hóa học nghiên cứu quy luật chuyển biến hóa dạng lượng khác, điều kiện bề vững hệ hóa học quy luật thay đổi chúng để hệ đạt trạng...
 • 146
 • 3,107
 • 5

Bài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi pptx

Bài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi pptx
... T P HĨA H C 12 KÌ THI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT KI M TRA S MƠN THI: HĨA H C HĨA H C I CƯƠNG Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 14 Bài t p nâng cao chun i cương Trang: 15 ***************************************************************************************************************************************** ... khơng ENa-F c tính theo cơng th c: E A − B = Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn Bài t p nâng cao chun i cương Trang: ***************************************************************************************************************************************** ... Câu 2: Năng lư ng ion hóa th nh t c a ngun t chu kì sau Li Be B C N O F Ne Ngun t I1 (kJ/mol) 521 899 801 1087 1402 1313 1681 2081 a Hãy cho bi t i t Li n Ne, lư ng ion hóa th nh t c a ngun t...
 • 22
 • 728
 • 12

HÓA SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - ENZYME pps

HÓA SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - ENZYME pps
... CHẤT HÓA HỌC- CẤU TẠO - Enzyme tên gọi nhóm chất hữu có hoạt tính sinh học - Enzyme không xúc tác cho phản ứng hệ thống sống - Số lượng enzyme - Bản chất enzyme : protein protein có tính chất - ... chức năng: - ề carboxyl α-cetoaminoacid - ề cacboxyl oxy hóa α-ceto acid -Chuyển nhóm ceto (transcetolase) b Vitamin B2 - Các coenzyme Flavin FMN FAD Coenzyme enzyme oxy hoá khử, gồm có - FMN (Flavin ... cacboxylpeptidase R- C - N - CH - COOH RCOOH + H2N - CH - COOH O H R' R' 2.4 Đặc hiệu quang học (đặc hiệu lập thể) VD: enzyme fumarahydratase tác dụng lên L-malic acid mà không tác dụng lên D-malic acid...
 • 34
 • 1,170
 • 3

Giáo trình hóa sinh học đại cương

Giáo trình hóa sinh học đại cương
... ĐẦU Sinh hóa học ngành khoa học chun nghiên cứu thành phần hóa học sinh vật nói chung, chuyển hóa chất q trình chuyển hóa lượng họat động sống thể sống Sinh hóa học gồm phần : sinh hóa tĩnh sinh ... tĩnh sinh hóa động Sinh hóa tĩnh nghiên cứu cấu tạo hóa học vật chất thể sống Sinh hóa động nghiên cứu chuyển hóa vật chất suốt q trình sống sinh vật Sinh hóa trở thành ngành khoa học độc lập ... nghệ sinh học lĩnh vực nghiên cứu sinh học Nhiệm vụ sinh hóa nghiên cứu tìm hiểu thành phần cấu tạo, tính chất chất thể sống đồng thời phải nghiên cứu chúng biến đổi suốt q trình sống; hai q trình...
 • 116
 • 70
 • 1

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA
... trạng việc sinh viên sử dụng mạng xã hội vào học tập môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin - Đề xuất số phương pháp dạy để góp phần vào trình giúp sinh viên sử dụng mạng xã hội vào học tập môn ... trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế điều chuyển sang trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Ngày 03/02/1997, Bộ Giáo dục Đào tạo công văn số 764/KHT cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế ... trường cao đẳng, đại học 12 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 1.1 sở lý luận...
 • 97
 • 161
 • 0

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH KHÁ GIỎI TỈNH SƠN LA
... hệ thống tập xếp khoa học cần thiết giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nên chọn đề tài : Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập phần đại cương hữu hiđrocacbon để bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh ... đề bồi dưỡng học sinh giỏi sở lý luận tập hóa học - Điều tra thực trạng việc dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học tỉnh Sơn La - Tuyển chọn , xây dựng đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống tập hóa ... thống tập phần đại cương Hữu hiđrocacbon - Học sinh giỏi tỉnh Sơn la Phạm vi nghiên cứu Tuyển chọn, xây dựng phương pháp sử dụng tập Hóa học phần đại cương hữu hiđrocacbon Hóa học 11 chương trình...
 • 158
 • 155
 • 0

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần hóa học đại cương của sinh viên trường cao đằng cộng đồng hậu giang

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần hóa học đại cương của sinh viên trường cao đằng cộng đồng hậu giang
... THỐNG CÂU HỎI ĐỂ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 31 2.1 Giới thiệu học phần Hóa học đại cương trường CĐCĐ Hậu Giang[ 8,38] .31 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THẾ VŨ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG Chuyên ngành: ... đóng góp phần sức lực nhỏ nhoi vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, thực đề tài: Kiểm tra - đánh giá kết học tập phần Hóa học đại cương sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang ...
 • 146
 • 218
 • 2

BÁO CÁO SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CƠ SỞ HÓA SINH HỌC CỦA SỰ SỐNG

BÁO CÁO SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CƠ SỞ HÓA SINH HỌC CỦA SỰ SỐNG
... đề sinh học: - Nghiên cứu di truyền học Tìm hiểu định luật di truyềnvà biến dị Học thuyết tiến hóa, nguồn gốc sống Sinh thái học Sinh học giới Sinh học thể thực vật +Sinh học thể động vật + Sinh ... vi điện tử truyền qua sử dụng chùm điện tử chiếu xuyên qua vật Chương II: sở hóa sinh học sống I.Các hợp chất hóa học tự nhiên : - Phenol – acid phenol dẫn xuất - Sterol metyl sterol - Flavonit ... Do nhiệm vụ sinh học là: nghiên cứu đạc điểm cấu tạo hoạt động sống, điều kiện sống sinh vật mối quan hệ sinh vậty với với mội trường , tìm cách sử dụng hợp lý chúng, phục vụ đời sống người Những...
 • 113
 • 306
 • 0

Đại cương vi sinh y học

Đại cương vi sinh y học
... trùng, bệnh ung thư III NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN NAY CỦA VI SINH VẬT Y HỌC Trong y học, vi sinh vật nguyên bệnh nhiễm trùng Vì xét tầm quan trọng vi sinh vật y học phải đề cập tới tình hình bệnh nhiễm ... họ virus chứa ARN gồm có: - Reoviridae - Paramyxoviridae - Picornaviridae - Rhabdoviridae - Astroviridae - Filoviridae - Caliciviridae - Arenaviridae - Togaviridae - Coronaviridae - Flaviviridae ... truyền nhiễm Bệnh truyền nhiễm tản phát hay phát triển thành dịch địa phương thành đại dịch III VI SINH VẬT G Y BỆNH Vi sinh vật g y bệnh nguyên nhân bệnh nhiễm trùng Không có vi sinh vật gây...
 • 87
 • 546
 • 8

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu ỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần Cơ học - Vật ý đại cương của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu ỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần Cơ học - Vật ý đại cương của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh
... 43 2.1.3 Mục tiêu môn học vật trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh4 4 2.Nội dung giảng dạy Vật trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh 45 2.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá thuận lợi khó khăn ... dụng phương pháp trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá 46 2.4 Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần học vật đại cương 48 2.4.1 Mục tiêu dạy học vật đại cương phần học 48 2.4.2 ... tích thống kê 34 1.3.7 Đánh giá trắc nghiệm khách quan 38 Kết luận chương I 42 Chương II: Xây dựng hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên trường...
 • 9
 • 511
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đại cương vi sinh họcđề cương hóa sinh họcđại cương vi sinh học môi trường docđại cương về sinh học di truyềnhóa sinh học đại cươngbài tập hóa đại cương cho sinh viên đại họcbài tập hóa học đại cương bồi dưỡng học sinh giỏi pptxđại cương về hóa sinh họcđại cương hóa học phân tíchlý thuyết về đại cương hóa học hữu cơlý thuyết đại cương hóa học hữu cơđại cương hóa học hữu cơ lớp 11đại cương hoá học hữu cơ 11đại cương hóa học hữu cơ 11xã hội học đại cương nguyễn sinh huyHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạoNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập